1984 – George Orwell

Det händer ytterligt sällan att jag läser om en bok. Kanske har det aldrig hänt förut (om man räknar bort barnböcker, en del av barnens favoritböcker fick man ju läsa kväll efter kväll). Nu har det hänt. Tyckte det var dags att läsa om George Orwells klassiker 1984.

Boken som han skrev i slutet av 40-talet är en häpnadsväckande framtidsspaning. Så mycket som han lyckades förutspå. Tyvärr. Många tycker att Sverige och västvärlden har blivit ett övervakningssamhälle som liknar 1984. Det kan jag inte riktigt hålla med om. Men för tre år sedan var jag i Nordkorea. Man skulle kunna tro att ledningen i DPRK har använt delar av 1984 som en manual för hur ett samhälle ska kontrolleras. Skrämmande.

Boken som sådan är bra på alla sätt. Det går heller inte komma ifrån att Orwell var ett geni. Hela upplägget med Engsoss, Nyspråk, de tekniska övervakningsmetoderna (som inte var uppfunna 1949) osv.

På ca 25 år har jag förändrats väldigt mycket som person, men det var verkligen speciellt att upptäcka att jag kände ungefär likadant i magen när jag läste boken den här gången som när jag gjorde det i början av 90-talet. Känslan när Winston och Julia avslöjas. Känslan av smärta vid tortyren i Kärleksministeriet. Känslan av besvikelse när O´Brien inte är en del av Broderskapet (eller är han det?). Känslan av hopplöshet när partiet vinner och inte kan besegras.

Har du inte läst 1984 så är det dags. Det är 284 sidor som måste läsas. Och glöm inte. 2+2 är 4. Inget annat. Någonsin.

Posted in Bokrecension | Leave a comment

Enkelt att följa goda miljöexempel

Ibland låter det som att varje åtgärd för att förbättra vår miljö och minska människans klimatpåverkan är dyr, jobbig och minskar vår livskvalitet. Det är som att vi skulle stå inför valet mellan det goda livet vi har nu och ett grått och trist liv i en miljövänlig framtid. Så ser inte alternativen ut. I själva verket står vi mellan att ställa om till ett hållbart samhälle och kunna leva det goda livet, eller att fortsätta som vi gör nu och inse att våra barnbarns barnbarn kommer att få växa upp på en planet med långt mycket sämre livskvalitet än vi har idag.

Det nödvändiga klimatavtal som slöts i Paris var bara första steget. Det kommer att krävas så oerhört mycket mer än vad världens ledare kunde komma överens om på klimatmötet i december. Var ska vi då börja? Såklart på hemmaplan, där vi kan göra skillnad. Vi kan väl börja med att komma överens om att alla borde använda sig av goda miljöexempel.

Det finns redan idag mängder av goda idéer och genomförda åtgärder som leder oss rätt i klimatomställningen, men det konstiga är att vi inte lär av varandra och följer efter. Skulle ett företag komma på en bra affärsidé som gör att de tjänar mer pengar så skulle konkurrenterna snabbt följa efter. Men när ett företag kommer på en bra miljövänlig lösning på ett problem, så är det tyvärr inte alls på samma sätt.

Staten, regioner och kommuner måste börja ställa krav på bästa möjliga miljöalternativ. Staten har faktiskt i det här sammanhanget också varit ett gott föredöme på ett sätt. Sedan 2009 ska alla fordon med undantag för specialfordon som köps in av staten vara miljöbilar. Det fungerar. Kommunerna och regionerna i Öresundsområdet har inom Öresundskomiteen också visat på gott exempel och kommit överens om att enbart köpa in miljöbilar från i år.

Det finns ingen anledning att ett enda vanligt fordon, som bil eller buss, köps in eller anlitas som inte är ett miljöfordon. Kan bussföretaget Keolis, som kör stadstrafiken i Stockholm, köra sina 1 600 bussar fossilfritt så borde alla bussbolag kunna det. Varför ska en enda upphandlad busstur köras med fossilt bränsle? Även vi som konsumenter måste ställa krav och säga nej till det sämre miljöalternativet.

De goda miljöexemplen måste bli norm i vårt samhälle, en standard som inte ska underskridas. Därutöver måste staten och kommuner ge ekonomiska incitament för att locka fram ännu miljövänligare lösningar. När det handlar om bilar kan miljöbilspremier som flyttas framåt för att pressa ner utsläppen år för år vara ett alternativ. Det kan också vara en stadsmiljöavgift vars storlek beror på bilens utsläpp.

Framförallt måste Lagen om offentlig upphandling förändras så att miljövänligare val prioriteras inom de offentliga upphandlingarna. Istället för att lägsta pris alltid ska vinna upphandlingen så bör det mest konkurrenskraftiga priset vinna. I konkurrenskraften borde pengar och miljö läggas som två likvärdiga parametrar. Det blir visserligen en svårare bedömning, men det skulle locka fram bättre miljölösningar istället för att enbart locka fram billigare lösningar. Detta skulle betyda oerhört mycket eftersom de offentliga inköpen omsätter ofattbara 600 miljarder kronor per år.

Posted in Krönika | Leave a comment

”Vad sysslar vi med på jorden?”

På morgonen när jag kör barnen till skolan eller till pendlarparkeringen så brukar radion stå på ”Gry, Anders med vänner”. Ett morgonprogram med Gry Forsell och Anders Timell där den alltid lika kloke Mikael Tornving gästpratar då och då. I morse sa han något som fastnade på minnet: ”Vad sysslar vi med på jorden?”

Resonemanget handlade egentligen om ufon, men det jag fastnade för var vad utomjordingar skulle tänka om oss människor. Även om jag är övertygad om att det finns något, åtminstone mikroskopiskt, liv i universum, så tror jag knappast det finns vad vi skulle kunna kalla för mänskligt liv. Men ändå, om vi säger att det finns utomjordingar och om de flög förbi och tittade ner på jorden, skulle de vilja landa här då?

I århundraden har människor ägnat sin tid här på jorden till att förgöra varandra, ja, nästan sedan mänsklighetens uppkomst. Miljontals människor har fått sätta livet till från Trojanska kriget för över 3000 år sedan till dagens krig i Syrien. Om man räknar ihop hur många som har dött i de krig vi känner till, så handlar det sannolikt om 300-400 miljoner människor som har förlorat sina liv. Hur många ytterligare som har omkommit på flykt från krig, pga. svält, sjukdomar och allt annat som krig för med sig, går knappast ens att uppskatta.

Människor har dödat och dödar fortfarande sina grannar här på jorden för att de har fel religion, tillhör fel folkslag eller har fel politiska idéer, för att land ska intas, för att land ska befrias, för att diktatoriska ledare ska avsättas, för att nya diktatoriska ledare vill överta makten och så vidare. Det finns ingen brist på motiv för att starta krig om man ser tillbaka på världshistorien och tyvärr ser det inte så mycket bättre ut nu på 2010-talet.

Det enda som är positivt är att det trots allt blir färre och färre oskyldiga civila som dör i de allt mer högteknologiska krigen. Å andra sidan innebär de tekniska framstegen att krigen kan föras på större geografiska områden och därför får ännu fler människor på flykt. Aldrig tidigare har så många människor varit på flykt som nu. Under 2015 räknade FN-organet UNHCR fram att 38 miljoner människor i världen var på flykt undan krig och förföljelse. Allra flest från Syrien och Irak, men nästan lika många från Sydsudan och Demokratiska republiken Kongo.

Det är fullt naturligt att den rikaste delen av världen är ett lockande alternativ att ta sin flykt till, men fortfarande är den överväldigande största delen flyktingar inom sina hemländer eller i grannländer. Många flyktingar fastnar i konfliktzonen och tvingas också fly många gånger och ca 90 procent av alla flyktingar har varit flyktingar i över tio år. Jag orkar knappt tänka på hur barnens uppväxt ser ut när de flyr från den ena osäkra platsen till den andra.

Skulle utomjordingarna vilja landa här? Om vi människor slår ihjäl varandra för att vi är rädda för varandras tro, politiska övertygelse eller för nästan vad som helst som vi känner osäkerhet inför, vad skulle vi då göra med utomjordingar? Hur rädda skulle vi inte vara för dem?

Om det finns några utomjordingar som läser den här krönikan, tänk er väldigt noga för innan ni landar här på jorden. Visst finns det många kloka, toleranta, nyfikna jordemänniskor som säkert gärna skulle vilja träffa utomjordingar, men risken är nog ändå alltför stor för er. Det är säkert bättre för er att betrakta den vackra jorden på avstånd. Och jag tror att ni tänker: Vad sysslar ni med på jorden?

Posted in Krönika | Leave a comment

Ny strategi krävs för alliansen

Under en lång svensk politisk era har det starkaste oppositionspartiet kunnat ha en ganska enkel strategi för att öka sina chanser att ta över Regeringskansliet efter nästa val. Oftast har det varit Moderaterna, men under perioder även Centerpartiet och Socialdemokraterna, som har försökt göra väljarna så missnöjda med nuvarande regering att de ska rösta fram det tydligaste oppositionspartiet till makten vid nästkommande val.

Socialdemokraternas strategi inför valet 2014 var ett typexempel på detta. Deras kampanj ”något håller på att gå sönder i Sverige” syftade just till att skapa missnöje med alliansregeringen. Och det lyckades. Alliansen klarade inte av att hantera den mediabild som skapades, trots att Sverige var ett av de länder som ekonomiskt hade klarat sig allra bäst i den segdragna lågkonjunktur som stoppat upp tillväxten i åtminstone hela västvärlden.

Vad de socialdemokratiska partistrategerna hade missat var dock att det politiska landskapet var förändrat. Den gamla sanningen från 1976-82 och 91-94 att växande missnöje med en borgerlig regering skulle leda till ökat stöd för Socialdemokraterna gällde inte längre. Ett nytt parti, som lever på missnöje och förenklade populistiska svar på svåra politiska frågor, hade tagit över rollen som de som fångar upp missnöjda väljare. Sverigedemokraterna var de stora vinnarna på Socialdemokraternas valkampanj.

Under hösten har jag haft förmånen att vara Centerpartiets ledamot i Alliansens utvärderingsgrupp. Det har varit ett mycket intressant arbete. Att analysera Alliansen från starten hemma hos Maud Olofsson i Högfors 2004 till valförlusten 2014 har varit svårt, en riktig utmaning. Men oj, vad lärorikt!

En av mina slutsatser är att Alliansen nu måste lära sig av Socialdemokraternas misstag 2014. Strategin att få väljarna missnöjda med sittande rödgröna regering duger inte för att vinna valet 2018. Ökat missnöje gynnar enbart Sd. För att Alliansen som helhet och de fyra partierna individuellt ska vinna nya väljare, så måste örat läggas mot marken och medborgarperspektivet återtas. Kampen om väljarna måste vinnas med de bästa förslagen för att lösa de problem som medborgarna upplever i sin vardag.

Internt inom Alliansen måste partierna också bestämma sig, mycket snart, för att det faktiskt är som Allians som valet 2018 kan vinnas. Det är S, Mp och Sd som är motståndarna, inte kollegorna inom Alliansen. Målsättningen måste vara att öka den totala andelen av väljarna som tänker rösta på Alliansen och att sedan själv vara så attraktivt att valet faller på det egna partiet. Visst ska M, C, Fp och Kd ha olika politiska förslag och det finns ingen anledning att vara överens om precis allt, men konflikten ska tas med regeringen och Sd, inte med vännerna inom Alliansen.

När Alliansen fungerade som allra bäst, 2006-2009, så var varje alliansparti ett attraktivt alternativ för väljarna och dessutom uppfattades Alliansen som ett femte attraktivt alternativ. Fyra partier som profilerade sig själva utan att ge sig på eller skapa konflikter med sina alliansvänner. Ett femte alternativ för de som enbart kunde bestämma sig för vilket regeringsalternativ som var mest trovärdigt för att lösa framtida utmaningar.

Det är så jag vill se Alliansen. Tidigt under 2016 behöver strategierna för att vinna valet 2018 dras upp och till det arbetet hoppas jag att utvärderingsgruppens kommande slutsatser ska vara ett viktigt underlag. Vårt arbete kommer att presenteras senare i januari.

Posted in Krönika | Leave a comment

Ett svåranalyserat politiskt år

2015 går mot sitt slut och det börjar bli dags för alla dessa årskrönikor, sammanfattningar och analyser. Jag verkligen längtar! Erkänner utan omsvep att jag är tokig i att läsa, se och höra vad som hände, varför och vad man skulle kunna dra för slutsatser. För att inte tala om alla underbara sportårskrönikor. Skulle tro att jag fortfarande har Sportåret 1996 inspelat på VHS. Jag ska dock inte försöka mig på en analys av sportvärlden 2015 och mitt himmelsblå hjärta vill helst inte alls påminnas om 0-8. Jag försöker mig på det politiska året 2015 istället.

Det finns många olika undersökningar som granskar vilka politiska frågor som medborgarna tycker är viktigast. Under många år har det varit jobben, skolan, vården och Sveriges ekonomi som har dominerat, men under 2015 har vi sett en förändring av aldrig tidigare skådat slag. Redan vid valet 2014 så hade invandringen kommit upp i närheten av de fyra normala toppfrågorna och vid årsskiftet 14/15 så hade invandringen passerat Sveriges ekonomi som den viktigaste frågan.

Den situation vi har i världen med massflykt som följd och en enorm ökning av antalet flyktingar som kommer till Sverige, så har invandringen som politisk fråga totalt dominerat 2015. I november svarade 55 procent av svenska folket att invandringen är den viktigaste politiska frågan. Statistiskt är det anmärkningsvärt att en fråga kan bli så fullständigt dominerande, men egentligen tycker jag inte att det är så förvånande. Sverige står inför en historisk utmaning att hjälpa så många människor som tagit sin flykt hit och det är naturligt att människor känner oro inför hur vi som land ska kunna hantera situationen.

När det finns ett parti som enbart koncentrerar sig på invandringsfrågan och all annan politik förklaras utifrån ”problemet” att Sverige har tagit emot för många invandrare, så är det inte heller konstigt att det partiet får opinionsmässig framgång när deras fråga totalt dominerar den politiska debatten. Hade 55 procent av svenska folket svarat att miljöfrågan är den viktigaste politiska frågan, så är det inte alls osannolikt att Miljöpartiet hade haft ett opinionsmässigt stöd på 20 procent. Det är en naturlig följd av partiets viktigaste frågas oerhörda vikt för tillfället.

Årets starkaste politiska trender är alltså invandringsfrågans explosion som viktigaste politiska fråga och Sverigedemokraternas ökning i opinionsmätningarna. En ytterligare tydlig trend är regeringspartiernas nedgång. Både Socialdemokraterna och Miljöpartiet har tappat ungefär var sjätte av sina väljare under 2015. Detta samtidigt som partierna, enligt sig själva, äntligen fått börja styra landet med en egen rödgrön budget. Det var tydligen inget som väljarna uppskattade.

På allianssidan så är det mindre dramatik, men det finns en trend av minskat stöd för Moderaterna medan Centerpartiet har ökat något under 2015. För Kristdemokraterna är stödet i stort sett oförändrat strax under riksdagsspärren på 4 procent och för Folkpartiet består den största förändringen av namnbytet till Liberalerna.

Frågorna jag ställer mig inför 2016 är om de miljöpartistiska gräsrötterna kommer att göra revolution och om den socialdemokratiska rörelsens tålamod tryter när Löfven faller ner på Juholtnivåer i opinionsundersökningarna. Kommer Birgitta Ohlsson att utmana Jan Björklund om ledarskapet i Liberalerna om inte opinionssiffrorna vänder uppåt? Hur som helst kommer det att bli ett dramatiskt politiskt år 2016.

Posted in Krönika | Leave a comment

Har Sverige verkligen blivit ett mindre tryggt land?

Terrordåd i Paris. IS. Terrorister i Sverige? Det är naturligt att känna oro och undra vart världen är på väg. Samtidigt tycker jag att det är viktigt att bilden nyanseras. Det sprids ofta en bild av att brottsligheten ökar i Sverige och att otryggheten breder ut sig över landet. Men är det verkligen så? Jag tänkte göra en liten genomgång utifrån Brottsförebyggande rådets omfattande och lättillgängliga statistik.

Vi börjar med det värsta brottet av alla, mord. När media rapporterar om ett misstänkt mord, vad gäller kvällstidningarna så är det nästan en daglig följetong, så måste man vara medveten om att polisen numera registrerar alla till en början oförklarliga dödsfall som misstänkt mord eller dråp. När sedan utredning sker så kommer man ofta fram till att det inte är något brott som ligger bakom dödsfallet. Tittar man på antalet verkliga mord så är antalet relativt konstant över tid och har snarare minskat än ökat.

När man tittar vidare på statistiken så måste man vara försiktig med långa mätserier, det är få sådana som är längre än 20-25 år som är riktigt tillförlitliga. Därutöver måste man komma ihåg att Sveriges befolkning har ökat snabbt de senaste årtiondena. När man ser att antalet anmälda stölder och hälerier har ökat med 15 procent de senaste 40 åren så ska man komma ihåg att befolkningsmängden har ökat med ca 20 procent. Alltså en minskning av antalet stölder per invånare.

Om vi då lämnar antalet anmälda brott, som faktiskt inte är detsamma som antalet begångna brott, och istället ser på hur svenska folket själva anser sig vara utsatta för brott så blir det ännu mer intressant. Enligt den nationella trygghetsundersökningen (NTU) som genomförs varje år sedan 2005 så utsätts allt färre för misshandel, personrån, hot eller stöld. Vad gäller bedrägerier och sexualbrott är tyvärr utvecklingen den omvända. Men totalt sett är det färre som anser sig ha varit utsatta för brott nu än för tio år sedan.

Att färre utsätts för brott betyder dock inte per automatik att människor känner sig tryggare. Känslan av otrygghet kan lika väl drabba den som aldrig utsätts för brott eller ens ligger i riskgruppen för att utsättas för brott. Det positiva är att det ändå är allt fler som känner trygghet i samhället. 85 procent svarar att de känner sig trygga när de går ut i sitt bostadsområde en sen kväll, det är sex procentenheter fler än när NTU startade för tio år sedan.

Det finns med andra ord väldigt mycket som talar för att svenska folket inte alls har blivit otryggare det senaste årtiondet. Går man mycket längre tillbaka så är det klart att brottsligheten har ökat, men framförallt förändrats radikalt. En del hänger samman med den tekniska utvecklingen, som att bedrägerier över Internet av naturliga skäl har ökat och att bilar har blivit mycket svårare att stjäla. Annat hänger samman med en mer organiserad och global brottslighet. Sättet att resa och kunna förflytta sig över världen är fullständigt annorlunda än för 40 år sedan. När övriga samhället globaliseras så gäller det även kriminaliteten.

Inom Sverige så ser utvecklingen också olika ut. Det finns platser i Sverige som skiljer ut sig negativt och tyvärr är Malmö en sådan stad, liksom Göteborg. De kriminella gängens utbredning och en mycket högre tillgång till skjutvapen har lett till att många känner en större otrygghet i sin stad. Men Malmö är trots allt inte hela Sverige och Brottsförebyggande rådets statistik visar i själva verket att svenska folket inte tycker att vårt land har blivit mindre tryggt att bo och leva i.

Posted in Krönika | Leave a comment

Rikta kritiken rätt

Häromdagen kunde vi höra och läsa om regeringens misslyckande med de s.k. traineejobben. Socialdemokraternas vallöfte var att skapa 32 000 traineejobb men efter tre månader finns det enbart ett enda registrerat. Visst är det ett misslyckande, men inte ett sådant misslyckande som de undersökande journalisterna på SVT ville framställa det som.

Regeringen sa redan i sin vårbudget att det endast skulle bli 590 traineejobb i år och senare har Arbetsförmedlingen sänkt den prognosen ytterligare. Detta eftersom det tar tid att skapa en insats där såväl AF som kommun och arbetsgivare måste vara med i ett samarbete. Visst kan man beklaga att viktiga insatser för att få unga i arbete eller studier tar tid, men det är knappast något som regeringen ska få kritik för.

Nu kanske det är en och annan flitig krönikeläsare som hickar till. Vad har hänt med den där Johan Linander? Som centerpartist och ofta stark kritiker till socialdemokraterna är jag inte direkt den som brukar ta regeringen i försvar, men i det här fallet kan jag inte låta bli. Inte för att jag tycker synd om arbetsmarknadsministern eller någon annan i den rödgröna regeringen, utan för att jag tycker att felriktad kritik leder till fel sorts politiskt beslutsfattande.

När media och kanske även oppositionen kritiserar och ”sänker” en reform efter några få månader, trots att alla vet att den kommer att ta tid för att få fullt genomslag, så ger det signalen att långsiktig politik inte ska genomföras. Hela samhället lider av en kortsiktighetssjuka. Allt ska ge resultat snabbt och då blir det positiva rubriker. Även om det sannolikt är så att långsiktiga, väl genomtänkta politiska beslut är mycket bättre för samhället i stort.

Det mesta i samhället går fortare och fortare vare sig vi vill det eller inte, men att tro att även demokratin ska gå fortare är feltänkt. Politiska företrädare som har snabba svar på svåra frågor menar jag är ett hot mot demokratin. Politiska företrädare som är eftertänksamma och noggranna skulle vi behöva fler av. Ändå är det hela tiden de snabba, med enkla löpsedelsvänliga svar som hyllas. Politikern som svarar: ”Det här är en komplicerad fråga som vi verkligen behöver arbeta mycket noga med innan vi fattar beslut.” Hen har inte en chans i dagens mediala verklighet.

Jag säger definitivt inte att traineejobben är världens bästa åtgärd för att få ner ungdomsarbetslösheten, men det är trots allt bättre att genomföra någon åtgärd än att inte göra något alls. Detta är också en trend som jag är orolig för. De politiker som kommer med konkreta förslag som genomförs, oavsett om det är i kommunen eller i landet i stort, kritiseras för att något blev fel, inte fick fullt genomslag eller något annat. Medan de politiker som aldrig gör någonting alls kommer undan. De får aldrig någon relevant kritik. De har ju inte gjort något fel som syns.

Jag menar att det faktiskt är bättre att ibland genomföra saker som blir fel än att inte göra någonting alls. Om man identifierar ett problem och genomför två åtgärder för att komma till rätta med problemet, varav den ena åtgärder fungerar medan den andra är misslyckad, så är det ändå bättre än att ingenting hade genomförts. Men i samhällsopinionen är det politiker som aldrig gör ett dugg för att lösa problemen som hyllas för att de stämmer in i den upprörda kören över det som inte fungerade.

Jag önskar att fler skulle fundera över vilka politiska företrädare som vi behöver. Är det de med snabba förslag eller är det de med genomtänkta förslag? Är det de som enbart är missnöjda och kritiserar eller är det de som har förslag som kan genomföras i verkligheten?

Posted in Krönika | Leave a comment

Vi klarar det!

Krönika i Skånska Dagbladet den 24 oktober

Europa står inför den svåraste flyktingutmaningen sedan andra världskriget. Krigen på Balkan i början av 90-talet innebar en stor prövning, men folkvandringen som vi ser just nu innebär en ännu större prövning. Hela Europa och hela Sverige ställs på prov, men kommuner som Trelleborg och Malmö, som är ankomstkommuner, får ta ett alldeles orimligt stort ansvar i jämförelse med de flesta andra av landets 290 kommuner. Statsministern och många andra ministrar kan inte bara åka till Trelleborg på studiebesök ”för att informera sig om situationen”. De måste komma med lösningar på den omöjliga situation som Trelleborg befinner sig i.

Utmaningen som Sverige som land och alla kommuner har är inte enbart att hitta sovplatser och att ha tillräckligt många lärare och klassrum för barnen som ska börja i skolan, utan vi måste samtidigt börja jobba med den mer långsiktiga utmaningen att få människor i egen försörjning. Sverige måste klara av att snabbt hjälpa högutbildade att kunna ta jobb inom sin profession och samtidigt öppna upp arbetsmarknaden för fler enkla arbeten. Ett utvidgat RUT-avdrag skulle kunna vara ett sätt att skapa ytterligare arbetstillfällen, men tyvärr har den rödgröna regeringen föreslagit det omvända. Låt civilsamhället med föreningar och organisationer göra nystartsanställningar utanför LAS-reglerna och med lägre ingångslön. Vill vi så finns det möjligheter att få in människor på arbetsmarknaden mycket snabbare än idag.

Jag får ibland höra en förvåning i varför människor utsätter sig för risken att drunkna i Medelhavet. Ja, när alternativen är att dö av Assads bombningar eller avrättas av IS så är sannolikt chansningen att båten över havet ska hålla ändå lockande. Det är klart att människor flyr. Det är klart att människor vill starta ett nytt liv i fred där barnen kan växa upp i frihet. Svaret på problemet är inte att människor ska sluta fly, svaret är att människor inte ska behöva fly.

Vi vet att Sverige inte ensidigt kan fatta beslut som stoppar flyktingvågen, även om det ibland låter så på en del populistpolitiker, men däremot måste vi ha en tydlig linje i EU och FN för att nå resultat. FN:s säkerhetsråd måste komma överens för att både stoppa kriget i Syrien och stoppa IS framfart. Alla EU-länder måste vara med och ta ansvar för flyktingmottagandet och även övriga västvärlden som USA, Kanada och Australien måste ta sitt ansvar.

Migrationsverket har skrivit upp prognosen för hur många flyktingar som kommer till Sverige under 2015 och allt talar för att flyktingvågen kommer att fortsätta under 2016. Det innebär problem för Sverige, utan tvekan, men vi kommer att klara av att hantera situationen! Vi klarade att ta emot krigsbarnen från Finland, vi klarade av flyktingvågen från Balkan i början av 90-talet och vi kommer att klara dagens flyktingvåg. På längre sikt är människor som kommer till Sverige en tillgång som ökar landets attraktionskraft och tillväxt. Det är aldrig naivt att vara medmänsklig.

Till slut: Kommuner har till och från betalt föräldrar för att föda fler barn i en stark önskan att kommunen ska sluta krympa i antalet invånare. Till exempel ger Ödeshögs kommun en barnbonus på 10 000 kr i välkomstbonus för varje nyfött eller adopterat barn. För några år sedan gav Arjeplogs kommun ett inflyttningsbidrag på 25 000 kr för varje nyinflyttad person. Så stark är viljan för många kommuner att öka sitt invånartal. Helt enkelt för att en minskad befolkning gör att affärer tvingas stänga, skolor läggs ner och antalet i arbetsför befolkning blir för få i förhållande till de äldre som bor kvar. Visst är det då konstigt att barn och vuxna som nu kommer till kommunerna ses som en kostnad?

Posted in Krönika | Leave a comment

Förändringar i marginalen eller satsningar med låtsaspengar

Krönika i Skånska Dagbladet den 10 oktober

Skattehöjningar. Skattesänkningar. Reformer. I dessa budgettider hör vi dagliga rapporter om vad det ena eller andra partiet vill satsa på i sitt budgetförslag. Det är sjätte jobbskatteavdrag, karriärtjänster för lärare, fas 3 ska bort, sänkt arbetsgivaravgift för unga och ett stärkt försvar. Många bra förslag och en del betydligt sämre. Men hur mycket förändring innebär de egentligen?

Det mest överraskande tycker jag är att regeringen inte vågar göra större förändringar än de gör. Alliansen hade åtta års regeringsinnehav fram tills valet 2014 och även 2015 års budget blev alliansens eftersom Sd taktikröstade på en budget som de inte stod bakom. Nu har den rödgröna regeringen med Stefan Löfven, Åsa Romson och Magdalena Andersson i täten chansen att lägga sin egen budget. Man kan tänka sig att de utbrister detsamma som Gert Fylking gjorde i många år när Svenska Akademien presenterade årets vinnare av Nobelpriset i litteratur: Äntligen!

Frågan är om det finns så mycket att utbrista om. Regeringen skriver på sin hemsida: ” I budgetpropositionen för 2016 föreslår regeringen reformer för sammanlagt drygt 24 miljarder kronor. Detta tillskott läggs till de 20 miljarder kronor som regeringen aviserade för 2016 i vårbudgeten.”

24 miljarder kronor, eller om vi räknar med vårbudgeten, 44 miljarder kronor. Det låter som hemskt mycket pengar, men det måste ställas i relation till hela budgeten som är på totalt 934 miljarder kronor. Reformerna utgör alltså ca 2,5 procent av hela budgeten. Nåja, vi kan räkna in vårbudgeten och komma upp till 4.5 procent. Det innebär ändå att över 95 procent av budgeten inte omfattas av nya rödgröna regeringsinitiativ.

Visst, man kan invända att Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte har egen majoritet och därför måste anpassa sig till andra, men i själva verket har det enbart handlat om budgetförhandlingar med Vänsterpartiet. Borde inte ett vänsterpartistiskt inflytande innebära större förändringar i förhållande till tidigare statsbudget som alliansen tog fram? Slutsatsen blir snarast att Socialdemokraternas och Miljöpartiets rödgröna regering hade lagt ännu mer blygsamma reformförslag om Vänsterpartiet inte hade tvingat fram några ytterligare satsningar.

Störst förändringar i sitt budgetförslag står Sverigedemokraterna för. Åtminstone påstår de det själva. Tittar man lite närmre på deras budgetförslag så finansieras det mesta av påhittade låtsaspengar. Tror man att det går att använda monopolpengar på riktigt så är det oerhört lätt att sprida satsningar på både det ena och det andra. Jag önskar att fler skulle se detta falskspel. Tyvärr finns det till och med seriösa tidningar som skriver om Sd:s budgetförslag som om det vore jämförbart med övriga partiers vad gäller genomförbarhet.

Om sverigedemokraterna är intresserade av att se bristerna i sina egna förslag så kan de åka till Finland och studera hur Sannfinländarna misslyckas med att genomföra vad de tidigare har lockat lättlurade väljare med. Oj vad deras väljare måste känna sig lurade. Mycket riktigt sjunker partiet stadigt i opinionsundersökningarna. Vi hoppas att fler i Sverige börjar genomskåda Sd på samma sätt.

Posted in Krönika | Leave a comment

Det som inte dödar oss – David Lagercrantz

En av de mest omtalade böckerna på flera år. Den fjärde Millennium-romanen, nu av David Lagercrantz istället för Stieg Larsson. När jag hade läst ut “Luftslottet som sprängdes” så trodde jag att det var slut. Att den sista raden om Lisbeth Salander och Mikael Blomkvist var skriven. Visst fanns det några som sa att Stieg Larsson hade börjat skriva på en fjärde roman innan han så tragiskt gick bort, men om det verkligen är så vet jag fortfarande inte.

Däremot tog far och bror Larsson över rättigheterna och sålde möjligheten till Norstedts att skriva vidare på den sanslösa succén. Man kan bara föreställa sig pressen David Lagercrantz kände när han fick uppdraget. Stieg Larssons tre böcker har sålt i över 80 miljoner exemplar i över 50 länder. Upprepa succén…

Frågan som alla ställde sig var om han skulle lyckas. Mitt svar är nja, tveksamt. Det som inte dödar oss är en fantastiskt bra kriminalroman, den är spännande från början till slut. Det är 505 gastkramande sidor av mord, maffia, syster Salander och Ingarö. Det sista är givetvis alldeles speciellt för oss som bor här på ön. Precis där Lisbeth Salander gömmer sig bor vänner till oss. Jag har till och med varit där och tittat vilket hus det kan tänkas vara som Salander gömmer sig i.

Det som delvis saknas i förhållande till Stieg Larssons första tre böcker är känslan i personbeskrivningarna. Jag tycker inte att de nya personerna som dyker upp i den här fjärde romanen är lika levande som de Stieg Larsson lyckades med i de första tre. Ingen kritik mot David Lagercrantz, han håller en oerhört hög nivå, men de sista procenten upp till Stieg Larsson lyckas han inte nå.

Utan att avslöja för mycket så är jag övertygad om att det blir en femte bok också. Ser fram emot den!

Posted in Bokrecension | Tagged , , , | Leave a comment

Full fart i Falun

Krönika i Skånska Dagbladet 26/9.

Just nu pågår Centerpartiets stämma i Falun. Det känns verkligen som att hela Dalarna har hälsat oss välkomna och uppemot tusen närvarande centerpartister debatterar, umgås och har det väldigt trevligt. För så är det på centerstämmor. Debatterna och de politiska besluten är viktiga, men för många är det minst lika viktigt att träffa alla gamla vänner från olika delar av landet.

Hur är då stämningen i år om man jämför med tidigare år? Bra! Verkligen bra! Om jag försöker att minnas tillbaka så är det faktiskt så att stämningsläget förespeglar hur det kommer att gå i kommande val. Det kanske inte är så konstigt. Centerpartiets är ett decentralistiskt parti och även om partiledaren är viktig så är det alla våra tusentals medlemmar runt om i landet som gör det viktigaste opinionsarbetet. När våra medlemmar är nöjda och sprider en positiv bild av partiet så påverkar det opinionsläget.

Kan det då inte vara tvärtom? När opinionsläget är positivt så blir medlemmarna positiva? Nej, det är faktiskt inte så enkelt. Det allra tydligaste exemplet tycker jag är vad som hände 2014. När vi hade Centerpartiet Kommundagar i Malmö i februari det året så hade det kommit den ena opinionsundersökningen efter den andra som visade att Centerpartiet låg under 4 % -spärren till riksdagen.

Trots dystra opinionssiffror så var stämningen bland centerpartisterna i början av 2014 bra. Partiet hade haft ett tufft år med idéprogramsdebatten och Annie hade fått mycket oförtjänt stryk i media. Men inom Centerpartiet fanns det en enorm revanschlystnad. Medlemmarna tänkte inte ge upp och trodde verkligen på en valframgång ett halvår senare. Våra valarbetare satte igång och redan när EU-valet avgjordes i maj så var Centerpartiet valvinnare och gjorde sitt bästa EU-val på 19 år.

Vad betyder då den goda stämningen just nu när det ändå är tre år till nästa val? Man kan nog inte påstå att det är en signal som visar att det kommer att gå bra 2018. Förändringar sker snabbare än så. För ett parti som tyvärr ofta har en nedåtgående trend under mandatperioderna men en väldigt stark valspurt, så är det dock viktigt att också klara av mandatperioden utan att tappa medborgarnas förtroende. Helst ska opinionssiffrorna ligga över 2014 års valresultat när valrörelsen 2018 börjar. Den goda stämningen är en viktig del för att klara av detta.

Vilka beslut har då fattats i Falun? När jag skriver det här så har vi faktiskt inte hunnit med så många av de elva program som ska antas. Däremot har vi hunnit med de likaså viktiga valärendena. Annie Lööf har enhälligt blivit omvald till partiordförande, även om hon inte är här i Falun utan har fått stanna hemma med sin lilla nyfödda Ester. Kristina Yngwe från Ystad har valts in i partistyrelsen och själv har jag också fått förnyat förtroende i styrelsen.

De debatter som jag ser framemot allra mest är jämställdhetsdebatten, där jag har varit med och tagit fram ett nytt program som ska antas, och den försvarspolitiska debatten. Den sistnämnda kommer sannolikt mest att handla om NATO. Jag är en av fyra ledamöter i partistyrelsen som har en reservation mot ett positivt ställningstagande till NATO-medlemskap. Jag är övertygad om att det blir en livlig debatt och en jämn omröstning.

På söndag går tåget åter söderut och som vanligt tror jag att det kommer att vara ganska tyst på tåget. Dålig stämning? Inte alls. Efter fyra dagars partistämma med debatter långt in på natten och en ännu senare partibankett så brukar alla vara så trötta att de somnar på tåget hem.

Posted in Krönika | Tagged , , | Leave a comment

Korrupt i Ukraina

Krönika i Skånska Dagbladet 12/9.

Just nu är jag i ett land som befinner sig mitt i en väpnad konflikt. Jag tror att det är första gången, även om jag har varit i Nordkorea som formellt fortfarande befinner sig i krig med Sydkorea. Men det låter nog mer dramatiskt än vad det är. I Kiev, i mellersta Ukraina, där jag är, märks inte mycket av konflikten som pågår i östra delen av landet. Livet i huvudstaden tycks fortsätta som vanligt, åtminstone på ytan. När man pratar med folk så känns det dock annorlunda. Då märker man verkligen av oron och andra följder av konflikten som till exempel att landets ekonomi håller på att falla samman.

Något som jag också har lärt mig är hur viktig benämningen av konflikten är. Det är ingen tillfällighet att Ryssland och Vladimir Putin kallar konflikten för ett inbördeskrig medan regeringen i Kiev kallar samma konflikt för en militär operation mot inhemska terrorister eller rent av för ett krig mot Ryssland.

Anledningen är att om konflikten räknas som en inre väpnad konflikt, det vill säga ett inbördeskrig, så blir samtidigt separatisterna i östra Ukraina en formell part med viss juridisk status i enlighet med Genevekonventionen. En sådan status vill Ukrainas regering inte ge separatisterna. Samtidigt är det många här i Kiev som pratar om kriget mot Ryssland. Att ryska soldater och rysk militär utrustning används gör sannolikt att konflikten, åtminstone till viss del, ska kallas för ett krig mot Ryssland.

Det är emellertid inte som ”krigsturist” som jag har åkt till Ukraina. För det finns faktiskt något som kallas för krigsturism. Skrämmande. Det finns resebyråer som har specialiserat sig på att erbjuda resor till krigszoner. ”För spänningens skull”. Exempelvis det amerikanska ”War Zone Tours” som anordnar resor till Irak, Sudan, Somalia och andra länder som befinner sig i olika typer av väpnade konflikter. Tala om att utnyttja andra människors lidande.

Mitt syfte är betydligt fredligare än så. Jag är i Kiev som en av flera föredragshållare på en konferens som Centerpartiets Internationella Stiftelse anordnar tillsammans med European Liberal Forum och Swedish International Liberal Centre. Min roll är att prata om hur vi i Sverige arbetar mot korruption. Det kanske kan tyckas konstigt att anordna en liberal konferens som bland annat tar upp korruption i det utsatta läge som Ukraina befinner sig, men samtidigt måste och vill ukrainarna se framåt.

Ska en fungerande ekonomi kunna byggas upp och ska Ukraina någon gång bli medlem i EU, vilket de flesta medborgarna i västra Ukraina och i Kiev vill, så måste den rådande korruptionen bekämpas. Bättre lagstiftning. Poliser, åklagare och andra inom rättsväsendet som inte låter sig mutas. Öppenhet kring politiska beslut och myndighetsbeslut. En fri press som kan och vågar skriva om oegentligheter. Yttrandefrihet, meddelarfrihet och mycket annat behöver förbättras.

Ibland uppfattas Sverige utomlands som landet utan korruption. Så är det givetvis inte. Mutskandalen i Göteborg, mutorna kring bygget av Friends Arena, Telia Soneras agerande i Uzbekistan och flera andra exempel visar att Sverige verkligen inte är fritt från korruption. Ändå finns det anledning att vara stolt och att föreläsa om det svenska systemet för att motverka korruption.

Enligt Transparency Internationals index 2014 så är Sverige fjärde minst korrupt av alla världens länder. Det är enbart våra grannländer Danmark (1:a) och Finland (3:a) samt Nya Zeeland (2:a) som är mer befriat från mutor och bestickning. Ukraina kommer på plats 142 av 175 listade länder. Det är sämre än till exempel i Ryssland, Etiopien och Iran. Så det finns mycket, väldigt mycket, som kan förbättras i Ukraina.

Posted in Krönika | Tagged , | Leave a comment

En rejäl ”satsning” med en faktisk besparing

Krönika i Skånska Dagbladet 29/8.

“Vi satsar 10 miljarder på jobben!” “Regeringen satsar på förnybar energi!” “Partiets viktigaste satsningar i budgeten görs på fler bostäder!”

Ni har säkert hört det många gånger, oavsett vilka partier som sitter i regering eller opposition så brukar det låta ungefär likadant. Det är satsningar på det ena eller det andra. Ordet satsningar används gång på gång och politikernas målsättning är att medborgarna ska uppfatta utspelen som att nya resurser tillförs för att uppnå ett viktigt mål.

Vem som än styr en kommun, region eller sitter i regeringsställning vill visa handlingskraft. Samtidigt finns det en ekonomisk verklighet som alla seriösa partier måste förhålla sig till. Budgeten ska gå ihop. De totala kostnaderna ska vara lägre än tillgängliga resurser. Är tillväxten noll, som miljöpartister säger sig önska och som det faktiskt har varit under perioder 2008-2012, så måste varje nysatsad krona dras in på något annat.

För ansvariga politiker är det givetvis trevligare att presentera nya utgifter, det vill säga “satsningar”, än att berätta om neddragningar och skattehöjningar. Därför ser vi hur regeringen presenterar förslag utan att berätta hur de ska finansieras. Just nu är det finansminister Magdalena Andersson som har fått rollen att svara, gång på gång, att regeringen kommer att återkomma med ”det samlade skatteförslaget vid ett senare tillfälle”.

Vad det handlar om är att regeringen vill få ut det som de tror att medborgarna uppfattar som positiva besked, utan att de samtidigt ska skuggas av negativa förslag. Därför presenteras de positiva budgetutspelen ett efter ett under några veckors tid medan allt negativt samlas ihop och finns så undangömt som möjligt när hela budgetpropositionen överlämnas till riksdagen den 21 september.

Denna strategi använde även Alliansregeringen vid varje budgettillfälle, så det är inget som är unikt för den nuvarande rödgröna regeringen. Däremot tycker jag att media skulle kunna jämföra de så kallade satsningarna med redan kända skattehöjningar. Det tydligaste exemplet på en ”satsning” som egentligen inte är en satsning är det som Stefan Löfven presenterade i veckan som gick – regeringens ”jobbpaket”.

Regeringen säger att de gör en satsning på 10 miljarder kronor för fler jobb, i själva verket är det 8,5 miljarder under 2016 och då räknar de in bostadsrenoveringar, utbildningsplatser och mycket annat. Vad regeringen inte gärna berättar är att arbetsgivaravgiften för unga kommer att höjas med 17-18 miljarder. Visserligen skedde det första steget av den höjningen redan den första augusti i år, en höjning som beräknas öka statens inkomster med 5,5 miljarder under 2015, men det är ändå en höjning under 2016 med betydligt mer än 10 miljarder kronor. Hur man än räknar så kommer alltså den rödgröna regeringens förslag att innebära en total besparing i statens budget på jobbskapande åtgärder.

Regeringens ”satsning” för att skapa fler jobb är alltså i själva verket en fördyring på 1,5 – 9,5 miljarder kronor för de som verkligen skapar jobben. Då har jag ändå inte räknat med regeringens försämringar av ROT- och RUT-avdragen, alltså ytterligare förslag som kommer att göra det ännu svårare för de som har stora problem att ta sig in på arbetsmarknaden.

Regeringens politik slår extra hårt mot unga med låg utbildningsnivå och invandrare. Det glömde Löfven att berätta när han presenterade ”jobbsatsningen”.

Posted in Krönika | Leave a comment

I väntan på en offen(S)iv

Krönika i Skånska Dagbladet 15/8.

”Sommaren är kort, det mesta regnar bort. (/…/) Hösten kommer snart, det går med vindens fart.” Jag tror dock inte att Stefan Löfven sitter och nynnar på Tomas Ledins gamla sommarhit från 1982. Han borde åtminstone ha så mycket att göra inför hösten att det inte finns tid för att sitta och sjunga gamla poplåtar, även om låten är väldigt bra och tyvärr har passat som handen i handsken den här sommaren.

1982 vann Socialdemokraterna tillbaka regeringsmakten efter att ha fått 45,6 procent av rösterna i riksdagsvalet. Olof Palme blev åter statsminister och kunde med stöd av Vänsterpartiet Kommunisterna (VPK) genomföra precis vad han ville i riksdagen. Stefan Löfven känner nog viss avundsjuka.

I Novus Opinions sammanvägda väljarindex för juni 2015, där opinionsundersökningarna från de seriösa opinionsföretagen vägs samman, kan Löfven konstatera att 26,7 procent av väljarna stödjer Socialdemokraterna. Som jämförelse kan man notera att i mars 2011 när Mona Sahlin tvingades avgå så hade Socialdemokraterna 30,1 procent i samma väljarindex. Löfven ligger närmre Håkan Juholts bottennotering på 24,5 procent.

Löfvens snart första år som statsminister har präglats av osäkerhet, få förslag, oenighet i regeringen och en allt suddigare bild av vad socialdemokratin står för. Den här hösten måste det bli en offensiv S-satsning, det är nog varenda partistrateg på Sveavägen helt på det klara med. Annars kommer opinionsstödet att fortsätta ner under 25 procent och då kommer ifrågasättandet av Stefan Löfvens ledarskap att höras även utanför Socialdemokraternas inre rum.

Jag tror att det blir en klassisk socialdemokratisk höstoffensiv med politik som S-medlemmarna känner sig trygga med. Min gissning är att vi får se satsningar på välfärdsutbyggnad av olika slag, särskilt vad gäller omsorg av äldre och diverse skolsatsningar som är framplockade utan någon helhetssyn. Det blir likaså miljösatsningar för att Miljöpartiet ska kunna vissa på viss framgång och några höjda bidrag för att vänsterpartisterna ska vara nöjda.

Problemet med denna rödgröna politik är att den enbart handlar om hur resurser ska spenderas, istället för att lägga fram nödvändiga förslag som kan generera ökad tillväxt och därmed ökat inflöde av resurser. Resurser som sedan kan användas till vissa verkligen önskvärda förbättringar av vår välfärd.

På tal om Miljöpartiet så tror jag inte heller att det ljuder några muntra sånger från deras huvudkontor på Södermalm i Stockholm. I väljarindex för juni har Romson och Fridolins parti 6,4 procent av väljarstödet. Ett år tidigare stod det på 12,2 procent. Det är nästan en halvering på ett år och egentligen en ännu mer dramatisk nedgång än det som Rosenbadskollegan Löfven har fått känna på.

Jag ser verkligen fram emot en spännande politisk höst och jag hoppas innerligt att den får handla om lösningar på viktiga samhällsfrågor och inte på populistiska utspel där olika grupper av människor ställs mot varandra. Det är mer lösningsinriktad politik som ökar medborgarnas frihet att forma sina egna liv som behövs, inte skuldbeläggande, utpekande, problemskapande politik där förenklade sanningar läggs till grund för ogenomförbara förslag.

Posted in Krönika | Leave a comment

Vem tycker om Decemberöverenskommelsen?

Krönika i Skånska Dagbladet 20/6.

DÖ. Det är onekligen en väldigt tråkig förkortning.
Decemberöverenskommelsen. Ett intetsägande namn men en historisk politisk händelse. Vem tycker om Decemberöverenskommelsen? Vem jublar åt DÖ? Inte jag åtminstone och det är väldigt få som jag har träffat som gör det.

Partier går till val för att få väljarnas förtroende att genomföra sin politik. Vill partiet dessutom vara ärligt och öppet gentemot väljarna så berättar det vilka andra partier det tänker samarbeta med, vad samarbetet ska omfatta och hur kompromisser kan tänkas utformas.

Får partiet sedan inte majoritet eller en tillräckligt stark minoritet ensamt eller med de partier som det avser samarbeta med, så återstår inget annat än att gå i opposition. Oftast redan på valnatten så gratuleras valets vinnare och största partiets ordförande får talmannens uppdrag att försöka bilda regering.

Detta är en normal ordning efter ett demokratiskt val och särskilt i Sverige är vi vana vid att det bildas minoritetsregeringar. Det eller de partier som har flest riksdagsledamöter bakom sin statsministerkandidat får nycklarna till Rosenbad. Så har vi haft det i årtionden och det är enbart i 7,5 av de senaste 40 åren som vi har haft majoritetsregeringar i Sverige (Fälldin 1 1976-78, Fälldin 2 1979-81 och Reinfeldt 2006-2010).

Alla dessa minoritetsregeringar har fungerat eftersom övriga partier inte har röstat på varandras budgetförslag. Ett ganska enkelt val kan man tycka eftersom ledamöter och partier i riksdagen alltid lägger ner sina röster när det egna förslaget har fallit. Åtminstone var det så fram tills Sverigedemokraterna bestämde sig för att rösta på ett annat förslag än det egna. Inte för att de tyckte att det förslaget var bra, utan för att de ville ställa till med så mycket oreda som möjligt.

En helt ny politisk situation uppkom och helt nya politiska lösningar krävdes. Alla seriösa partier i Sveriges riksdag var överens om att Sverige måste kunna regeras, även med en minoritetsregering när det inte finns någon parlamentarisk majoritet som kan skapas. Är det något som skulle skapa problem för Sverige och svenska folket så är det ständiga nyval och att landet inte styrs av någon fungerande regering med en av riksdagen antagen budget.

Ett avtal krävdes för landets bästa. För att skapa en politisk stabilitet som är så viktigt för industri- och exportberoende länder som Sverige. Decemberöverenskommelsen förhandlades fram. Inte för att någon gillade den. Inte för att någon tyckte att det var en lysande lösning. Inte för att någon egentligen ville ha den.

Nej, Decemberöverenskommelsen finns för att en lösning krävdes och att ingen hittills har kommit på något som är bättre för Sverige som land. Sådan är politiken ganska ofta. Det nödvändiga kan vara besvärligt, det kan skapa misstro, som ansvarig politiker möts man av suckar och ifrågasättande, men besluten måste fattas i alla fall. Helt enkelt för att det inte finns något bättre alternativ.

Posted in Krönika | Tagged , | Leave a comment

Hur ska Löfven vända utvecklingen?

Krönika i Skånska Dagbladet den 23 maj.

Statsminister Stefan Löfven har tagit på sig ansvaret att regera Sverige. Detta trots att hans regering inte ens har stöd av 38 procent av väljarna. Räknar han in Vänsterpartiet i sitt regeringsstöd så kommer han upp till 43,6 procent. Alltså inte ens i närheten av majoritet i Sveriges Riksdag.

Den regering Sverige nu har är den svagaste som vi någonsin har haft, både vad gäller det parlamentariska stödet och ministrarnas politiska rutin. Tio av regeringens 24 statsråd hade varken erfarenhet från riksdag eller regering innan valet 2014, inklusive statsministern och finansministern.

Att det skulle krävas stor politisk skicklighet för att lyckas förhandla fram och få genom regeringspolitiken i riksdagen kan inte ha kommit som en överraskning för Löfven. Ändå valde han att lyfta in ett stort antal ministrar i regeringen med obefintlig eller mycket begränsad erfarenhet av politiska förhandlingar.

Det märkliga är nu att Löfven är sur. Inte på sin egen regering och dess misslyckanden, utan på oppositionen! Löfven har fått för sig att oppositionen inte borde ge tillkännagivanden till regeringen fastän de har majoritet i kammaren. Tvärtom tycker Löfven att oppositionen ska vara snäll mot regeringen och hjälpa till att ta fram regeringens förslag.

Ursäkta, men det är knappast oppositionens roll att hjälpa regeringen och att vara snäll. Något som Socialdemokraterna var mycket tydliga med när de satt i opposition förra mandatperioden. Då togs alla möjligheter att fälla alliansregeringens förslag. Socialdemokraterna gick till och med så långt att de tog ut delar av budgeten till omröstning för att försvåra för Alliansen. Ibland utbröt applåder i riksdagens kammare när de rödgröna och Sd tillsammans hade gett ett tillkännagivande till alliansregeringen.

Det är magstarkt att först bedriva en hätsk oppositionspolitik i opposition och sedan i regeringsställning be den nya oppositionen att inte bedriva oppositionspolitik. Men detta är givetvis endast ett bedrövligt försök att dölja de egna bristerna. Redan efter sju-åtta månader av den fyraåriga mandatperioden. Var ska det sluta?

Efter tolv år i riksdagen och fyra år som ansvarig i alliansen för att få genom vår politik i justitieutskottet, trots minoritet, vill jag ge tre råd till Löfven:

1. Stanna i Sverige. Regeringschefens närvaro behövs i alla högsta grad i det läge som regeringen befinner sig, därför måste Löfven sluta åka kors och tvärs över världen.
2. Byt ut uppemot halva regeringen. Välj nya statsråd som har stor politisk erfarenhet och ett förtroende hos de som ni vill förhandla politiska förslag med.
3. Skapa en ordentlig förhandlingsorganisation i Regeringskansliet. Två statssekreterare i ett Samordningskansli duger inte för att kunna hålla ihop två partiers interna förhandlingar vars resultat sedan ska förhandlas med Vänsterpartiet eller med ytterligare partier.

Min bedömning är att Stefan Löfven har ungefär ett år till på sig. Till nästa vår måste han ha bevisat att han klarar av att regera landet och genomföra sina löften till väljarna. Annars har vi en regering med två partier som tillsammans har ett opinionsstöd på runt 25 procent. En sådan regering kan inte sitta kvar och det skulle bli nyval runt sommaren 2016. Ansvaret är Stefan Löfvens.

Posted in Krönika | 1 Comment

Är det du som är politikern?

Krönika i Skånska Dagbladet 9 maj.

Året var 1995, jag var 21 år och mitt första förtroendeuppdrag hade precis påbörjats och skulle snart avslutas. Jag var vald som suppleant för Centerpartiet i Lunds kommuns biblioteksnämnd. Ja, det är sant. I Lunds kommun fanns det en särskild politisk nämnd för biblioteken på den tiden. Den försvann dock i slutet av 1995 när kommunen gjorde en större omorganisation.

Några av de som jobbade på Stadsbiblioteket blev uttagna i strejk, bland annat mannen som hade hand om inkommande och utgående post. Andra anställda på biblioteket fick inte utföra hans arbetsuppgifter eftersom det skulle vara strejkbryteri, men som förtroendevald i biblioteksnämnden så fick jag hjälpa till med de av postmannens arbetsuppgifter som behövde utföras varje dag. Första morgonen när jag kom dit så gick jag fram till en bibliotekarie och presenterade mig och hennes första fråga var: ”Är det du som är politikern?”

Jag blev alldeles ställd. ”Politiker? Jag? Nej, jag… eller…, det är det nog.”

Jag hade aldrig tänkt på mig själv som ”politiker”. Visserligen hade jag varit medlem i Centerpartiets ungdomsförbund sedan jag var 14 år. Till en början mest för att spela innebandy och fotboll och senare blev det en och annan festligare tillställning, men jag hade också varit med och drivit olika lokala politiska frågor. Men politiker? Nej, inte jag. Jag reagerade som så många andra, att politiker var ett negativt laddat ord. Det var ingen beskrivning av mig själv som jag tyckte om.

Tiden gick. Strejken avslutades ganska snabbt. Biblioteksnämnden lades ner. Jag fick uppdrag i miljönämnden, utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och plötsligt var jag en politiker även i mitt eget medvetande. Men vid det laget hade jag bestämt mig för att vara stolt över epitetet politiker. I det samhälle som vi lever krävs det en del gemensamma beslut. Det går inte att ha direktdemokrati i alla frågor och därför väljer folket sina företrädare att representera dem. Varför skulle jag skämmas över att få lundensarnas förtroende att företräda dem?

Det är precis tvärtom. Jag och alla andra som har politiska förtroendeuppdrag ska räta på våra ryggar. Att fatta beslut i frågor som är viktiga för många människor är svårt och ett stort ansvar. Men någon måste göra det. Tanken att ingen vill vara med och fatta beslut som rör våra gemensamma angelägenheter i samhället är skrämmande. Då har vi nämligen ingen demokrati längre.

Ett demokratiskt styrelseskick bygger på att medborgarna väljer sina företrädare i fria val. Men demokratin bygger också på att de som ska rösta verkligen funderar på vilka personer som är bra företrädare och som har förmågan att fatta kloka beslut. Politik är inte en fråga. Politik är en helhet; hur samhället ska utvecklas för alla oss som bor här.

I valrörelser händer det ibland att man får frågan: Vem ska jag rösta på? Svaret borde vara: En person som du skulle kunna tänka dig att anställa i ditt företag för att ha hand om dess ekonomi, en personalchef som du själv skulle vilja ha, en person som kan ta ansvar för ditt barns skolgång och dina föräldrars äldreomsorg. Den person som du har förtroende för att ta hand om allt detta – den personen ska du rösta på.

Posted in Krönika | Leave a comment

Om vi hade bott i Syrien…

Krönika i Skånska Dagbladet och Norra Skåne den 25/4 och i Hallands Nyheter den 27/4.

Jag har det bra. Vi har det bra. Vi i Sverige. Visst finns det barn som mobbas i skolan, kvinnor som misshandlas och män som missbrukar bort sina liv. Det finns människor i Sverige som har ett rent helvete. Det finns människor som mördar och mördas. Men totalt sett har vi som bor i Sverige ett rikt, fritt, hälsosamt och långt liv. Vi har det bra.

Häromdagen när vi såg ett tv-inslag om Syrien så frågade ett av mina barn mig vad vi skulle ha gjort om vi bodde i Syrien. Mitt lika spontana som självklara svar var: Vi skulle flytt från kriget så snabbt som möjligt! Jag hade inte väntat kvar och låtit mina barn klämmas mellan Assad-regimens bomber från väster och IS tortyrbrigader från öster. Jag hade tagit mig från helvetet till en tryggare plats. För min, min familjs och framförallt för mina barns skull.

Var hade vi flytt? Mest troligt hade vi hamnat i något av de stora flyktinglägren i grannlandet Libanon. Där finns mer än en miljon registrerade flyktingar från Syrien, sannolikt är det verkliga antalet betydligt större än så. Flyktingarna från Syrien utgör mer än en fjärdedel av Libanons totala befolkning. Flyktingarna bor i stora tältstäder med tusentals invånare, mer än hälften är barn. Barn som i de flesta fall inte ens får gå i skolan.

Hade jag velat stanna kvar med min familj i ett flyktingläger år efter år i väntan på att det skulle gå att åka tillbaka till hemlandet? Nej, absolut inte. Att se sina barn växa upp i ett tältläger med svält, sjukdomar och en bristande skolgång. Eller ingen skola alls. Nej, jag hade med alla medel försökt ta mig till en ny framtid i ett nytt land. På laglig eller olaglig väg. Kanske med hjälp av flyktingsmugglare. För att kunna ge mina barn ett bättre liv och en ljusare framtid hade gränskontroller och migrationsregler känts mindre viktiga. Såklart.

Var hade vi sökt oss? Troligtvis till ett land eller en stad där vi redan kände någon, en släkting eller vän från samma stad eller by som vi flytt ifrån. Hade jag kunnat engelska hade USA, England eller något annat engelsktalande land lockat, men sannolikt till ett land som vi visste tar väl hand om människor på flykt. Tyskland, Holland, kanske Sverige.

Det är nästan omöjligt att sätta sig in i vad miljontals människor på flykt upplever varje dag. Som förälder känns det extra svårt att tänka på barnens lidande. Undernärda och bristsjukdomar till följd av för lite och för ensidig mat. Ingen skola. Ingen framtid. Likgiltighet och hat tar över när barnen borde sjunga om sin ljusnande framtid.

Det är så lätt att sitta i Sverige och säga vad andra borde göra. Störta diktatorn, stanna och slåss för ett fritt och demokratiskt samhälle. Vänta i ett flyktingläger i närheten av ditt land och var beredd att återvända till hemlandet så fort det är möjligt. Hjälp till och bygg upp ditt land!

Jag skulle inte vara så ädel. Jag hade i första hand tänkt på mina barn och deras framtid. Det tror jag att de flesta skulle göra. Det tror jag även att de föräldrar gör som väntar på ytterligare en stekhet sommar i ett tältläger utanför Beirut. Om de bara hade kunnat så hade de tagit sig till ett nytt land för att starta ett nytt liv. Precis som jag hade gjort och som jag tror att även du skulle ha gjort.

Posted in Krönika | Tagged | Leave a comment

Fortsatt hyckleri kommer att förpassa Mp ur riksdagen

“Miljöpartiets biståndspolitiske talesman Valter Mutt är mycket kritisk till omfördelningen.

– Vi är upprörda över att Anders Borg vill föra över ännu mera pengar från biståndet. Det är kontraproduktivt, eftersom en del av de här pengarna går till sådant som förebygger flyktingströmmar, säger han till TT.

– Det är sant att det inte är något nytt. Men det är en del av problemet att det förekommit så länge. Någon gång måste man sätta stopp, annars urgröps hela biståndet. Det är moraliskt fel att slå på de allra fattigaste samtidigt som man satsar tiotals miljarder på uppgradering av Jas och till skattesänkningar, säger Valter Mutt (MP).”

Så lät det i mars 2013, då gick ungefär var sjunde biståndskrona (13,5%) till asylmottagandet. Nu med miljöpartisten Isabella Lövin som biståndsminister går var fjärde biståndskrona till asylmottagande.

Jag vänder mig inte mot sättet att använda biståndspengar för att hjälpa människor på flykt som tar sig till Sverige (även om jag innerst inne önskar att det inte hade behövts utan att nya pengar hade kunnat plockas fram), utan det är Miljöpartiets hyckleri som jag vänder mig mot. Fortsätter Mp sina svek i den här takten så lär de få kämpa mot fyraprocentsspärren 2018.

Posted in General | Tagged , , , | Leave a comment

Pinsamt Magdalena Andersson!

I veckan skedde en mycket märklig händelse i riksdagens kammare. Finansminister Magdalena Andersson tyckte att talmannen, som just då var Tobias Billström, skulle säga åt motdebattören att hålla sig till sanningen. Men ursäkta Magdalena Andersson, ska en talman avgöra vad som är rätt eller fel i en debatt?

Tänk om, den vid det här tillfället M-märkta, talmannen hade avbrutit finansministern och sagt att hon använde falska argument i debatten. Jag tror inte att Magdalena Andersson skulle bli så glad! Snarare skogstokig av ilska.

Rubriken i media blev tyvärr inte något om finansministerns oerhört bristande politiska kompetens, utan att talmannen hade hånat finansministern. Visst, ordvalet “inte käfta” kanske inte var så väl valt av en talman, men det var bara en liten grej i förhållande till Magdalena Anderssons inkompetens om talmannens roll. Nu utgår jag från att talmannen Urban Ahlin (S) kontaktar Magdalena Andersson och läxar upp henne.

Inte bara för att hon är inkompetent, utan det sättet som hon uttrycker sig mot Tobias Billström. Hon säger “den moderata talmannen” som ett sätt att hävda att det är Tobias Billströms politiska tillhörighet som gör att han inte avbryter Fredrik Schulte (M). Med andra ord, att Tobias Billström hade gjort det om Magdalena Anderssons motdebattör hade varit från ett annat politiskt parti än Moderaterna, eller att en annan talman från ett annat parti hade ingripit i debatten på det sättet som finansministern önskar. Det är ett riktigt stort steg över vad som är acceptabelt i kammaren!

Posted in General | Tagged , , | Leave a comment

Inte direkt en rivstart

Krönika 28 februari 2015

Häromveckan satt jag och pratade med några vänner som är sådär lagom politiskt intresserade som folk är mest. Vi kom in på regeringens arbete och jag kunder inte låta bli att fråga om de vet vem som är infrastrukturminister i regeringen? Det blev tyst. Konsumentminister? Minister för högre utbildning och forskning? Barn-, äldre- och jämställdhetsminister? Energiminister? IT-minister? Lika tyst.

Stefan Löfvens regering har nu suttit i nästan exakt 150 dagar och det är märkvärdigt tyst även från regeringens sida. En majoritet av ministrarna är fortfarande i det närmsta okända för svenska folket. De syns inte i media, de reser inte runt i landet, de är inte aktiva i debatterna i riksdagen och ännu värre, de lägger ytterst få förslag.
På regeringens hemsida så finns det en slags kalenderfunktion där man kan följa ”Statsrådens engagemang”. Det senaste utlagda handlar om vecka 9-10, dvs. 23/2-8/3. Visserligen är det sportlov i Stockholm vecka 9, men man kan ändå tycka att ett statsråd borde göra något under två veckors tid.

Åtta av statsråden har ”inga engagemang rapporterade”. Om vi är snälla så kan vi tolka det som att de har glömt bort att rapportera in vad de egentligen gör. Men av de som verkligen har rapporterat in ser det inte mycket bättre ut. Fem av statsråden har ett enda engagemang och ytterligare sex statsråd har två engagemang på två veckor.

Några exempel: Civilminister Ardalan Shekarabi har ett engagemang; 4/3, anförande vid Upphandlingsdagen i Göteborg. Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic har ett engagemang; 6/3, medverkar på Språklärarnas konferens i Uppsala. Försvarsminister Peter Hultkvist har också ett engagemang; 4/3, besöker Totalförsvarets rekryteringsmyndighet i Stockholm. Är detta allt dessa statsråd gör?

Hade statsråden varit aktiva med att skriva propositioner på sina departement så hade man kunnat förstå att de inte är ute på så många engagemang runt om i landet, men inte ens det kan förklara deras passivitet. Extra förvånande blir det när regeringen inte ens lägger propositioner på politikområden där de säger sig ha många förslag.

Enligt förteckningen över vårens propositioner, som är regeringens lagförslag till riksdagen, så kommer Arbetsmarknadsdepartementet att lägga fram en enda proposition under våren: ”Fortsatt giltighet av lagen om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering”. Det är allt. Hittills i år har regeringen överlämnat åtta propositioner till riksdagen. Av 24 ministrar på två månader.

Vad som istället händer i riksdagen, när inte utskottsmöten ställs in på grund av för få ärenden, är att oppositionen styr regeringens arbete genom tillkännagivanden. Häromdagen fick jag höra av gamla kollegor i justitieutskottet, att i enbart ett betänkande den närmsta tiden kommer utskottet att ge över 20 tillkännagivanden till regeringen. Varje tillkännagivande är ett uppdrag som regeringen ska utföra. Enbart under våren 2014 beslutade justitieutskottet om 32 olika betänkanden, så även om det blir färre betänkanden med denna passiva regering så kan det bli en enorm mängd tillkännagivanden under våren.

Regeringen Löfven har inte direkt gjort en rivstart och snart kommer all deras tid och engagemang att gå till att genomföra oppositionspartiernas politik. Ingen Decemberöverenskommelse i världen kommer att rädda Stefan Löfven från det.

Posted in Krönika | Leave a comment

Partiledare kommer och går

Krönika 14 februari 2015

ika 14 februari 2015För fyra år sedan var Centerpartiet ungefär där Folkpartiet är idag. Valet 2010 hade varit en besvikelse och under början av 2011 hördes några sprida krav på partiledarens avgång. Under våren låg opinionssiffrorna kvar på en låg nivå och i april uttryckte ett par riksdagsledamöter för första gången att Maud Olofsson borde lämna över partiledarskapet till någon annan.

Vid den tiden var jag själv ledamot av riksdagen och givetvis förde vi många informella samtal mellan oss i riksdagsgruppen. Vad jag minns var det ingen alls som tyckte att Maud hade gjort ett dåligt jobb eller att någon annan just då skulle klara partiledarskapet bättre, utan diskussionen kretsade kring vem som skulle leda partiet mot valet 2014 och att den personen skulle behöva några år på sig att bli varm i kläderna.

Alla politiska partier behöver förnya sig kontinuerligt. Det parti som stannar upp och inte har en ständig idéutveckling lär snabbt anses irrelevant och opinionsundersökningarna ger oftast en korrekt bild av hur väljarna ser på partiet. Partiledaren är det främsta ansiktet utåt och har det yttersta ansvaret för partiets utveckling. Oavsett hur förändringsbenägen hen är så krävs förnyelse likväl på det personella planet som på det politiska.

Maud Olofsson hade varit Centerpartiets partiledare i tio år när hon i juni 2011 meddelade att hon inte kandiderade för omval vid den kommande höstens partistämma. Tio år är egentligen ingen lång tid på en chefspost, men partiledarskapet är så mycket mer bevakat och utsatt än vad andra chefer upplever. En partiledare kan inte gå och handla i mataffären utan att människor tittar nyfiket i kundvagnen. Att alltid tvingas ha två livvakter med sig är inte heller enkelt att leva med.

När Fredrik Reinfeldt avgick så hade han varit Moderaternas partiledare i elva år. Lika länge kommer Göran Hägglund att ha suttit på sin post som Kristdemokraternas partiledare när han avgår senare i vår. Folkpartiets Jan Björklund har varit partiledare i snart åtta år och det är självklart att det pågår en diskussion inom Folkpartiet om det är Björklund med då elva år som partiordförande som ska leda Fp in i valet 2018.

En intern framtidsdiskussion är bra, men den kan också vara destruktiv om det viskas bakom ryggar och misstroende breder ut sig. Visst kan det vara oerhört svårt för en person att inse att man bör träda åt sidan, men en god ledare omger sig med medarbetare med sådant kurage att även svåra och känsliga besked lämnas till chefen.

Jag är övertygad om att Jan Björklund inte vill avgå utan gärna skulle vilja leda Folkpartiet vid valet 2018. Samtidigt tror jag att han förstår att det kommer att krävas förnyelse även i partiledningen och min känsla är att han redan har bestämt sig för att avgå vid Folkpartiets landsmöte i november. Han vill dock inte ge det beskedet för tidigt eftersom han skulle bli en ”lam anka” vars ord och ledarskap blir svagt och inte styrande.

Det är min känning av situationen i Folkpartiet, men det är framförallt en situation som Folkpartiet som parti själv måste styra. Mitt bestämda råd är dock att vara så öppna som möjligt för att undvika spekulationer och falskspel bakom stängda dörrar.

Posted in Krönika | Leave a comment

”Centerpartiet har roligast”

Krönika 31 januari 2015

När ni läser det här så pågår Centerpartiets Kommundagar i Norrköping för fullt. Kommundagarna är ett årligt evenemang som Centerpartiet ordnar för sina förtroendevalda politiker i landets 290 kommuner. Över 600 personer deltar på seminarier, delar erfarenheter och umgås under avspända former.

När förra årets Kommundagar startade i Malmö så hade det precis kommit en opinionsundersökning som gav Centerpartiet under fyra procent. Tidningsrubrikerna sa att partiet skulle hamna utanför riksdagen och journalister kom till Malmömässan för att intervjua nedstämda centerpartister som skulle kritisera Annie Lööf och övriga partiledningen.

Det blev inget sådant. Centerpartisterna visste att partiet hade gått igenom en tuff tid med diskussionen kring nytt idéprogram, men också att det fanns en bra valstrategi, kommunikationsplan och en partiledare som började bli varm i kläderna. Det var en utmärkt stämning och reportrarna fick vända hemåt utan att kunna skriva några nattsvarta rubriker.

På fredagskvällen var det som vanligt middag med efterföljande dans och i toalettkön kom jag i samtal med en journalist från en av de större tidningarna. Han frågade hur det kunde vara så god stämning på Kommundagarna när läget för partiet var så dåligt. Jag började med att svara att centerpartister inte gräver ner sig när de ser problem, utan istället kavlar de upp ärmarna och löser problemet.

Han nöjde sig inte utan fortsatte och en annan man, en lokalpolitiker som jag inte känner, blandade sig i samtalet. Han sa på utpräglad dialekt: ”Vi känner inte att läget för partiet är dåligt, hemma hos oss har vi medvind. Snart vänder det i Stockholm också.”

Han fick rätt. Fyra månader senare var det EU-val och Centerpartiet gjorde sitt bästa val till Europaparlamentet på 19 år. Annie Lööf lyfte partiet i både EU-valrörelsen och i riksdagsvalrörelsen några månader senare. Men lika viktig är mannen som blandade sig i samtalet i toalettkön och tusentals andra lokalpolitiker som varje dag bedriver centerpolitik i sina kommuner.

Genom att i handling visa att Centerpartiets idéer om att flytta makten till medborgarna, om frihet och möjlighet att välja sin väg i livet, gör skillnad, så är varje lokalt förtroendevald centerpolitiker partiets viktigaste budbärare. Idéprogram, kommunikationsstrategier och mediala utspel är viktiga för alla partier, men det är först när de egna företrädarna omsätter idéerna till förslag som kan diskuteras vid köksborden som idéerna blir trovärdiga.

Till slut kan jag inte låta bli att citera en TV-journalist som deltog på Centerpartiets stämmobankett för säkert tio år sedan. En fest där det dansades på borden redan före desserten. ”Jag har varit på alla partiers kongressfester och det är ingen tvekan: Centerpartiet har roligast”.

Posted in Krönika | Leave a comment

Hat och fördomar slår rot

Krönika 17 januari 2015

2015 hade kunnat börja bättre. Terrorister slog den 7 januari till mot satirtidningen Charlie Hebdo i Paris och mördade tolv personer. Första veckan på året mördade också terrorgruppen Boko Haram hundratals och kanske upp till 2000 personer i norra Nigeria. Samtidigt fortsätter terroristorganisationen IS att attackera civila i Syrien och Irak.

Hat och fördomar slår oftast rot i okunskap. Men det kan också vara religiös eller politisk extremism som skapar hatet som i värsta fall övergår till urskillningslöst våld, mord och terrorism. Det är ingen tvekan om att de största hotet för närvarande finns från terrorgrupper med extrema tolkningar av islam. Därför är det nu viktigt att vara stark i skyddet för religionsfriheten, yttrandefriheten och pressfriheten. Därför är det nu extra viktigt att inte förenkla eller generalisera. Därför är det nu synnerligen viktigt att inte skuldbelägga muslimer som grupp.

En av mina grannar är muslim. Har han något ansvar eller skuld för det som de muslimska bröderna Kouachi gjorde i Paris? Självklart inte. Lika lite som jag som kristen har ett ansvar eller en skuld för det som den kristna, högerextrema terroristen Anders Behring Breivik gjorde på Utöya. Därför är det så otroligt fel av sverigedemokraten Björn Söder, tillika andra vice talman i Sveriges Riksdag, att peka på religionen islam och gruppen muslimer när han skriver och pratar om terrordåden. Att begära ”avståndstaganden” från Sveriges muslimer är detsamma som att säga att de har ett ansvar för vad andra muslimer i världen gör.

Förenklande generaliseringar har funnits i alla tider och de har ofta använts för att skapa misstro och hat mot olika folkgrupper och religioner. Det värsta av alla exempel är givetvis Hitlers och nazismens påhitt och anklagelser mot judar. Hitler anklagade den judiska befolkningen för landets ekonomiska problem och framställde judarna som fiender till Tyskland och det tyska folket. Alfred Rosenberg, som var chefredaktör för nazisternas partitidning ”Völkischer Beobachter”, uttryckte det: ”En tysk är av tyskt blod. Således kan ingen jude vara tysk.”

Nu ser vi samma typ av retorik i stora delar av Europa, fast mot muslimer. Italienska Lega Nords partiledare sa efter terrordådet i Paris att ”Islam är farlig och kan inte behandlas som andra religioner. I dess namn har vi nu miljontals människor omkring oss i världen, men även på vårt eget våningsplan, som är redo att skära halsen av oss och döda folk”. Det är så idiotiskt dumt och feltänkt, men ändå är det precis den här typen av uttalanden om att alla muslimer har en inneboende ondska som vinner stöd runt om i Europa, inklusive i Sverige.

Nu är det dags för oss alla att hjälpa till och att protestera. Varje gång du hör någon generalisera och skuldbelägga grupper av människor, slå näven i bordet och protestera. Säg ifrån! Vi får inte låta hat och misstro sprida sig i samhället.

Posted in Krönika | Leave a comment

Låt oss få ett lugnare politiskt år

Krönika 3 januari 2015

2014 kallades för supervalåret redan innan det hade börjat. Med val till Europaparlamentet i maj och de allmänna valen i september, så visste alla att det skulle bli ett intensivt politiskt år. Sedan blev det värre än någon hade kunnat ana. Valresultatet i riksdagsvalet skapade en svårhanterad politisk situation och när Stefan Löfven valde att knuffa ut Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet från regeringsbildningen, så fick vi den svagaste regeringen i Sverige sedan Folkpartiregeringen 1978-79. Svag vad gäller parlamentariskt stöd, men också svag vad gäller ledarskap och politisk rutin.

Situationen blev inte bättre när Sverigedemokraterna bröt mot all praxis och rimlighet och röstade för en budget som de samtidigt sa att de inte stod bakom. Statsminister Löfven hade i förväg sagt att han skulle avgå och inte regera med alliansens budget, men så blev det inte. Han satt kvar och sa istället att han skulle utlysa extra val. Så blev det inte heller, utan året avslutades med att landets seriösa partier slöt en överenskommelse för att Sverige inte ska bli en banandemokrati a la Italien med ständiga nyval och regeringsombildningar.

Som centerpartist är det klart att jag egentligen skulle vilja att regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet faller. Att vi får ett extraval, Centerpartiet växer och vi åter får en alliansregering. Men å andra sidan, jag vill också ha ett lugnare politiskt klimat för landets bästa.

Det kan låta bra med extra val och därmed nya möjligheter för väljarna att säga vad de tycker i en uppkommen politisk situation. Bra för demokratin kanske? Samtidigt vet vi att långsiktig politisk instabilitet är dåligt för ett land. Det gäller för allt från företagsinvesteringar till myndigheters effektivitet och styrning.

Det är illa för basindustrin om det råder ständig osäkerhet kring energipolitiken. Skolan behöver ha långsiktiga politiska överenskommelser för att fungera bättre. Företag behöver ha stabila spelregler för att våga anställa och investera. Likaså behövs långsiktighet i försvarspolitiken, vad gäller pensionssystem och hur polisen ska vara organiserad. Sverige mår bra av politisk stabilitet och många breda, politiska överenskommelser. För alla politikområden är det bra med en politisk inriktning som åtminstone ligger fast i fyra år.

På samma sätt som ett öppet, välkomnande samhälle har gynnat Sverige i årtionden så har också en långsiktig politisk stabilitet varit bra för landet. Det betyder inte att det är bra att ett parti alltid ska styra, det är tvärtom illa eftersom landet stagnerar i sin utveckling. Däremot är det bra att många partier kan komma överens i de stora politiska frågorna så att alla vet att oavsett valutgång så gäller tidigare fattade beslut om t.ex. pensioner och försvar.

Så även om jag älskar att debattera politik, analysera politiska utspel och politikers förehavanden så vill jag ändå önska er alla ett gott nytt, politiskt lugnare år!

Posted in Krönika | Leave a comment

Ett händelserikt år i politiken

Krönika 20 december 2014

Valår är alltid händelserika år för alla politiskt aktiva, men 2014 går ändå till historien som ett av de mest händelserika åren i svensk politisk historia. Supervalåret började med att valrörelsen till Europaparlamentet drog igång. Våren dominerades av europafrågorna, men väljarna var egentligen inte speciellt intresserade.

Det gick långt in i maj månad innan valtemperaturen höjdes. Valresultatet den 25 maj var en stor framgång för Miljöpartiet och Sverigedemokraterna, men även Centerpartiet gjorde sitt bästa EU-val på 19 år. Även om jag inte håller med Feministiskt Initiativ på många sätt så var det glädjande och historiskt att en romsk företrädare, genom Soraya Post, tog plats i parlamentet.

Sommaren kom och i Almedalen fick Svenskarnas Parti oförtjänt mycket uppmärksamhet. Ett litet nazistiskt parti fick motdemonstranter och media att framställa dem som stora, stygga vargen som hotade demokratin. Nazisterna blev samtidigt Sverigedemokraternas bästa partiarbetare. Genom uppmärksamheten sattes bilden av att de högerextrema och främlingsfientliga fanns i SvP och inte i SD. Ett stort steg i Sverigedemokraternas ”normaliseringsprocess” som parti. Tyvärr fick det också utslag i riksdagsvalet i september.

Efter en kort sommar var det valrörelse igen. En valrörelse där spelet om makten tyvärr dominerade framför de politiska sakfrågorna. Alliansen var länge uträknad, men kom närmre och närmre i opinionsundersökningarna. Mest uppmärksammat blev Stefan Löfvens ”knuff” när Annie Lööf ville överräcka en tråkig rapport om energiförsörjningen i Sverige. Oerhört orutinerat agerat, en orutin som sedan har visat sig gång på gång.

Valresultatet den 14 september blev en chock för många. Lika glada som miljöpartisterna var efter EU-valet, lika nedstämda var de efter riksdagsvalet. Förväntningarna låg skyhögt över resultatet på 6,9 procent. Egentligen var alla partier förutom Sverigedemokraterna missnöjda med valresultatet. Minst missnöjda, och innerst inne ganska nöjda, var Centerpartiet som klarade sig bäst av regeringspartierna trots en liten tillbakagång. Annie Lööf fick också sitt stora genomslag som partiledare.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet bildade en mycket svag regering. Jonas Sjöstedt hade förväntat sig ministerposter åt Vänsterpartiet, men Löfven hade andra tankar. Trots detta lyckades regeringen göra upp med V om en budgetproposition. Vad de inte hade räknat med var att SD är ett oseriöst parti som valde att rösta på ett budgetförslag som de samtidigt säger att de inte står bakom. Regeringen såg hur marken rämnade under deras fötter.

Året kommer med all sannolikhet sluta med att statsminister Stefan Löfven utlyser extra val som ska hållas den 22 mars. Vem hade kunnat tro att vi efter supervalåret direkt skulle få en valrörelse till? Och visst är det ett misslyckande. Ett generellt misslyckande för partierna och alldeles speciellt ett misslyckande för sittande regering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet som inte lyckades leda landet.

Till sist. Visst kan man vara svensk utan att gå på julnattsmässa eller julotta. Visst kan man vara svensk utan att dansa runt granen och äta risgrynsgröt. I mitt Sverige är du svensk oavsett om du har samiska, judiska eller andra traditioner.

Posted in Krönika | Leave a comment

”Blame Game”

Krönika 10 december 2014

Det är ett gammalt spel men fortfarande kan vuxna ägna dagar och veckor åt att spela det: ”Blame Game”.

”Blame Game”, eller ”hur-sätter-vi-bilden-av-att-det-inte-är-vårt-fel”, är en av de viktigaste kunskaperna för partistrateger. Det finns PR-konsulter som är specialister på området. Det finns företag som har som marknadsidé att sköta andras bortförklaringar. Kort sagt, förmågan att sätta rätt bild av vad som egentligen händer i politiken är både en vetenskap och en hel industri.

Jag är helt övertygad om att Socialdemokraternas partistrateger och hela kommunikationsavdelningen på Sveavägen hade planerat sitt ”Blame Game” redan innan statsminister Stefan Löfven hade berättat för alla andra att han tänkte utlysa extra val. Deras strategi var uppenbar, att få in i allmänhetens medvetande att det var allianspartiernas fel att regeringen inte klarade av att få genom sin budget.

Man får verkligen säga att de socialdemokratiska partistrategerna har tagit på sig ett svårt uppdrag. De ska få alla att tro och tycka att det inte är regeringens fel att regeringen inte klarar av att regera landet. Istället är det enligt dem Centerpartiets och de andra allianspartiernas fel, som oppositionspartier, att regeringen inte klarar av det uppdrag som de har tagit på sig.

Man kan fundera på hur reaktionen under förra mandatperioden hade blivit om dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt hade sagt att det var Mona Sahlins, eller senare Håkan Juholts, fel att Alliansregeringen inte skulle få genom sin politik. Så blev det lyckligtvis inte eftersom Alliansregeringen var mycket starkare och Fredrik Reinfeldt en mycket mer rutinerad politiker och statsminister.

Miljöpartiets och Vänsterpartiets strateger har intagit en annan taktik i detta ”Blame Game” som pågår: Tystnad. De vill överhuvudtaget inte förknippas med det politiska kaos som uppstått. Sverigedemokraterna, som verkligen har ett stort ansvar genom att ha brutit mot de informella budgetreglerna och röstat på ett förslag som de egentligen inte vill ha, har taktiken att faktiskt förknippas med kaoset. Deras sympatisörer reagerar nämligen precis tvärtom mot övriga partiers. Att skapa oordning i politiken är något positivt för SD, medan det är negativt för övriga partier.

”Blame Game” är ett spel som spelas i flera olika steg och det finns inte heller någon fast spelplan. Strategerna ändrar sina drag varje timme i början och senare dagligen när medierna inte längre är lika intresserade. Ser det illa ut så kan även strategin att skapa en helt annan nyhet tas till för att få bort fokus. Ser det riktigt illa ut så anser strategerna att nödlögner är tillåtna för att ändra spelplanen. I sista hand är det dock pudeln som gäller. När det inte finns något annat som kan rädda situationen så är det bara att erkänna och be om förlåtelse. Men då är det viktigt att det är en fullständig pudel. Halva pudlar haltar och fungerar inte.

Till slut. Jag erkänner. Jag deltar också i ”Blame Game”.

Posted in Krönika | Leave a comment

Extra val, ett förhastat beslut

Krönika 6 december 2014

Stefan Löfven utropade på valnatten att Socialdemokraterna var valets vinnare. Alliansen tog konsekvensen av minskat väljarstöd och avgick. Talmannen Per Westerberg gjorde då det han skulle och tillfrågade största partiets ordförande Stefan Löfven om han kunde och ville bilda regering. Löfven svarade att han ville bilda regering med Miljöpartiet och att de hade förutsättning att få genom sin budget i riksdagen.

Han hade fel. Stefan Löfven hade inte räknat med att Sverigedemokraterna är ett oseriöst parti som har för avsikt att rösta på budgetförslag med politik som de inte alls står bakom. Ingen skugga över Löfven på den punkten. Jag är övertygad om att även Sverigedemokraternas väljare trodde att Sd brydde sig om Sverige, men det visade sig att Sverigedemokraterna enbart bryr sig om sitt eget parti och därför skickar in landet i politiskt kaos.

Varför klarade då inte Löfven att styra landet med en minoritetsregering på det sättet som Fredrik Reinfeldt lyckades med alliansregeringen 2010-14 och som många socialdemokratiska statsministrar klarat tidigare? Ett svar är att Stefan Löfven är Sveriges genom tiderna minst politiskt rutinerade statsminister, ett annat svar är att en minoritetsregering måste finnas i mitten av det politiska fältet och inte ha en majoritet eller större minoritet på någon sida om sig.

Vad fanns då för handlingsalternativ? Ett möjligt alternativ var att utlysa extra val, men jag trodde inte att någon egentligen var intresserad av detta, varken väljarna eller partierna. Därför var det överraskande att statsministern valde att sitta kvar för att om nästan en månad kunna utlysa extra val. Istället borde han begära entledigande och låta talmannen försöka få fram en ny bärkraftig regering.

Hur skulle en fungerande regering kunna se ut? Många från S-sidan drömmer sig tillbaka till 90-talet när Centerpartiet var ett stödparti till Socialdemokraterna, men 90-talet kommer inte tillbaka. S har gjort en vänstersväng sedan dess, samtidigt som C har förnyats och utvecklats väldigt mycket de senast tio åren. Idag står S och C oerhört långt ifrån varandra i synen på skattesystemet, företagens villkor, landsbygdspolitiken, medborgarnas valfrihet i vård, skola och omsorg, arbetsrätten och många andra politiska frågor.

Som jag ser det idag så fanns det bara ett alternativ till extra val och det var en minoritetsregering med de fyra allianspartierna och Miljöpartiet. En femklöver som vi har sett fungera i Region Skåne i åtta år. Det skulle inte bli en enkel resa, men jag är övertygad om att en sådan regering hade kunnat fungera för att leda landet.

Nu blir det istället extra val den 22 mars nästa år. Då hoppas jag att väljarna tänker tillbaka på hur bra det faktiskt gick för Sverige 2006-2014. Sverige hyllades i hela världen för hur väl vi klarade den ekonomiska krisen. Sverige behöver en stabil regering och därför behöver vi få tillbaka Alliansregeringen.

Posted in Krönika | Leave a comment

Dags för en blocköverskridande regering

Krönika 3 december 2014

Sverige mår inte bra av det politiska kaos som Sverigedemokraterna har ställt till med. Det skapar politisk handlingsförlamning, osäkerhet i svensk ekonomi och på sikt riskerar det drabba alla svenskar genom ökad arbetslöshet och en sämre tillväxt.

För att lösa den uppkomna situationen så behövs det en regering som klarar av att regera landet. Stefan Löfvens koalition med Socialdemokraterna och Miljöpartiet har visat att de inte klarar det. Mycket på grund av att Stefan Löfven nu har sitt allra första riktiga politiska uppdrag och därmed är en av världens minst politiskt rutinerade regeringschefer.

Det finns många som ropar på en blocköverskridande regering med Stefan Löfven och Socialdemokraterna i ledningen. Det tror jag inte kommer att lyckas av flera skäl. Ett är just att Stefan Löfven har visat sig vara en för svag och orutinerad politiker för att leda en koalitionsregering i minoritet. En annan är att Folkpartiet och Centerpartiet efter de senaste tio årens utveckling står alldeles för långt ifrån Socialdemokraterna politiskt för att det skulle kunna fungera.

Det är snarare så att Moderaterna och Socialdemokraterna står varandra närmre politiskt idag, efter den triangulering som har skett från båda partiernas sida. Men en regering med Socialdemokraterna och Moderaterna tror jag inte att något av partierna är intresserad av. Vi har inte den traditionen i Sverige, som man till exempel har i Finland, att de två största partierna regerar tillsammans.

Den mest stabila regering som kan skapas med rådande läge i riksdagen är en femklöver med de fyra allianspartierna och Miljöpartiet. Samma femklöver som exempelvis fungerade bra i Region Skåne i åtta år. Jag har själv goda erfarenheter av att samarbeta med miljöpartister, särskilt när de tillhör partiets mer liberala falang.

Med höstens valresultat så skulle en femklöverregering ha stöd av 166 mandat i riksdagen. Det skulle alltså fortfarande vara en minoritetsregering, men en minoritetsregering med mycket stor möjlighet att faktiskt kunna regera landet. Det skulle endast vara i de fall där Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna tycker likadant och går ihop om ett motförslag, som en femklöverregering skulle riskera att förlora i riksdagens kammare.

Som centerpartist har jag egentligen ingen anledning att jubla över en sådan regeringsbildning. Det är sannolikt Centerpartiet som skulle riskera mest med en femklöverregering. Miljöpartiet skulle bli näst största parti, vilket Centerpartiet är i Alliansen idag, och därmed ta posten som vice statsminister. Det är också sannolikt att Centerpartiet skulle få svårare att profilera miljöfrågan eftersom Miljöpartiet med all trolighet skulle få miljöministerposten.

Trots detta vill jag se en blocköverskridande regering med Miljöpartiet, Centerpartiet och de andra allianspartierna. Sverige behöver en regering som kan leda och styra landet och som den politiska situationen ser ut så är en femklöverregering förmodligen det enda tillgängliga alternativet.

Posted in Krönika | Leave a comment

”En oemotståndlig utmaning”

”En oemotståndlig utmaning.” Ungefär så uttryckte Dan Eliasson sig när han i TV skulle förklara varför han tog på sig uppdraget att bli rikspolischef för den nya nationella polismyndigheten. En roll som andra kallar för ”självmordsuppdrag”. Att det är en utmaning har han helt rätt i, att den skulle vara oemotståndlig känns inte lika självklart.

Jag har stort förtroende för Dan Eliasson. Egentligen inte grundat på vad han har gjort som generaldirektör för Migrationsverket och Försäkringskassan efter regeringsskiftet 2006, utan mer för hur han agerade som statssekreterare till Thomas Bodström (S) 2001-06. När vår son Erik föddes sommaren 2004 kändes det som att jag pratade i telefon med Dan Eliasson var och varannan dag. Inte med anledning av att Erik hade fötts såklart, utan för att Sverige hade något av en epidemi av rymningar från landets fängelser just då.

Statssekreterare Eliasson var då mycket noga med att hålla oppositionens rättspolitiska talespersoner informerade om vad som hände och hur regering och myndigheter agerade. Det fanns givetvis en tanke med detta, att vi i oppositionen skulle få svårare att kritisera regeringens misslyckande eller passivitet, men Dan Eliasson skötte ändå informationen till oppositionen på ett utomordentligt bra sätt.

Är då Dan Eliasson rätt person att styra den nya Polismyndigheten med nästan 30 000 anställda. Jag vet inte. Att han har kapaciteten är jag tämligen övertygad om, men om han vinner de anställdas stöd för de stora förändringar som ska genomföras från den 1 januari 2015 är svårare att bedöma. Det hade å andra sidan gällt vilken ny rikspolischef som helst. Möjligtvis hade det kunnat vara lättare för en chef som själv har varit polis.

Jag har haft förmånen att vara med i hela processen för att ombilda landets på 22 myndigheter splittrade polis till en nationell, men mycket decentraliserad och lokalt förankrad polismyndighet. Först i den parlamentariska Polisorganisationskommittén som startade 2006 under Nils Öbergs ledning och sedan i den politiska referensgruppens till Genomförandekommittén ledd av Thomas Rolén.

Det var också en av dessa två; Nils Öberg, som för närvarande är generaldirektör för Kriminalvården eller Thomas Rolén, som är kammarrättspresident och just nu leder hela genomförandet av den nya polisorganisationen, som jag trodde skulle bli den nya rikspolischefen. Nu blev det inte så utan den socialdemokratiskt ledda regeringen valde att utse en partivän till den hett eftertraktade posten som ny rikspolischef.

För så är det trots allt. Det var ett hett, eftertraktat uppdrag med många intresserade spekulanter. Även om det kanske är ett kamikazeuppdrag så var det många som kände sig kallade att få ta över landets största myndighet.

Posted in Krönika | Tagged , , , , | Leave a comment

Hylla det annorlunda!

Krönika i Skånska Dagbladet den 22/11.

Jag är morgontrött. Väldigt morgontrött. För att få allting att fungera på morgonen, från den egna duschen till att få barnen till skolan i tid så gör jag nästan exakt likadant varje morgon. Jag har hittat en rutin som fungerar trots att ögonlocken inte vill hålla sig uppe. Rutiner är bra, alla människor har rutiner och det ger en känsla av trygghet.

Men tänk om det finns ett bättre sätt att klara morgonbestyren som jag inte har testat? Häromdagen råkade jag av misstag göra lite annorlunda och det visade sig vara riktigt smidigt för att få upp trötta barn till frukostbordet. Varför hade jag inte gjort så tidigare? Helt enkelt för att jag inte vågat förändra rutinen eller inte orkat tänka annorlunda.

Det är tack vare de människor som är och tänker annorlunda som samhället förändras och förbättras. Små misstag kan ibland ge mindre framsteg, men oftast är det de personer som vågar ifrågasätta invanda mönster som tar de stora stegen framåt. Visst kan det kännas obehagligt att hoppa ut i det okända. Att göra något som kan bli bra, eller bli riktigt fel. Men ibland behöver vi ändå göra det. Vi testar, gör fel, testar igen och plötsligt blir det rätt.

Det finns människor som föraktar det annorlunda. Människor som anser att personer som inte gör som andra borde rätta in sig i ledet eller försvinna härifrån. Med ett annat ord brukar det kallas assimilering eller assimilation. Enligt Svenska Akademins ordlista betyder det ”sammansmälta, uppta, införliva, göra likadan”.

”Göra likadan”. Tänk tanken, om vi skulle vara likadana och göra likadant. Det kanske skulle vara tryggt och det mesta skulle vara väldigt förutsägbart om vi visste att alla människor kommer att vara och agera på samma sätt. Men så tråkigt och framförallt, samhällsutvecklingen skulle tvärnita. Ingen som vågar vara annorlunda, ingen som ifrågasätter invanda mönster och vanor. Ingen som upptäcker det nya som förbättrar vårt samhälle.

För ett par år sedan fick jag och några kollegor möjligheten att besöka Nordkorea. Det var en mycket märklig resa på många sätt, men något som vi direkt upptäckte var hur homogent samhället var. Alla såg ungefär likadana ut, med likadana kläder och med ungefär samma frisyr. Ett samhälle där ingen ska sticka ut. Individualismen har suddats ut och alla ska vara ett med kollektivet. Ett hemskt samhälle och dessutom ett samhälle med total avsaknad av nyskapande och kreativitet.

I Nordkorea föraktas olikheter. Människor stöps i samma form. Barn får likriktad statlig uppfostran. Alla ska tänka och tycka likadant. Det är ett samhälle som har slutat att utvecklas. Det står stilla och har gjort så i årtionden. Det var som en tidsresa att åka dit. Fascinerande, men mycket skrämmande.

Låt aldrig Sverige bli ett sådant land! Vi ska vara ett land där olikheter uppmuntras, ett land där människor vågar tänka nytt och samhället utvecklas. Sverige ska vara ett land där vi hyllar det annorlunda!

Posted in Krönika | Tagged , , , , | Leave a comment

Det är ingen bra idé att härma Nordkorea!

Krönika i Hallands Nyheter.

”Sverige och Nordkorea har mycket goda relationer!”

Det var ord som vi fick höra gång på gång när jag och fyra riksdagskollegor besökte Nordkorea för ett par år sedan. Bakgrunden till nordkoreanernas glada tillrop är att Sverige är det västland som har haft ambassad längst i landet. Den öppnades redan 1975 och fortfarande är det få länder som väljer att finnas representerade där.

Vid ett besök i parlamentet i Pyongyang så ställde vi frågor om hur det politiska systemet fungerar. Guiden berättade stolt att nästan alla nordkoreaner röstar på Arbetarpartiet men att det också finns oppositionspartier. Min följdfråga var då på vilket sätt som oppositionen opponerar sig mot den förda politiken. Guiden såg förvånad ut men svarade: ”Oppositionspartierna har ingen annan politik än Arbetarpartiet, de håller med om allt.”

Givetvis är det den styrande politiska eliten i Arbetarpartiet som bestämmer vem som får bli invald i parlamentet som ”opposition”. Någon riktig opposition skulle aldrig tillåtas ställa upp i parlamentsvalet. Även om landet kallar sig ”Demokratiska folkrepubliken Korea” så är det varken ett demokratiskt land eller folkets republik. På World Democrazy Index innehar Nordkorea jumboplatsen.

Vi som var där tillhörde alla allianspartierna Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna, som då var med och regerade Sverige. Vi skrattade och skämtade om hur skönt det skulle vara som majoritet att få bestämma vem som skulle vara opposition. Samtidigt konstaterade vi att så kan det aldrig gå till i en riktig demokrati.

Men vad är det nu som händer? I flera kommuner i landet väljer majoritetsföreträdare att rösta i valet om vem som ska vara oppositionsråd. Ragunda, Svenljunga och Svalöv är bara tre av flera kommuner där den styrande majoriteten har varit med och bestämt vem som ska få oppositionsrådsposten. Det nordkoreanska exemplet var tydligen inte så otänkbart i Sverige.

I Eslöv har den styrande koalitionen med Socialdemokraterna och Moderaterna gått ett steg längre än det nordkoreanska arbetarpartiet. Där har de båda majoritetspartierna bestämt sig för att besätta både kommunalrådsposten och oppositionsrådsposten. Väldigt smidigt att helt enkelt ta oppositionsrådsposten så att oppositionen inte ska ha någon riktig förutsättning att opponera.

Detta är givetvis ett helt oacceptabelt beteende i en demokrati. De som bestämmer sig för att styra kommunen tillsammans ska givetvis lägga ner sina röster i kommunfullmäktige när oppositionen ska bestämma vem de ska ha som sin främsta företrädare i form av ett oppositionsråd. Det finns kanske även centerpartister som har hamnat snett i någon kommun, men framförallt är det Socialdemokraterna och Moderaterna som måste ta sina kommunala företrädare i örat.

I en demokrati är det inte den styrande majoriteten som ska bestämma över oppositionen!

Posted in Krönika | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Personkemin avgörande för politiskt samarbete

Krönika i Skånska Dagbladet den 8 november.

Efter varje val står partiledningarna inför frågan vem man ska samarbeta med. Har partiet i förväg berättat för väljarna vem man har för avsikt att bilda regering med så är det ganska enkelt. Att först be om väljarnas mandat att bilda en typ av regering och sedan direkt efter valet säga att rösten på partiet innebär en röst på en helt annan typ av regering, skulle med rätta upplevas som ett svek.

För partier som har hållit dörren öppen för olika typer av samarbeten så blir det inte sällan en kamp mellan viljan att få maktpositioner och därmed inflytande över politiken och oviljan att kompromissa och tvingas fatta beslut mot den egna övertygelsen. Viljan till makt brukar vinna.

För partiernas ledningar på kommunal och regional nivå är det en mer komplicerad bedömning. Av flera anledningar. För det första är det svårare att styra en kommun med en minoritet än vad det är att styra landet med en minoritetsregering, bland annat på grund av budgetreglerna.

För det andra så är det mycket mindre ideologisk konflikt på kommunal nivå. Det handlar oftare om praktisk hantering än om ideologiska diskussioner i den kommunalpolitiska vardagen. Även om inte ideologiskt viktiga frågor som vårdval och friskolor ska underskattas.

Avgörande för om partier går in i olika typer av samarbete blir snarare personkemin mellan partiernas främsta företrädare. Den senaste månaden har jag hört centerpartister säga allt från ”det är enklare att komma överens med socialdemokrater än moderater” till ”vi samarbetar med Vänsterpartiet för att få bort de maktfullkomliga socialdemokraterna”.

Det har till och med funnits centerpartister som har velat öppna dörren för sverigedemokrater med argumentet att ”SD:arna i vår kommun är inte rasister, de sitter helt tysta och gör ingenting.” I de sammanhangen måste man ändå komma ihåg att alla företrädare för ett parti står bakom sitt partis politiska grundsyn. Genom ett lokalt samarbete legitimerar man partiets politiska ideologi och därför är samarbete med Sverigedemokraterna otänkbart.

Runt om i Skåne kommer vi att få se diverse olika regnbågskoalitioner. Vilka koalitioner som bildas beror på hur väl man kommer överens. En moderat och en socialdemokrat som har förtroende för varandra har lättare att hitta kompromisser än en centerpartist och en folkpartist som ogillar varandra. Det gör också att byten av partiernas lokala ledare innebär nya samarbetsmöjligheter, eller svårigheter.

Ett närliggande exempel är ledningen av Region Skåne. I måndags röstades Socialdemokraterna och Miljöpartiet fram till att styra Skåne i minoritet. Hur styret hade sett ut om Socialdemokraternas tidigare oppositionsledare Rikard Larsson hade varit kvar i regionen, och inte bytts ut mot Henrik Fritzon, är det ingen som vet. Jag är dock övertygad om att möjligheten att bilda ett majoritetsstyre med mittenpartier hade varit större tack vare det förtroende som Larsson redan hade byggt upp. Personkemin är oftast avgörande.

Posted in Krönika | Leave a comment

Kan man ömsa skinn i politiken

Krönika i Länstidningen Södertälje.

Det kanske inte är den största ”snackisen på stan”, men om man rör sig i politikens korridorer så är det definitivt den hetaste frågan just nu: Kommer Sverigedemokraterna att rösta på sitt eget budgetförslag eller på Alliansens budgetförslag när riksdagen ska rösta om 2015 års statsbudget.

Egentligen är det en lika orimlig som skadlig diskussion. Rösta på någon annans budgetförslag? Låt oss ta det här från början.

Statsbudgeten är allt. Alla utgifter som staten har under ett år; från polisens och försvarets budget till studiestöd och investeringar i nya järnvägar. Regeringens budgetproposition är dessutom inte enbart en tabell med hur mycket varje myndighet ska få i pengar, utan den omfattar tusentals sidor text med hur verksamheten ska utformas.

Ett partis eller flera oppositionspartiers gemensamma budgetalternativ är givetvis inte lika omfångsrikt i text, men omfattar ändå hela statens ekonomi och inriktningar för alla politikområden.

Vad skulle det då innebära att rösta på ett annat budgetförslag än det egna? Vad skulle det innebära om Sverigedemokraterna röstar för Alliansens budgetförslag i riksdagen? Svaret är att Sverigedemokraterna skulle ställa sig bakom Alliansens politik för alla politikområden och samtidigt lämna all sin egen politik bakom sig. De skulle helt enkelt ömsa skinn och bli ett nytt parti med helt ny politik.

Visst kan de dagen efter säga att de inte står bakom den politik som de just har röstat för och då ömsa skinn på nytt, men kan man göra så som parti?

Nog kan ett parti ändra sin politik från den egna, till att ställa sig bakom en helt annan politisk inriktning, till att dagen därpå säga att man inte längre håller med sig själv. Men det är inte seriöst! Ett parti som vill uppfattas som ett seriöst politiskt parti kan inte göra så. Det är oseriöst!

Hade det endast varit oseriöst och skadligt för Sverigedemokraterna så hade vi andra kunnat bortse från det, men det är dessutom mycket skadligt för Sverige, svensk ekonomi och svenska folkets ekonomi. En situation där vi inte har en regering som kan sitta kvar, där vi inte har en fungerande budget för 2015 och det blir politiskt kaos, innebär en direkt och påtaglig försämring för Sverige.

Omvärlden kommer omedelbart att fundera på om Sverige är ett stabilt land för investeringar. Räntan på statsskulden kommer sannolikt att gå upp. Nästkommande regering tvingas till ytterligare besparingar. Fram till en fungerande budget kommer på plats så lever myndigheterna med stor osäkerhet. Ett land mår väldigt dåligt av att inte ha en regering som får genom sin budget. Även om jag inte står bakom Socialdemokraternas och Miljöpartiets budgetproposition så är den ändå bättre än att vi hamnar i ett politiskt kaos.

Sverigedemokraterna har gett sig in i ett spel där de enbart tänker på sitt eget partis bästa och är fullkomligt likgiltiga inför Sveriges och svenska folkets bästa. De spelar rysk roulette med vår gemensamma framtid och det är dags att alla börjar inse vad Sverigedemokraterna är för ett parti.

Posted in Krönika | Tagged , | Leave a comment

Mardröm på Ingaröfjärden

Varannan lördag kommer jag att ha en krönika i Skånska Dagbladet och i Norra Skåne, ibland även i Laholms Tidning.

Författare: Johan Linander, samhällsdebattör ( C)

Under mina tolv år som ledamot i Sveriges riksdag har försvarspolitiken varit ett av de minst diskuterade politikområdena. Visst har det varit heta diskussioner om en eventuell vapenfabrik i Saudiarabien och om insatser i Libyen och Afghanistan.

Visst har två försvarsministrar avgått under alliansregeringens åtta år, men mest uppmärksamhet internationellt gav nog nyheten att vår överbefälhavare hade sjukanmält sig för utbrändhet.

Nu har vi haft val och Sverige har bytt till en regering med två partier som aldrig har varit överens i försvarsfrågor. Plötsligt är försvarspolitiken hetare än på mycket länge både i medias bevakning och i diskussionerna i riksdagens korridorer. Kanske en tillfällighet, kanske inte.

Det ska bli mycket intressant att följa den försvarspolitiska utvecklingen från åskådarplats. Krav på mer resurser till Försvarsmakten kommer naturligtvis som ett brev på posten, sannolikt levererat med en miniubåt.

Ett mardrömsscenario för Stefan Löfven, men ännu värre är det för Miljöpartiet som gick till val på att minska försvarsanslagen. Nu kommer verkligheten ikapp och det är dags att ta ansvar.

Å andra sidan kan kanske en del av riksdagsledamöterna andas ut och slippa tänka på att deras mardröm ska bli verklighet: Att regementet på orten där de bor ska läggas ner.

Det är nämligen ett av de allra värsta beslut som en folkvald politiker kan ställas inför.

Med en uppväxt i Veberöd alldeles intill Revingehed skulle det ha varit oerhört svårt att vara med på ett försvarsbeslut där P7 skulle läggas ner. Lyckligtvis hamnade jag aldrig i den situationen.

Det fanns en viss diskussion och oro 2008-2009, men det blev istället ett positivt beslut när Revingehed fick bli centrum för Militärregion Syd.

Numera är jag före detta ledamot och sitter på Ingarö och skriver.

Ubåtsjakten på Ingaröfjärden har avbrutits men hann ge Löfvens regering stora problem.

Inte enbart för att Socialdemokraterna och Miljöpartiet mer eller mindre har tvingats till att komma överens om ökade försvarsanslag, utan också för att deras försök till positiva budgetutspel som har släppts dagligen fram till gårdagens budgetpresentation överskuggades av ubåtsnyheter.

De nyutnämnda ministrarna Kaplan, Strandhäll och Bah Kuhnke försökte att komma ut med nyheter om satsningar på energieffektiviseringar i skolor, förbättrad arbetsmiljö och gratis inträde på en lång rad museer i Stockholm.

Tämligen svaga budgetnyheter.

Men för en regering som tänker sig att lägga det tveksamma budgetutrymmet på höjda bidrag istället för på jobb- och tillväxtskapande åtgärder, så är det viktigt att få uppmärksamhet för sina få framåtsyftande förslag.

Deras utdelning var minst sagt mager. Men när det var dags för regeringen att offentliggöra skattehöjningar, svikna vallöften och andra impopulära budgetförslag så hade ubåtsjakten lugnat sig. Jag misstänker att Löfven och Romson hade hoppas att ubåtsnyheterna skulle dominera i några dagar till.
© Norra Skåne

Posted in General, Krönika | Leave a comment

När verkligheten hinner ikapp

När de rödgröna partierna valde att inte spela med öppna kort i valrörelsen så försatte de sig samtidigt i en besvärlig situation. De visste att de ville regera tillsammans. De visste nästan säkert att de skulle hamna i regeringsposition. Ändå valde de att mörka hur de skulle komma överens i frågor där de hade helt olika uppfattningar.

Det går inte att vara mycket tydligare än vad Stefan Löfven var i Almedalen i en intervju med Expressen:

“Ni har inte för avsikt att stänga Bromma flygplats?

– Nej.”

Det var inte heller ett svar utan eftertanke. Tidigare i intervjun visar han att han var insatt i frågan:

“Vi har ett avtal som gäller under lång tid och det ska gälla.”

Nu hinner verkligheten ikapp Socialdemokraterna och sveket är ofrånkomligt. Miljöpartiet tänker som vanligt mest på sina väljare på Södermalm och har ingen som helst förståelse för hur viktig Bromma flygplats är för övriga Sverige. För det är så det är, Stockholm som stad kan nog vara utan Bromma flygplats, men för Sundsvall, Kalmar, Ängelholm, Visby, Luleå osv osv är den så mycket viktigare. Bromma flygplats har betydelse för tillväxten i Sverige som helhet.

Jag kan utan problem vara ärlig och säga att jag tycker att Bromma flygplats är extremt felplacerad. Den kanske inte var det när den byggdes i början av 30-talet, men nu åttio år senare så önskar man att den var placerad något längre från citykärnan. Men nu finns flygplatsen och ca två miljoner passagerare använder den varje år. Det går inte bara att tänka bort ett problem utan att ta ställning till vilka andra problem som uppstår istället. Det borde Miljöpartiet förstå nu när de faktiskt har makten och ansvaret för utvecklingen i vårt land.

Verkligheten hinner förhoppningsvis ikapp Miljöpartiet. När det gäller svek pga tidigare ovilja att berätta vad en rödgrön regering skulle stå för, så har verkligheten redan hunnit ikapp Stefan Löfven. En första gång. Det kommer flera!

Posted in General | Tagged , , , | Leave a comment

Inte konstigt att andra socialdemokrater agerade

Nu är det livlig debatt om hur Håkan Juholt blev bortkuppad av andra i Socialdemokraternas ledning. Ett “hemligt spel” skulle ha satts igång för att Juholt själv skulle avgå, men att han inte ville och därför kämpade vidare.

Daniel Suhonens bok “Partiledaren som klev in i kylan” avslöjar säkert väldigt mycket spännande om Socialdemokraternas interna liv, men att den är helt objektiv är svårt att tro. Suhonen själv var Juholts rådgivare och har ett och annat att försvara för sin egen del.

Det är inte så länge sedan det hände och vi minns nog alla hur skandal efter skandal rullades upp kring Håkan Juholt. Han var dessutom klantig i sina uttalanden och, precis som väntat, visade han sig inte vara en möjlig statsminister. Jag skriver precis som väntat eftersom jag och många andra, definitivt socialdemokraterna själva, visste att Juholt var (och kanske fortfarande är) en mycket spontan person som kunde säga en hel del saker utan att först tänka riktigt noga efter.

Att Juholt inte själv förstod att han var tvungen att avgå gjorde att andra i partiledningen kände sig tvingade att agera. Inte speciellt konstigt enligt mig. Jag skulle mycket väl ha kunnat agera på samma sätt om vi hade haft en sådan utomordentligt allvarlig ledarkris i Centerpartiet.

Jag har inte läst boken, eftersom den inte har kommit ut ännu, men det verkar som att Carin Jämtin m.fl. gjorde vad som behövde göras, men de gjorde det på ett fult sätt mot Juholt. De skulle givetvis ha varit öppnare mot honom. Inte försökt gå bakom ryggen, utan tagit det öga mot öga.

Så efter att ha tagit del av medias bild av Daniel Suhonens bok är min slutsats att övriga partiledningen gjorde vad som behövde göras men de gjorde det på ett fegt och fult sätt mot Juholt

Posted in General | Tagged , , | 1 Comment

Riksdagsmotioner blir ett verkligt maktinstrument

Jag måste medge att jag är lite avundsjuk. Visst lämnade jag riksdagen helt frivilligt. Tyckte att 12 år var tillräckligt och ville testa något nytt, men nu när jag ser vilken makt riksdagen kommer att ha över S/Mp-regeringen så blir jag lite avundsjuk. Det hade varit roligt att vara med.

Många pratar nu om hur regeringen ska få genom sin budget i riksdagen. Först måste de få med sig Vänsterpartiet eftersom Allianspartierna tillsammans har fler mandat än S och Mp tillsammans. Sedan måste de hoppas på att Sverigedemokraterna inte röstar för Alliansens budgetförslag i slutvoteringen när Sd-budgetförslaget fallit i den förberedande voteringen.

Jag är ganska övertygad om att Löfven får genom sin budget. De kan helt enkelt inte lägga fram ett förslag utan att veta att de har Vänsterpartiet med sig. Vilken oerhört bra förhandlingsposition Jonas Sjöstedt sitter i! Att Sverigedemokraterna skulle rösta för ett annat budgetförslag än sitt eget känns otänkbart. Då skulle de alltså aktivt rösta för en budget som innehåller mängder av förslag som de säger att de inte står bakom. Så kan inte ett seriöst parti göra.

Att lotsa budgeten genom riksdagen blir inte Stefan Löfvens största problem. Inte heller de stora principiellt viktiga frågorna som också diskuteras flitigt; energipolitiken, pensionsöverenskommelsen, försvaret osv. Nej, det riktigt jobbiga för socialdemokraterna och miljöpartisterna kommer att bli vardagen i riksdagen. Det som ingen riktigt pratar om.

Med vardagen menar jag behandlingen av alla vanliga propositioner och skrivelser som en regering lämnar till riksdagen varje år. Det är många, brukar vara runt 200 per år. 2013 lämnade till exempel alliansregeringen 198 propositioner och skrivelser till riksdagen. På varje proposition och på varje skrivelse är det motionstid. Många förblir omotionerade, det vill säga att alla håller med om det som har föreslagits, men ännu fler möter motstånd från ett eller flera partier.

Vid varje sådant tillfälle riskerar regeringen att förlora i riksdagen. Det handlar inte bara om att riksdagen kan avslå hela propositionen, utan vanligare är att ett eller flera partier motionerar om att gå längre än regeringsförslaget, att utvärdera förslaget, att stoppa delar av det eller om ”närliggande” frågor som egentligen inte har något direkt med propositionen att göra.

På en enda proposition kan alltså regeringen ”åka på” flera tillkännagivanden. Varje tillkännagivande ställer krav på regeringen. Att de ska utreda något ytterligare, att de ska återkomma med ett förslag med annan inriktning, att regeringen ska redovisa vad de har gjort i en angränsande fråga osv. Varje sådant tillkännagivande kommer att uppfattas som en förlust för regeringen. Varje sådant tillkännagivande binder upp departementens resurser.

Ännu mer intressant kommer behandlingen av motioner från allmänna motionsperioden att vara och det är på den punkten som jag är allra mest avundsjuk. Normalt så är enskilda motioner och oppositionens parti- och kommittémotioner tämligen ointressanta. Det blir regelmässigt avslag. Alldeles särskilt när det finns en majoritetsregering. Under alliansens majoritetsregering 2006-2010 avslogs 99,9 procent av alla motioner. Under minoritetsregeringar är det lite större chans för en motionär att få bifall. Under S-regeringen 2002-2006 avslogs ”endast” 98,5 procent och under alliansens minoritetsregering 2010-2014 var det 98,4 procent avslag.

Nu är det en helt annan situation. Möjligheten att få bifall på motioner är långt mycket större. Det parlamentariska läget gör att det ofta kommer att räcka med att alliansen håller ihop för att de ska vinna över regeringsduon. För det är så det fungerar. Det krävs inte en majoritet för att vinna om bara den egna minoriteten är större än andra minoriteter. Detta gäller både vid behandling av motioner från allmänna motionstiden och följdmotioner på propositioner och skrivelser.

Så här kommer det sannolikt att bli ganska ofta: Regeringen har lagt ett förslag. M, C, Fp och Kd lägger följdmotioner enskilt eller tillsammans. V lägger sin följdmotion och Sd lägger sin. Flera av förslagen handlar om samma område men Alliansen, V och Sd tycker helt olika och S/Mp vill avslå samtliga följdmotioner (de vill inte ha några tillkännagivanden som styr departementens arbete, det vill de själva göra).

Alliansen med 141 mandat röstar för sin reservation A. Sd med 49 mandat röstar för sin reservation B. V med sina 21 mandat röstar för sin reservation C och S/Mp med sina 138 mandat röstar för avslag på alla motionsförslag. Det blir förberedande voteringar och först faller V:s och sedan Sd:s förslag. Vid slutvoteringen står Alliansen mot S/Mp. Det normala förfarandet i riksdagen är då att de partier som har förlorat de förberedande voteringarna lägger ner sina röster i huvudvoteringen. Alltså slutar det 141-138 till Alliansen och det blir ett tillkännagivande till regeringen.

Visst kan man tänka sig att Vänsterpartiet börjar rösta på S/Mp-förslaget i huvudvoteringen, med motiveringen att det är det minst dåliga, men då kommer Sd självklart att börja agera på samma sätt och det är troligt att de vid väldigt många tillfällen röstar på Alliansens förslag med samma motivering. Kanske inte för att de tycker det, utan för att de vill ställa till med problem för Löfven.

Jag ser en vår (det är då motioner som inte budgetpåverkande behandlas av utskotten) med mer eller mindre dagliga tillkännagivanden till regeringen. Hur många förluster per dag kan en regering orka med? Det är dock inte prestigeförlusten som är det viktiga, utan att departementen kommer att styras av riksdagen. Regeringens företräde att bestämma den politiska dagordningen försvinner. Det klarar inte landets genom tiderna svagaste regering med landets genom tiderna minst politiskt rutinerade statsminister.

Hade jag varit riksdagsledamot så hade jag pumpat in motioner. Nu finns möjligheten att göra skillnad! Hade jag varit en intresseorganisation som vill påverka så hade jag genast kontaktat ledamöter med förslag på motioner. Hur man ska gå till väga? Tänk, precis det som Linander politik och påverkan kan hjälpa till med…?.

Posted in General, Linander politik och påverkan | Tagged , , | 1 Comment

Samarbete kräver förtroende

Stefan Löfven vill samarbeta. Vad annat ska han säga? Med det svagaste regeringsstödet genom tiderna så måste han få stöd från andra partier för att kunna genomföra regeringens förslag. Men att säga att man vill samarbeta är en sak, för att lyckas krävs lite till.

Det viktigaste för att nå framgångsrika samarbetslösningar är ömsesidigt förtroende. De som ska komma överens måste ha en grundläggande tillit till varandra för att nå fram till en kompromiss som alla kan vara nöjda med eller åtminstone tycka är tillräckligt bra för att kunna försvara.

Om man vill skapa förtroende mellan två partier så är det ingen bra idé att först säga att man har som plan att ”torpedera” ett parti ner under fyra procent. Att det var Socialdemokraternas plan kom inte heller som någon överraskning för oss centerpartister som var aktiva i rikspolitiken, det hade vi själva upptäckt långt tidigare.

Om man vill skapa tillit mellan två partiledare så är det ingen bra idé att möta någon med knuffar istället för med respekt. Visst, nu säger någon att ”torpederingen” och knuffarna var före valet och att man måste kunna glömma sådant som händer i stridens hetta före valet och inte vara bitter.

För det första, så enkelt är det inte. Det handlar inte om bitterhet. Förtroende hoppar inte fram av sig själv efter valdagen, allt som har hänt tidigare finns kvar i medvetandet. För det andra, den som vill skapa förtroende måste lära av sina misstag.

Om nu Stefan Löfven vill skapa ett samarbetsklimat borde han ha tänkt på det när han skulle gå upp i riksdagens talarstol för att läsa upp sin regeringsförklaring. Det första Löfven valde att säga i sin regeringsförklaring var:

”Sverige är i ett allvarligt läge. Arbetslösheten har bitit sig fast på höga nivåer. Skolresultaten rasar och välfärden uppvisar stora brister. Klyftorna växer och ojämställdheten mellan kvinnor och män kvarstår. Sverige missar 14 av 16 miljömål.”

Varför ta valrörelseretoriken med sig in i riksdagen som statsminister om han vill vända misstro till förtroende?

Är Sverige i ett allvarligt läge? Jag tror inte att 99,9 procent av världens befolkning håller med Stefan Löfven. Enligt Social Progress Index 2013 så är Sverige världens bästa land att leva i.

Visst har vi för hög arbetslöshet och skolresultaten, enligt PISA-undersökningen, är inte tillräckligt bra, men är det så illa? Sverige har klarat sig bättre ur den långvariga globala ekonomiska krisen än nästan alla andra länder i världen. Även om vår arbetslöshet måste ner, så är den ändå redan långt mycket lägre än snittet i EU, och det är faktiskt fler som har jobb nu 2014 än det var 2006 när Alliansen tog över.

Att formulera hela sin skolpolitik efter PISA-undersökningen känns också väldigt vanskligt. När Dagens Nyheter granskade resultaten så fanns det många frågetecken för undersökningens kvalitet och andra undersökningar visar inte att de svenska skolresultaten har ”rasat”.

Hur är det då med välfärden, uppvisar den ”stora brister”? När Help Age International släppte sin första ranking i december 2013 så visade den att Sverige är världens bästa land att åldras i. Hur kan Global Age Watch Index visa att svenskar över 60 år har det bäst i hela världen om ”välfärden uppvisar stora brister”?

Hur är det då med klyftorna i Sverige? Den 15 september, alltså dagen efter valet, kom en ny europeisk studie som visade att Sverige har minst sociala klyftor i hela EU. Visserligen kommer Finland, Danmark och Nederländerna också bra i det sociala rättviseindexet, men Sverige är ändå ganska överlägset det land som har minst sociala klyftor.

När det gäller jämställdheten så är Sverige inte etta i världen, vi är fyra. Det är våra nordiska grannländer Island, Finland och Norge som rankas högre. Det finns mycket mer att göra för att till exempel minska inkomstskillnaderna och våldet mot kvinnor, men det är fel att ge en bild av Sverige som ett ojämnställt land i jämförelse med andra länder i världen.

Till slut, miljön. Ja, miljömålen var så högt satta att de flesta inte har varit möjliga att nå. Samtidigt kan vi konstatera att EU-kommissionen säger att Sverige är bäst på förnyelsebar energi inom EU och att vi klarade vårt mål till 2020 åtta år i förväg. Vindkraften har tiodubblats och solenergin niodubblats under Alliansens regeringsår. Utsläppen av växthusgaser är rekordlåga, 2013 års resultat var det bästa sedan mätningarna startade 1990.

Stefan Löfven hade kunnat välja att räcka fram en hand i sin regeringsförklaring. Det hade varit logiskt om han verkligen eftersträvar ett bättre samarbetsklimat i svensk politik. Nu valde han istället att inleda sin regeringsförklaring med att svartmåla det Sverige som alliansregeringen har lett i åtta år. Det visar att det är samma Stefan Löfven efter valet som det var före. Att politiskt samarbete och förhandlingar kräver förtroende tycks han inte ha förstått.

Posted in General | Tagged , , | Leave a comment

Max Elger, mannen som miljöpartisterna kommer att svära över

Redan idag har regeringen utsett Max Elger till statssekreterare hos finansminister Magdalena Andersson. Det var klokt och nödvändigt att besätta denna post så fort det bara gick. Att få budgeten klar i tid är en riktig utmaning för den nya regeringen. Det var svårt för alliansregeringen när vi tog över 2006, men då hade vi ändå förberett oss noga tillsammans. Nu kommer de till helt odukat bord. Visst är det dukat, men det är vår alliansregerings dukning så jag misstänker att de vill förändra en hel del även om väldigt mycket kommer att kopieras.

Jag vet inte om Max Elger kommer att bli budgetstatsekreterare, men jag misstänker att det är så. Då blir han den som ska hålla emot alla departements och statsråds eviga rop efter mer resurser. De socialdemokratiska statsråden kommer att vara irriterade på honom, medan de gröna miljöpartisterna kommer att svära högt i korridorerna.

Redan i juni berättade Svenska Dagbladets Näringslivsbilaga att “okände” Max Elger skulle bli statssekreterare hos Magdalena Andersson. Det var bra siat!

Han var redan tidigare Andersssons högra hand som budgetchef på Socialdemokraternas riksdagskansli. Han är doktor i nationalekonomi så jag antar att han är väl lämpad för jobbet.

Även några andra statsråd har förstått betydelsen av att få statssekreterare på plats. Landsbygdsminister (tills departementet läggs ner) Sven-Erik Bucht har utsett Elisabeth Backteman, tidigare verksamhetschef på Migrationsverket.

Åsa Romson har fått Göran Enander som statssekreterare, han har tidigare varit gd på Skogsstyrelsen men senast förvaltningschef på Vetenskapsrådet.

Mikael Damberg har fått Oscar Stenström som statssekreterare, han var tidigare utrikespolitisk sekreterarer på Socialdemokraternas partikansli.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har fått Therese Svanström Andersson som statssekreterare. Inte så oväntat, hon var tidigare kanslichef på Vision där Annika Strandhäll var förbundsordförande.

Gustav Fridolin har fått sin partistyrelsekollega Helene Öberg som statssekreterare. Hon var tidigare oppositionslandstingsråd i Stockholm.

Posted in General | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

20 nya ministrar och fyra gamla

Visst var det en hel del överraskningar i ministerlistan!

Vem hade gissat på Alice Bah Kunke? Förmodligen inte ens miljöpartisterna eftersom hon inte ens var medlem för några dagar sedan.

Vem hade gissat på Aida Hadzialic? Sannolikt inte de socialdemokrater som har suttit hemma och väntat på att telefonen skulle ringa. Som har spenderat tiotals år i riksdagen och tycker att det är deras “tur”.

Och jag tycker verkligen att det finns en hel rad S-riksdagsledamöter som skulle klara ministeruppdrag bättre än jag tror vissa i den utpekade skaran kommer att klara det: Susanne Eberstein, Tomas Enroth, Marie Granlund, Kent Härstedt, Johan Löfstrand, Fredrik Olovsson, Veronica Palm, Carin Jämtin osv.

Men det är tydligt att Socialdemokraterna inte värderar riksdagserfarenhet särskilt högt. Partiledare och ekonomisk-politisk talesperson hämtades utanför riksdagsgruppen och nu är det bara 8 av 18 S-ministrar som har riksdagserfarenhet. Fyra av de åtta har dessutom även tidigare varit statsråd, med andra ord är det bara fyra helt nya statsråd som kommer via riksdagsuppdraget. (Nä, jag räknar inte in Löfvens fåtal dagar som riksdagserfarenhet). Av Mp-statsråden har fyra av sex stor riksdagserfarenhet.

Men det konstigaste är ändå ansvarsområdena mellan ministrarna. Ingen socialminister på Socialdepartementet! Det är ett tungt departement som nu ska styras av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (som inte verkar ha haft något politiskt uppdrag tidigare). Till sin hjälp får hon SSU-ordföranden Gabriel Wikström som blir folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister. Om det betyder att han får ansvar för hela vården som en normal socialminister känns fortfarande oklart. Därtill hamnar barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér i Socialdepartementet.

Kristina Persson, som jag har högsta respekt för, blir något så konstigt som minister för strategi och framtidsfrågor på Statsrådsberedningen. Hon får även ansvar för nordiska frågor. Men vad “strategi och framtidsfrågor” egentligen innebär är fortfarande högst oklart.

Vi får också vänja oss vid att justitieministern (som väntat blev Morgan Johansson) inte har ansvar för polisen. Det har istället inrikesministern Anders Ygeman. En oväntad och oklok indelning. Rättskedjan behöver verkligen hållas ihop och det är ingen bra idé att ha olika myndigheter under olika ministrar.

Vidare så gav Löfven landsbygden en rejäl örfil redan i regeringsförklaringen. Landsbygdsdepartementet ska läggas ner. Att Socialdemokraterna, och ännu värre Miljöpartiet, struntar i landsbygden det visste vi, men att lägga ner landsbygdsdepartementet känns som att sparka på 80-85 procent av landet. Att Sven-Erik Bucht skulle bli minister var också väldigt överraskande. Har han gjort något större intryck under sin mandatperiod i riksdagen?

Inom Miljödepartementet, där Åsa Romson som väntat blir departementschef, så stoppar Löfven in Ibrahim Baylan. Är det för att hålla koll på Miljöpartiet? Att S inte skulle våga lämna energifrågorna till Mp är begripligt.

Min gamla JuU-kollega Mehmet Kaplan blir bostads- och stadsutvecklingsminister. En bra man på en bra ny ministerportfölj. Stort lycka till Mehmet!

På Utbildningsdepartementet blir Gustav Fridolin Jr (han ville alltid ha Jr efter sitt namn förr i tiden… Ja, det är sant!) departementschef. Men sedan har Löfven effektivt plockat av honom stora delar av utbildningspolitiken. Aida Hadzialic blir gymnasie- och kunskapslyftsminister (vad är det för titel?) och Helene Hellmark Knutsson blir minister för högre utbildning och forskning. Så var det bara förskola och grundskola kvar för Fridolin.

Behövs det verkligen tre ministrar på Utbildningsdepartementet? Behövs det en minister för strategi och framtidsfrågor? Behövs det en inrikesminister? Istället har EU-minister, migrationsminister, handelsminister, socialminister, IT- och regionminister och integrationsminister försvunnit. Det är lätt att se vad Löfven prioriterar och prioriterar bort.

Posted in General, Tolv år i riksdagen | Tagged , , , | 2 Comments

Hur rädda ska vi vara om våra barn?

Kanske en konstig fråga, men jag kom att tänka i de banorna när jag läste artikeln “42 barn tvingas söka vård efter lek – varje dag” i Dagens Nyheter idag.

Jag är övertygad om att det är ett värre hälsoproblem för barn att de INTE är ute och leker tillräckligt mycket än att de skadar sig på lekplatser. Stillasittande framför tv, dator och surfplattor är sannolikt mycket “farligare” än att barn leker på lekplatser och ibland slår sig. Dessutom, de allra flesta barn leker nog inte på lekplatser utan i trädgården och på andra ställen. Vem kontrollerar att grenarna på träden hemma är tillräckligt starka för att klättra på? Inte jag.

Klart att lekplatser ska vara säkra, men jag tycker att det går till överdrift. Om en bostadsrättsförenings lekplats “hängs ut” som farlig är det troligt att den tas bort, snarare än att den renoveras upp. Det är ju helt frivilligt att ha en lekplats eller inte. Har då barnen vunnit något? Tror nog att de flesta barn föredrar en “spännande” lekplats än ingen alls. Att barn slår sig, till och med bryter en arm, det händer och det har alltid hänt. Förhoppningsvis lär de sig att ta det mer försiktigt nästa gång. En del av uppväxten.

Kan dock tycka att det är skillnad på offentliga lekplatser som t.ex. på skolor och dagis. Där bör det finnas bra kontroll. Där leker små barn utan att föräldrar är närvarande och man kan inte förvänta sig att personalen hinner kontrollera exakt hur varje barn leker varje sekund.

Posted in General | Leave a comment

Klädregler i kammaren

Det finns en del som tycker att det är dumt, snobbigt eller något som man bara följer om man vill, men det finns regler för hur man ska vara klädd i kammaren. Talmannen har fattat beslut (140227) om klädseln i kammaren: “För alla som vistas i kammaren gäller att klädseln ska vara vårdad. Ytterkläder får inte tas med in i plenisalen.”

Med vårdad klädsel för män så gäller kavaj eller möjligtvis “kavajliknande”. Därför blev jag något överraskad när Vänsterpartiets Daniel Sestrajcic börjar sitt riksdagsuppdrag med att gå upp och överlämna sin röst i valet om andra vice talman iförd skjorta som hängde utanför byxorna (och ingen kavaj).

Jag är ingen klädsnobb, har t.ex. haft jeans på kontoret i riksdagen, men när det gäller klädsel i kammaren så tycker att man måste klä sig korrekt. Eller som Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt uttrycker det: “Själv tillhör jag dem som tycker att man ska klä sig korrekt och lite formellt när man är i riksdagens kammare. Det är ändå demokratins centrum och det bör man visa även med sin klädsel.”

2011 var det en livlig debatt om miljöminister Andreas Carlgrens klädsel i kammaren. Då hade han en snygg skinnjacka på sig. Det ansågs inte vara korrekt klädsel.

Posted in Tolv år i riksdagen | Tagged , , , | 2 Comments

Nystart för bloggen

Precis nu slutar jag som riksdagsledamot. Det känns vemodigt. Det har varit tolv fantastiska år som företrädare för mina väljare i södra Skåne. Ändå valde jag att inte kandidera igen. För att utvecklas som människa krävs nya utmaningar och därför har jag valt att hoppa rakt ut i det okända.

Bloggen ska nu få en nystart. Nu behöver jag inte ta så mycket hänsyn till alla andra utan kan skriva precis vad jag vill om allting. Kommer helt enkelt att ge mitt perspektiv på saker och ting inom politiken.

Den senaste månaden har jag också startat ett företag, Linander politik och påverkan AB. Ännu mest ett hobbyprojekt, men visst hoppas jag på uppdrag. Min tanke är att förenkla kommunikationen mellan organisationer och förtroendevalda. Min erfarenhet av hur man påverkar inom politiken är stor efter tolv år i riksdagen, såväl i majoritet som opposition, fem år i landsting/region, såväl i majoritet som opposition, och åtta år med kommunala uppdrag, såväl i majoritet som i opposition.

Vill ni kontakta mig som vd för Linander politik och påverkan så mejla på linanderpolitik@gmail.com.

Posted in Linander politik och påverkan | Leave a comment

Kan enbart centralister vara handlingskraftiga politiker?

Från SvD under våren.

Centerpartiet har dystra siffror i opinionsundersökningarna. Ledarskribenter skriver spaltmeter om Centerpartiets påstådda otydlighet. Medborgare frågar varför Centerpartiet inte sätter ner foten och bestämmer sig. Hur kommer det sig att ett parti som i mitten av 70-talet var ett hyllat 25 procentsparti nu är ett av vissa förlöjligat 5 procentsparti?

Sedan jag föddes 1974 så har Centerpartiets väljarstöd i princip minskat val för val. Under samma tidsperiod har de centralistiska idéerna och tron på politiska lösningar accelererat och för tillfället översvämmas Sverige av centralistiska idéer och förslag. Tron på politikers sociala ingenjörskonst tycks enbart bli starkare och starkare. För att en politiker ska framställas som handlingskraftig så ska det krävas lagförslag, att staten ska ta ansvar för kommunernas ansvarsområden eller på andra sätt en starkare politisk centralstyrning. Centerpartiets nedåtgående trend och centralismens framfart är två trender som hör nära samman.

Jag har varit riksdagsledamot sedan valet 2002. Till en början svarade jag på det sätt som en centerpartist generellt vill svara på: ”Ställ krav på de lokala politikerna om ni är missnöjda med barnomsorgen.” Eller: ”Jag tänker ta upp frågan med myndigheten och lyssna på deras förslag på lösning.” Det fungerade inte. Jag var ointressant för journalister som ville ha ”raka svar”. Jag fick höra att jag undvek att svara på frågan. Jag kritiserades för att inte ta ansvar utan att enbart hänvisa till andra.

Jag anpassade mig. Tyvärr. En politiker som inte ”gör sig” i media måste mediatränas. Korta, snabba och slagkraftiga svar ska övas in. Att det egentligen är förtroendevalda i kommuner eller landsting som är ansvariga för t.ex. skola och vård är ointressant. Svara som att riksdagen ska lösa problemet. Att bästa möjliga lösning på ett problem kan vara helt olika i Arjeplog och Staffanstorp fungerar inte i en intervju där sekunder mäts, svara istället som att du säkert vet vad som är rätt lösning.

Jag tror att vi är inne på en farlig väg. Mainstreampolitik ur ett Stockholmsperspektiv är sannolikt inte det som eleverna i Lilla Ammarnäs skola i Sorsele kommun behöver. Skolan har ett tiotal elever. Det finns grundskolor i våra storstäder med ca 1000 elever och gymnasieskolor med över 4000 elever. Alla elever har rätt till en bra utbildning, men är det någon som tror att lösningen för att nå dit är den samma för Ammarnäs skola som för skolorna i Stockholms innerstad? Hur ska politiker och tjänstemän med ett Stockholmsperspektiv kunna ha tillräckliga kunskaper för att lokala behov ska kunna tillgodoses?

Lösningen på skolans problem är inte centralisering och förstatligande. Lösningen är att de som finns nära verksamheten; elever, lärare och föräldrar, får befogenheter och resurser för att kunna skapa en skola som ger bra utbildning utifrån deras förutsättningar. Men kan verkligen en handlingskraftig politiker som tar skolans problem på allvar svara så? Är det inte enbart ett sätt att undvika eget ansvarstagande? Den frågeställningen ställs vi decentralister ständigt inför medan centralisten som föreslår förstatligande aldrig får frågan hur centrala lösningar ska kunna ta tillräcklig hänsyn till lokala olikheter.

Jag tror också att vi är inne på en farlig väg när politiker ska komma med alla svar. Den politiker som hänvisar till att lyssna på medborgarna, diskutera med experter från myndigheter eller kanske universitet och högskolor, anklagas för att inte ta ansvar. Varför? Är det ett större ansvarstagande att själv komma på en ogenomtänkt lösning än att först lyssna på de som verkligen har kunskaper om situationen?

För några veckor sedan fick en del politiker stor uppmärksamhet för att de krävde militär bemanning på Gotland. Politikern som hänvisade till Överbefälhavarens ord om att de militära resurserna kan användas bättre än att permanent förlägga dem till Gotland fick ingen uppmärksamhet alls. Vem borde ha mest rätt? Politikern som snabbt kommer på en slagkraftig lösning eller politikern som lyssnar på den som verkligen har grundläggande kunskaper om situationen? Ska vi forma svenskt försvar efter slagkraftiga mediala utspel eller efter genomtänkta, långsiktiga strategier?

Är det denna utveckling som vi vill ha? Ett samhälle där politiker ska bestämma mer? Ett samhälle där fler beslut ska fattas längre ifrån medborgarna? Jag tror inte att svenska folket egentligen vill ha det så, men om det är den utvecklingen som önskas så ska jag vara ärlig: Rösta inte på Centerpartiet då. Det går rakt mot hela Centerpartiets ideologi och tanke om samhällets utveckling. Centerpartiet är ett decentralistiskt parti som menar att varje beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt och helst av medborgarna själva. Vi kallar det numera för närodlad politik, men det är samma grundtanke som vi har haft i över 100 år.

Den allt starkare centralistiska trenden och Centerpartiets svaga stöd i opinionen hör samman. Vi i Centerpartiet försöker ibland spela med för att verka handlingskraftiga, men i grund och botten så är vi inte ett parti som vill föreslå den typen av lösningar som medialt framställs som viktiga och riktiga. Våra förslag, de som vi vill lägga fram och som känns rätt ideologiskt, framställs oftast som svaga och icke-ansvarstagande.

Skulle skolan bli bättre av att ett fåtal politiker och tjänstemän stationerade i Stockholm ska besluta istället för tusentals lokalt valda? Det finns säkert de som anser det och i vissa fall där kommuner misskött sitt åtagande så skulle det sannolikt innebära en kortsiktigt positiv utveckling. Men mer långsiktigt är de centralistiska tendenserna förödande för både skolan och samhället som helhet. Förödande för den lokala demokratin, förödande för medborgarnas engagemang i närsamhället, och förödande eftersom det hämmar hela landets utveckling som kräver smarta lokala lösningar istället för centralstyrning.

Det är dags att vända trenden!

Johan Linander, Partistyrelseledamot för Centerpartiet
Riksdagsledamot sedan 2002, men som inte kandiderar för omval i höst

Posted in Insändare | 1 Comment

Anförande och repliker i debatten om en ny organisation för polisen

Anf. 67 JOHAN LINANDER (C):

Herr talman! Det här blev en konstig debatt. Tidigare har vi hört att justitieutskottets ordförande vill ha möjlighet att avsätta domare i Högsta domstolen, och nu ska han tydligen också ha hand om löneförhandlingarna.

Den som tror att svensk polis skulle må bättre med en vänsterledd regering måste snabbt vakna upp och komma ihåg hur det såg ut före 2006. Då minskade antalet poliser i landet, resurserna drogs ned, poliser förtidspensionerades för att kunna göra besparingar, polisstationer lades ned över hela landet, polisen centraliserades. Nu går vi i rakt motsatt riktning, något som Centerpartiet länge slagits för. Med den nya organisationen kommer vi att få en mer lokalt förankrad polis. Det är där jag tror att jobbet verkligen behöver göras. Debatten blev, som sagt, lite märklig.

Många har hållit långa anföranden. Morgan Johansson talade i 14 minuter, och minst 13 av dem handlade om helt andra saker än det som vi ska debattera i dag, nämligen den nya polisorganisationen. Den proposition jag håller upp för kammaren är förmodligen den tjockaste proposition vi haft att hantera under den innevarande mandatperioden, och när man inte har någonting emot det som regeringen föreslår måste man tydligen hitta på något annat att debattera. Till den proposition som regeringen lagt fram finns inte ett enda förslag till ändring, och därför lyfter oppositionen fram en mängd andra frågor som vi tidigare debatterat.

Det är ett minst sagt uppseendeväckande påstående när det sägs att dagens poliser har för dålig utbildning och inte klarar upp komplicerade utredningar. Vad är det för något? Jag håller verkligen inte med om det. Jag menar att vi har kompetenta poliser som klarar av de allra mest komplicerade utredningarna. Det förakt mot icke-akademiker som visas ställer jag mig definitivt inte bakom.

Det är viktigt att betona att vi nu går in i en ny organisation för polisen, en organisation som alla partier gemensamt tagit fram förslag till. Vi har varit helt eniga om hur den nya polisorganisationen ska se ut. Då ska vi inte spela att vi är oeniga, för det är jätteviktigt när vi går in i den nya organisationen att vi visar att det är den som kommer att gälla. Oavsett hur resultatet blir i höstens val är vi politiskt eniga om den polisorganisationen. Den ska genomföras från den 1 januari 2015.

Det finns ett antal reservationer. När det gäller propositioner kan man alltid väcka motioner. Man kan väcka motioner även om sådant som inte behandlas i propositionen. Därför finns det ett antal reservationer i justitieutskottets betänkande. Märkligast av reservationerna är nog Vänsterpartiets och Miljöpartiets hantering av frågan om särskilda utredningar när poliser, eller för den delen åklagare, domare eller riksdagsledamöter, misstänks ha begått brott.

Under lång tid drev både Vänsterpartiet och Miljöpartiet att särskilda utredningar skulle läggas i en egen myndighet. Frågan utreddes i den parlamentariska Polisorganisationskommittén där Vänsterpartiet och Miljöpartiet hela tiden fanns med. När vi verkligen gick på djupet med frågan insåg både Vänsterpartiets och Miljöpartiets ledamöter i kommittén att det inte fanns någon anledning att ändra på dagens särskilda utredningar och skapa en ny myndighet. Tvärtom finns det goda skäl att göra förändringar inom befintlig organisation, till exempel för att få bort rena klagomål som inte handlar om brottsmisstanke. Därför har vi föreslagit ett polisens kontaktcenter där vi kan ta hand om den typen av klagomål, följa upp dem och om det är samma polis som får många klagomål faktiskt göra något åt det.

Vi utredde frågan. Då fanns chansen att påverka hur de särskilda utredningarna skulle vara organiserade. Alla partier var eniga. Det fanns inte en enda reservation om att skapa en ny myndighet. Det fanns ingen reservation från Vänsterpartiet och ingen reservation från Miljöpartiet. Nu när frågan är utredd, när det är klart hur det ska vara – det är ju knappast aktuellt att genast göra en ny utredning – ja, då ändrar sig plötsligt Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Lena Olsson och Agneta Börjesson kör över sina partivänner som satt i Polisorganisationskommittén.

Jag vet inte hur ni i Vänsterpartiet och Miljöpartiet brukar hantera frågor, men när man tillsätter en parlamentarisk utredning är det högst lämpligt att partierna där säger vad de tycker. Det gjorde ni också. Ni sade att ni ville ha kvar den organisation som fanns. Vi lade fram ett enigt förslag. Nu sätter ni fingret i luften, känner efter vartåt det blåser, ändrar er och tycker det rakt motsatta. Det är inte seriöst. Ni är inte trovärdiga.

Herr talman! När det gäller det som vi egentligen ska fatta beslut om, den nya polisorganisationen, är vi alldeles eniga. Det finns inte ett enda förslag till ändring av det som Alliansen har lagt fram, och det är jättebra. Jag yrkar bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.
(Applåder)

Anf. 68 LENA OLSSON (V) replik:

Herr talman! Johan Linander säger att vi är helt eniga om den lunta som handlar om en ny organisation för polisen. Ja, det kan vi väl säga, men det finns en sak som vi i Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte är eniga om, och det är att skapa en särskild myndighet för att hantera brottsmisstankar mot poliser, sådant som poliser gjort i tjänsten. Det där stämde alltså inte riktigt, Johan. Även den saken ingår i utredningen. Det är glasklart så.

Vi har motionerat om en fristående myndighet ett otal gånger. Bara för att det sitter en utredare i en utredning som tycker att det här kan man köpa är det ingenting som säger att riksdagsgruppen ska godta det som den som sitter i utredningen tycker. Det har väl också hänt att det har varit en utredning där någon centerpartist har suttit och tyckt något men riksdagsgruppen sedan har tyckt någonting annat. Så himla ovanligt är det inte att det finns en sådan oenighet, men det har ni gjort stor sak av så många gånger.

Det här förslaget innebär en egen avdelning med egen ekonomi och en egen chef inom polisen. Vi vill ha en organisation som är helt fristående, därför att det är väldigt viktigt för allmänhetens förtroende för polisen. Vi vill nämligen att polisen ska ha ett högt förtroende. Därför föreslår vi en fristående organisation i reservationen, och det ingår i det förslag som du har lagt bredvid dig på bordet.

Anf. 69 JOHAN LINANDER (C) replik:

Herr talman! Den här typen av proposition är ganska unik. Talmannen kan säkert sådant här bättre, men det är förändringar i över 200 lagar med anledning av att vi förändrar organisationen. Nästan allt i propositionen, som är väldigt tjock, är redaktionella förändringar. Det är inga förändringar i sak. I propositionen ligger inte frågan om särskilda utredningar.

Däremot motionerar ni om särskilda utredningar. Och ni får givetvis tycka vad ni vill, men det är oerhört svårt att komma överens i viktiga frågor om de personer som ert parti sätter i parlamentariska utredningar inte har någon förankring i partiet och inte går tillbaka till partiet och frågar: Hur ska jag tycka i den här frågan?

I vår riksdagsgrupp tar vi ständigt upp sådana frågor under utredningens gång för att den som sitter som ledamot i en utredning ska veta vad vi tycker. Man sitter inte där som enskild person.

Det skulle aldrig fungera på det sättet i Socialdemokraterna. Deras ledamöter i utredningar får hela tiden besked från partiet om vad de ska säga i utredningarna. Man kan inte sitta där och själv tycka lite si och så som person. Så kanske det fungerar i Vänsterpartiet och också i Miljöpartiet, men det gör att ni aldrig får igenom någonting som ni vill.

Om era ledamöter sitter och utreder frågorna och det inte är förankrat med vad partiet egentligen tycker är det klart att ni aldrig får igenom någonting. Ta bara detta som ett tips: Vill ni få igenom er politik är det bra om den förs fram till den som sitter i utredningen och verkligen utreder frågan i grunden.

Anf. 70 LENA OLSSON (V) replik:

Herr talman! Det är fantastiskt att höra att vi inte får igenom någonting. Jag har till och med fått igenom motioner som Centerpartiet har sagt ja till under mandatperioden. Det är alltså inte så omöjligt. Att en ledamot sitter i en utredning och partiet tar en annan ställning under resans gång är inte så förvånansvärt och ovanligt, Johan Linander.

Nu fick jag rätt – det känns jätteskönt – för som du själv sade är det här en fråga som ingår i utredningen. Vi är helt överens om de stora dragen. Och jag är jätteglad att alla partier står bakom en ny organisation för polisen, för vi kan inte ha 21 fristående myndigheter. Det har vi motionerat om under flera år. Vi är glada för att regeringspartierna nu är så enade att de kan lägga fram förslaget. Det var ju ganska länge vissa som inte var med på det, men till slut gav man med sig och tyckte att det var rätt tillvägagångssätt.

Eftersom allmänhetens förtroende för polisen står väldigt högt i kurs, att polisen ska kunna åtnjuta högsta förtroende, ska vi ha en särskild fristående myndighet. Det har vi också motionerat om i många år.

Det är inte förvånande att du, Johan, gör det här till något konstigt. Vi har debatterat det här många gånger, och du kommer alltid med konstigheter och påståenden som sedan visar sig inte stämma.

Anf. 71 JOHAN LINANDER (C) replik:

Herr talman! Nu kom det några påhopp och generaliseringar här. Jag har ingen aning om vad Lena Olsson menar, så jag kan inte svara på det.

Polisen har ett högt förtroende, och det tycker jag är bra. Det är fullt möjligt att förtroendet för polisen inte är lika högt bland Vänsterpartiets medlemmar. Vi kan ju se hur man vid en och annan demonstration hanterar frågor och agerar mot polisen.

Polisorganisationskommittén har utrett frågan om särskilda utredningar. Vi var helt eniga om att den organisation som finns i dag inte ska förändras på ett sådant sätt att den blir en egen myndighet. Däremot får den en egen budget. Regeringen, alltså inte rikspolischefen, ska själva utse chef för särskilda utredningar, men de ska ligga kvar inom organisationen. Det är där det finns poliser som faktiskt kan utreda alla typer av brott, för poliser, domare, åklagare och riksdagsledamöter kan ju faktiskt bli misstänkta för alla typer av brott, till och med grova våldtäkter. Skulle det då finnas en liten egen myndighet, en egen enhet, som skulle utreda det skulle det helt enkelt inte fungera. Det har också visat sig i Norge, där man har prövat den variant som Lena Olsson förespråkar.

Som sagt var vi överens när vi utredde frågan. När vi under många timmar hade gått igenom frågan och hur andra länder har gjort var vi överens. Det är klart att om det sedan blåser andra vindar i partiet kanske man tror att man kan vinna väljare genom att sätta upp fingret i luften för att känna hur det blåser och sedan följa det, men det är inte den typen av politik jag tror på. Det är inte den typen av politik Sverige behöver.

Anf. 72 MORGAN JOHANSSON (S) replik:

Herr talman! Till att börja med blir man förvånad över vilka kunskaper om socialdemokratins inre liv som Johan Linander alldeles nyss visade upp.

Det var en bra och rättvisande bild av att våra ledamöter i kommittéerna alltid rapporterar tillbaka och förankrar hos oss. Centern angriper Miljöpartiet och Vänsterpartiet, men ni svajar också i stora frågor. Vad är dagsnoteringen just nu när det till exempel gäller datalagringsdirektivet inom Centern? Är ni för eller emot? Det beror nästan på vilken tid på dygnet man frågar ledande centerpartister om ni är för eller emot.

Ju mer stressade ni borgerliga blir, desto fulare i munnen blir ni. Nyss fick jag höra i ett inlägg att jag står för kunskapsförakt, och nu säger Johan Linander i sitt inlägg att jag står för ett förakt för icke-akademiker. Ni måste väl rimligen kunna ena er om att jag antingen föraktar dem som har kunskaper eller att jag föraktar dem som inte har kunskaper. Ni måste väl rimligen kunna ena er i något slags gemensam linje om ni nu ska hoppa på mig. Jag står icke för något förakt för icke-akademiker. Jag är en av de första i min släkt som har en akademisk utbildning. Skulle jag stå och förakta dem som inte har akademisk utbildning? Det är löjligt att säga något sådant.

Vad jag har sagt i den här debatten är att jag tror att polisen, för att kunna klara av de alltmer komplexa situationerna när det gäller att lösa svåra brott, behöver ha en bättre utbildning att stå på. Jag tror inte att det förslag om utbildning som ni har lagt fram kommer att klara framtidens behov. Så enkelt är det. Och det är inte bara jag som har sagt det, och det är inte bara Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som har denna åsikt. Polisförbundet har samma åsikt. Det är dessutom utrett av en statlig utredare som sagt att vi måste ställa polisen på en bättre kunskapsgrund för att man ska kunna klara framtidens utmaningar.

Då återkommer jag till min fråga: Vad är den egentliga orsaken till att ni inte vill att polisen ska kunna utvecklas på detta sätt i sitt yrke?

Anf. 73 JOHAN LINANDER (C) replik:

Herr talman! Jag kan till att börja med säga att om Morgan Johansson vill ha en debatt på högre nivå kanske han själv borde fundera på hur han inledde den här debatten.

Det är uppenbart att Socialdemokraterna är livrädda för att debattera den riktiga rättspolitiken. Hur skulle rättspolitiken se ut med en rödgrön regering? Nästan det enda som ni kan komma överens om är just att polisutbildningen ska vara en högskoleutbildning, och sedan kör ni det stenhårt i debatt efter debatt.

Men vet ni vad? Det kommer inte att förändra utredningens resultat. De 15 procent Morgan Johansson ständigt tar upp kommer inte att förändras över natten för att vi får en högskoleutbildning, inte ens på längre sikt. Det är andra frågor som avgör huruvida polisen kommer att vara effektiv eller inte, till exempel vilka hemliga tvångsmedel polisen får använda. Hur ska ni lösa det i en rödgrön regering? Ni tycker totalt olika om vilka metoder och befogenheter polisen ska ha.

Jag tror att väljarna vill veta innan de går till vallokalerna i höst vilken rättspolitik det skulle bli med en rödgrön regering. Svara på det! Ge besked om något mer än högskoleutbildningen! Det har vi hört vid det här laget.

Centerpartiet har alls ingenting emot att poliser som läser inom polisutbildning får högskoleutbildning, tvärtom. De kurser som är poänggrundande ska ge högskolepoäng. Vi vill ha forskning och att man ska kunna doktorera efter polishögskolan. Vi vill ha mer polisforskning och metodutveckling. Vilka metoder fungerar, och hur ska polisen jobba?

Jag tror att vi på längre sikt behöver olika sorters utbildning för olika poliser. Jag tror inte att vi i framtiden kommer att kunna ha poliser som ska kunna allt, utan de behöver specialinriktning. Precis som läkarna blir allmänpraktiserande eller specialister och lär sig olika delar av sitt yrke tror jag att poliser behöver lära sig olika delar av sitt yrke.

Anf. 74 MORGAN JOHANSSON (S) replik:

Herr talman! Det är klassiskt. När Johan Linander inte tycker att han kan debattera mot mig och Socialdemokraterna försöker han debattera mot Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Men det är jag och socialdemokratin som står i talarstolen nu. Det är mot mig och våra förslag du debatterar.

I mitt huvudinlägg lade jag fram sex förslag på vad vi vill göra när det gäller organisation, utbildning, metodutveckling, arbetsklimat och en lång rad andra saker. Johan Linander vet att vi har drivit de förslagen i åratal.

Däremot finns det, precis som Johan Linander påpekar, frågor som man ibland måste enas om över blockgränserna. Just därför måste vi ibland göra uppgörelser. Vi gjorde det till exempel när det gäller FRA-lagstiftningen. Jag tycker att det är bra när man kan göra det. Men stå inte här och försök spela spel! Ägna dig åt den sakfråga vi har diskuterat i inläggen, nämligen polisutbildningen!

Johan Linander säger: Det är det enda ni kan enas om. Han försöker låtsas att det är en liten fråga. Men det är en helt central fråga, inte bara när det gäller polisutbildningen utan också när det gäller vilken kompetensutveckling, forskning och metodutveckling som kommer att följa om man vågar göra en sådan satsning. Det är helt centralt för att få upp de 15 procent som är vad Johan Linander nu har att visa upp för allmänheten.

Hans regering har suttit i åtta år. Polisen klarar upp en fallande andel av brotten – 15 procent. Det är den sämsta siffran på tio år.

Vi säger: Låt oss ge poliserna, både de civilanställda och de i polisorganisationen, möjlighet att utvecklas på ett annat sätt. Det gör man med bland annat utbildning. Johan Linander säger: Man måste kunna få en specialinriktning. Det kan man få också inom ramen för en högskoleutbildning. Det finns ingen motsättning där.

I denna debatt griper ni hela tiden efter olika halmstrån i diskussionen: De vill inte jobba i glesbygd. Det blir bara teori av det. Kom till saken! Varför vill ni inte ge poliser denna möjlighet?

Anf. 75 JOHAN LINANDER (C) replik:

Herr talman! Frågan är vad vi debatterar här. Jag strök över och skrev ”Den nya polisutbildningen”. Men så stod det faktiskt inte, utan det stod ”Den nya polisorganisationen”. Morgan Johansson har från första början i dag missuppfattat vad denna debatt skulle handla om.

Är Socialdemokraterna inte en del av en eventuellt blivande rödgrön regering? Eller vill ni inte tänka er in i den situationen? Vi ska bara kunna debattera vad Socialdemokraterna föreslår. Eller räknar du, Morgan Johansson, med att Vänsterpartiet och Miljöpartiet bara ska köpa allt ni föreslår utan att ni behöver förhandla någonting?

Morgan Johansson pratade tidigare om valresultatet i går. Jag kan påminna om att med det rekorddåliga resultat Socialdemokraterna gjorde är de andra tre vänsterpartierna – Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ – tillsammans större än Socialdemokraterna.

Vilken politik skulle föras i en rödgrön regering? Ge bara något litet svar! Det skulle vara intressant att få höra. Då hade vi kunnat debattera på riktigt, inte bara om påhittade saker.

Tyvärr, herr talman, hittar Morgan Johansson på en massa saker, till och med när tiden är ute och den röda lampan lyser. Jag har aldrig påstått att vi inte skulle få poliser till glesbygden för att vi gjorde en högskoleutbildning av Polishögskolan. Däremot har vi redan i dag problemet att poliser inte stannar kvar.

Morgan Johansson ingick själv i den regering som såg till att polisstationer lades ned i hela Sverige. Då var det riktigt illa för svensk polis. Den blev mer och mer centraliserad för varje år som Morgan Johansson tillsammans med Tomas Bodström och några till fick styra svensk polis.

Dit vill jag inte igen. Jag och Centerpartiet vill ha en lokalt förankrad polis som finns nära och tillgänglig för medborgarna. Det är den polisen Sverige ska ha. Den polisen får man med Alliansen och Centerpartiet även efter valet i höst.

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande och repliker i debatten om skärpt straff för mord

Anf. 19 JOHAN LINANDER (C):

Herr talman! Att uppsåtligen ta en annan människas liv är ett av de allra grövsta brott som man kan tänka sig, och det är ett brott som ska bestraffas mycket hårt. För den förälder som mister ett barn, för den bror som mister en syster och för den maka som mister sin make innebär brottet ett lidande på livstid eftersom den mördade inte kommer tillbaka. Den som har mördat ska dömas till ett långt fängelsestraff.

Under lång tid hade vi en straffskala för mord som innebar antingen tio års fängelse eller livstids fängelse. Det var väldigt stor skillnad mellan att få tio år och att få livstid. Livstid är i dag normalt 25–30 års fängelse. För fem år sedan bestämde vi oss för att införa en mer nyanserad straffskala och ändrade den tidsbegränsade delen så att det kunde bli 10–18 års fängelse. Egentligen förändrade vi inte livstidsdelen av påföljden för mord, men det blev ändå en ganska stor förändring.

När vi gjorde den förra lagändringen 2009 såg jag framför mig att de som före lagändringen dömdes till 10 års fängelse skulle få någonstans i intervallet 10–16 års fängelse och att några få av dem som tidigare fick livstid skulle få 16–18 års fängelse, men i de allra flesta fall skulle det förbli livstidsstraff.

Förändringen blev mycket större än så. Högsta domstolen gjorde en annan tolkning, och det blev plötsligt väldigt få som fick livstid. Högsta domstolen menar att upp till 18 år skulle domstolarna enbart gå när det fanns mycket försvårande omständigheter, som Mattias Jonsson varit inne på tidigare. Då förstår man ju att det inte skulle bli så många procent kvar som skulle få livstidsstraffet.

Brå har gjort en granskning och kommit fram till att endast ca 8 procent av dem som dömts för mord de senaste åren har fått livstids fängelse. Då är det alltså bara de som dömts för mord. Räknar man även in dem som dömts för dråp, som ju också är ett uppsåtligt dödande, blir andelen som får livstidsstraff för att uppsåtligen ha dödat en annan människa mycket lågt.

Centerpartiet är inte ett av de partier som ständigt talar om att vi måste skärpa straffen. Tvärtom brukar vi betona påföljdens innehåll snarare än påföljdens längd – allt för att skapa ett tryggare samhälle med minskad brottslighet. I det här fallet menar vi dock att det har blivit en alltför liten andel som döms till lagens strängaste straff, livstids fängelse, av dem som har begått mord. Ribban har satts alltför högt.

Vad kan vi då göra som lagstiftare? Vi kan inte påverka hur domstolarna dömer utifrån befintlig lagstiftning, utan då får vi helt enkelt ändra lagen. Då menar vi att om det finns försvårande omständigheter ska normalt livstidsstraff dömas ut. Vad som är försvårande omständigheter står redan i brottsbalken 29:2, till exempel att brottet har föregåtts av noggrann planering, varit särskilt hänsynslöst, inneburit svårt lidande för brottsoffret eller att brottet har utförts i offrets hem inför ögonen på närstående, till exempel offrets barn. Utöver detta kan det handla om att flera har mördats eller att den tilltalade även tidigare har gjort sig skyldig till särskilt allvarlig brottslighet. Lyckligtvis är det väldigt sällsynt att den som har mördat återfaller och begår ytterligare mord. Därför står vi bakom förändringen att en större andel av dem som uppsåtligen på ett bestialiskt sätt mördat en annan människa ska dömas till livstids fängelse.

Herr talman! Det finns ett antal reservationer. Sverigedemokraterna har i en reservation föreslagit att livstidsdömda aldrig ska kunna få permission. Då kan man fundera på om det är någon som tror att en person som har suttit inne i 20–30 år och som ska frigivas inte behöver ta det stegvis utan rakt från bunkern i Kumla och ut på gatan med ett ”lycka till”. Jag tror inte att det är speciellt bra. Givetvis behöver man en stegvis återgång för att kunna återanpassas och leva ett laglydigt liv när man kommer ut ur fängelset.

Vänsterpartiet å andra sidan har föreslagit att livstidsstraffet ska avskaffas – det tyckte även Miljöpartiet tidigare men är inte längre med på den reservationen – och detta helt utan förslag om förlängt tidsbegränsat straff. Det betyder, enligt Vänsterpartiets förslag, att längsta möjliga fängelsestraff för mord skulle vara 18 års fängelse. Lägg därtill Vänsterpartiets förslag om halvtidsfrigivning och den som har mördat kan tvingas sitta inne i som längst nio år – nio år för mord!

Det är klart att man blir fundersam. Jag tror att även väljarna är fundersamma. Om det efter höstens val skulle gå så illa att vi får en rödgrön regering – vilken politik är det då som kommer att föras? Är det den som Vänsterpartiet marknadsför här? Är det Miljöpartiet, som också är emot den förändring vi gör nu, och deras politik? Eller är det Socialdemokraterna, som står bakom Alliansens förslag, och deras politik?

Är det alltså max nio års fängelse för den som har mördat? Kommer det att vara den rödgröna rättspolitiken? Jag är övertygad om att väljarna vill veta detta innan de går till valurnorna i september.

Till slut: Det finns ytterligare en reservation. Sverigedemokraterna har föreslagit att livstidsdömda inte ska kunna få tidsbegränsat straff. De ska alltså sitta kvar i sin cell tills de dör. Jag vet inte varifrån Sverigedemokraterna får sina idéer, men det är definitivt inte en svensk tradition att inte under några som helst omständigheter kunna förlåta. Förlåtelsen är grundläggande inom den kristna rättstraditionen, vari våra lagar har sin ursprungliga grund.

Det handlar om själva tanken att en människa aldrig ska kunna få syndernas förlåtelse – att man oavsett avtjänad påföljd, oavsett hur länge man har suttit i fängelse, oavsett ålder, oavsett hälsotillstånd och oavsett ånger över det brott som har begåtts aldrig ska kunna säga att en människa har tagit sitt straff. Det är inte svensk rättstradition.

Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på reservationerna.
(Applåder)

Anf. 20 LENA OLSSON (V) replik:

Herr talman! Låt oss titta på grunderna till att man nu återigen – som ni regeringspartier och några andra – vill se till att folk ska dömas till mer livstid, Johan Linander. I propositionen nämner man att man har kommit fram till att det dödliga våldet minskar i Sverige. Det är tydligt att det inte är denna utveckling som talar för att straffnivån för mord bör höjas. Det finns inte heller stöd för detta om man jämför straffnivåerna i de övriga nordiska länderna.

Johan Linander vill gärna peka ut Vänsterpartiet och Miljöpartiet, men vi är inte ensamma om vår kritik. Det är tunga remissinstanser som har yrkat avslag på förslaget, exempelvis Åklagarmyndigheten.

I detta sammanhang, där det dödliga våldet minskar och det blir färre mord, konstaterar ni det här själva. Men ni väljer ändå att gå vidare med förslaget. Ibland kan man fundera på om det har något att göra med att vi har fått in ett visst parti som vill ha verkliga livstidsstraff – att vi aldrig ska släppa ut människor och att de inte ska få några permissioner.

Jag skulle gärna vilja ha svar på den frågan. Det finns inga grunder för att göra denna skärpning.

Anf. 21 JOHAN LINANDER (C) replik:

Herr talman! Jag tror att Vänsterpartiet lite grann har missuppfattat anledningen till att vi genomför denna förändring. Vi gör det varken för att minska eller öka det dödliga våldet. För att vara helt ärlig tror jag inte att den lagändring som vi gör i dag kommer att leda till vare sig det ena eller det andra. Det är inte heller syftet.

Vi tycker olika. Jag har full respekt för att Vänsterpartiet har en helt annan syn på straff än vad många av oss andra har. Vi kan ta det fall som Mattias Jonsson nämnde, eftersom det var vägledande från Högsta domstolens sida. Det gällde en kvinna som blev mer eller mindre slaktad med bajonett inför sina barn.

Vänsterpartiet säger: Den gärningsmannen ska inte ha livstids fängelse. Det är så det ser ut i dag. Vi säger: Vi håller inte med. Vi tycker att i ett sådant fall är det fullt rimligt att gärningsmannen döms till livstids fängelse. Vi tycker olika. Ni får stå för era åsikter, och vi står för vår åsikt. Jag är övertygad om att vi har svenska folket bakom oss i denna fråga.

Anf. 22 LENA OLSSON (V) replik:

Herr talman! Jag vet precis vilket fall Johan Linander tänker på. Vi kan konstatera att det fanns psykiska störningar bakom detta fall. Det var tragiskt, det var fruktansvärt och det var hemskt. Mord är ett hemskt brott.

Johan Linander säger ofta att Vänsterpartiet har missförstått, att Miljöpartiet har missförstått och så vidare. Det är samma påpekande varenda gång; det är en debatteknik han använder sig av. Johan Linander tar till exempel upp den senaste straffskärpningen. Den var Vänsterpartiet med på.

Jag vill upplysa dig om att Vänsterpartiet vill avskaffa livstidsstraffet. Men det ska föregås av en utredning. Om du läser betänkandet ordentligt ser du det. Det ska inte gå till som i det förslag ni har. Ni har tagit fram ett förslag på departementet, och ni har inte ens brytt er om att utreda det på rätt sätt. Detta får ni skarp kritik för av bland andra Advokatsamfundet, som också tror att detta tillhör den valtaktiska delen nu inför valåret.

Om du säger att det bara skulle handla om 18 år håller du dig inte till sanningen. Vi kan tänka oss ett längre tidsbestämt straff, men att man avskaffar livstidsstraffet. Hur många år det ska vara ska en utredning komma fram till, Johan. Det ska inte vi stå här och säga.

Vi vill titta på den norska modellen. Du vet säkert hur den ser ut. Det innebär väl då också att Norge har varit totalt urkorkade eftersom de har avskaffat livstidsstraffet.

Anf. 23 JOHAN LINANDER (C) replik:

Herr talman! Man måste börja med att säga att det inte är för så jättelänge sedan – åtta år – som ni själva satt med om inte i regeringen så i regeringsunderlaget och lade fram förslag inför Sveriges riksdag. Då dömdes nästan hälften av alla som dömdes till mord till livstids fängelse. Då lade ni inte fram något förslag på att ändra detta.

Nu är det nere på under en tiondel som döms till livstids fängelse. Vi vidtar dessa åtgärder i dag för att återgå till en nivå närmare den som rådde när ni själva satt med vid makten. Kritiken blir alltså något bakvänd, får man väl säga.

Om det finns en allvarlig psykisk störning med i bilden, som Lena Olsson var inne på, är det klart att man ska dömas till rättpsykiatrisk vård. Då sitter man inne tills vidare. Vi ska komma ihåg att också detta är ett tidsobestämt straff.

Jag talade om missförstånd. Det gällde enbart varför vi gör denna förändring. Vi gör inte denna förändring för att vi tror att dessa brott ska minska. Vi är glada för att vi under våra snart åtta år vid regeringsmakten har minskat det dödliga våldet i samhället. Det är inte den bild man får om man läser kvällstidningarna; det är alldeles klart. Men det dödliga våldet har minskat i Sverige.

Till slut: Vänsterpartiet säger att de skulle vilja ha ett längre tidsbestämt straff. Det var åtminstone väl att Lena Olsson nämnde det, så att inte 18 år skulle vara det längsta möjliga. Om det blir halvtidsfrigivning på det är vi nere på 9 år. Vänsterpartiet har dock ingen som helst egen uppfattning om vad som skulle vara ett lagom långt straff som maxstraff i Sverige. Det är konstigt av ett politiskt parti. Ni har alltså inte någon egen uppfattning om vad som är lagom eller vad som borde vara det längsta möjliga straffet i Sverige för mord. Det är mycket intressant.

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Gör jag skillnad…

I lördags var det Centerpartiets nomineringsstämma i min valkrets, södra Skåne. De senaste tre valen, 2002, 2006 och 2010, har jag varit förstanamn på listan men för några månader sedan bestämde jag mig för att inte kandidera i 2014 års val. Tolv år är väldigt lång tid och jag vill hinna med mer i livet än att “enbart” sitta i riksdagen. Jag har ännu inget bestämt, men det är å andra sidan tio månader kvar.

Nu när det är slutgiltigt att jag inte kommer att fortsätta i riksdagen kommer en del tankar upp i huvudet som jag inte har tänkt förut på samma sätt. När man är mitt uppe i den dagliga politiken så händer det ständigt nya saker och jag inser att jag har lagt för lite tid och möda på att reflektera över vad jag egentligen gör.

Gör jag skillnad? Det är en tämligen väsentlig tanke. Har jag suttit i riksdagen i tolv år utan att göra skillnad?

Politiken är inte en enmansshow. Till och med en minister har svårt att säga “jag har förändrat” eller “jag har beslutat” eftersom alla regeringsbeslut tas i regeringen som kollektiv. Ännu svårare är det i riksdagen. Vi är 349 ledamöter som fattar besluten. Kan jag då säga att jag som en av 349 har gjort skillnad?

För min egen skull så tänker jag skriva ner saker och händelser, en del ligger flera år tillbaka i tiden, där jag känner att jag har gjort skillnad. Kanske kommer jag också att skriva om misslyckanden, även sådana kan ju innebära att man gör skillnad.

För ett par veckor sedan fick jag en redogörelse över hur de sociala insatsgrupperna har utvecklats. Då kom jag att tänka på ett samtal som jag och min dåvarande politiska handläggare hade om unga som är på väg att skapa en kriminell identitet någon gång 2005-2006. Det handlade inte om att ungdomar begår något brott då och då, utan om de som går från enstaka till många brott. Om de som börjar bli livsstilskriminella. Det sker ofta i kombination med dålig skolgång, hög frånvaro, dålig föräldrakontakt, gängbildande osv. Det hjälper inte att polisen tar den unge då och då, det gör ingen skillnad.

Då pratade vi istället om att samhället måste samordna sig och alla från polis, skola, socialtjänst, föräldrar m.fl. måste jobba tillsammans för att få den unge att ändra bana i livet. Det är mycket lättare att göra det tidigt än senare i livet. Vi använde inte ordet sociala insatsgrupper, men det var i princip samma koncept som nu är sociala insatsgrupper.

Jag tror att vi tog några steg mandatperioden 06-10, men konceptet “Sociala insatsgrupper” kom till först under den här mandatperioden. RPS fick ett uppdrag i maj 2011 att starta pilotprojekt med sociala insatsgrupper i tolv kommuner och stadsdelar. Det fungerade bra och nu har ytterligare 28 kommuner och stadsdelar startat upp samma verksamhet och ytterligare 30 är på gång.

Jag påstår inte att det inte hade funnits sociala insatsgrupper utan mitt arbete med frågan, men jag känner definitivt att jag har gjort skillnad.

Posted in Tolv år i riksdagen | 3 Comments

Hur förhindrar vi kränkningar på nätet?

När vi i Sveriges riksdag i fredags debatterade integritet på nätet så valde de allra flesta partiers företrädare att enbart diskutera svensk och utländsk försvarsunderrättelsetjänst. För mig och Centerpartiet är frågan mycket större än så.

Det är självklart att Försvarets Radioanstalt inte ska övervaka svenska medborgare och det är också tydligt i den lagstiftning som reglerar FRA:s signalspaning. Lika viktigt är det att FRA:s verksamhet kräver domstolstillstånd för varje enskild spaning och att spaningen i efterhand granskas.

Men är det verkligen vad försvarsunderrättelsetjänster gör som är den viktigaste frågan för din och min integritet på nätet, som framförallt Vänsterpartiet och Miljöpartiet hävdar?

Jag tror att det är helt andra saker som skapar oro på nätet.

– Hur vet jag att bilder och uppgifter som jag lägger ut på nätet inte används i helt andra sammanhang?

– Kan jag betala via nätet utan att vara rädd för att det är ett bedrägeri?

– Hur ska vi agera för att barn och även vuxna inte ska kränkas och förtalas på nätet, hur skyddar vi deras integritet?

– Hur agerar vi mot grooming och nätpedofiler som kränker barn sexuellt över nätet?

Min oro för vad myndigheter ska göra är högst begränsad i jämförelse med oron för att mina barn ska kränkas på sociala medier eller för att mina föräldrar ska råka ut för nätbedrägerier.

Från Centerpartiets sida har vi en lång rad förslag för att skapa ett säkrare internet. Vi vill t.ex. se en kriminalisering av identitetskapning. Vi behöver också fundera över straffskalan för bedrägeri när en person systematiskt mot tusentals personer gör sig skyldig till försök till bedrägeri.

Vi menar också att polisen behöver bli betydligt vassare för att utreda och förebygga IT-relaterad brottslighet. För detta behövs ett nationellt IT-brottscenter. De ska utreda de mest komplicerade och omfattande brotten när det gäller grooming, nätpedofiler och omfattande kränkningar som i Instagram-målet, men också bistå andra poliser med expertkompetens. Helt enkelt en ambitionshöjning och en kompetenshöjning för polisarbete på nätet, för att förebygga och utreda internetrelaterad brottslighet.

För brottsoffrens skull behöver vi sänka ribban för när åklagare ska kunna väcka allmänt åtal vid förtal och förolämpning. Vi behöver också se över när brottsskadeersättning kan betalas ut för dessa brottsoffer.

För pojken som ständigt drabbas av hat, hot och kränkningar på nätet är FRA inte det han tänker på när han kopplar upp sig. Smygtagna bilder från duschen efter idrottslektionen har hamnat på Instagram. På Twitter och Facebook sprids förolämpningar om honom.

Där kan vi prata om kränkning av integritet på nätet. För många är det ett verkligt helvete när mobbningen följer med efter skolan, in i hemmet och in i pojkrummet.

Flickan som gråtande tar av sig kläderna framför webb-kameran tänker inte på den amerikanska försvarsunderrättelsetjänsten NSA. Hon tänker på hur hon ska komma ifrån den mardröm som en nätpedofil tvingat in henne i genom lögner och hot.

Där kan vi prata om kränkning av integritet på nätet. När pedofilen följer med in i flickrummet genom datorns kameralins.

Det är dags att fler partier än enbart Centerpartiet också ser denna fruktansvärda form av integritetskränkning på nätet.

Posted in Insändare | Tagged , | 2 Comments

Att leva under ständiga hot

Ett stormigt äktenskap avslutades efter en villkorlig dom för misshandel. Men hoten slutade inte. Besöksförbud, men inget hindrade honom. Hoten eskalerade, mordbrand och fängelsedom. Några lugna år. Sedan öppnades helvetets portar och kvinnan, de båda barnen, mormor och morfar måste fly. Skyddad identitet och kvarskrivning. Tvingades överge sina bostäder, barnen måste byta skola, allt tidigare umgänge med vänner och släkt upphörde.

Allt för att en man inte kan acceptera att äktenskapet är slut, att livet ska gå vidare och att hot, våld och död aldrig är lösningen på någonting. En person förstör fem andra människors liv.

Detta är en kort sammanfattning av verkligheten för ”morfar Sven” och hans kära familj; fru, dotter och barnbarn. Jag har haft långa samtal med ”Sven” och hans lugn är beundransvärt: ”Han borde ha dömts till rättspsykiatrisk vård, han är ju sjuk. Fängelset gjorde honom ännu sjukare.”

Vad kan jag svara honom? Jag har medverkat till att vi har 2 500 fler poliser nu än 2006, att hela rättsväsendet har fått historiskt ökade resurser, att BRÅ:s Nationella Trygghetsundersökning visar att svenska folket känner sig tryggare och att färre drabbas av brott, att vi har skärpt reglerna för kontaktförbud, att vi har ökat resurserna till kvinnojourerna, att ca en miljard har avsatts för jämställdhetssatsningar under mandatperioden och ungefär hälften av detta används för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, att en nationell handlingsplan har genomförts och att regeringen nyligen har tillsatt en nationell samordnare mot våld i nära relationer.

Men vad hjälper det ”Sven” och hans familj just nu?

Samordnare Carin Götblad har i uppdrag att bl.a. samla och stödja berörda myndigheter, kommuner, landsting och organisationer för att öka effektiviteten, kvaliteten och långsiktigheten i arbetet mot våld i nära relationer. Hon ska också överväga hur stöd till och skydd för brottsoffren kan utvecklas.

Det behövs. Verkligen. Hur jag än vrider och vänder på frågan så kan det aldrig vara rimligt att en persons hot och hat ska få begränsa fem människors frihet och möjlighet att leva sina liv.

En så sjuk person bör dömas till rättspsykiatrisk vård istället för fängelse. Målsättningen är inte att hålla honom inlåst på obestämd tid, utan tills han är tillräckligt frisk för att kunna leva ett liv i det fria utan att vara ett direkt hot mot andras liv och hälsa.

I det här fallet blev det ett tidsbegränsat fängelsestraff och alla involverade visste att det fanns ett direkt dödshot mot f.d. frun, barnen och morföräldrarna från den dag då mannen släpptes. De förberedde sig och fick skyddad identitet i kombination med kvarskrivning. Ett mycket svårt sätt att leva ett normalt liv på. Allt från skolgång och sjukvårdsbesök till idrottsaktiviteter försvåras när man inte kan använda sin identitet.

Det vore mycket bättre för familjen om alla fem hade fått byta identitet. Även om det också är en påfrestande process som innebär en total brytning med det tidigare livet, så hade det ändå funnits en möjlighet att börja om livet och sedan kunna leva ett tämligen normalt liv utan ständig rädsla.

Vidare borde staten förskottsbetala skadestånd till brottsoffer som absolut inte kan kontakta gärningsmannen. När t.ex. Brottsoffermyndigheten har betalt ut det utdömda skadeståndet till den skadelidande så övertar myndigheten kravet på gärningsmannen. Det skulle snabbare och smidigare ge brottsoffret den ersättning som han eller hon har rätt till. Det är inte sällan pengar som innerligt behövs för att kunna starta upp ett nytt liv på ny ort.

Vad kan jag mer säga till ”Sven”?

Att jag tycker att hotade personer ska få en personlig kontaktperson inom polisen, att varje kommun borde utse en personsäkerhetsansvarig tjänsteman, att det ska vara obligatoriskt att använda evidensbaserade hot- och riskbedömningar som till exempel SARA-modellen och att kontaktförbud borde kunna utökas till en hel kommun.

Visst, men det hjälper inte ”Sven” och hans familj just nu. Jag lovar ändå att driva dessa frågor även fortsättningsvis. Över tusen personer lever i landet på liknande sätt och det är inte värdigt en rättsstat. Vi måste bättre kunna ta hand om hotade människor. Det är inte acceptabelt att de år efter år måste hålla sig gömda. Gömda för en gärningsman som aldrig släpper taget, som för alltid letar. Letar för att döda.

Posted in Insändare | Leave a comment

Hade Miljöpartiet lyssnat 2005 så hade männen dömts!

I media håller Miljöpartiet högg profil, de är upprörda och vill ändra sexualbrottslagstiftningen. Vem är inte upprörd? Men faktum är att vi redan har ändrat lagstiftningen så att männen skulle ha dömts om gärningen begåtts efter den 1 juli i år.

Att den här typen av våldtäkter (jag kallar det för våldtäkt eftersom jag tycker att det är en våldtäkt, och det är en våldtäkt enligt nuvarande lag) inte skulle omfattas av den gamla lagen från 2005 sa jag redan då för åtta år sedan. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen la med stöd från Miljöpartiet och Vänsterpartiet fram ett förslag som gick i strid mot Sexualbrottsutredningens förslag som Lagrådet även tillstyrkte. S, Mp och V ville alltså inte utöka våldtäktsbegreppet så långt som den parlamentariska utredningen och Lagrådet ville. Det var ofattbart redan då och i Centerpartiets motion med anledning av propositionen skrev vi angående begreppet “hjälplöst tillstånd”:

“Lagrådet framhåller i sitt remissvar att det kan övervägas att mjuka upp kravet på att en person skall ha befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd och låta straffbestämmelserna omfatta även det fallet att en person har befunnit sig i en särskilt utsatt situation samt att en utformning av lagtexten på det sättet får anses vara i linje med uttalandena i Bulgariendomen. Centerpartiet instämmer i Lagrådets kritik av den av regeringen föreslagna utformningen av lagtexten. Den valda formuleringen medför att den praxis som redan finns kring begreppet “hjälplöst tillstånd” kommer att vara vägledande även i fortsättningen. Centerpartiet föreslår i stället att formuleringen av texten bör ändras så att i brottsbalken 6:1 andra stycket texten avslutas med “… befinner sig i ett hjälplöst tillstånd eller i en särskilt utsatt situation. ” Att mjuka upp kravet på hjälplöst tillstånd på det nu föreslagna viset, som både Sexualbrottskommittén föreslagit och Lagrådet tillstyrkt, skulle ge en möjlighet att fånga upp de situationer som riskerar att falla utanför tolkningen av “hjälplöst tillstånd”.”

I debatten den 2 mars 2005 framförde jag precis samma sak:

“Herr talman! Jag är rädd för att vi även med den nya sexualbrottslagen kommer att få uppmärksammade rättegångar där människor kommer att bli upprörda över domsluten. Oftast handlar det om bevisfrågor, och jag ska vara tydlig när det gäller att beviskraven inte ska sänkas. Men jag tror också att det kommer att finnas mål där gärningsmännen inte fälls för våldtäkt på grund av att lagstiftningen är otillräcklig. Jag tänker då närmast på begreppet ”hjälplöst tillstånd”.

Som Maria Larsson tidigare har varit inne på kommer det att finnas fall där offret inte har vågat eller kunnat säga nej trots att hon inte har befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd enligt lagens mening. En sådan situation kan ändå vara klart straffvärd enligt mitt sätt att se det, men eftersom det inte är hjälplöst tillstånd kan mannen inte heller dömas för våldtäkt. Detta skulle vi kunna lösa genom att lägga till begreppet ”särskilt utsatt situation”.

Såväl Sexualbrottskommittén som Lagrådet har föreslagit att man ska mjuka upp rekvisitet ”hjälplöst tillstånd”. Det skulle kunna göras genom att man lägger till ”särskilt utsatt situation”. Det skulle också kunna vara ett sätt att komma närmare Europadomstolens krav på att alla sexuella handlingar utan samtycke ska vara straffbelagda.”

Vi varnade alltså precis för att den här typen av situation där en kvinna inte vågar göra fysiskt motstånd skulle falla utanför begreppet “hjälplöst tillstånd” och därför ville vi lägga till “särskilt utsatt situation”.

Hade Miljöpartiet lyssnat på Centerpartiet, eller på Kd, Fp, Sexualbrottsutredningen eller Lagrådet, så hade vi redan 2005 fått en sexualbrottslag som lagt in begreppet “särskilt utsatt situation” i våldtäktsbestämmelsen. Då hade pojkarna som våldtog den 15-åriga flickan i Tensta varit dömda nu. Miljöpartiet har inte så mycket att vara stolta över i den här frågan!

Posted in General | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Nedskräpning

Första motionen under min sista allmänna motionsperiod: Om fimpar och nedskräpning.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att cigarettfimpar ska omfattas av Miljöbalkens straffbestämmelser om nedskräpning.

Motivering

Den som skräpar ner i naturen kan enligt Miljöbalkens 29 kapitel dömas för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år. Sedan juli 2011 kan dessutom den som gör sig skyldig till en mindre allvarlig nedskräpning, så kallad nedskräpningsföreseelse, bötfällas. Då kan en ordningsbot utfärdas på plats, under förutsättning att gärningsmannen erkänner brottet.

Nedskräpning är till exempel att dumpa bilbatterier, kylskåp eller annat miljöfarligt avfall i naturen medan nedskräpningsförseelse kan handla om slängda dryckesförpackningar eller engångsartiklar. Riksåklagaren har dock i föreskrift bestämt att mindre skräp som till exempel cigarettfimpar, godispapper och tuggummin inte ska omfattas.

Jag tycker det är otidsenligt och direkt felaktigt att inte all nedskräpning omfattas av regleringen. Enligt Håll Sverige Rent slängs ca 2,7 miljoner cigarettfimpar på marken varje dag, det blir ca en miljard fimpar per år. Varje enskild fimp är giftig och innehåller miljöskadliga ämnen som exempelvis nickel och kadmium.

Det kan givetvis vara praktiska problem med att allt småskräp ska omfattas av regleringen, men det första steget borde vara att låta även cigarettfimpar omfattas av den nedskräpning som kan föranleda böter.

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Kostnader för polisinsatser

Frågan har diskuterats hur många gånger som helst. Vi har tillsatt två olika utredningar och fortfarande har vi inte fått något realistiskt genomförbart förslag på hur vi ska förändra kostnadsansvaret vid polisinsatser.

Frågan är dessutom inte bara en fråga för fotboll och ishockey som man ibland kan tro av debatten. All sport och annan kultur måste omfattas av samma regler.

Det enkla svaret skulle vara att ingen ska behöva betala för en polisinsats, men är det rimligt? En evenemangsarrangör som anordnar konserten, motorcykeluppvisningen eller liknande enbart för att tjäna pengar, är det rätt att vi skattebetalare ska stå för hela kostnaden för de poliser som behöver vara närvarande för att arrangemanget ska kunna genomföras tryggt och säkert? Jag tycker inte det.

Samtidigt tycker jag att det är fel att enbart titta på associationsformen och säga att de som är bolag genomför sin verksamhet med ett annat syfte än föreningar.

Om jag hade fått bestämma själv (Centerpartiet har tyvärr inte egen majoritet i riksdagen…) så hade jag haft den här inriktningen för framtida fakturering av poliskostnader:

Bolag som anordnar ett evenemang för att göra ekonomisk vinning ska faktureras de kostnader som uppkommer för polisens insatser. Dialog ska före evenemanget ske mellan arrangören och polisen om vilka insatser som behövs. Med evenemang för att göra ekonomisk vinning räknas enskilda evenemang som inte skulle ha genomförts om inte arrangören räknat med att göra vinst, t.ex. konserter, motorsportsuppvisningar och andra uppvisningstävlingar. Matcher eller andra evenemang som genomförs inom ramen för en nationell serie eller liknande ska inte räknas in. Dessa skulle genomförts även om t.ex. ett nationellt förbund skulle bestämma att matchen ska genomföras utan publik på läktarna.

Utöver denna typ av fakturering av poliskostnader ska polisen ha möjlighet att fakturera bolag och föreningar för kostnader som uppkommer för extraordinära polisinsatser. Med extraordinära polisinsatser menas när den arrangerande klubben inte tar det säkerhetsansvar som kan förväntas utifrån behovet vid det enskilda evenemanget. Dialog ska ske före evenemanget och om arrangören då inte accepterar det behov av säkerhetstryggande personal och andra åtgärder som polisen kräver, så kan polisen fakturera de tillkommande kostander för polisinsatser som krävs pga arrangörens bristande ansvarstagande för evenemangets säkerhet.

Med den här inriktningen så tvingas rent vinstdrivande verksamhet att betala för sig, det ska inte vara fri dragningsrätt på samhällets resurser för att själv tjäna pengar. Dessutom så ställs även fortsättningsvis krav på att arrangörer, t.ex. fotbollsklubbar, tar sitt säkerhetsansvar. Det ska inte gå att strunta i att ha tillräckligt med ordningsvakter och säga att det får polisen ta hand om. Samma sak ska gälla både för klubbar som drivs i bolagsform och i föreningsform.

Den exakta utformningen av lagtext måste givetvis någon annan titta på, förslagsvis inom Justitiedepartementet. För det är bråttom. Det har redan tagit alldeles för lång tid.

Posted in General, Sport | Tagged , , , , | 1 Comment

Gillar inte höjd skatt på alkohol

Jag har egentligen inget emot höga alkoholpriser om det minskar konsumtionen, men högre skatter riskerar att leda till mer illegal införsel. Större prisskillnad mellan Sverige och omgivande länder som Tyskland och Danmark innebär högre lönsamhet för de som smugglar sprit. Högre lönsamhet leder ofrånkomligen till ökad brottslighet.

Från TV4 30/8.

Posted in General | Tagged , , , , | Leave a comment

Slutrapporten om människohandel klar och presenterad

I början av veckan presenterade jag min och André Oktay Dahls (Stortingsledamot och vice ordförande i norska justitieutskottet) slutrapport om människohandel vid Baltic Sea Parliamentary Conference i Pärnu, Estland.

Stortinget och Riksdagen skriver kort om slutrapporten på sina hemsidor.

I lördags hade vi också en debattartikel på Brännpunkt där vi presenterade våra förslag.

Posted in General | Tagged , , , | Leave a comment

Mobbning är ett större problem än Lundsberg

De senaste dagarna har det varit en stor diskussion om mobbning på Lundsberg, men problemet är självklart mycket större än så. Enligt Skolverkets statistik så är 50 000 barn drabbade. Frågan diskuterade vi i partistyrelsen för några veckor sedan och som svar på en motion föreslår vi vår partistämma (Karlstad, 19-22 september) att utreda förutsättningarna för att kriminalisera mobbning. En motsvarande lag finns i Frankrike, så det borde inte vara omöjligt att hitta en straffrättslig reglering som är tillräckligt rättssäker.

Idag skriver Svenska Dagbladet om förslaget.

Posted in General | Tagged , , | 1 Comment

Slavhandel på 2000-talet är en skam för Sverige

1838 skrev Charles Dickens romanen om Oliver Twist. Pojken blir upplärd att begå brott och hans ägare, ”Herr Fagin”, tjänar stora pengar på hans och andra barns stölder. Det är en förfärlig berättelse om ett hänsynslöst utnyttjande av barn och man önskar verkligen att det enbart var fiktion.

I en kartläggning som genomförts av det nationella samordningssekretariatet mot prostitution och människohandel konstaterades att 166 barn registrerats som misstänkta offer för människohandel i Sverige 2009-2011. Ungefär hälften av barnen var utsatta för människohandel för sexuella ändamål medan andra hälften tvingades till olika sorters arbete, tiggeri, eller, som Oliver Twist, stöldbrott.

Några veckor senare kom nästa skrämmande granskningsrapport. Ungefär tusen ensamkommande flyktingbarn har försvunnit i Sverige de senaste fem åren. Var är de nu? Är de offer för människohandlare som Herr Fagin? Långt ifrån alla, men vi vet att för några av dem så är det ett sådant liv som väntar.

Sedan Lukas Moodyssons ”Lilja 4-ever” 2002 har Sverige som land gjort mycket för att uppmärksamma och bekämpa människohandel. Det finns en nationell rapportör vid Rikspolisstyrelsen. Vi har haft en nationell handlingsplan mot människohandel för sexuella ändamål och det finns en nationell samordnare för människohandel vid Länsstyrelsen i Stockholm.

Vi har mer kunskap och fler som jobbar engagerat mot människohandel, men ändå talar det mesta för att denna fruktansvärda brottslighet ökar. Det finns mycket pengar att tjäna och hänsynslösa kriminella använder andra människor som sina brottsverktyg. Vad måste då göras?

Som rapportör för människohandel inom Baltic Sea Parliamentary Conference, vilket är Östersjöländernas parlamentariska samarbetsorganisation, har jag jämfört hur vi arbetar i Sverige med arbetet mot och erfarenheterna av människohandel i de andra länderna. Det finns mycket mer att göra för att minska och på sikt stoppa människohandeln. Det enda rimliga målet är att människohandel överhuvudtaget inte ska förekomma.

Några av de förslag som jag och min rapportörskollega André Oktay Dahl från norska Stortinget har diskuterat presenterar jag här idag:

• Alla offer för människohandel ska ha rätt till minst 30 dagars reflektionsperiod utan krav på att ställa upp vid rättegång som vittne.

Enligt Europarådets konvention mot människohandel har en person som utsatts för människohandel rätt till en 30 dagars så kallad reflektionsperiod för vila och återhämtning. Den drabbade ska få möjlighet att göra sig fri från inflytandet av människohandlarna och få tillfälle att återhämta sig så pass att han eller hon kan tänka på framtiden och fatta beslut om medverkan i en eventuell rättegång. Sverige följer i dag inte denna regel utan ställer ofta motkrav på vittnesmål eller liknande.

• Inget offer för människohandel ska skickas tillbaka till hemlandet och åter hamna i människohandlarnas klor.

Svenska myndigheter måste etablera ett bättre samarbete med hemlandets myndigheter. Offren för människohandel har oftast behov av psykisk hjälp, bostad och andra sociala skyddsnät vid hemkomst. Det finns inte sällan en hotbild från de tidigare förövarna, och risken för att åter hamna i människohandel är stor när offret återvänder till den ekonomiskt utsatta situation som de försökte fly ifrån när de hamnade i slaveri.

• Sverige behöver en nationell specialiserad polisenhet som enbart jobbar mot människohandel.

Kunskapen om människohandelsbrott måste givetvis vara stor inom hela polisen. Men för att sköta nationella utredningar, utveckla gemensamma arbetsmetoder, sprida kunskap och klara det internationella samarbetet bör en nationell specialiserad polisenhet som enbart jobbar mot människohandelsbrott skapas. Detta bör ske senast när svensk polis övergår till en nationell polismyndighet 2015.

• Sverige bör införa en självständig och oberoende nationell rapportör med ansvar för samtliga former av människohandel.

Det är bra med en rapportör inom Rikspolisstyrelsen och en nationell samordnare för människohandel för sexuella ändamål, men det vore bättre med en självständig och oberoende nationell rapportör med ansvar för samtliga former av människohandel. Detta kan antingen organiseras i en egen myndighet som i Nederländerna eller inom en befintlig myndighet som i Finland, där den nationella rapportören finns inom uppdraget som Minoritetsombudsman.

I slutet av augusti vid BSPC:s årliga konferens, som detta år hålls i Pärnu, Estland, kommer jag att presentera vår slutrapport om människohandel. Denna kommer att innehålla en rad åtgärdsrekommendationer för samtliga parlament runt Östersjön. Vissa länder har kommit längre än andra, men samtliga har mycket mer att göra för att förhindra människohandel.

Det finns ingen anledning för Sverige att vänta. Människohandel pågår i Sverige varje dag, året runt. Människohandel för sexuella ändamål, för tvångsarbete, för tiggeri och för att begå brott. Kanske även handel med organ, handel med barn och handel med kvinnor för giftermål.

Det är en skam att detta pågår i Sverige och andra länder i vår värld. Aldrig någonsin har människohandeln varit så omfattande i världen. Aldrig. Inte ens under den transatlantiska slavhandeln på 1500-1800-talet. Beräkningar visar att det finns runt 9 miljoner offer för människohandel världen över. Det är ett helt Sverige av slavar.

Johan Linander, rättspolitisk talesperson för Centerpartiet
Vice ordförande i Justitieutskottet och rapportör för människohandel inom Baltic Sea Parliamentary Conference

Posted in Insändare | Tagged , | 1 Comment

Kommer inte att kandidera för omval

För några dagar sedan bestämde jag mig till slut.

Jag kommer inte att kandidera för omval till riksdagen nästa år. Då har jag varit ledamot och representerat södra Skånes Centerpartiväljare i tolv år. Det får räcka. Inte för att jag inte tycker att jag har världens bästa uppdrag och verkligen är stolt över att åtnjuta förtroendet, utan för att jag vill göra något annat. Nästa år fyller jag 40 år och det är dags att ta nästa steg. Man har bara ett liv och jag vill hinna med fler saker.

Vad? Ingen aning!
Jag har fått den frågan från säkert hundra personer, men nej, jag har ingenting på lut. Jag kan tänka mig att det blir en fortsatt roll i politikens närhet, något har man förhoppningsvis lärt sig på de här åren, men jag kan också tänka mig anställning privat eller offentligt, eller starta något eget. Med andra ord, det kan bli vad som helst, jag håller alla dörrar öppna.

Det är mer än ett år till nästa val, så jag har lång tid på mig att fundera. Helt ärligt är jag inte speciellt stressad över att inte veta vad jag ska göra, det löser sig nog.

Posted in General | 1 Comment

Arbetet inför 2014 års val har börjat

Idag har vi haft det första sammanträdet med Alliansens rättspolitiska arbetsgrupp. Beatrice Ask, Johan Pehrson, Caroline Szyber och jag har ansvar för att ta fram förslag för ökad trygghet till alliansens valmanifest.

Det kommer att bli många intressanta diskussioner under ett antal månader. Jag har givetvis många egna centerpartistiska idéer som jag tar med mig in i arbetsgruppen, men som ledamot för Sveriges öppnaste parti så vill jag också öppna upp för era idéer.

Skriv ner vilket problem ni ser och hur det skulle kunna lösas. Skriv som en kommentar här på bloggen eller mejla direkt till mig (om ni vill vara mer anonyma). Jag lovar inte att svara på allt, men jag lovar att överväga alla förslag.

Posted in General | 14 Comments

Barn i häkte

Enligt en rapport från Barnombudsmannen häktas allt fler unga mellan 15 och 17 år i väntan på rättegång i Sverige. Många har restriktioner och sitter häktade under lång tid. Barnombudsmannen menar att detta bryter mot FN:s barnkonvention och Sverige har kritiserats av både Europarådets och FN:s tortyrkommittéer när det gäller frihetsberövande framför allt av personer under 18 år.

– Häktning av barn är problematiskt. Jag vill ha ett system där barn aldrig sätts i vanliga häkten som är för vuxna. Kanske skulle vi kunna lösa häktning för dem under 18 år inom sluten ungdomsvård istället. Att låta bli att frihetsberöva en person för att den inte är myndig är inte alltid ett alternativ. Ibland måste man hålla dem ifrån andra, så att de inte kan prata sig samman inför rättegången eller förstöra bevisning till exempel. Det måste gå att kombinera barnens bästa med de häktningsrestriktioner som finns. Vi behöver också överväga en maxtid för häktning av barn.

– För att kunna begränsa restriktionerna i häktet så bör vi också se över en ordning där förhör under utredningstiden tas upp i domstol i närvaro av försvarare. Dessa blir sedan ett starkt bevis i rättegången även om den åtalade eller vittnen ändrar sig i jämförelse med vad de sagt i förhöret. På detta sätt borde häktesrestriktionerna kunna begränsas till en kortare period.

Posted in Pressmeddelanden | 2 Comments

Tre reservationer i partistyrelsen

Igår presenterades partistyrelsens idéprogramsförslag till stämman 22-24 mars. Det är bred enighet bakom förslagets helhet, men som sig bör finns det ett antal reservationer. (I Centerpartiet vill vi ha en diskussion, det betyder inte att vi “strider” eller har “falanger. Det betyder att vi är fritt tänkande människor som argumenterar för våra förslag, men efter stämman fattat beslutet så står vi bakom majoritetens beslut i god demokratisk ordning.)

Jag har tre reservationer. Den första handlar om laglottens avskaffande. Ett tillägg under avsnittet “självägande” som jag har skrivit och som även Abir Al-Sahlani, Torbjörn Egerhag, Fredrick Federley,
Hanna Wagenius (CUF) och Anna Sandström (Centerstudenter) står bakom: “Alla ska ha rätt att bestämma över sin egendom såväl under livet som hur egendomen ska fördelas efter livets slut. Behöver inte skriva så mycket mer om det, hänvisar hit.

De andra två reservationerna handlar om försvarsfrågor och där är jag ensam reservant.

Den första handlar om en strykning under avsnittet “En fri och fredlig värld”, nämligen meningen: “Sverige måste därför kunna försvara sitt eget territorium.”

Visst har Sverige förr haft ett territorialförsvar (invasionsförsvar), men redan på 90-talet ställde vi om till ett insatsförsvar. Så här kan man läsa på Försvarsmaktens hemsida:

“Världen har förändrats. Hoten mot Sverige har förändrats. Vad händer med det svenska försvaret? Det förändras. En av våra huvuduppgifter är numer att delta i internationella insatser där vår förmåga är efterfrågad. Igår hade vi ett invasionsförsvar. Det var ett försvar som byggde på storlek, där många människor kunde mobiliseras vid stora konflikter och direkta hot mot vårt land. Ett tungt försvar, med lång startsträcka och konstruerat för att möta en enda situation. Invasionen.

Idag bygger vi ett aktivt insatsförsvar. Det är smalare, vassare och framför allt snabbare, med möjlighet att sättas in i strid på kort tid över hela världen. För skyddet av Sverige utgör hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna basen. Här finns omkring hälften av alla som tjänstgör i Försvarsmakten. Övergången till ett insatsförsvar är helt nödvändig och följer samma utveckling som i andra länder. Dagens säkerhetspolitiska karta är global och avstånden kortare. Ett hot mot ett enskilt land kan få konsekvenser många mil bort. Och det sker snabbt.”

Ska vi då ha som vision i vårt idéprogram att åter ha ett svenskt territorialförsvar?!

Istället är det helt andra hot som är betydligt allvarligare mot vårt land och därför är min tredje reservation ett förslag på tillägg:

“Vi måste också anpassa vår försvarsförmåga efter nya hot mot landet. Det största hotet mot Sverige är inte längre militärt utan teknologiskt i form av IT-attacker för att komma åt värdefull information hos myndigheter och företag för att sabotera verksamheter. Hoten kommer numera inte enbart från andra stater utan även från andra aktörer.”

Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänstens (Must) chef Stefan Kristiansson avgick efter åtta år i höstas och svarade då på frågan “Hur har Must förändrats under din tid?”

“– Det militära i namnet Must leder till del tanken fel. Det säger idag mindre om Must än vad det gjorde för säg 10 år sedan. Vi har fått allt fler uppdrag från regeringskansliet som inte är traditionellt militära, alltså som inte handlar om militära förmågor och stridskrafternas rörelser i närområdet, utan är mer säkerhetspolitiska och kan handla om geografiskt avlägsna platser. En annan aspekt på det hela är att 70 procent av Must:s personal idag har civil bakgrund.
– Vi har dessutom förändringar i hotbilden. Gränsöverskridande hot, som ligger i gråzonen militärt-civilt, har fått ökad betydelse. Jag tänker närmast på terrorism, spridning av massförstörelsevapen, cyberarenan, kidnappningar och piratverksamhet. De påverkar inte bara andra utan även Sverige, svenska företag och gemene man. En viktig lagändring för ungefär fem år innebär att alla typer av externa hot ingår i vårt uppdrag – inte bara det militära hotet.”

Med andra ord tycker jag att jag har väldigt goda grunder för mina reservationer i partistyrelsen.

Posted in General | Tagged , , | 4 Comments

Avskaffa laglotten

Vårt nya idéprogram måste vara ett av svensk historias mest omdiskuterade partipolitiska dokument innan det ens finns. Torsdag-fredag hade vi partistyrelsemöte och inför det blev jag tillfrågad om hur jag ställde mig i ett antal frågor. Jag hade svarat på det mesta tidigare och lyfte verkligen fram allt av de minst 90 procent av idéprogramgruppens förslag som mer eller mindre alla centerpartister står bakom, men det var arvsrätten som blev en artikel. Såklart eftersom jag inte tycker som Annie. Inget konstigt med det, vi kan tycka olika i vårt parti utan att det varken är kris eller någon strid (även om media gärna beskriver det så).

De flesta journalister har tyvärr inte förstått vad frågan handlar om och beskriver förslaget om avskaffad laglott som avskaffad arvsrätt. Det är såklart helt felaktigt. Det har också gjort att jag har fått en del konstiga mejl där avsändaren har varit arg på mig för att jag skulle vilja att allt ska gå till staten om det inte finns ett testamente, men när jag har förklarat frågan så är de inte så arga längre. Eller så svarar de inte alls. En svarade att jag har rätt, men att han ogillar Centerpartiet i alla fall. Visst, det är fritt att gilla eller ogilla oss. Vi är ett liberalt parti.

Det som hände efter SvD-artikeln och alla uppföljande artiklar inklusive text-tv (vilket jag märker har stort genomslag) som överraskar mig mest är alla de mejl med oerhört uppskattande kommentarer. De beskriver hur laglotten på olika sätt försvårar deras liv och hur de tycker att den är fullkomligt orättvis. För att fler ska förstå frågan väljer jag att lägga ut fem av alla mejl här, som beskriver problemet på olika sätt. Givetvis avpersonifierade eftersom de som mejlat till mig inte har gjort det för att de som personer och deras historier ska offentliggöras.

“Tack för att du tar upp frågan med den förlegade arvsrätten, kämpa på och vik dig inte från den linjen att man ska själv få bestämma vem som ska få ärva. Jag separerade för snart 20 år sen med två relativt vuxna barn, sen dess har mina barn aldrig frågat efter mig, tydligen finns jag inte, kanske det beror på att jag hittade mig själv och “kom ut” som homosexuell, kanske någon annan anledning, jag har inget svar.

För tre år sen drabbades jag av cancer och ett tag var det riktigt illa. Kuratorn vid sjukhuset meddelade min barn hur det var ställt, men inte då heller ville dom kännas vid mig, jag vet på omvägar att jag har fått tre barnbarn, men det har undanhållits mig.

Under de senaste 20 åren har jag blivit vän med en yngre person som jag har blivit som en far för och en annan yngre person som saknat en farfar genom livet och då jag är en äldre person så blev jag farfar för honom. Dessa personer har betytt mycket för mig och under min sjukdomsperiod har de engagerat sig och uppriktigt varit ett enormt stöd. Ja inte har de gett mig omtanke och kärlek för jag är rik tvärtom har jag inte mycket att lämna efter mig men det jag har vill jag ge till de som under åtminstone de senaste 15-20 åren stått mig nära. Jag har även under dessa senaste 20 åren fått många nya fina omtänksamma vänner.

Ja om jag ändå kunde förstå varför mina barn som nu är över 40 årsåldern ska ha 50% när dessa fullständigt utplånat mig från deras liv. Varför får jag inte ge bort det lilla jag har till de som jag vill ge till när man får ge bort när man lever……….

Arvslagen borde kanske ändras så att om efterlevande omyndiga barn finns kan arvslotten bli kvar, men myndiga efterlevande har ingen självklar rätt till arvslott om annat är skrivet.”

“Äntligen kommer det fram en folkvald som vågar sticka ut hakan. Jag tänker på dina yttranden om arvsrätt. Jag kan inte förstå laglotten i dagens samhälle. Även om den måhända var behövlig för länge sedan då den infördes (kanske?). Jag har arbetat som Skatterådgivare i ca 35 år. Huvudsakligen med familjeföretag och dess ägare. Under alla dessa år har generationskifte varit en viktig fråga. Hela tiden har laglotten spökat som ett hinder i att få sin vilja igenom. Dels för att man har velat testamentera mer än hälften till tex Stadmissionen eller liknande men också för att tyvärr är kärnfamiljen inte standard längre. Även jag själv är omgift. Jag har två barn i tidigare gifte om min fru har tre barn i sitt första gifte. Varför kan jag inte få ge alla 5 barn lika mycket? Jag har ju levt med dem så länge att jag betraktar alla som mina. Jag kan ju som du själv sagt ge bort allt på det sättet. För att lösa det har det skapats en mängd “produkter” som i övrigt är “värdelösa” för personen i fråga men de löser just frågan om laglotten. I skattesammanhang skulle man kalla det “upplägg” som Generalklausulen hade stoppat men dom fungerar i arvssammanhang. Exempel på detta är olika försäkringslösningar. Jag vill själv inte ha sådana produkter men jag har av rättviseskäl sett mej nödsakad att ha det. Dom som tjänar bäst på det är försäkringsbolag, banker med flera liknande företag.

Så tack för att du säger ifrån! Stå på dej!

Om nu några av dina kamrater (oavsett partifärg) inte förstår omfattningen av problemet och hur vi röstberättigade ser på det så får du gärna höra av dej. Jag ställer mer än gärna upp och förklarar. Om inte annat kan dom ju få förklara för mej varför riksdagens ledamöter inte vill att jag ger mina och min hustrus barn lika mycket. Helst vill jag ge just Stadsmissionen hälften och barnen får dela lika på andra hälften. Men det vill inte Riksdagen låta mej göra utan barnen måste gå med på det, varför dom nu skall behöva ge sin tillåtelse.”

“Tack, Johan för att Du väckt frågan om arvsrätt och laglott.
 
Min erfarenhet från en familj med särkullbarn i tre generationer gör att jag välkomnar Ditt förslag om slopad laglott.
 
Det nuvarande systemet gör att man som omgift egenföretagare med särkullbarn hela tiden måste beakta vad som kan hända om den ena parten avlider. Det nuvarande systemet leder till att man inte alltid vågar satsa, måste planera med testamenten, försäkringar och äktenskapsförord. Rent ut sagt är min man och jag trötta på att vara omyndigförklarade av den svenska arvslagstiftningen.
 
Nej, det enklaste är att den som önskar har rätt att skriva ett testamente. Om man inte gör det träder lagstiftningen in. Skapa också en möjlighet att registrera testamenten, precis som ett äktenskapsförord eller ett donationsregister.
 
Än en gång stort tack för Ditt god förslag!”

“Jag läste på TextTV att Du anser att laglotten är omodern. Jag håller helt med Dig. Jag var gift i två år, mellan 1976 – 1978, jag var då 23 – 25 år. Vi fick ett barn i det äktenskapet. (Man skulle kunna säga en omogen handling som fick konsekvenser för resten av mitt liv). Efter skilsmässan fick jag inte träffa min dotter, hennes mamma öppnade inte dörren när jag kom för att hämta henne enligt de umgängestider jag fått. Vid andra tillfällen uppgav mamman att min dotter var sjuk och att jag därför inte kunde hämta henne. Jag vände mig till PBU etc. men som man upplevde jag att jag var i underläge. Skolan lämnade inga upplysningar eftersom jag inte var vårdnadshavare. Jag var fullständigt bortkopplad av samhället. Min dotter ringde till mig när hon hade fyllt 18 år. Hon ville då ha pengar för att kunna flytta hemifrån. Jag hjälpte henne då ekonomiskt och sedan träffades vi sporadiskt fram till för ca 3 år sedan. Det fungerade inte eftersom vi nog båda kände att vi inte hade några band till varandra. Jag har aldrig fått vara med och påverka hennes uppväxt eller forma henne i övrigt. Hon är tyvärr alltså inte mer än en bekant för mig. De förlorade åren går inte att reparera och jag tror bara den som har egen erfarenhet fullt ut kan förstå hur det känns. Det är tragiskt men jag har försökt att bygga upp något men det går inte.
Jag träffade en kvinna 1990 med två barn som då var 4 och 6 år gamla. 2006 gifte vi oss. Hennes barn har blivit som mina egna än dock att de haft kontakt med sin pappa under hela sin uppväxt och har en bra relation även till honom. Tyvärr kan jag inte leva ett fullvärdigt liv just pga av arvsreglerna. Jag har givit bort mina pengar till min fru, vi har äktenskapsförord m.m. allt för att min dotter inte ska komma och bråka med min “familj”. Jag är alltså tvungen att i dag leva ett halvt liv, hela tiden med tanke på vad som kan ske i framtiden eftersom jag i princip då inte längre råder över min egendom. Jag kan alltså inte äga något när jag lever. Jag har också en oro vad som ska hända den dagen jag är borta. Kommer då min dotter att dra igång med advokat etc. mot min fru och ställa till ett elände. Jag önskar Dig all lycka i denna fråga för jag tror att det är ett stort antal människor som lider just på grund av arvsreglerna.”

“Jag fyller 69 år i sommar. Ärendet är uppe till diskussion bland mina vänner. Vi har faktiskt
samma uppfattning, dvs att arvslotten och laglotten skall tas bort. Gammalt och förlegat.
Sist vi tog upp ämnet var vid våran “torsdagslunch” för 14 dagar sedan då vi var 16 st deltagare (män).
Ett flertal av deltagarna är omgifta och ser uppenbarliga problem om “nya” hustrun blir
änka mht låg pension och att arv i nuvarande form skall skapa ekonomiska problem. Barn/särkullsbarn i 45-50 års åldern skall då erhålla arv, barn som då gör att problem uppstår för den efterlevande makan, sambon mm.
Detta från barn som har god ekonomi och lever helt annorlunda än när lagen kom till.
Ett stort orosmoment från särskilt våra hustrur.

Min och vi äldre hoppas att lagstiftningen skall moderniseras och vara i samklang med tiden, en tid där familjebildningar sker både en, två och tom tre gånger i livet. Ta bort tvångsarvet. Låt den enskilde disponera sina ägodelar fullt ut.”

Posted in General | Tagged , , , | 2 Comments

Bilderna på Göran Persson i Panmunjom

Idag påstods det att Carl Bildt hade ljugit om att det fanns ett foto på Göran Persson i Nordkorea, närmare bestämt i Panmunjom vid den sydkoreanska gränsen. Inte alls, här är bildbeviset.

GP DPRK2

GP DPRK

Panmunjom är en gränsstation mellan Nord- och Sydkorea och en liten bit därifrån finns huset där fredsförhandlingarna efter Koreakriget hölls. Det blev ingen fred, utan enbart ett vapenstillestånd. Länderna ligger fortfarande formellt i krig med varandra.

Nordkoreanerna har gjort en utställning som visar “deras syn” på vad som hände och hur förhandlingarna slutade. Det finns även andra delar av utställningen som visar Nordkoreas senare framgångar och i det sammanhanget finns det en bild på Göran Persson när han som EU-ordförande 2001 besökte landet.

Posted in General | Tagged , , | Leave a comment

Arbetskraftsinvandring

Jag är starkt för att Sverige ska ha ett system för arbetskraftsinvandring. Just därför är jag övertygad om att dagens system måste korrigeras för att få bort de mycket stora kriminella inslag som finns.

Många kriminella är enkelriktade i sitt mål: Tjäna så mycket pengar som möjligt, så snabbt som möjligt, med så liten risk att åka fast som möjligt och om de åker fast, med så kort straff som möjligt. Tyvärr har brottslingar nu fått upp ögonen för systemet för arbetskraftsinvandring. Det är mycket pengar, det är snabba pengar, dålig kontroll och låga straff. Perfekt. För en kriminell.

Det finns ingen tillförlitlig statistik, men det går utan problem att säga att det handlar inte om enstaka fall av missbruk av reglerna, utan om ett systematiskt, organiserat utnyttjande av systemet och inte minst av människor.

75 000 – 150 000 kr kan den som vill söka jobb i Sverige tvingas betala för ett arbetstillstånd. Arbetstillstånd som kan gälla riktiga jobb i riktiga företag, men också beviljas till företag som inte har någon verksamhet, till företag som “stulits” (dvs företagets riktiga ägare har inte en aning om att någon sökt arbetstillstånd till ett jobb i deras företag), eller till jobb som överhuvudtaget inte finns. För en del av de som verkligen får ett jobb blir tiden i Sverige ändå inte det som de har tänkt sig.

Skulden för arbetstillståndet måste betalas av. Kanske får skulden en hög ränta. Plötsligt är lönen mycket lägre än vad det stod i ansökan om arbetstillstånd. Arbetsgivaren ordnar en usel bostad, men tar hutlöst betalt för den. Jobb, jobb, fortsatt jobb, men ändå kan inte pengar tjänas in och skickas hem som utlovat. Pengar som behövs i hemlandet, kanske för mammans vård eller barnens skolgång. Personerna har hamnat i en situation som till stora delar liknar människohandel.

Vi kan inte acceptera detta missbruk av aki-systemet och utnyttjande av människor som kommer hit för att jobba i tron om en bättre framtid. Jag har själv röstat för reformen i riksdagen och förstod inte då att det fanns för stora öppningar för missbruk och grov kriminalitet. Jag är självkritisk och kritisk till att alliansen där mitt eget parti ingår har låtit det gå så här långt, även om media såklart försökte få det till en kritik mot migrationsminister Billström.

Jag är inte bäst lämpad att säga vad som behöver göras i detalj. Det tror jag att de som jobbar med migrations- och arbetskraftsfrågor kan bättre. Det viktiga är att åtgärder vidtas snabbt och att kriminella åker fast eller slutar begå den här typen av brott. De ska inse att risken är för stor eftersom kontrollen är så noggrann. Det fungerar inte att ha system som blir genomborrade av kriminella inslag, då raseras hela systemet. Nästa fråga blir assistansersättningen. Det är också en kassako för kriminella.

Posted in General | Tagged , , , | 3 Comments

Lika galet som jag sa för åtta år sedan

Blir så trött på Radiotjänst och TV-avgiftssystemet. Nu är tanken att alla med datorer och surfplattor ska tvingas att betala TV-avgift eftersom de skulle kunna se på SVT. Det är helt absurt att en statlig avgift ska läggas på medborgarna för att de skulle kunna göra någonting med sin dator.

Jag motionerade i frågan redan 2005 och även om den tekniska utvecklingen inte kommit så långt (“… det skulle förvåna mig om det inte inom en snar framtid går att se på TV på mobiltelefonen) så får jag säga: Jag hade rätt.

Nu är det dags att göra om systemet. Som parti beslöt vi på stämman 2011 följande: “Centerpartiet anser att public service ska bibehållas med ett brett programutbud, säkerställt politiskt och kommersiellt oberoende, och att dagens TV-avgiftssystem på sikt ska avskaffas till förmån för en public service-avgift/medieavgift för alla.”

Med andra ord att public service ska finansieras över skattsedeln och inte beroende på vilka tekniska prylar du äger.

Posted in General | Tagged , , , | 8 Comments

Förslag på nytt idéprogram för Centerpartiet

Idag har vår idéprogramsgrupp presenterat sitt förslag på nytt idéprogram. Jag har inte hunnit läsa hela ännu, men det jag har läst ser bra och väl genomtänkt ut. Faktiskt inte så olikt vårt nuvarande idéprogram från 2001.

Vi behöver mer diskussioner inom svensk politik vart vi vill. Vad är målet? Hur ser visionen ut?

Genom en wiki-lösning och mer traditionella mötesformer och studiecirklar så har ca 10 000 centerpartister och andra varit med och tagit fram förslaget på nytt idéprogram. Så jobbar Sveriges mest öppna parti!

Posted in General | Tagged , | 9 Comments

Fel av polisen i SVT:s Gomorron Sverige

I morse på Gomorron Sverige så blev jag omnämnd, dock utan att få svara själv. Programledaren hänvisade till att jag tidigare har sagt att det kan finnas människor som tigger i Sverige som är utsatta för människohandel och till och med slaveri (jag använder slaveri som en synonym för människohandel, för det är precis vad det är). Polisen i studion (som lustigt nog heter Johan L och är ganska lik mig till utseendet!), som får frågan om det finns något som bekräftar den bilden, svarar “nej, det finns ganska få iaktagelser”.

Det hade varit bättre om han hade tagit del av den årliga rapporten om människohandel från polisens egen expert på området. Den senaste rapporten kom i januari i år och handlar om människohandeln i Sverige 2010, i rapporten kan man läsa:

“Under 2010 upprättade polisen 53 anmälningar som rörde människohandel för andra ändamål. Anmälningarna rörde bl.a. människohandel för olika former av tvångsarbete och orimliga arbetsvillkor i takt med att inslaget av utländsk arbetskraft ökade under 2010. Anmälningarna innefattade även situationer där personer tvingats till Sverige för att tigga eller medverka i brottslig verksamhet.
Under samma år dömdes fem personer för människohandel för andra ändamål än sexuella. I ett fall tvingade en kvinna boende i Sverige fem polska kvinnor till Sverige för att begå egendomsbrott i en situation som innebar ett nödläge för dem. I ett annat fall tvingade två personer en rumänsk man till Sverige för att utnyttja honom för tiggeriverksamhet. I några fall av annan människohandel ogillades åtal beroende på att användande av otillbörliga medel eller exploatering inte kunde påvisas eller för att de misstänkta inte hade den kontroll som krävs över offret.
Liksom för människohandel för sexuella ändamål är det svårt att ge exakta uppgifter beträffande omfattningen av människohandel för andra ändamål till, genom och inom Sverige. Under 2010 bekräftades det att både barn och vuxna förts till Sverige för att tigga och begå brott som exempelvis stölder och bedrägerier. Informationen rörde främst offer och gärningspersoner från Central- och Östeuropa, företrädesvis från Bulgarien och Rumänien.”

Det är inget påhitt av mig att det finns fall av människohandel för tiggeri, som det lät i SVT i morse. Tvärtom är detta något som ständigt pågår i hela Europa. Sverige är dock inte något favoritland för de här ligorna eftersom det nästan inte går att använda barn för tiggeri här. Socialtjänsten är snabba på att ta omhänderta barnen om t.ex. en mamma sitter med ett litet barn och tigger.

Men även i Sverige blir barn utsatta för människohandel. Enligt den kartläggning som Ingrid Åkerman vid Länsstyrelsen i Stockholm gjort över åren 2009-2011 så misstänks 166 barn ha varit utsatta för människohandel. 18 av dessa har varit utsatta för människohandel för tiggeri.

Som rapportör för människohandelsfrågor inom Östersjöländernas parlaments samarbete Baltic Sea Parliamentary Conference så har jag bara under den här hösten varit på konferenser, gjort studiebesök, träffat experter inom människohandelsområdet m.m. i Vilnius, Haag och Lissabon samt ordnat ett seminarium i Riksdagen. Bilden som jag ser är inte vacker. Unga flickor som transporteras runt i Europa för att säljas som prostituerade, män som luras till Europa men som sedan utnyttjas för tvångsarbete på t.ex. cannabisodlingar, barn som flyttas från stad till stad för att stjäla, funktionshindrade som utnyttjas för att tigga, pojkar som lärs upp för att bli ficktjuvar.

Det är tyvärr så att de flesta människor inte vill se eller förstå vad som pågår. Fler människor i världen idag är utsatta för människohandel, dvs slaveri, än alla de som blev offer i den transatlantiska slavhandeln under flera århundraden. De flesta politiker blundar, de flesta poliser ser inte vad som pågår även när de griper ett offer för t.ex. snatteri, de flesta inom media har inte heller kunskapen. Det var det som vi såg i morse i SVT.

Posted in General | Tagged , , , | 1 Comment

Moderaterna ansluter sig till mitt förslag om organiserat tiggeri

Det är bra att Moderaterna nu ansluter sig till mitt gamla förslag om att förbjuda organiserat tiggeri.

Som rapportör för människohandelsfrågor inom Baltic Sea Parliamentary Conference (samarbetet mellan parlamenten runt Östersjön) så ser jag att behovet av en sådan här lagstiftning är ännu större i vissa andra länder. Där är organisering av barn som tigger inte en ovanlig företeelse. Fick många skrämmande berättelser om detta när jag var i Vilnius på en konferens för två veckor sedan.

Posted in General | Tagged , , , | 1 Comment

Gårdagens debatt i Aktuellt om påföljder för unga som har begått brott

Gårdagens debatt i Aktuellt om påföljder för unga som har begått brott.

Posted in General | 5 Comments

Den nordkoreanska versionen av raketuppskjutningen

Det är ingen tvekan om att Nordkorea bröt mot flera FN-konventioner när de gjorde sin raketuppskjutning häromdagen. Nedan är den nordkoreanska versionen av uppskjutningen som jag har fått i ett mejl från Korean Democratic Women’s Union. Som vanligt är det “fiendestaterna” som vill hindra Nordkorea från att göra det som “alla andra gör”.

DPRK Succeeds in Satellite Launch

Pyongyang, December 12 (KCNA) — The second version of satellite Kwangmyongsong-3 successfully lifted off from the Sohae Space Center in Cholsan County, North Phyongan Province by carrier rocket Unha-3 on Wednesday.

The satellite entered its preset orbit.

KCNA Releases Report on Satellite Launch

Pyongyang, December 12 (KCNA) –The Korean Central News Agency (KCNA) released the following report Wednesday:

Scientists and technicians of the DPRK successfully launched the second version of satellite Kwangmyongsong-3 into its orbit by carrier rocket Unha-3, true to the last instructions of leader Kim Jong Il.

Carrier rocket Unha-3 with the second version of the satellite Kwangmyongsong-3 atop blasted off from the Sohae Space Center in Cholsan County, North Phyongan Province at 09:49:46 on December 12, Juche 101(2012). The satellite entered its preset orbit at 09:59:13, 9 minutes and 27 seconds after the lift-off.

The satellite is going round the polar orbit at 499.7 km perigee altitude and 584.18 km apogee altitude at the angle of inclination of 97.4 degrees. Its cycle is 95 minutes and 29 seconds.

The scientific and technological satellite is fitted with survey and communications devices essential for the observation of the earth.

The successful launch of the satellite is a proud fruition of the Workers’ Party of the Korea’s policy of attaching importance to the science and technology.

It is also and event of great turn in developing the country’s science, technology and economy by fully exercising the independent right to use space for peaceful purposes.

At a time when great yearnings and reverence for Kim Jong Il pervade the whole country, its scientists and technicians brilliantly carried out his behests to launch a scientific and technological satellite in 2012, the year marking the 100th birth anniversary of President Kim Il Sung.

Pyongyangites Rejoiced over Successful Launch of Satellite

Pyongyang, December 12 (KCNA) – At round 12:00 Wednesday, it was reported that the second version of the satellite Kwangmyongsong-3 was successfully launched in the Democratic People’s Republic of Korea.

The report has given a great pleasure to the local people.

Pak Jong Min, a Pyongyang citizen, told KCNA:

“The satellite’s successful launch is of weighty significance in building a thriving nation. I would like to extend heartfelt congratulations to the satellite’s manufacturers.”

Ri Tae Ik, living in Taesong District, Pyongyang, said:

“It seemed as if I were seeing the flying of the satellite into the sky.

The news of its successful launch reminds me of leader Kim Jong IL, who would be so pleased to see it. The tireless efforts Kim Jong IL had made in his lifetime has turned the DPRK into a full-fledged satellite state.”

DPRK Foreign Ministry Spokesman on Satellite Launch

Pyongyang, December 12 (KCNA) — A spokesman for the Foreign Ministry of the DPRK gave the following answer to questions put by KCNA Wednesday as regards the successful launch of the second version of satellite Kwangmyongsong-3.

The successful satellite launch in the DPRK was a desire at the behest of leader Kim Jong Il and part of peaceful work in line with the country’s scientific and technological development plan for the economic construction and improvement of people’s living standard.

All the people across the country are greatly excited at the news of the successful launch and progressives are extending sincere congratulations to them.

Hostile forces, however, are showing signs of sinister bid to take issue with the launch for peaceful purposes, while terming it “violation of resolution” of the UN Security Council.

The right to use outer space for peaceful purposes is universally recognized by international law and it reflects the unanimous will of the international community. So this issue is not one over which the UNSC can say this or that.

Only the DPRK’s satellite launch is regarded as long-range missile launch for military purposes, “provocation” and cause of increasing tension. This is prompted by the hostility toward the DPRK.

The U.S. over-reacted to the DPRK’s satellite launch in April out of hostile feelings which compelled the DPRK to reexamine the nuclear issue as a whole.

The concept of hostility will not be of any help, and confrontation will not help settle anything, either.

We hope that all countries concerned will use reason and remain cool so as to prevent the situation from developing to undesirable direction.

No matter what others say, we will continue to exercise our legitimate right to launch satellites and thus actively contribute to the economic construction and improvement of the standard of people’s living while conquering space.

Posted in General | Tagged , | 1 Comment

Mejl från Nordkorea

Sedan jag och mina fyra kollegor var i Nordkorea i slutet av juni så får vi ibland mejl från organisationen “Korean Democratic Women’s Union” som vi också besökte. Det är intressant att läsa hur de uttrycker sig om sina f.d. ledare och andra som de avgudar. För det handlar verkligen om en nästan religiös dyrkan.

Kim Jong Il Will Live for All Eternity

Kim Jong Il, leader of the Democratic People’s Republic of Korea, passed away on December 17, 2011. By his death, the world lost the most outstanding man.

He was the greatest of great men, both in name and in practice.

Kim Jong Il was, first of all, a great ideologist and theoretician.

He enriched and developed in a comprehensive way the Juche idea and the Songun idea authored by Kim Il Sung, founding-father of socialist Korea and pioneer of the cause of independence of mankind. He published a great number of works covering all spheres of social life — political, economic, military and cultural — thus ceaselessly developing the Juche idea in depth. Now, the Juche idea shines more brightly as the banner of the cause of mankind for independence.

When the cause of socialism was undergoing trials after the collapse of socialism in several countries, he wrote such important works as “Abuses of Socialism Are Intolerable” and “Socialism Is a Science”, proving that socialism is the invariable ideal of humanity.

In the late 1990s when anti-socialist offensive of the imperialist allied forces was focused on socialist Korea, Kim Jong Il put forward Songun politics as the basic mode of socialist politics by developing in depth the Songun idea that struck its root in the Juche idea. This provided a powerful ideological and theoretical weapon with which the progressive peoples of the world could advance the socialist cause winning victory after victory under any circumstances and conditions.

Kim Jong Il was a master of leadership.

He ushered in the heyday of prosperity unprecedented in the history of the Korean nation.

In the second half of the 1990s when Korea faced manifold hardships caused by the extreme economic blockade and military stifling manoeuvres of the US-led imperialist allied forces and by consecutive natural disasters, he safeguarded socialism holding higher the banner of Songun, opening a new era of building a prosperous and powerful socialist country. Korea, thanks to his grand plan and his energetic leadership, could become a manufacturer and launcher of artificial earth satellite and a nuclear state. He kindled the flames of an industrial revolution of the new century to ensure that miraculous successes were achieved in all sectors of Korea’s economy.

Kim Jong Il opened a radiant vista for Korea’s reunification.

Grandiose June 15 reunification era, whose principle is By Our Nation Itself, was opened as the outcome of the adoption of the historic June 15 North-South Joint Declaration (June 2000) and October 4 Declaration (October 2007). It is a steadfast aspiration of the entire Korean nation to implement these declarations to the letter and achieve the independent reunification of their country by their concerted efforts, whatever the situation.
Kim Jong Il pressed ahead with the cause of global independence holding aloft the banner of anti-imperialist independence. He saw to it that the Pyongyang Declaration “Let Us Defend and Advance the Cause of Socialism” was made public in April 1992 to make it possible to bring about a fresh upswing in the world socialist movement, and he gave an active encouragement and support to the struggle of the peoples in different countries aspiring after socialism and independence. His energetic foreign activities conducted on the principles of independence, peace and friendship made a great contribution to building a new, independent world and defending peace and stability of the world.

Kim Jong Il was the benevolent father of people.

Regarding politics as an undertaking to bring love for people into full bloom in its purpose, Kim Jong Il devoted his all for people’s happiness. He spared nothing if it was for people’s lives and health, and had many structures built for them.

He cherished people’s happiness as his biggest wish, and worked hard for its realization. He made a continuous forced march for on-site guidance for his people to lead an affluent life with nothing to envy in the world. His on-site guidance was a forced march of legendary superintensity that continued, rain or shine. He passed away on the train on his way for on-site guidance by a sudden attack of illness caused by mental and physical exertions.

History has never witnessed such a great man, who sacrificed himself heart and soul only for the people.
Vishwanath, director-general of the International Institute of the Juche Idea, pointed out that leader Kim Jong Il was a man sent by heaven for the service of humanity, and that such a great man might be born only once in some centuries.

Kim Jong Il will live for all eternity in the hearts of the Korean people and the progressive peoples of the world.

——————————————————————————–

Kim Jong Suk Will Always Live in the Hearts of Mankind

95 years have passed since Kim Jong Suk, one of the prominent persons in modern Korea, was born on December 24, 1917.

She rendered distinguished services to the armed struggle for the liberation of Korea from Japan’s military occupation and the cause of building a new Korea after the liberation. Though her life (1917-1949) was short, she lives in the hearts of the Korean and other progressive peoples of the world as the anti-Japanese war heroine and as an outstanding woman revolutionary.

The Korean people built her statues in historic places in order to hand down forever the exploits she accomplished in liberating the country and building a new society. And many units were named after her.
The statues of Kim Jong Suk in anti-Japanese guerrilla uniform stand at the foot of Osan Hill in Hoeryong, North Hamgyong Province, her birthplace, and in Kim Jong Suk County, Ryanggang Province, where she conducted underground activities to carry out the task assigned by Commander Kim Il Sung. Her bust can be seen at the centre of the upper row in the Revolutionary Martyrs Cemetery on Mt. Taesong in Pyongyang. Her statues can be found in many other units.

Sinpha County in Ryanggang Province which is associated with her achievements in the anti-Japanese revolutionary struggle was renamed Kim Jong Suk County. The units named after her include Kim Jong Suk Naval University, Kim Jong Suk Military Academy, Pyongyang Kim Jong Suk Silk Mill, Pyongyang Kim Jong Suk Textile Mill, Kim Jong Suk University of Education, Kim Jong Suk Teachers Training College, Kim Jong Suk Secondary School No. 1, Kim Jong Suk Secondary School, Kim Jong Suk Sanatorium, Kim Jong Suk Rest Home and Kim Jong Suk Nursery.

Her name shines in many countries of the world.

The Socialist Party of Mexico formed the Mexican Kim Jong Suk Educational and Cultural Study Group. A society for the study of the revolutionary activities of Kim Jong Suk was organized in Peru, and Kim Jong Suk women’s union, Kim Jong Suk class and Kim Jong Suk kindergarten appeared in Russia, Tunisia and Mongolia, respectively. Many other units are named after Kim Jong Suk in different countries.

Nigeria awarded to her the chieftaincy title of The Great Mother of All the People and a commemorative key to Aba. In Peru, Tumbes city council awarded to her honorary citizenship and gold key to the city, Huaura provincial council honorary citizenship of Huacho and gold medallion, and Cajamarca provincial council diploma of honour. In Ecuador, Loja city government, Catamayo city government, Yantzaza city council and Troncal city council awarded to her honorary citizenship. She also received a golden medallion and diploma of honour from the French Institute of Fidelity in the Work, a trophy and certificate of achievements from the Egyptian Specific League for Culture and International Civilization Dialogue, the Gold Medallion of the Sun of the Peruvian National Association of Writers and Artistes from the association, Social Order of Contribution to Victory from the Russian International Commemorative Movement Contribution to Victory Organizing Committee and honorary special membership from the Nepali National Journalists Association.

Organizations and prominent figures in different countries including Nepal, Switzerland, Mongolia and Japan presented many gifts to her. Among them are a congratulatory banner with letters In Praise of Mrs. Kim Jong Suk, Anti-Japanese War Heroine and Great Commander of Mt. Paektu, oil painting Comrade Kim Jong Suk, Anti-Japanese War Heroine depicting the reverence for Kim Jong Suk, a peerless, legendary commander, and a glass work Bamboo Flower Vase depicting her devotion to guarding Kim Il Sung at the risk of her life.

China published a collection of true stories, titled, Comrade Kim Jong Suk, Indomitable Anti-Japanese Woman Fighter and a photograph album showing the revolutionary activities of Kim Jong Suk. The Peruvian National Association of Writers and Artistes compiled a collection of poems, titled, Victory of the Korean People.
The chairman of the Egyptian Juche idea study committee composed a poem, titled, Eternal in Our Hearts which sings the praises of her devotion to the personal safety of Kim Il Sung; a Syrian political figure created an epic poem Kim Jong Suk, Rays of the Sun, which depicts her revolutionary career; a Ugandan poet composed a poem, titled, Pocketbook of a Woman Commander which sings her noble comradely fidelity. Figures of different countries including Brazil, Japan, the US and New Zealand wrote many works. Among them are the poems, titled, Respect to Mrs. Kim Jong Suk, Heroine of Korea, Mrs. Kim Jong Suk, Anti-Japanese Woman Commander and Poem Dedicated to Mother Kim Jong Suk and the words of a song Like a Rising Dragon.

Rallies, seminars, lecture meetings, round-table talks, film shows, book and photo exhibitions and other political and cultural functions are held every year in many countries and regions on the anniversaries of the birth and death of Kim Jong Suk. The participants in the functions are loud in her praises, saying that she was the eternal bodyguard of President Kim Il Sung, an anti-Japanese war heroine and an outstanding political activist, the supreme incarnation of the spirit of guarding the leader unto death, the mother of the revolution who provided a firm guarantee for the brilliant succession and completion of the revolutionary cause of Juche, an ardent revolutionary who dedicated her all to the liberation of the country and the victory of revolution and a great mother who dedicated her all to the social emancipation of women and the development of the women’s movement. Kim Jong Suk will always live in the hearts of mankind.

Posted in General | Tagged , , | Leave a comment

Några exempel på Centerpartiets viktiga roll i svensk politik!

Ännu en gång har vi kunnat läsa en ledarskribent, färgad av sina egna politiska åsikter, skriva om att Centerpartiet söker efter sin själ och att han inte vet varför Centerpartiet behöver finnas. Det är tröttsamt. Visst ska Centerpartiet bli ifrågasatt utifrån våra politiska ståndpunkter precis som alla andra partier, men varför ställer inte samma ledarskribenter frågan varför Socialdemokraterna eller Moderaterna ska finnas?

Det hade dessutom varit långt mycket mer relevant att ställa den frågan vad gäller de två stora partierna som båda har blivit förvaltande partier utan idéer för framtiden.

Varför behövs då Centerpartiet och varför är vi så viktiga inom svensk politik och inom Alliansen? Låt mig ge några exempel!

– Ett jämställt och jämlikt samhälle där alla, och då menar vi alla oavsett kön, etnicitet, religion, funktionshinder eller ålder, ska ha lika möjlighet att förverkliga sina drömmar. Inte en socialistisk lösning där alla ska vara lika, utan en liberal lösning där vi alla har lika möjligheter att skapa våra liv såsom vi själva önskar.

Vem skulle strida för jämställdhetsfrågorna inom Alliansen om inte Centerpartiet gjorde det?

– Oavsett var man bor i landet ska man ha tillgång till grundläggande service, såsom skola, vård, omsorg, möjlighet att köpa mat och drivmedel, god miljö, fungerande infrastruktur och trygghet.

Vem skulle stå för att hela Sverige ska leva om inte Centerpartiet gjorde det?

– Ett långsiktigt hållbart samhälle där vi lever och brukar jorden utan att förbruka den. Vi har ingen rätt att leva vårt liv på jorden på ett sätt som kommer att begränsa kommande generationers möjlighet till ett gott liv.

Vem skulle strida för miljö- och klimatfrågorna inom Alliansen om inte Centerpartiet gjorde det?

– Ett decentraliserat samhälle där staten inte ska lägga sig i människors liv eller kommunernas självstyre. Ett federalt perspektiv med minskad byråkrati och färre myndigheter.

Vem skulle strida för ett liberalt samhälle med minskad stat och ökad frihet om inte Centerpartiet gjorde det?

– Staten eller samhället har ingen rätt att obefogat eller okontrollerat övervaka sina medborgare. Frihet att leva sitt liv utan samhällets kontroll är grunden för varje människa i varje land.

Vem skulle värna den personliga integriteten inom Alliansen om inte Centerpartiet gjorde det?

– Skapa jobb. Punkt. Alla jobb är bra jobb. Det finns inga fina eller fula jobb. Genom småföretagens utveckling och en växande tjänstesektor med hushållstjänster, omsorgstjänster och vällevnadstjänster skapas nya jobb. Dessutom med satsning på innovationer till kommersialisering och nya jobb.

Vem skulle stå på de små företagens sida och strida för alla jobb om inte Centerpartiet gjorde det?

Vi behöver inte leta efter själ eller fundera på varför vi behövs i svensk politik. Det vet vi och märker vi varje dag i det politiska arbetet. Sverige hade varit ett annat land utan Centerpartiet och Alliansen hade definitivt drivit en annan politik utan Centerpartiet.

Just nu tar vi också fram ett förnyat idéprogram. Det kommer att antas på stämman i mars nästa år. Det blir inga revolutionerande nyheter utan en uppdatering av samma grundläggande ideologiska bas som vi har haft under lång tid. Man kan ju önska sig att de ”oroliga” socialistiska och konservativa ledarskribenterna tog sig tiden och läste.

Posted in General | Leave a comment

Gränslöst arbete ger gränslösa möjligheter

Det centrala i kriminalpolitiken är att brottsligheten ska minska, fler brott ska utredas och fler skyldiga dömas. Det kan vi klara om vi för en långsiktig politik för att förebygga brott, ha välutbildade och specialiserade brottsutredare samt en rättssäker och skyndsam domstolsprocess. Den nya polisorganisation som snart kommer att se dagens ljus är ett steg på vägen i rätt riktning. Med en mer sammanhållen polisorganisation kan utredningar fokuseras och effektiviseras och leda till fler uppklarade brott.

Polisen är idag indelad i 21 olika myndigheter. Såväl det brottsförebyggande som det brottsutredande arbetet samt andra strategier utarbetas av 21 olika länspolischefer. Främst sker detta givetvis utifrån de behov som kan ses ur ett länsperspektiv. Dock är det sällan som brottslingar håller sig inom länsgränserna och polisen totalt når inte sin fulla potential. Med den nya polisorganisationen, som innebär en ombildning av dagens 21 polismyndigheter till en enda, kommer det att finnas helt andra möjligheter att organisera polisen så att arbetet blir mer effektivt.

Ett exempel är dieselstölder där det troligen är samma förövare som rör sig över länsgränserna. Till exempel har dieselstölderna skjutit i höjden de senaste tre åren i grannlänen Västmanlands och Örebro län. Som det ser ut nu är det olika poliser i olika län som försöker utreda dessa brott och ofta som en del av många olika arbetsuppgifter. Med den nya organisationen blir det inte bara möjligt att lättare se tecken på hur brottslingar rör sig, utan också att göra det lättare för enskilda utredare att specialisera sig på en viss typ av brott över ett större område. Effektiviteten i brottsutredandet blir bättre om en utredare får möjlighet att utarbeta en effektiv strategi och ett effektivt arbetssätt för en viss typ av brott, snarare än att ett antal olika personer, oberoende av varandra ska uppfinna hjulet gång på gång.

Lika viktigt som att vid behov kunna samordna och effektivisera det brottsutredande arbete är det att polisen ska finnas nära och tillgängligt i lokalsamhället. Det bör finnas poliser stationerade i varje kommun för att kunna ha ett nära samarbete med kommunens socialtjänst och med skolorna, men också med föreningar och näringslivet. Det allra mest framgångsrika brottsförebyggande arbetet utgår från lokalt samarbete och därför måste också polisens arbete utgå från den lokala nivån.

Varje brott är ett misslyckande, såväl för brottsoffret och samhället som för den individ som begår brottet. Det är enbart genom en långsiktigt hållbar kriminalpolitik med satsningar både på lokalplanet och nationellt som vi kan minska brottsligheten. Den nya polisorganisationen kommer att förbättra förutsättningarna både för preventivt arbete och för brottsutredande arbete med lokalt förankrade poliser inom en gemensam organisation. Gränslöst arbete ger gränslösa möjligheter.

Posted in Insändare | 7 Comments

Barn i människohandel i Sverige

Viktig rapport från Länsstyrelsen i Stockholm idag, skrämmande läsning, men tyvärr inte så nytt. Ska om två veckor till en konferens i Vilnius och då handlar det just om barn i människohandel. Inom Östersjösamarbetet, där jag är rapportör för människohandelsfrågor inom Baltic Sea Parliamentary Conference, finns en arbetsgrupp som just jobbar med utsatta barn.

Jag tycker dessutom att rapportförfattaren har ganska vaga förslag. Barn som en socialförvaltning misstänker är utnyttjade ska givetvis aldrig lämnas ut till en vuxen som kan vara den som utnyttjar. Rapporten tar upp inhemsk människohandel, men det är fortfarande ett ganska okänt fenomen som behöver uppmärksammas mycket mer. Jag ordnar ett seminarium i riksdagen 13/12 som bl.a. tar upp inhemsk människohandel.

Sedan kan jag inte låta bli att återupprepa att det måste bli olagligt att organisera tiggeri. I flera fall har det gått att bevisa att vuxna använder barn för organiserat tiggeri, men de vuxna kan inte dömas för det idag om det inte går att bevisa människohandel.

Posted in General | 3 Comments

Det var en varg!

Det trodde jag inte, men enligt Länsstyrelsen har DNA-prov visat att det verkligen var en varg i Skåne. Frågan är var är vargen nu?

Posted in General | 1 Comment

Vaknade med den glada nyheten

Jag var bjuden på “Election Party” på Hilton av den amerikanska ambassadören i Stockholm, men det kändes inte så lockande att åka på “party” kl. 04.00 så jag tackade nej. Det blev istället en skön natts sömn.

Det var med glädje som jag slog på tv:n och såg att Barack Obama blivit omvald, dessutom med ganska god marginal. Jag har haft svårt för Mitt Romney hela valkampanjen, även om jag inte tror att han skulle driva den politik som han har marknadsfört i sin kampanj. Det är skillnad att sitta i opposition och att verkligen ta ansvar för sina förslag i beslutande position (gäller för övrigt i Sverige också).

Samtidigt måste jag säga att svensk media är ganska onyanserad vad gäller positivt och negativt mellan demokrater och republikaner. Det är inte så rakt genom att demokrater är goda och republikaner onda. Ta till exempel frihandelsfrågorna, där har demokraterna inte någon trevlig historik medan republikanerna varit mycket bättre.

Men trots allt tror jag att det är bra för USA, Sverige och världen att Barack Obama blev omvald.

Posted in General | 4 Comments

Varg i Skåne?

Vargar är en av de frågor som har diskuterats oftast på vår riksdagsgrupp och normalt brukar jag lyssna lite och samtidigt läsa mejlen. Som invald ledamot för södra Skåne så har aldrig vargfrågan varit speciellt intressant, men nu kanske jag får börja engagera mig mer.

Först var det en attack utanför Skurup där 20 får dödades och senaste veckan har 60 får dödats utanför Kivik och Sankt Olof.

Men om det verkligen är en varg är ändå tveksamt. Länsstyrelsen har fått in många tips, men har inte kunnat spåra någon varg ändå. Det har hänt tidigare att någon varg tagit sig ner till Skåne, men då har det varit i norra Skåne. Det är också konstigt att det inte finns spår på vägen ner hit, borde inte vargen rivit får i Småland? Han måste ju ha påbörjat sin vandring i Mellansverige.

Så, jag är skeptisk, jag tror inte att det är någon varg. Men jag lovar ändå att lyssna bättre när vargfrågan kommer upp nästa gång.

Jag måste också berätta vad som hände på ett möte i Dalarna. Jag skulle prata rättspolitik men precis innan jag skulle börja så var det en lokal centerpartist som berättade att flera av åhörarna i publiken var kända vargmotståndare och att det säkert skulle ställas frågor om vargar. Jag blev lite kallsvettig, jag kan ju inte mycket om vargar som ni förstår. Men det var lika bra att ta tag i problemet direkt, så under min inledning så sa jag:

“Jag förstår att vargfrågan är het här i Dalarna, men jag är skåning och i Skåne har vi inga vargar. Vi hade några i Skånes djurpark men när de rymde så sköts de direkt.”

Då fick jag rungande applåder och sedan ställdes det inte en enda fråga om vargar.

Men egentligen tycker jag att vargen är ett vackert djur som definitivt hör hemma i Sverige.

Posted in General | 3 Comments

Forskning och innovationer som syns i samhället – en centerframgång

Sverige är en framstående forskningsnation. Vi är också ett av världens mest innovativa länder. Arbetet med att stärka svensk forskning och att föra ut nyttan av vår forskning i samhället måste dock fortsätta.

Regeringens forsknings- och innovationsproposition innebär ett rejält tillskott till våra forskare. Satsningarna höjs med fyra miljarder kronor och går bland annat till forskning och innovation med inriktning på life science-området och en stark samverkansdel. Life science innebär konkret forskning för att få fram t.ex. nya höftkulor, botemedel mot cancer och nya mediciner. Forskningen ska leda till att vi ska bli friskare och leva längre.

Samverkan mellan akademi och det övriga samhället är avgörande för en långsiktig samhällsutveckling. Nu skapar vi starkare incitament hos ledning och anställda vid universitet och högskolor att öka samverkan med näringsliv och omgivande samhälle. Svenska lärosäten har idag uppgiften att samverka med det omgivande samhället och arbeta för att forskningsbaserad kunskap ska komma samhället till nytta. Men lärosätena behöver stimuleras ytterligare till att utveckla sitt arbete med detta. Nu skapar vi starkare incitament, via fördelning av forskningsresurser, som särskilt premierar de universitet och högskolor som är duktiga på att verka som motorer för utveckling. Regeringen avsätter 200 miljoner kronor 2013-2016 i en pott forskningsmedel som ska fördelas utifrån universitetens och högskolornas förmåga att samverka och därmed bidra till näringslivets och samhällets innovationskraft.

För Skåne är forsknings- och innovationspropositionen ett lyft. Lunds universitet får forskningsanslagen höjda med ca 96 miljoner kronor 2014. Det motsvarar en ökning med
sex procent jämfört med 2013. Därutöver beräknas ca 42,5 miljoner kronor av de nya medlen 2016 tillfalla Lunds universitet.

Lunds universitet är också duktiga på samverkan med näringslivet och omgivande samhälle, till exempel när det gäller Medicon Valley Alliance och Öresund Logistics. Det är aktuella exempel på konkreta samarbeten där forskning och företag möts. Potten forskningsmedel som ska fördelas utifrån universitetens och högskolornas förmåga att samverka är en mycket glädjande centerseger i höstens förhandlingar.

Fler och smartare nya innovationer leder till högre produktivitet och snabbare tillväxt – i hela landet. Därför införs fler innovationskontor på ett antal universitet. Kontorens roll är att stödja forskare och studenter som vill arbeta med att kommersialisera och nyttiggöra sin forskning och kunskap.

Sverige är litet och exportberoende. Vår export är till stora delar kopplad till kunskapsintensivt företagande och innovationer – till exempel läkemedel, it och fordon. Därför är det glädjande att Centerpartiet drivit på så att vi nu går från ord till handling och genomför satsningar som kommer att göra skillnad på många olika platser runtom i landet.

Posted in Insändare | 2 Comments

Centerledamöter: utred den illegala införseln av alkohol

Den illegala sprithandeln är idag så utbredd att man kan kalla den för en regelrätt svart spritmarknad. Den ökade tillgången är ett problem för den allmänna folkhälsan och drabbar i hög grad minderåriga. Nu har den dessutom utvecklats till en lönsam verksamhet för den organiserade brottsligheten. Den illegala spritsmarknaden måste därför ses som ett problem ur fler perspektiv, även rättsliga och ekonomiska.

Att blunda för problemet hotar ytterst trovärdigheten i den svenska alkoholpolitiken och Systembolagets legitimitet undergrävs av den parallella svartmarknaden. Det finns ett klart stöd bland riksdagsledamöterna i synen på alkoholsmugglingen som ett växande samhällsproblem som kräver åtgärder.

– Vi vill med denna motion göra regeringen uppmärksam på behovet av att utreda den faktiska omfattningen av den illegala införseln av alkohol, för att skapa en sammanhängande bild av problemens omfattning och en stabil grund för att gå vidare med åtgärder mot den organiserade spritsmugglingen, säger Johan Linander och Karin Nilsson, riksdagsledamöter för Centerpartiet.

Många tecken talar för att omfattningen på den illegala införseln och vidareförsäljningen av alkohol har ökat kraftigt under senare år. Mellan 2008 och 2011 ökade beslagen av sprit med 65 procent. Därtill kommer de omhändertaganden av obeskattad alkohol som har ökat drastiskt under de senaste fyra åren. Enligt Tullverket upplever man att det nu kommer en strid ström av smugglad alkohol in i landet. Smuggelsprit är heller inte svårtåtkomligt för den som vill köpa. Genom polisen och fältarbetare, men även via enkätundersökningar med skolelever, vet vi att ungas kontakter med smuggelsprit har blivit mycket vanligare under senare år. Siffror visar att Systembolagets alkoholförsäljning har minskat kraftigt, medan drickandet av illegal sprit ökat hos minderåriga.

– Det är främst ungdomar som drabbas av den organiserade svarthandeln då smuggelsprit är betydligt lättare för ungdomar att få tag på än sprit från Systembolaget och dessutom betydligt billigare att köpa. Det är dags att agera kraftfullt, säger Karin Nilsson, riksdagsledamot.

– Vi måste vi ta fram en nulägesbild av hur alkoholsmugglingen i Sverige ser ut idag. Därför motionerar vi om att regeringen bör tillsätta en utredning som noggrant ser över hur den illegala införseln av sprit ser ut idag och dess konsekvenser för den svenska alkoholpolitikens trovärdighet, ungdomars alkoholvanor samt den organiserade brottslighetens utbredning, säger Johan Linander, riksdagsledamot.

Posted in Pressmeddelanden | 8 Comments

Begränsa Försvarsmaktens möjlighet att säga nej till vindkraftsetableringar

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att begränsa Försvarsmaktens möjlighet att stoppa vindkraftsetableringar.

Motivering

Det finns goda anledningar till att försvaret ska yttra sig när det gäller vindkraftsetableringar. Alldeles i närheten av flygplatser, övningsområden och radarstationer bör inte vindkraftverk byggas. Tyvärr har det visat sig att Försvarsmakten menar att vindkraftverk många mil från flygplatser m.m. skulle hindra deras verksamhet. Det är en inställning till vindkraftverkens påverkan som inte delas av andra länders försvarsmakter.

Det svenska försvarets inställning innebär nu att mer än hälften av södra Sveriges landyta är belagt med vindkraftsrestriktioner. Lägg därtill stora ytor till havs. Är det verkligen rimligt att försvaret ska kunna stoppa vindkraftsutbyggnaden på det här sättet?

Vi menar att någon annan myndighet än Försvarsmakten bör fastslå inom vilka områden, på land och till havs, som försvaret ska kunna invända mot vindkraftsetableringar. Utanför dessa områden bör försvaret inte ha möjlighet hindra vindkraftsutbyggnaden.

Stockholm den 4 oktober 2012
Johan Linander (C)
Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , | 1 Comment

Pensionsförsäkringars förmånstagare

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att begränsningarna avseende förmånstagare till pensionsförsäkringar bör tas bort.

Motivering

Den 1 januari 1994 ändrades kommunalskattelagens regler för pensionsförsäkringar så att även vuxna barn, över 20 år, kan insättas som förmånstagare till efterlevandepension. Tidigare kunde endast maka, make och sambo samt barn under 20 år få ut pengar från avliden persons pensionsförsäkring. Om inga sådana fanns tillföll det sparade kapitalet försäkringskollektivet, det vill säga andra försäkringstagare i försäkringsbolaget.
Regeringens motiv till att utöka kretsen av förmånstagare 1994 var att pensionsförsäkringar skulle kunna konkurrera med det nya individuella pensionssparandet (IPS), i vilket det sparade kapitalet tillfaller de efterlevande eller pensionsspararens dödsbo.

I nu gällande inkomstskattelag, som har efterträtt tidigare gällande kommunalskattelag, finns bestämmelser som reglerar vilka som får komma ifråga som förmånstagare till en pensionsförsäkring. Reglerna gäller såväl privata försäkringar som tjänstepensionsförsäkringar. I dagsläget är det make, maka, sambo (inklusive före detta
makar och sambor), barn och makes och sambos barn. Det innebär att barnbarn, syskon, syskonbarn eller andra familjemedlemmar inte får komma ifråga som förmånstagare. Konsekvensen blir en kraftig inskränkning av vissa
medborgares frihet. Exempelvis kan ensamstående utan barn inte sätta in någon förmånstagare, vilket med tanke på att det rör sig om ett privat sparande är helt orimligt.

Dessutom skulle en situation kunna uppkomma där försäkringstagaren får låta pengar gå vidare till sambos barn, men inte till sina egna barnbarn eller till syskonbarn, vilket kan vara aktuellt om eget barn avlidit. Om av lagen godkända förmånstagare saknas försvinner pengar rakt in i försäkringskollektivet.

Staten ska inte ha synpunkter på familjebildning vilket blir fallet med den nuvarande lagen. Den som till exempel väljer att leva ensam och utan barn ska inte diskrimineras. Staten ska inte heller bidra till att vissa familjemedlemmar diskrimineras. Varför ska exempelvis sambos barn kunna bli förmånstagare, men inte eget barnbarn eller syskonbarn?

Skatteutskottet har behandlat denna fråga vid flera tillfällen, senast i mars i år. Trots detta väljer jag att åter lägga motionen. Det är dags för förändring nu.

Stockholm den 19 september 2012
Johan Linander (C)

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , | 2 Comments

Fördelningen av ytterligare pengar till rättsväsendet

Så här ser fördelningen ut på de 1,5 miljarder till rättsväsendet som blev nyheten efter regeringsförklaringen i tisdags:

Polisen 360 mkr
Domstolarna 228 mkr
Kriminalvården 180 mkr
Säkerhetspolisen 42 mkr
Åklagarmyndigheten 37 mkr
Brottsoffermyndigheten 36 mkr
Brottsförebyggande rådet 12 mkr
Rättsmedicinalverket 10 mkr
Ekobrottsmyndigheten 8 mkr

Och den största posten av de alla: Rättsliga biträden 540 mkr! Det är en utgift som skenar utan att vi egentligen kan göra så mycket på kort sikt. Vi måste nog se över hur reglerna för offentliga försvarare, målsägandebiträden, rättshjälp enligt rättshjälpslagen och offentliga biträden (plus utgifter för bevisning, tolkar och parter) ser ut. Som utvecklingen har varit de senaste åren så äter den budgetposten upp största delen av de pengar som vi gärna skulle vilja använda för bättre bekämpa och förebygga brott.

Utöver ovanstående så finns det sju mindre budgetposter, i en av de som sällan debatteras, “Avgifter till vissa internationella sammanslutningar” ligger det en engångspost enligt följande:

“I en dom den 4 februari 2010 fastställde EU-domstolen att Sverige inte i rätt tid hade genomfört Datalagringsdirektivet (2006/24/EG). Skadeståndsprocessen med anledning av förseningen av Datalagringsdirektivet är ännu inte avslutad. För detta ändamål ökas anslaget med 77 000 000 kronor under 2013.”

Om det blir 77 mkr i skadestånd vet vi inte ännu, men det är väl den bästa uppskattning som har kunnat göras.

Posted in General | 10 Comments

Bra satsningar på rättsväsendet

Igår under Riksdagens högtidliga öppnande gav statsministern regeringsförklaringen, som vanligt. En av de nyheter som kommer i budgeten var 1,5 miljarder ytterligare till rättsväsendet. Det är nödvändiga pengar även om allt inte kommer att användas till “nya satsningar”. Mycket behövs för att upprätthålla det som redan finns utan att säga upp någon personal eller klara åtaganden som inte går att ändra på kort sikt. Ett exempel är rätten till rättsligt biträde, det finns ett regelverk och sedan är det svårt att påverka den budgetposten, det är “löpande räkning”. För 2013 behöver vi tillskjuta mer än en halv miljard på det kontot.

Men det finns också en rad bra satsningar som verkligen har tydlig Centerpartiprägel. Om ni inte känner igen mitt sätt att skriva så beror det på att jag har klippt texten från ett annat dokument som jag inte har skrivit. Det är ett internt dokument skrivit till centerpartister, men inget hemligt så jag lägger ut texten här:

Stärkt rättsäkerhet för företag
• Centerpartiets arbete med att på olika sätt driva rättsäkerhetsfrågan har gett resultat. Både via den nya Skatteförfarandelagen, via de fem delutredningar som regeringen tillsatt till Skatteförfarandelagen, samt nu via det rättsäkerhetspaket som presenteras (en del är en översyn av systemet med förhandsbesked, en annan är uppdrag till Skatteverket och en tredje är en utredning om specialisering av skattemål i domstol).
• Idag finns det brister i rättssäkerheten för företagare på skatteområdet. Varje år drivs ett antal företag i konkurs på felaktiga grunder; företag som ger arbetstillfällen och försörjning till anställda och deras familjer.
• Rättssäkerheten varierar och ser olika ut i olika delar av landet. Vår förhoppning är att de skattekontor där det brister utgör undantag. Centerpartiet vill se en likvärdig och rättssäker tolkning och tillämpning av lagstiftning i hela landet för att svenska företagares rättsäkerhet på allvar ska stärkas.

Ökade resurser till Kriminalvården för unga dömda samt våldsamma män
• Totalt föreslår regeringen att Kriminalvårdens anslag ökas med 180 mnkr från 2013, ytterligare 47 mnkr från 2014 och ytterligare 158 mnkr från 2015 och därefter med 73 mnkr från 2016. Tillskotten motsvarar totalt 2016 en nivåökning om 458 mnkr jämfört med 2012.
• Regeringen avser att inleda en kraftfull och långvarig satsning för att förebygga återfall i brott. Genom tillskotten till Kriminalvården ges myndigheten förutsättningar att fokusera ytterligare på återfallsförebyggande åtgärder, som t.ex. samverkan för att förbättra unga dömdas förutsättningar på arbetsmarknaden.
• För Centerpartiets del har det varit viktigt att få med satsningen som gäller våldsamma män. Att arbeta återfallsförebyggande är del i det brottsförebyggande arbete vi prioriterar. När det gäller unga är det extra viktigt att tidigt bryta en kriminell bana och hjälpa personerna tillbaka in i ett lagligt liv. Bland annat genom att stärka deras möjligheter på arbetsmarknaden.

Satsning på Brottsförebyggande rådet
• Regeringen föreslår i BP13 en betydande förstärkning av den kunskapsbaserade verksamheten inom rättsväsendet genom att Brottsförebyggande rådet (Brå) tillförs medel.
• Anslagsnivån ökas stegvis med 12 mnkr från 2013, ytterligare 6 mnkr från 2014 och ytterligare 7 mnkr från 2015. Tillskotten motsvarar totalt en nivåökning om 25 mnkr från 2015, vilket innebär att anslaget till myndigheten ökas med en dryg tredjedel.
• Det brottsförebyggande arbetet har prioriterats högt av Centerpartiet. Detta utifrån att det bästa brottet är det som inte begås.

Skapandet av en gemensam polismyndighet
• Regeringen föreslår att dagens polisorganisation ändras. Polisen består idag av 21 fristående polismyndigheter och genom reformen svetsas de tillsammans med Rikspolisstyrelsen samman till en sammanhållen myndighet.
• Några av de problem som finns med dagens organisering är:
– att Rikspolisstyrelsen har begränsade befogenheter att styra de självständiga polismyndigheterna; därmed saknas ett helhetsansvar,
– att Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna har delvis överlappande befogenheter,
– att alltför många polismyndigheter gör Polisen svårstyrd,
• En ombildning till en enda polismyndighet skulle däremot innebära bl.a. följande fördelar: – ge ledningen för myndigheten ett helhetsansvar för all polisverksamhet, med en tydlig ansvarskedja från myndighetsledning ner till lokal nivå.
– Möjligheten att vid behov snabbt flytta resurser inom myndighetens olika geografiska och sakliga verksamhetsområden skulle också öka väsentligt.
• Man bör understryka att en ombildning av Polisen till en myndighet inte syftar till en centralisering av polisverksamheten. Reformen till en sammanhållen myndighet den 1 januari 2015 blir den största omorganisationen inom staten på många år och den största omorganisationen av svensk polis sedan förstatligandet 1965.

Posted in General | 4 Comments

Ska all debatt tystas?

Jag är allvarligt orolig för det debattklimat på nätet som finns i Sverige just nu. Både yttersta vänsterkanten och yttersta högerkanten använder en retorik som enbart leder till en sak, att tysta debatten.

Efter att ha framfört åsikten, som inte borde vara speciellt kontroversiell eftersom det står i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, att lagar ska gälla lika för journalister som för andra så har vänsterkanten bestämt sig för att hävda att jag tycker att Persson/Schibbye får skylla sig själva för att de satt 14 månader i etiopiskt fängelse. Som alla borde förstå, två helt olika saker som blandas ihop medvetet eller av oförstånd.

Svenska lagar ska gälla lika för alla. Lagar som inte borde finnas men som finns ändå ska gälla lika för alla. Alla länders lagar ska gälla lika för alla. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 7: “Alla är lika inför lagen”.

På “Alliansfritt Sverige” (namnet låter som att Alliansen ska utrotas, inte att Alliansen ska bort från regeringsmakten, ett osmakligt namn) skriver socialdemokraten Björn Fridén t.ex. att jag inte förstår att “all fri journalistik bryter mot lagen i diktaturer”.

Var har han fått det ifrån? Rent påhitt! Är det den sortens politisk debatt vi ska ha i Sverige? Tråkigt, mycket tråkigt.

Det är klart att jag förstår att fri journalistik bryter mot lagen i diktaturer. Ursäkta, men jag var så sent som för 2,5 månad sedan i Nordkorea och träffade bl.a. journalistförbundet där. Jag frågade om de skulle kunna skriva om att en högt uppsatt politiker har begått brott, t.ex. korruption. Svaret var först att det aldrig skulle hända. Men då frågade jag om det ändå skulle hända, rent hypotetiskt, skulle de skriva om det då? Svaret blev: “Arbetarpartiet har bestämt att folket mår bäst av positiva nyheter.”

Så var det med den fria journalistiken i Nordkorea. Jag vet inte hur många journalister i diktaturer som Björn Fridén har pratat med.

Om nu Fridéns slutsats är att journalister generellt bör få kortare straff än andra människor för motsvarande handling, dvs att han inte står bakom artikel 7 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, så skulle det vara intressant att höra om hans partikamrat Morgan Johansson också står bakom det?

Posted in General | 15 Comments

Bra med granskande journalister, i Sverige och i andra länder

En fiktiv historia.

En journalist i Slovakien får tips om att slovakiska medborgare granskas mycket hårdare än andra Schengenmedborgare vid svenska gränser. Det ska gälla vid både inresa och utresa. Hon försöker få bevis för att så är fallet, men det är svårt. Väldigt mycket tyder på att slovakiska medborgare faktiskt blir diskriminerade i Sverige, på svenska flygplatser framförallt, men hon har inte tillräckligt för att gå ut med det.

Hon bestämmer sig för att själv ta flyget från Bratislava till Stockholm. På plats på Arlanda utför hon sin granskande journalistik genom att titta, notera och i smyg fotografera. Hon får resultat, det är alldeles uppenbart så att slovaker tas ut speciellt för att granskas av de svenska gränsmyndigheterna.

Men, hon blir själv upptäckt när hon tar fotografier inom det område där det är förbjudet att fotografera av säkerhetsskäl. Hon var medveten om att det enligt Skyddslag 2010:305 råder fotoförbud i säkerhetskontroll, men hon valde ändå att fotografera för att få bevis. Hon tog i förväg reda på att ett brott mot lagen skulle kunna ge böter eller upp till ett års fängelse.

I Slovakien får avslöjandet stor uppmärksamhet och den svenska ambassadören i Bratislava blir uppkallad till slovakiska UD för att förklara varför svenska myndigheter diskriminerar slovaker. Även i Sverige hyllas journalisten för att hon avslöjade detta.

Ungefär samtidigt så kommer en skyddsvakt på en slovensk turist som i smyg fotograferar inne i säkerhetskontrollen fastän där är fotoförbud. Han ursäktar sig med att bara ville fotografera sina vänner när de gick genom kontrollen.

Samma åklagare får båda fallen på sitt bord. Ska lagen gälla lika för båda? Ska journalisten få en lindrigare påföljd än turisten för att den olagliga fotograferingen skedde i journalistiskt syfte? Eller är det kanske så att turisten ska få en lindrigare påföljd än journalisten eftersom turisten inte hade något syfte att sprida bilderna?

Posted in General | 2 Comments

“Ett gott syfte gör inte en kriminell handling mindre kriminell”

Ikväll har jag haft en lång och dryg debatt på twitter om varför väldigt många, inklusive Lars Ohly som jag började debattera med, hänvisar till att Johan Persson och Martin Schibbye är journalister när de skriver och talar om hur fel domen mot dem var. För mig hade domen varit precis lika fel om de inte hade varit journalister.

Bakgrunden är en debatt som jag tror att Aftonbladets ledarsida drog igång. De har givetvis rätt i att Persson och Schibbyes politiska tillhörighet är oväsentlig, men längre ner skriver Anders Lindberg om att de båda har suttit 14 månader i fängelse för att de har gjort sitt jobb. Så är ju ändå inte fallet. De har suttit 14 månader i fängelse för att de bröt mot Etiopiens lagar. Visserligen riktigt usla, rättsosäkra lagar som dessutom kryddats med falska bevis och en uppgjord rättegång, men man kan ändå inte ha inställningen att den som gör ett journalistiskt arbete ska bedömas annorlunda än om samma brottsliga handling görs utan att det är en journalist. Även skitlagar ska vara lika usla för alla.

Samma diskussion hade vi i Sverige för några månader sedan när Expressens chefsredaktör och två medarbetare dömdes för vapenbrott. Då menade Expressens Thomas Mattsson, ovan nämnda Anders Lindberg med flera att journalister inte borde bedömas på samma sätt som andra som gör motsvarande brottsliga handling. En häpnadsväckande tanke att lagen inte ska vara lika för alla bara för att man är journalist. Professorn i civilrätt Mårten Schultz sågade resonemanget ordentligt.

Folkbladets chefsredaktör Daniel Nordström, som jag också har twitterdebatterat med idag, sammanfattade det hela på ett utmärkt sätt efter att han själv hade ändrat sig i frågan: “Journalistiken är en sak. Där agerade Expressen helt rätt. Det blev ett bra och viktigt reportage. Lagen är en helt annan sak. Där finns ingen gräddfil för journalister – och det ska det förstås inte heller finnas. Det finns fall, likt detta, där journalister måste tänja på gränserna för att berätta en sanning. Men då måste vi också vara beredda att ta straffet för det.”

Egentligen har jag uppfattat att Johan Persson och Martin Schibbye resonerade likadant. De var medvetna om att de skulle begå ett brott mot Etiopiens lag, de visste att det skulle kunna leda till påföljd och de tog medvetet risken. Det är ett begripligt och ibland alldeles nödvändigt sätt att bedriva journalistik, men det är inte begripligt att en del tycker att det ska leda till straffrihet för att det var en del av journalistiken.

Snart är det allmänna motionsperioden i riksdagen och jag ser fram emot att läsa Lars Ohlys motion om att den som begår brott i journalistiskt syfte inte ska kunna åtalas eller eventuellt ha strafflindring.

Posted in General | 13 Comments

Vilket “ansvar” har ministrar?

För någon månad sedan blev näringsminister Annie Lööf “uthängd” för att Näringsdepartementet hade bokfört representationskostnader fel. Det var inget snack om vem som hade ansvaret, departementschefen hade ansvar för allt även om det självklart är någon annan som bokför och ministern själv inte gärna kan sitta och kontrollera det.

Nu får utrikesminister Carl Bildt kritik för att han och regeringen inte agerade tillräckligt snabbt när Johan Persson och Martin Schibbye greps i Etiopien. Samtidigt får ambassadören i Etiopien, Jens Odlander, beröm för att han var först på plats och såg till att de fick vård för sina skottskador (DN idag). Men Carl Bildt är chef för utrikesdepartementet och med “logiken” i Annie Lööfs fall skulle Carl Bildt som departementschef vara direkt ansvarig för vad hans anställda gör. Med andra ord agerade då Carl Bildt och därmed regeringen tillräckligt snabbt om ambassadör Odlander gjorde det.

Dock. Så fungerar inte media. När det gäller att hänga ut en politiker som man kan anklaga för att ha gjort något fel så har politikern ansvar för precis allt som hänt på departementet. Men när departementspersonalen gör något bra är det tydligen inte alls tack vare politikern som är chef utan då är det enbart den anställdas förtjänst.

Ska man titta närmare på de båda fallen så blir det ännu tydligare.

Vem tror att Carl Bildt inte har haft kontroll på vad som har skett i hela Persson/Schibbye-fallet? Han har själv träffat den gamla premiärministern Zenawi två gånger och åkte ner till hans begravning för att försäkra sig om att det tidigare löftet om frisläppande fortfarande skulle gälla. Det har varit konstant uppmärksammat i media och Bildt själv har granskats extra pga hans tidigare engagemang i Lundin Petroleum.

Vem tror att Annie Lööf satt och kontrollerade hur olika utgifter bokfördes på departementet? Hon var ny och hade otroligt mycket att sätta sig in i. Att börja med bokföringen var sannolikt inte det hon tänkte på. Det hade överhuvudtaget inte varit en medial fråga tidigare och Annie själv är småländskt sparsam.

Ändå är det näringsministern som är ansvarig för vad som händer med bokföringen på hennes departement medan utrikesministern inte har ansvar för att departementets personal i form av ambassadör Odlander har skött sig alldeles utmärkt. Something is rotten in the state of Sweden…

Posted in General | 2 Comments

C vill bygga ut Yrkeshögskolan som ger unga jobb

Debattartikel med Annie Lööf från i juli. Om jag minns rätt publicerad i Kvällsposten.

Vi har ett stort problem i jobbpolitiken – det brister i kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad. Sverige måste satsa på utbildning som leder till jobb. Yrkeshögskolan visar fantastiska resultat. Nio av tio får jobb eller startar företag efter avklarad utbildning. Därför vill Centerpartiet skapa 10 000 nya utbildningsplatser de kommande fyra åren.

Unga som utbildar sig tappar snabbt tron på sig själva och sin framtid om deras nyförvärvade kunskaper inte efterfrågas. Ungdomsarbetslösheten är inte bara ett problem i sysselsättningsstatistiken utan ett problem som leder stora grupper av unga, friska människor i utanförskap, utan a-kassa eller sjukförsäkringsgrundande inkomst. Våra trygghetssystem bygger på att man någon gång har arbetat. Därför är det första jobbet så oerhört viktigt, både för självkänsla och framtidstro, men också för tryggheten att ha inkomstförsäkring vid sjukdom och arbetslöshet.

Efterfrågan på YH-utbildningar är nästan fyra gånger så stor än vad som erbjuds idag. Trots yrkeshögskolans framgångar är antalet platser på 16 000 fortfarande relativt få. I jämförelse studerar över 350 000 personer på högskolor och universitet. Centerpartiet vill vi kraftigt bygga ut Yrkeshögskolan. Under en fyraårsperiod vill vi se 10 000 nya platser runt om i landet.

Vi vill också ge mer långsiktiga spelregler till Yrkeshögskolorna. Idag får man bara besked om finansiering att driva utbildningen i två perioder. Det är för kort tid och Centerpartiet vill åtminstone fördubbla den. Det ger förutsättningar för att näringslivet ska vilja investera och utveckla utbildningarna och därmed locka fler studenter och höja statusen på utbildningarna som efterfrågas i näringslivet.

Att bekämpa ungdomsarbetslösheten är en av Sveriges största utmaningar. Tillsammans med alliansens jobbpakt som presenterades under Almedalsveckan som innebär introduktionslöner för unga som får jobb med handledning är det här ett förslag som steg för steg leder till att fler unga får jobb och inkomsttrygghet.

Annie Lööf, partiledare för centerpartiet
Johan Linander, riksdagsledamot för Centerpartiet Skåne

Posted in Insändare | 1 Comment

Sänkt restaurangmoms gav nya jobb

Debattartikel från tidigare i sommar.

När Centerpartiet för drygt åtta månader sedan fick igenom halveringen av restaurangmomsen var huvudsyftet att skapa fler jobb i hela landet. Nu ökar efterfrågan på restaurangpersonal med nära 17 procent visar nya siffror från Arbetsförmedlingen.

Restaurangbranschen har haft en fantastisk sommar, alla regniga dagar till trots. Samtidigt som Sverige är i en osäker konjunktur har vi fortsatt att gå på restaurang. Medan ökningen av BNP under första halvåret ligger på måttliga 1,6 procent reser sig restaurangbranschen och ökar med 4,4 procent jämfört med motsvarande period 2011.

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Visitas (tidigare SHR) konstaterar att restaurangernas ökade försäljning beror på den sänka restaurangmomsen, vilken har stimulerat efterfrågan. Även Konjunkturinstitutet har presenterat beräkningar som visar på prissänkningar till följd av reformen.

Det är följaktligen ingen slump att Arbetsförmedlingens antal nyanmälda platser i restaurangbranschen har ökat med 16,8 procent under första halvåret 2012. Detta trots att arbetsmarknaden i stort visade på negativa siffror för första halvåret. Det är glädjande att vi redan efter kort tid ser positiva effekter av momssänkningen. Momssänkningen har skapat och fortsätter att skapa nya jobb.

Det är därför oroande att oppositionen med Socialdemokraterna i täten fortfarande kritiserar att mat på restaurang ska ha samma momsnivå som mat i affär. Hur många skulle förlora jobbet inom restaurangbranschen om Socialdemokraterna får chansen att ta över regeringsmakten tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet efter nästa val?

Arbete inom restaurangnäringen är för många en första kontakt med arbetsmarknaden, inte minst för grupper med hög arbetslöshet och svag förankring på arbetsmarknaden som exempelvis ungdomar. Att komma åt den alldeles för höga ungdomsarbetslösheten är en av de allra högst prioriterade frågorna för Centerpartiet. Inom branschen får många sitt första jobb och därmed en väg in till en bredare arbetsmarknad. Det skapar den rörliga arbetsmarknad som vi vill ha. Nu ser vi fram emot fortsatt positiva effekter när vi följer upp reformen.

Tack vare Centerpartiet är det nu billigare att äta på restaurang och många restauranger kommer sannolikt att fortsätta nyanställa, främst människor som i dag står utanför arbetsmarknaden. Vi fortsätter driva en företagarvänlig politik som skapar jobb i hela landet.

Posted in Insändare | Tagged , | Leave a comment

Sovande blogg

Det är bara att erkänna: Jag har tappat intresset för min blogg.

Nästan två månader utan inlägg, med andra ord har det blivit en sovande blogg. Men jag tänker inte lägga ner den ändå. Ska försöka uppdatera med debattartiklar, inlägg i kammaren, motioner och annat så att mitt eget “bibliotek” är så komplett som möjligt.

Förhoppningsvis kommer lusten tillbaka och då kan det åter bli aktuella betraktelser eller mer eller mindre genomtänkta tankar.

Posted in General | Leave a comment

En joggingrunda i Pyongyang gav ett intressant svar

Innan vi åkte till Nordkorea hade vi hört att vi inte skulle få lämna hotellet utan “guide”. Så blev det inte, vi hade frihet att lämna hotellet när vi ville för en promenad eller joggingtur i Pyongyang.

Första kvällen när vi skulle ut och äta så var guiden och tolken noga med att de skulle följa med. Min tanke var direkt att vi skulle vara övervakade till och med vid måltiderna. Anledningen enligt guiden var att vi inte hittade i Pyongyang och att det är en stor stad. Nåja, vi har varit i NY, Beijing, London, Paris osv…

Men han hade rätt! Det var verkligen tur att de följde med. Av två skäl. För det första så finns det knappt några skyltar så att man kan se var det finns en restaurang och kan man inte koreanska så är det omöjligt. För det andra så var det mörkt när vi kom ut från restaurangen och på de allra flesta gatorna i Pyongyang så finns det ingen gatubelysning. Vi hade förmodligen inte hittat tillbaka till hotellet själva.

Tre dagar senare så kom vi tillbaka till hotellet för lunch lite tidigare än planerat. Vi hade morgonen före frågat guiden om det var okej att ta en joggingtur och det svarade han ja på. Jag och Emil hade joggingkläder och skor med så vi gav oss ut på Pyongyangs gator.

Vi hade tänkt springa till Kim Il-sung torget där vi hade åkt förbi flera gånger och också besökt utrikesdepartementet, men vi hittade inte rätt. (Någon kanske tänker karta i telefonen, men nej, det finns inget mobilnät som fungerar på utländska mobiler.) Vi frågade en “trafikpolis”, oftast kvinnor som står i vita uniformer och dirigerar trafiken, men hon förstod inte engelska.

Vi hade tidigare på dagen fått höra att nordkoreanska elever läser engelska i skolan från tredje klass, så vi tänkte att det borde fungera att fråga någon som ser ung ut. Plötsligt kom vi ifatt en hel skolklass, de såg ut att vara 14-15 år gamla. Jag försökte få deras uppmärksamhet med “excuse me” och “can you help me?”, och nog förstod de lite engelska. Men de fortsatte ändå att gå. De flesta vågade inte ens titta på oss.

I alla andra länder hade en eller flera svarat och hjälpt till eller åtminstone sagt att de inte hade tid hjälpa oss, men inte i Nordkorea. Det är ett land med rädda människor. Att prata med en okänd västerlänning skulle säkert kunna uppfattas som något icke partilojalt och alla är ständigt rädda eftersom angiverisystemet är mycket väl utbyggt.

De fortsatte bara att gå. Ingen stannade och ingen svarade oss. De var för rädda. Visst såg vi väldigt ovanliga ut, två vita män som joggar genom Pyongyangs centrala kvarter händer nog inte varje dag, men speciellt farliga är vi inte. Det var bara att springa tillbaka till hotellet. Hotell Koryo är högt och det är lyckligtvis lätt att hitta.

Posted in General | 1 Comment

Pizza i Pyongyang

På SvD.se har Benjamin Katzeff Silberstein den för Nordkorea-intresserade utmärkta bloggen “Nordkoreabloggen“. Han skriver initierat om vad som händer i landet och han har själv varit där (vi som åkte dit från Riksdagen träffade också honom innan vi åkte dit).

För en vecka sedan skrev han bland annat om “hamburgare i Pyongyang?” och jag kan bekräfta att det redan finns västerländsk mat i Nordkorea. Vi var nämligen och åt en alldeles utmärkt pizza sista kvällen och bjöd vår tolk Mr Moon och Mr Paek, närmsta följare, “guide”, på deras första pizza. Vi bjöd även våra chaufförer, men de ville inte ha pizza och tilläts inte sitta vid samma bord som vi andra…

Längst ner i samma inlägg så skriver Benjamin om Kim Jong-uns besök på en strumpfabrik. Kan berätta att vi var på precis samma fabrik (såtillvida att de inte har två exakt likadana fabriker med gamla italienska maskiner). De berättade om när Kim Il-Sung var där, så började alla besök, om hur snabba maskinerna var osv. Men jag frågade istället om vem som bestämmer vilka strumpor som de ska tillverka. Eftersom det i Nordkorea inte handlar om utbud och efterfrågan så tyckte jag att det var en relevant fråga. Fick det uppriktiga svaret att det bestämmer departementet för mindre industrier.

Så fungerar det i Nordkorea, på departementsnivå bestäms vilka strumpor som ska tillverkas.

Posted in General | 1 Comment

Nordkorea

Nu har jag varit hemma i några dagar och intrycken från vår Nordkorearesa börjar smälta in. Det var fem otroligt intensiva dagar och det är omöjligt att skriva allt i en bloggpost. Tänker därför skriva i omgångar allt eftersom nya tankar dyker upp. Jag ska i dagarna också skriva en reseberättelse till talmannen (ingår i att vi får studieresepengarna).

Frihet?

Nordkorea är liksom Kina och flera andra östasiatiska länder ett land där individen inte betyder speciellt mycket. Det är familjen eller landet som är det viktiga, inte individen. Vi i Sverige skulle på frågan “Vem är viktigast, du, landet eller familjen?” oftast få svaret “Jag”. Men så fungerar det inte i Nordkorea. Jag tror inte att det har med deras alldeles speciella ideologi att göra, har hört att samma sak gäller i t.ex. Sydkorea och Japan, och i Kina har jag upplevt samma sak.

Detta är viktigt att förstå för att ge en korrekt beskrivning av landet, men samtidigt får man aldrig glömma att mänskliga rättigheter är universella rättigheter som ett land aldrig har rätt att bryta mot oavsett vad det finns för syn på individers betydelse i förhållande till landet eller familjen.

I Nordkorea äger staten alla bostäder. Ingen äger sitt eget hus eller sin egen lägenhet. Det innebär att ingen kan flytta utan statens, och därmed partiets, tillåtelse. Får man ingen ny bostad av staten så kan man inte flytta. Det innebär alltså att staten har total kontroll över vem som får bo var och det har betydelse för att kunna göra huvudstaden Pyongyang till ett skyltfönster. Där får endast de bo som är partilojala.

På min fråga om Pyongyang är en växande stad och om Nordkorea har samma urbanisering som andra länder så var svaret stolt att Pyongyang inte växer om staten inte vill det och att det inte finns någon okontrollerad utflyttning från landsbygden. Alla tilldelas ett jobb och det har man, alla tilldelas en bostad och där bor man.

Vid ett tillfälle när vi diskuterade boende så sa de, som så ofta, att i Sydkorea är det “all about money”, eftersom måste man vara rik för att kunna köpa sig ett boende, medan i Nordkorea kan folk få en gratis central lägenhet. Jag berättade om vårt svenska system med egen ägd fastighet, bostadsrätter och hyresrätter. Att man kunde få en gratis lägenhet och sedan enbart betala hyra varje månad verkade vara en nyhet för dem.

Jag berättade att man i Sverige kan flytta fritt var man vill inom landet, det kan inte staten hindra. Följdfrågan var om man inte måste registrera var man bor och på det är ju svaret ja, vi folkbokför oss där vi bor och att Skatteverket har hand om det. Då var nästa följdfråga, “men polisen då, måste inte de veta var du ska flytta?”….

Avslöjande fråga. Nej, i Sverige har polisen inget att göra med var du bor. Det kan bli intressant först om du begår något brott. Polisen har inte kontroll över folk i Sverige, men det är uppenbart att i Nordkorea har polisen den rollen.

Posted in General | 11 Comments

Ambassaden i paradiset – Lovisa Lamm

En bok om “Sveriges unika relation till Nordkorea”. Imorgon tisdag reser jag tillsammans med ytterligare fyra riksdagsledamöter till Nordkorea och inför resan läser jag ett antal böcker om landet och Sveriges relation till Nordkorea. Försöker vara så bra påläst som det bara går.

Ambassaden i paradiset beskriver bakgrunden till att Sverige som enda västland hade en ambassad i Pyongyang mellan 1975 och 1991. Mycket om hur Nordkorea sågs som ett ekonomiskt starkt land med tillväxtpotential till svälten på 90-talet. Boken innehåller också intervjuer med avhoppare från Nordkorea, svenskar som besökt landet och f.d. ambassadörer, därtill författarens eget besök i Folkrepubliken Korea.

Det är en intressant bok om man som jag vill veta mer om Nordkoreas historia och framförallt Sveriges relation med landet de senaste 50 åren. 195 lättlästa sidor.

Självklart återkommer jag med en reseberättelse när vi har kommit tillbaka från detta slutna och mystiska land.

Posted in Bokrecension, General | 1 Comment

Tiggeri m.m.

De senaste tre dagarna har varit otroligt händelserika vad gäller media för min del. SVT om vapenförsäljning på Blocket, TV4 om fulla piloter och SvD/SR om organiserat tiggeri. Har fortfarande problem med att länka, så det blir så här:

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna?title=nyheterna_12_juni_19_00&videoid=2200110
http://blog.svd.se/politikdirekt/2012/06/c-gor-det-straffbart-att-organisera-tiggeri/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5148630
http://svt.se/nyheter/sverige/vapen-kan-sparas-pa-blocket-nu-kraver-politiker-lagskarpning

Det har blivit många kommentarer på framförallt tiggerifrågan. Bakgrunden till mitt förslag att göra det straffbart att organisera tiggeri för egen vinning är uppgifter som jag och min norske Stortingskollega André Oktay Dahl har fått vid kontakter med svensk polis, men också med andra Östersjöländers myndigheter och organisationer som arbetar mot trafficking. Vi var 2009-2011 vice ordförander (en dansk ordförande) i Parlamentariska Östersjökonferensens (BSPC, Baltic Sea Parliamentary Conference) arbetsgrupp för traffickingfrågor och sedan förra året är vi tillsammans rapportörer i frågan för BSPC.

Människohandel för att tigga har ökat kraftigt de senaste åren, och jag skulle vilja påstå att det finns i ännu större omfattning i Oslo än i Stockholm, men det är i väldigt få fall som polis och åklagare lyckas få fram bevisning om att det rör sig om människohandel. Det kan jämföras med människohandel för sexuella ändamål där det ofta är så att det inte går att bevisa människohandel men då kan de åtala åtminstone dömas för koppleri. När det gäller tiggeri så kan polisen ingenting göra om man inte klarar bevisbördan för människohandel eftersom organisering av tiggeri för att tjäna pengar inte är olagligt.

Det är enligt uppgift inte sällan som personer med olika synbara funktionshinder utnyttjas till tiggeri eftersom de inbringar mer pengar. Men tyvärr är det inte den tiggande som får pengarna, utan de hamnar i fickorna på den som organiserar. Givetvis är det inte så att allt tiggeri är organiserat, men det är allvarligt nog att det förekommer för att vi ska agera. Det är ett utnyttjande av andra människors utsatta situation som inte ska vara laglig. Det är givetvis inte tiggarna som ska kriminaliseras och bestraffas, utan de som utnyttjar tiggarna för att själv tjäna pengar.

Jag har fått en del kritik, t.ex. av Miljöpartiet och i Expressen, som jag skulle vilja bemöta.

Det har påståtts att det finns redan nödvändig lagstiftning: Svaret är nej, enligt polisen kan de inte agera när de ser den här typen av organiserat tiggeri eftersom det inte finns lagstöd för det.

Vidare har det kommit ett “liberalt” argument i stilen, “låt människor tigga om de vill, även om någon organiserar det och låt folk ge pengar till tiggare om de vill”: Svaret är att folk visst får ge pengar till vem de vill, men givarna har inte ett fritt val att ge pengar till den han eller hon vill eftersom det knappast står en skylt att pengarna kommer att gå till någon annan. Det är inte den som tigger som gör något fel, utan den som utnyttjar tiggarens utsatta situation.

Posted in General | 5 Comments

Inte okej att kalla någon dömd som har blivit friad i högre instans

Igår bråkade jag i kammaren med socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Morgan Johansson om vad som är okej att säga i kammaren. Kan tyckas lite som en sandlådedebatt och jag kan erkänna att jag blev lite väl upprörd, men jag tycker fortfarande inte att det är okej.

Så här sa justitieutskottets ordförande Morgan Johansson i kammaren: “Jag vill därför påminna om att det faktiskt finns ett fall där en riksdagsledamot blivit dömd för mutbrott.”

Hur uppfattar man den meningen? Givetvis att en person har blivit dömd och domen har vunnit laga kraft. Inte att en person har blivit friad i högre instans. Det är grundläggande att man inte får hävda att någon har blivit dömd för något om personen först fått en fällande dom och sedan en friande dom i högre instans.

Senare fortsatte Johansson: “Moderaten Per-Richard Molén i Sundsvall dömdes i tingsrätten för mutbrott för att han gick ut till ett antal företag inför valet 1994 och sade: Om ni ger mig pengar till min kampanj kan jag hjälpa er när jag kommer till riksdagen! Han fick pengar bland annat av skogsbolaget SCA. Sedan friades han i hovrätten; man menade att den handling han begått inte var av den kvalifikationsarten att man kunde döma honom för den.”

Där kom visserligen förklaringen att den omnämnda f.d. riksdagsledamoten först blivit fälld i tingsrätt och sedan friad i hovrätt. Men eftersom han nu visste detta, hur kunde han då först påstå att personen har blivit dömd för mutbrott?

Christer Pettersson fälldes i tingrätten för mordet på Olof Palme men friades i hovrätten. Betyder det enligt Morgan Johansson att Christer Pettersson är dömd för mordet på Olof Palme?

Posted in General | 15 Comments

Centerpartiet vågar lyfta även på tunga stenar

Ingen ska påstå att Centerpartiet inte vågar lyfta svåra frågor. Alla vet att vi har en stor utmaning framför oss för att klara framtidens välfärd, men mycket få vågar ta debatten. Säkert eftersom det är nästan omöjligt att vinna sympatier för något förslag i rätt riktning för att hantera problemet.

Hans Dahlgren som ska leda vår nya välfärdspolitiska arbetsgrupp är faktiskt ganska ny som C-medlem. Däremot är han inte en politisk novis. Han har bl.a. jobbat som chef för det politiska stödet i riksdagen för Socialdemokraterna när Göran Persson och Mona Sahlin var partiledare.

Posted in General | 1 Comment

Extremt osmakligt! Be om ursäkt Sjöstedt!

Det är helt sanslöst. Vänsterpartiet i Malmö lät på 1:a maj barn slå sönder pinator med bilder på Annie Lööf, Fredrik Reinfeldt och Anders Borg. Om barnet slog ett basebollträ i huvudet på Annie så fick de godis. Härlig barnuppfostran! Våld mot meningsmotståndare ska tydligen uppmuntras enligt Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet centralt tycks ha förstått att det är olämpligt, men någon ursäkt från Jonas Sjöstedt har inte kommit. Vänsterpartiet i Malmö säger tvärtom att de INTE tänker be om ursäkt!

Daniel Sestrajcic som är Vänsterpartiets ordförande i Malmö tänker definitivt inte ta avstånd från den omdiskuterade barnaktiviteten.

“Från Malmö blir det absolut ingen ursäkt, inget avståndstagande. Det är den borgerliga regeringen som borde be om ursäkt för att de skapat massfattigdom och massarbetslöshet i Sverige.”

Jag trodde inte att ett parti som säger sig stå för demokrati skulle kunna agera på det här sättet. När några MUF:are använde ett foto på Göran Persson som piltavla (med reservation för att jag minns fel) så blev det ett herrrans liv. Med rätta. Tänk då på att det var ungdomar som gjorde en aktivitet för andra ungdomar.

Nu handlar det om vuxna som låter barn slå basebollträ i huvudet på politiker och om de lyckas krossa huvudet så får de godis! Och de ansvariga vänsterpartisterna i Malmö förstår inte ens att det är olämpligt! Man häpnar!

Posted in General | 2 Comments

I huvudsak bra förslag från brottsskadelagsutredningen

Brottsskadeersättningen har varit föremål för kritik och debatt vid många tillfällen, även här på bloggen. Till exempel för precis ett år sedan när Mårten Schultz hade missuppfattat mig och kritiserade mig i en krönika i DN. http://johanlinander.se/blog/2011/04/27/skadestand-eller-brottsskadeersattning/ (Av någon anledning kan jag inte göra en riktig länk, irriterande.)

En av de saker som jag själv har tagit upp vid flera tillfällen är att Brottsskadenämnden (inom Brottsoffermyndigheten) då och då jämkar skadestånd och ger en lägre brottsskadeersättning. Det har varit väldigt svårt för många brottsoffer att förstå. Att Brottsskadenämnden måste göra en självständig prövning om domstolen inte har sakprövat ett skadestånd är klart, men när domstolen har gjort en prövning av skäligt belopp så bör det gälla även för brottsskadeersättningen.

Det är därför glädjande att brottsskadelagsutredningen har kommit med precis det förslaget. http://www.regeringen.se/sb/d/16161/a/192043

En annan fråga som utredningen har hanterat är huruvida en skadelidande ska kunna vända sig direkt till Brottsskadenämnden utan att först kräva skadeståndet från den skadeståndsskyldige (och att Brottsskadenämnden därefter skulle ta över kravet på den skadeståndsskyldige). Utredningen har inte kommit fram till ett sådant förslag. Anledningen enligt utredningen är att det skulle påverka försäkringsersättningarna.

Jag hade hoppats att de åtminstone skulle komma med ett förslag som skulle innebära en lättnad för de brottsoffer som har allra svårast att få ut sitt skadestånd från den skyldige, t.ex. sexualbrottsoffer. Men nu blir det svårt att få genom en sådan lagändring eftersom vi, i nuläget, inte har något beredningsunderlag för detta.

Posted in General | Leave a comment

Resolution från 4th International Forum for Young Politicians of North-West Russia and the Nordic Countries

I slutet av förra veckan hade vi det fjärde forumet för unga politiker från Nordvästra Ryssland och Norden i Stockholm. Tidigare har vi varit i Murmansk, Kirkenes och Arkhangelsk. Egentligen är jag för gammal numera, men eftersom jag har varit med vid de tidigare tillfällena så fick jag vara med och anordna forumet när det skulle vara i Stockholm den här gången.

Under och efter forumet så var det en diskussion (bland personer som inte var med på forumet) kring varför vi hade möte med ryska politiker från bland annat St. Petersburg och Arkhangelsk om bland annat HBTQ-rättigheter. Politiker från Enade Ryssland (Putins parti) som själva har varit med och antagit klart diskriminerande lagar mot “HBT-propaganda”. Jag menar tvärtom att det är extra viktigt att diskutera med politiker som man inte tycker likadant som.

Jag var inte med och antog resolutionen, men så här blev den:

We, the participants of the 4th International Forum for Young Politicians of Northwest Russia and the Nordic Countries*, met in Stockholm, Sweden, 18–20 April 2012, in order to discuss issues of open societies and new developments, student exchanges and healthy life-styles in Northwest Russia and the Nordic Countries,

Referring to the resolutions of the First, Second and Third International Forums for young politicians of the Northwest Russia and Nordic countries, which were held in Murmansk (Russian Federation) 27 March, 2009, in Kirkenes (Norway) 23 March, 2010 and in Arkhangelsk 22–23 March 2011, we are:

Acknowledging and respecting international standards in the sphere of youth politics;

Being aware of the fundamental principles and mutual interests in the sphere of building-up principally new youth generation;

And we appeal to the representatives of Russia and Nordic countries to draw the attention to the resolution of problems of the international youth cooperation;

Regarding open societies and new developments we:

Recognize that the principle of equality and non-discrimination apply to all people at all times, as expressed in the European Convention on Human rights, article 14. No-one shall be discriminated against on any ground by any public authority;

Recognize indigenous societies and national minority societies’ rights to maintaining their culture, language, and community, independent of States’ politics, urging the states to do the same;

Recognize our responsibility to protect our citizens’ fundamental human rights in our home countries;

Acknowledge, in that respect, that the principle of equality and non-discrimination, be it on grounds of race, ethnicity, religious belief, gender or sexual orientation, is a fundamental element in the protection of human rights;

Underline that freedom of opinion and freedom of expression is not only a fundamental human right according to the Universal Declaration of Human Rights, article 19; it is also essential in enabling democracy to work and to promote public participation in decision-making;

Recalling Recommendation No. R (2000)7 of the Committee of Ministers’ of the Council of Europe on the right of journalists not to disclose their sources of information, the Forum reaffirms that the protection of journalists’ sources of information is a basic condition for both the full exercise of journalistic work and the right of the public to be informed on matters of public concern, as expressed by the European Court of Human Rights in its case law under Article 10 of the Convention.

* Young representatives of Regions of Arkhangelsk, Leningrad, Murmansk, Saint Petersburg, and Karelian Republic, Nenets Autonomous District, representatives of National Assembly of Young Elected Representatives in Russia, representatives of Parliaments of Denmark, Norway, Sweden, representatives of County of Troms (Norway), Sami Parliaments in Finland, Norway and Sweden, the Nordic Council, the Nordic Youth Council, Youth Organizations in Finland and Sweden.

Regarding student exchanges we:

Urge that education should not be dependent on states and borders. Equal rights to education ought to be a reality in Russia and all Nordic countries, independent of state borders;

Recommend an increase in the possibilities of granting visas to students, teachers and researchers for an effective exchange of ideas and knowledge;

Encourage student exchanges agreements between Nordic countries and Russia, through exchange programmes, bilateral agreements and various exchange networks;

Recommend that the synergies between the different education, research and cultural programmes in the region be actively encouraged; recommends to this end the development of distance learning programmes that open the door to closer cooperation;

Take the view that there is an existing need of additional financial resources in order to establish exchange programmes for students; of the providing of mechanisms to assure the quality and comparability of higher education; and also the supporting of cooperation between institutions of higher education;

Underline the need to address the issue of youth unemployment.

Regarding healthy life-styles we:

Underline the responsibility for all institutions of education at all levels to include physical training in the education and to mediate the importance of a healthy lifestyle to their students;

Emphasize the importance of raising drug awareness, supporting drug awareness and prevention programs/initiatives in our respective countries, promoting the benefits of healthy lifestyle choices and making resources available, and realize that, while alcohol misuse can present health risks and cause careless behavior in all age groups, it is even more dangerous for young people;

Encourage parliamentarians to make use of existing partnerships such as The Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being to achieve improvement regarding the health situation, specifically regarding the use of alcohol and other drugs, by working closely with governments, civil society, local communities, multilateral organizations, global funds and foundations, the media, and the private sector.

In addition we:

Encourage National Parliaments to appoint young politicians from respective regions to relevant parliamentary conferences;

Appeal to the parliamentarians to transfer this resolution to the “round table” session between Nordic and Russian parliamentarians, to be held in Helsinki, Finland, 15–16 May 2012;

Welcome the kind invitation of the Parliament of the Karelian Republic to host the 5th International Forum for Young Politicians of Northwest Russia and the Nordic Countries.

Posted in General | Leave a comment

Ny polisorganisation

Imorgon förmiddag presenterar vi Polisorganisationskommitténs förslag för en ny svensk polisorganisation. Att vi föreslår en nationell polismyndighet istället för RPS och 21 länspolismyndigheter är inte längre någon hemlighet. Vi har också fått regeringsbeslut på tilläggsdirektiv för att fortsätta utreda huruvida Säpo ska bli en egen myndighet (ligger idag under RPS även om Säpo har egen budget, säkerhetspolischefen utses av regeringen och de har ett eget regleringsbrev) samt att vi ska fortsätta utreda en extern tillsynsmyndighet för polisen och eventuellt fler myndigheter inom rättsområdet.

Även om enmyndighetslösningen i sig innebär centralisering så är det viktigt att betona att det inte ska innebära någon centralisering av polisverksamheten. Svenska folket kommer inte att uppleva att polisen flyttas längre ifrån dem. Snarare tvärtom, eftersom vi frigör resurser på administration och annat som idag dubbelarbetas (eller 21-dubbelarbetas…) så kan mer resurser läggas på kärnverksamheten, brottsförebyggande och brottsutredande.

Svenska Dagbladet intervjuade mig igår och jag tyckte mest att jag sa sådant som redan var känt, men det blev tydligen en intressant artikel som har gjort att även tv och radio har tagit upp det.

Posted in General | 2 Comments

Justitieministern mest aktiv

Jag blev lite överraskad när jag såg Svenska Dagbladets sammanställning över hur många propositioner som de olika ministrarna har lagt och hur många utredningar som de har tillsatt. Dels för att jag tycker att en del är för inaktiva, det finns mycket att åtgärda på alla politikområden, och dels för att justitieministern är så mycket produktivare än nästan alla andra ministrar. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/politisk-passivitet-hos-flera-av-ministrarna_6954061.svd

Även om inte alla propositioner och utredningar från Ask kommer i Justitieutskottet (en del i Civilutskottet och några i Konstitutionsutskottet, plus immaterialrättsliga frågor i Näringsutskottet) så känner vi av arbetsbelastningen i utskottet. Vi har dessutom många EU-frågor som hanteras på nästan varje sammanträde. Även vad gäller kommande propositioner så ligger justitie i topp med 17 propositioner, det är lika många som tvåan och trean på listan tillsammans.

Det skulle förvåna mig om inte Svenska Dagbladet fortsätter sin granskning med att jämföra med hur många propositioner (och utredningar) som las fram av den nya alliansregeringen sep-06 – mars-08 samt av den gamla S-regeringen sep-02 – mars-04. Utan att ha några gamla proplistor kvar så kan jag gissa på att de kommer fram till att den nuvarande alliansregeringen kommer med färre förslag än både alliansregeringen 06-08 och S-regeringen 02-04.

Vår första mandatperiod med alliansregering gick igång med en rivstart. Det tillsattes väldigt många utredningar för att hinna komma till beslut i riksdagen förre 2010 (vi visste ju inte om vi skulle bli omvalda). Även S-regeringen för åtta år sedan hade förmodligen fler propositioner, men kanske inte fler utredningar.

Att Göran Perssons regering la fram fler propositioner (om det nu är så, det är min bedömning) beror på tre saker som jag spontant kommer att tänka på. För det första är en socialistisk regering alltid mer intresserad av att komma med nya lagar än en borgerlig regering. Det ligger i den starkare tron på samhällets styrning, medan vi hellre överlåter besluten till de som berörs.

För det andra så är det svårare att regera i koalition än som ensamt parti. Det är knappast någon hemlighet. Enpartiregeringar kan lägga fram vad de önskar, även om det finns intern splittring så kan partiledaren slå näven i bordet och säga hur det ska bli. I koalitionsregeringar krävs det överenskommelser. Det gör hela processen långsammare och det händer att frågor läggs åt sidan för att vi inte är överens. Det hjälper inte att statsministern slår näven i bordet, vi blir inte “överens” för det.

För det tredje så är alliansregeringen nu utan egen majoritet i riksdagen. Det gör att flera viktiga frågor inte enbart måste förhandlas och kompromissas inom alliansen utan även med ett femte parti, Miljöpartiet eller Socialdemokraterna. Detta tar ytterligare tid och leder då och då till att proposition inte läggs fram även om allianspartierna är överens. Vet vi att en proposition kommer att falla i riksdagen så finns det oftast ingen mening med att lägga fram den.

Svenska folket har gett ett samarbete mellan fyra partier mandat att regera, men har samtidigt sagt att vi inte ska ha egen majoritet i parlamentet. Vi får anpassa oss efter detta och det gör att förändringstakten och därmed antalet propositioner minskar. Det kallas för demokrati.

Posted in General | Tagged , , , | 8 Comments

Fattigdomen i Sverige minskar

Det är svårt att förstå hur en undersökning som visar att barnfattigdomen ökade mellan 2008 och 2009 kan vara en nyhet 2012. Det var precis vad som händer igår när Rädda Barnen släppte sin rapport. I många medier missade de till och med att berätta att det var en mätning för 2009 i förhållande till året före.

Vad hände då just 2009? Världsekonomin sjönk som en sten. I Sverige minskade BNP med fem procent! Det är den största minskningen av BNP i Sverige under ett enda år i modern tid. Att det leder till ökad arbetslöshet och fler fattiga borde väl inte förvåna någon.

Mer intressant är de siffror som Riksdagens Utredningstjänst (RUT) kom med idag. Lite roligt är det att det var Vänsterpartiet som bad dem att ta fram beräkningarna. Både antal och andel fattiga hushåll minskar nu under 2012.

Överhuvudtaget ogillar jag begreppet relativ fattigdom. Man är fattig om man har mindre resurser än en viss nivå, inte för att man har mindre resurser än någon annan. Med begreppet relativ fattigdom är ingen fattig om alla har det lika jävligt, men om alla har mycket pengar men några har väldigt mycket så kan det finnas en stor “fattigdom”. Skulle Ingvar Kamprad flytta, med sin förmögenhet, till Sverige så skulle fattigdomen i landet öka…..

Posted in General | 6 Comments

Kort om ACTA och EU-domstolen

Har fått frågan om Sverige bör avvakta med att anta/implementera ACTA tills EU-domstolen är klar med sin granskning. Det tycker jag är rimligt. Det innebär en bättre grund att stå på, ingen större förskjutning i tid och det finns ingen direkt tidsgräns för när det behöver göras.

Posted in General | 4 Comments

Datalagringdirektivet igen

Jag har bloggat många gånger om Datalagringsdirektivet. Första gången för sex år sedan, men vi diskuterade frågan ännu tidigare än så. Förra året höll jag mitt anförande i kammaren om varför jag kände mig som Biskop Brask.

Samma argument kvarstår efter ett års vilandeförklaring, datalagringsdirektivet är feltänkt från början till slut men Sverige liksom alla andra EU-länder är skyldiga att implementera det. Kommissionen har även stämt Sverige och yrkat på ett vite på 40 000 euro per dag.

Om två veckor kommer vi att justera betänkandet i justitieutskottet och därför har vi diskuterat frågan i vår riksdagsgrupp idag. Det finns väldigt starka åsikter mot datalagringdirektivet, men det finns ingen annan väg ut just nu än att implementera. Därför har jag fått riksdagsgruppens mandat att i utskottet säga ja till den proposition som ligger som grund för en svensk implementering av DLD.

Det finns väldigt mycket mer att säga om datalagringen, men kvällen är sen och jag har skrivit så mycket om det här förut. Och givetvis kommer jag efter bästa förmåga att svara på eventuella kommentarer.

Posted in General | 54 Comments

Dömda nämndemän

Läser man SvD och Aftonbladet idag så skulle man kunna tro att jag har sagt två helt olika saker till de båda tidningarna. Så är dock inte fallet.

I Aftonbladet säger jag: “Dömda personer ska ­inte vara med och döma”. Då menar jag att den som är nämndeman och själv döms för ett brott ska få lämna sin plats som nämndeman, då har man förverkat det förtroende som krävs för uppdraget.

I Svenska Dagbladet säger jag: “En person som tidigare begått grova brott och vill lämna det livet, de kan passa alldeles utmärkt som nämndemän”. (Jag sa dock att en person som tidigare har begått grova brott och har lämnat det livet, kan passa alldeles utmärkt som nämndeman.) Då menar jag att den som tidigare i livet har varit dömd för något inte för all framtid ska vara utesluten som nämndeman.

Med andra ord är det två olika tidsperspektiv i de båda intervjuerna. Men nog verkar det som att jag har ändrat ståndpunkt mellan intervjuerna (som dessutom skedde med några minuters mellanrum igår).

Det jag mer sa till journalisterna och som inte kom med var: Det är partierna som nominerar vem som ska bli nämndeman och jag menar att partierna har ett ansvar för att kontrollera personens lämplighet. I det ligger också att kontrollera huruvida personen har begått brott. Ofta handlar det om personer som har varit medlemmar länge och man känner dem, men i Centerpartiet har vi också en försäkran där man skriver under att man inte har några “lik i lasten”.

När en person väl är vald till nämndeman så ska det finnas en upplysningsplikt till lagmannen (chefen för tingsrätten, eller motsvarande) om man är misstänkt för ett brott och om man döms för något brott. Redan vid en förundersökning så tycker jag att nämndemannen ska ta time-out och inte vara med och döma. Blir man dömd för brott ska man lämna uppdraget som nämndeman.

Det har även kommit med en annan diskussion, om vi ska ha nämndemän. Vi i Centerpartiet vill ha kvar nämndemännen (se beslutet från vår stämma i Åre nedan), men vill också bredda rekryteringen. Exempelvis skulle det vara tänkbart att även andra än partierna ska få nominera nämndemän. Scoutledaren, fotbollstränaren eller bibliotikarien bör kunna väljas som nämndeman utan att behöva alliera sig med ett parti.

“Nämndemannasystemet är till för att fylla flera olika syften. Bland de viktigaste är att lekmannamedverkan ska bidra till att upprätthålla medborgarnas förtroende för domstolarnas verksamhet och tillgodose medborgarnas intresse av insyn i den dömande verksamheten. Lekmannamedverkan tillför också ett perspektiv på allmänhetens värderingar och ska vara stödjande till domaren. Själva lagtolkningn är det domaren som har ansvar för och
informerar nämndemännen om. Det tillhör även domarens funktion att för nämndemännen redogöra för vad förarbeten och praxis säger.

En av de stora utmaningarna när det gäller nämndemännen är hur vi ska få en nämndemannakår som återspeglar befolkningen. Det område där det idag råder störst brister inom kåren är åldersfördelningen, vi har en hög medelålder på våra nämndemän. Däremot ser det bättre ut när det gäller fördelning över kön och etnisk bakgrund.
Vi ser inte anledning att i grunden förändra domstolens sammansättning. Däremot behöver nuvarande nämndemannasystem utvecklas för att bättre avspegla befolkningsstrukturen. Nämndemannasystemet har mot bakgrund av ovan en viktig funktion för att garantera lekmannainflytandet.”

Posted in General | 2 Comments

Föreningsfrihet

Efter dagens debatt i Studio Ett mot Jimmie Åkesson så har jag fått lite frågor om det verkligen är grundlagsskyddat att få deltaga i en kriminell organisation. Svaret är ja, de enda undantagen från föreningsfriheten gäller “militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande” (RF 2:24).

Jag tycker att man ska vara mycket försiktig med att ändra grundlagen för att göra ytterligare inskränkningar i våra grundläggande fri- och rättigheter. Gränsdragningen är mycket svår. Vad är en kriminell organisation? Ska det vara olagligt att umgås med fel personer, även om man själv inte begår några brott?

För de som vill läsa mer så hittade jag en uppsats från min gamla fakultet som täcker frågan ganska bra ur flera perspektiv.

Posted in General | Tagged , , | 14 Comments

ACTA, Q&A

Det är fantastiskt att en så liten lagändring kan få så många att bli upprörda. Men så kan det gå när man väljer att tro på alla som vill skrämmas. Jag har varit med och tagit fram en “Q&A” till vårt C-internnät, men det är inget hemligt så jag lägger ut det här också (istället för att skriva allting själv en sen lördagskväll).

Centerpartiets syn på ACTA

Vilka har Centerpartiets ingångar i förhandlingarna varit?

Immaterialrättsintrång är ett stort problem för många företag, och även för konsumenter. Företagen går miste om intäkter när cigaretter, kläder och läkemedel piratkopieras – och konsumenter blir lurade. I värsta fall kan en piratkopierat läkemedel vara verkningslöst eller t.o.m. farligt. Därför är det bra att många länder gemensamt velat förhandla om åtgärder för att motverka immaterialrättsintrång. Det som varit dåligt har varit hemlighetsmakeriet kring förhandlingarna. Centerpartiet har i regeringen verkat för att förhandlingarna skulle vara så öppna som möjligt. Med öppnare förhandlingar hade mycket ryktesspridning kunnat undvikas.

Centerpartiet har även verkat för att bestämmelserna i ACTA ska vara proportionella, rättssäkra och väl avvägda med hänsyn till integritetsaspekterna.

Vad tycker Centerpartiet om resultatet av förhandlingarna?

Resultatet är acceptabelt. Avtalet kommer att få störst effekt i de länder som inte idag har en lagstiftning som lever upp till ACTA-avtalets krav. De måste ändra sin lagstiftning, och det är bra. Sverige behöver inte göra några lagändringar – med ett undantag – eftersom vi redan uppfyller de krav som ACTA ställer. Den enda lagändring som behövs är en ändring i varumärkeslagen och den kan accepteras (se mer om lagändringen nedan). Avtalet innebär alltså ökade möjligheter att bekämpa piratkopieringen internationellt sett, men små ändringar för lagstiftningen i Sverige.

Är det något vi skulle vilja se annorlunda?

Hemlighetsmakeriet kring förhandlingarna var inte bra. De borde ha varit öppnare. Sedan innehåller också avtalstexten en rad formuleringar som är mindre bra. Det är formuleringar som inte är juridiskt bindande, men som kan (över)tolkas på ett sätt som gör att man tror att avtalet är mer långtgående än vad det är. Det hade varit bättre om avtalet hade varit mer ”kort och koncist”.

ACTA – Bakgrundsbeskrivning

I syfte att förbättra respekten för immateriella rättigheter inleddes i juni 2008 förhandlingar om ett nytt handelsavtal om åtgärder mot immaterialrättsintrång, ACTA-avtalet (Anti-Counterfeiting Trade Agreement). De förhandlande parterna var EU och dess medlemsstater samt Australien, Japan, Kanada, Marocko, Mexiko, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydkorea och USA. Förhandlingarna blev klara i slutet av år 2010. I samband med detta offentliggjordes den slutliga lydelsen av avtalet, som numera även finns på svenska.

Den 1 oktober 2011 undertecknades ACTA av Australien, Japan, Kanada, Marocko, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea och USA. EU och de flesta av EU:s medlemsstater, bl.a. Sverige, undertecknade avtalet den 26 januari 2012. Undertecknandet innebär att EU och dess medlemsstater går vidare med sina processer avseende ACTA-avtalet. Det innebär bland annat att avtalet kommer att bli föremål för en noggrann granskning och analys i Europaparlamentet och nationellt.

Ett svenskt tillträde till ACTA kräver riksdagens godkännande. Den svenska processen kommer bland annat inkludera remittering av en departementspromemoria om Sveriges tillträde till ACTA-avtalet. Det beräknas kunna ske senare i vår. Därefter ska en proposition utarbetas som riksdagen får ta ställning till.

Frågor och svar om ACTA

Vilka blir de största förändringarna/konsekvenserna av ACTA jämfört med idag?

ACTA kommer att komplettera TRIPs-avtalet i vissa avseenden som kan få stor betydelse när det gäller grov brottslighet. Exempelvis kräver TRIPs-avtalet endast att tullen ska kunna ingripa vid import, medan motsvarande reglering i ACTA även omfattar export. Det kan minska inflödet av förfalskade produkter i Europa. Därutöver kommer ACTA bland annat innebära att det skapas ett nytt forum där intresserade länder kan diskutera dessa viktiga frågor med varandra. Samarbete och informationsutbyte är av stort värde på området.

Måste riksdagen godkänna avtalet?

Ja. Ett svenskt tillträde till ACTA kräver riksdagens godkännande. Den svenska processen kommer bland annat inkludera remittering av en departementspromemoria om Sveriges tillträde till ACTA-avtalet. Det beräknas kunna ske senare i vår. Därefter ska en proposition utarbetas som riksdagen får ta ställning till.

Vilka lagändringar kommer att krävas i Sverige?

Svensk lagstiftning uppfyller redan i dag i det närmaste alla krav som följer av ACTA. Den enda lagändring som ACTA kommer att kräva för svensk del är att polis och åklagare ska ges vissa möjligheter att ingripa mot varumärkesintrång trots att rättighetshavaren inte angivit brottet till åtal. Motsvarande gäller redan i dag vid bland annat upphovsrättsintrång.

Varför ska polis och åklagare kunna ingripa mot varumärkesintrång även utan angivelse från målsäganden?

På internationell nivå anses det vara väldigt viktig att polis och åklagare kan ingripa även utan angivelse från målsäganden. Annars kan de personer eller organisationer som ligger bakom den olagliga tillverkningen hota målsäganden till tystnad och på så sätt undvika rättsliga åtgärder. Vi har också på internationell nivå uppgifter om att den illegala handeln med förfalskade varor är en av de snabbast växande formerna av organiserad brottslighet. Motsvarande möjlighet att ingripa utan angivelse finns redan idag när det gäller till exempel upphovsrättsintrång. Lagändringen är alltså av mindre karaktär och har under förhandlingarnas gång varit förankrad i riksdagens näringsutskott.

Varför har ACTA-förhandlingarna inte ägt rum inom ramen för något befintligt organ, exempelvis Världshandelsorganisationen (WTO) eller FN:s organ för immaterialrättsliga frågor (WIPO)?

Skälet till att ACTA-förhandlingarna inte har skett inom ramen för WTO eller WIPO är att vissa länder inte vill diskutera behovet av ytterligare åtgärder mot immaterialrättsintrång. ACTA-parterna var således hänvisade till att förbättra samarbetet sinsemellan eller att inte göra något alls.

Är inte ACTA meningslöst om inte fler länder är med?

Det är förstås positivt om fler länder ansluter sig till ACTA. De flesta länder vill också skydda immateriella rättigheter. Även om antalet anslutna stater blir begränsat kommer dock ACTA att innebära bättre möjligheter till samarbete och informationsutbyte mellan intresserade länder.

Har Sveriges riksdag haft inflytande över ACTA:s utformning?

Ja, riksdagens näringsutskott har löpande informerats om förhandlingarna och överlagt om svenska ståndpunkter. Slutresultatet är i överensstämmelse med den ståndpunkt som förankrats i näringsutskottet.

Har den ACTA-kommitté som inrättas genom avtalet möjlighet att ändra ACTA-avtalet?

Nej, kommittén kan bara föreslå att avtalet ska ändras. För att en ändring ska komma till stånd krävs att parterna till avtalet ingår ett nytt avtal om detta.

Varför har allmänheten haft begränsad insyn i förhandlingarna?

Förhandlingar om handelsavtal sker i regel under utrikessekretess. Även ACTA-förhandlingarna inleddes under förutsättningen att innehållet i förhandlingsdokumenten inte skulle offentliggöras. Sverige arbetade dock hårt för att ökad öppenhet kring förhandlingarna. Detta arbete gav successivt resultat. Under våren 2009 enades förhandlingsparterna om att offentliggöra ett dokument som beskrev bakgrunden till, syftet med och innehållet i de pågående förhandlingarna. Kort därefter beslutades att offentliggöra dagordningarna inför förhandlingsrundorna. Öppenheten ökade ytterligare i april 2010, då parterna offentliggjorde den konsoliderade förhandlingstexten. Därefter offentliggjordes uppdaterade förhandlingstexter i oktober, november och december 2010.

Kommer ACTA att leda till olika inskränkningar?

I den offentliga debatten hävdas från vissa håll att ACTA kommer att leda till stora förändringar när det gäller exempelvis fri- och rättigheter på internet, eller fattiga länders tillgång till lagliga generiska läkemedel. Det stämmer inte. Svensk lagstiftning uppfyller redan i dag i det närmaste alla krav som följer av ACTA.

Kommer ACTA att hindra fattiga länders tillgång till billiga läkemedel?

Nej, parternas avsikt har aldrig varit att ACTA ska försvåra den lagliga globala handeln med generiska läkemedel. Det har betonats vid flera tillfällen. I debatten har oron framför allt handlat om att man har varit rädd för att ACTA-länderna ska tvingas att ge tullen större möjligheter att ingripa mot misstänkta patentintrång. Som framgår av den slutliga lydelsen omfattar dock tullavsnittet i ACTA överhuvudtaget inte patent. Det är alltså helt klart att ACTA inte kommer att ha någon sådan effekt.

Kommer ACTA att leda till mer ingripande åtgärder mot upphovsrättsintrång på Internet?

Nej, ACTA:s bestämmelser angående intrång via internet är allmänt formulerade och överlåter till varje part att själv bestämma detaljerna. För svensk del ändrar de ingenting.

Innebär ACTA att internetleverantörerna görs ansvariga för det innehåll som deras kunder sprider eller laddar ned?

Nej, det är ett missförstånd. E-handelslagens regler om ansvarsfrihet för vissa mellanhänder påverkas inte av ACTA. Missförståndet tycks vara hänförligt till en bestämmelse om frivilligt samarbete. I den bestämmelsen anges att parterna ska sträva efter att främja gemensamma ansträngningar inom näringslivet för att effektivt motverka varumärkesintrång och intrång i upphovsrätt eller till upphovsrätten närstående rättigheter, samtidigt som man upprätthåller en rättmätig konkurrens och, i överensstämmelse med den partens lagstiftning, grundläggande principer såsom yttrandefrihet, rättvis process och skydd för privatliv. Bestämmelsen ger alltså staterna stort utrymme att själva avgöra om och i så fall på vilket sätt denna typ av överenskommelser ska uppmuntras. Det är dessutom upp till staterna själva att avgöra vilka överenskommelser som i så fall ska uppmuntras.

Liknande bestämmelser finns i e-handelsdirektivet och det så kallade IPRED-direktivet. Behovet av frivilliga åtgärder för att motverka immaterialrättsintrång är något som EU även har betonat i andra sammanhang, bland annat i en rådsresolution från mars 2010. Det är också något som kommissionen arbetar med. Så sent som i maj 2011 år enades berörda branscher om ett samförståndsavtal om hur man ska reducera försäljningen av förfalskade varor via internet. Den aktuella regleringen i ACTA ändrar alltså ingenting för svensk del.

Kommer ACTA att innebära utökade möjligheter för tullen att söka igenom mp3-spelare och datorer efter musik eller film?

Nej, ACTA ändrar ingenting när det gäller tullens möjligheter att söka igenom personligt bagage.

Många kritiker återkommer till att ACTA inte hindrar diverse långtgående åtgärder. Vad innebär egentligen detta?

I stort sett alla internationella avtal innebär att staterna enas om en gemensam lägstanivå för det område som avtalet reglerar. Som exempel på detta kan nämnas att TRIPs-avtalet uppställer vissa minimikrav när det gäller det immaterialrättsliga sanktionssystemet, men de parter som så önskar får införa ett mer långtgående skydd. ACTA är uppbyggt på samma sätt. Det är därför sant att de parter som så önskar kan välja att behålla eller införa regler som går längre än ACTA. Denna modell är dock den vanliga när det gäller internationella avtal, oavsett vilket ämnesområde avtalet rör. Staternas handlingsutrymme blir inte heller större genom ACTA än utan avtalet.

Posted in General | 47 Comments

Öppen idéprogramsprocess

För några månader sedan så skrev jag på facebook om att vi i Centerpartiets partistyrelse skulle tillsätta en grupp för att ta fram ett nytt idéprogram. En kompis kommenterade och föreslog att vi skulle köra en “wikilösning” så att alla som vill kan vara med och forma vårt nya idéprogram.

Jag gillade idén och tog upp den först med partistyrelsen och sedan när idéprogramgruppens ordförande Per Ankersjö var vald. Och visst är det så att alla får vara med och forma Centerpartiets politik, men också processen. Min kompis förslag gillades av idéprogramsgruppen och är nu verklighet!

Gå gärna in på www.centerpartiet.se/framtidsbygget för att vara med i vår öppna idéprogramsprocess!

Posted in General | 4 Comments

Bra att Göran Hägglund fick förnyat förtroende

Jag tror att det är bra både för Kristdemokeraterna och Alliansen att Göran Hägglund fick förnyat förtroende som partiordförande. Visst kan jag ha förståelse för att det finns en opinion inom partiet som vill ha en nystart, men att satsa på en politiker som redan har suttit i partiledning, regering och riksdag i mer än 20 år känns inte som så nystartande.

Hade det blivit Odell så tror jag att det hade blivit två minus för Kristdemokraterna, ett minus för Alliansen, men ett plus för Centerpartiet… Jo, jag menar så här: Kristdemokraterna hade tappat sympatisörer eftersom det knappast är inom den frikyrkliga värdekonservativa befolkningen som de kan hitta nya väljare, men däremot förlora de som inte känner sig hemma bland abortmotståndare och homofober.

Vidare hade Kristdemokraterna förlorat inflytande inom regeringen eftersom de hade hamnat i flera omöjliga förhandlingssituationer, i värsta fall hade de till och med lämnat regeringen. Detta hade givetvis inneburit ett stort minus för Alliansen som helhet och, i värsta fall, skulle Alliansen gått i graven.

En Odell-seger hade dock kunnat ge oss i Centerpartiet ett plus. Nämligen ett plus i antal medlemmar. Jag har hört kristdemokrater som har pratat om att de inte skulle kunna stanna kvar i partiet om Odell hade petat bort Hägglund. Kanske hade vi till och med kunnat utöka vår riksdagsgrupp med en eller ett par ledamöter….

Hade visserligen varit trevligt, men för Kristdemokraternas, Alliansens och svensk politiks skull så är jag glad över Hägglunds relativt klara seger i omröstningen, 198-88.

Posted in General | Leave a comment

Stefan Löfven

Nu har både hans mamma och Leif Pagrotsky bekräftat att VU:s förslag på ny partiordförande är Stefan Löfven, så nu kan vi nog vara säkra på att det är så. Socialdemokraterna var extra glada i matsalen idag så de verkar vara nöjda med att vara färdiga med processen.

Vad ska man säga om Stefan Löfven? Ja, jag har ingen aning. Jag har aldrig hört honom tala, jag har aldrig hört honom diskutera något annat än fackliga frågor och jag har ingen aning om hans utbildning och bakgrund. Visst är han känd som person och som IF Metalls ordförande, men han är ju helt okänd som politiker. Har han ens suttit i kommunfullmäktige eller i någon kommunal nämnd?

Denna person för alltså Socialdemokraterna fram som sin kandidat till statsministerposten vid valet om 2,5 år. Det kan gå bra, men det kan också bli magplask. Ett riktigt magplask. Skulle han bli statsminister så är han definitivt Sveriges minst politiskt erfarne statsminister genom tiderna, han kommer inte ens ha suttit i riksdagen då.

Det ska också bli intressant att se hur mycket han kommer att fortsätta vara IF Metall och LO-företrädare. Kommer han att lyckas släppa den rollen? Visst har Socialdemokraterna suttit i LO:s knä i årtionden, men det är ändå en annan sak att LO tar över partiet. Vilken näringslivspolitik och ekonomisk politik kommer han att företräda? Frågorna är oerhört många!

Men, till en början är jag övertygad om att han kommer att lyckas förbättra opinionssiffrorna. En del vilsna socialdemokrater som under de senaste månaderna gått till Mp, V, M och Sd kommer nu att återvända. Speciellt Sverigedemokraterna, som tidigare har tagit många LO-anslutna, kommer att få ett tapp. För vår del i Centerpartiet önskar jag bara att vi nu åter kan börja prata politik.

Posted in General | 2 Comments

Bra jobbat av liberalerna i Europaparlamentet

Alla nyheter som inte handlar om Juholt, socialdemokraterna, ledarkris och nu idag Stefan Löfvén tycks falla bort, därför vill jag uppmärksamma en av gårdagens bra nyheter.

EU kom igår med ett förslag på förbättrat dataskydd på Internet, t.ex. en rätt att få sina uppgifter raderade när man avslutar sitt Facebookkonto. Jag tycker att detta är ett bra steg i rätt riktning för ökat skydd, samtidigt måste var och en ändå fundera på vad man skriver och lägger ut för bilder. Jag ser ofta bilder som mina facebookvänner, oftast yngre sådana, lägger ut som jag tänker att det kommer de att ångra. Inte så kul när man söker jobb några år senare och arbetsgivaren hittar tokiga fyllebilder på nätet.

Sammanfattningsvis bra med starkare lagskydd, men var och en måste först och främst rannsaka sig själv och hur man sprider uppgifter/bilder på sig själv och andra.

Posted in General | Leave a comment

Fadime och Juholt

Idag hade jag hoppats att media skulle fyllas av diskussioner kring våld och förtryck i hederns namn. Det är tio år sedan Fadime Sahindal mördades av sin pappa för att hon vägrat att inordna sig i familjens hederskultur och dessutom berättat i media och i riksdagen om det. I onsdags anordnade talmannen tillsammans med bl.a. riksdagens manliga nätverk (där jag är ordförande) ett seminarium till Fadimes minne. Det var väldigt gripande när Maryam Yazdanfar läste upp Fadimes tal som hon höll i riksdagen två månader före mordet. Jag fick också en möjlighet att prata om att fler män måste engagera sig och att Sverige behöver en “Force Marriage Act” för att förhindra tvångsäktenskap.

Tyvärr har den här lördagen inte handlat om Fadime eller hedersrelaterat våld, utan om Håkan Juholt. Jag förstår att han avgår, men det var knappast så frivilligt som han och Carin Jämtin försöker ge sken av. Hon gjorde en riktig “Bagdad Bob” när hon försökte förklara att Verkställande Utskottet inte alls visste igår att Juholt skulle avgå idag. Det är också tydligt att Juholt inte har förstått sin egen del i vad som har hänt, det är “klassförakt” och borgerliga ledarsidor som är ansvariga.

Nu sätter “vem vill och vem vågar säga att de vill-leken” igång igen. Först var det Mona Sahlin som valdes eftersom en lång rad andra kandidater sagt nej och sedan hände samma sak med Håkan Juholt. Det har gått bra (alltså för oss i Alliansen…). Skulle tro att det är ungefär samma kandidater som är aktuella nu som för tio månader sedan och eftersom jag då tippade Sven-Erik Österberg så får jag göra samma sak nu (tror nämligen att Wallström, Nuder och Bodström fortfarande säger nej, detsamma gäller sannolikt Pagrotsky, Messing och Eneroth också).

Till sist måste jag hänvisa tillbaka till vad jag skrev den 11 mars förra året: “Jag känner inte honom, har aldrig ens debatterat mot honom. Men jag frågade en kollega som känner honom betydligt bättre och han beskrev Juholt med tre ord: “Snäll, slarvig, slugger”. Det låter ju ganska bra. Alltså för oss…”

Tänk så rätt det var!

Posted in General | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Förvirrande

Tidigare idag så upptäckte jag att t.ex. inlägget om “Tillbaka från semestern” och ett antal kommentarer hade försvunnit. Då skrev jag ett inlägg om det och frågade om någon av er läsare använder WordPress och kanske kunde veta varför. Nu när jag kommer tillbaka till datorn efter ett möte med Rikspolisstyrelsens styrelse så är de tidigare försvunna inläggen/kommentarerna tillbaka, men istället har inlägget med frågan om WordPress försvunnit.

Förvirrande! Någon som kan WordPress och kan förklara?

Posted in General | 3 Comments

Tillbaka från semestern

Har haft två välbehövliga semesterveckor med familjen. Nu är jag tillbaka i vardagen och en dag som denna måste man skriva några ord om Malmö även om det senaste dödsfallet inte tycks vara något mord/dråp.

Att det finns kriminella gäng som ligger i strid med varandra i Malmö är inget nytt. De båda falangerna har under lång tid kämpat om den kriminella marknaden. Mycket har sagts om detta, Malmötidningarna har skrivit om det i flera år. Tyvärr har det eskalerat och det är dags att verkligen sätta till nationella resurser för att få stopp på gängen.

Vad gäller diskussionen om vapen så blev jag intervjuad av 5-6 olika tidningar i veckan som gick. Jag vill se hårdare straff för den som har vapen på offentlig plats. T.ex. den som har ett automatvapen i bilen på torget på lördagskvällen bör dömas för grovt vapenbrott. Att bara generellt höja straffskalan för vapenbrott vill jag dock varna för, då omfattas även mindre straffvärda vapenbrott som inte har någonting med kriminella uppgörelser att göra (jfr jägare som har förvarat vapen fel i hemmet).

Jag vill också ha en ny vapenamnesti, något som jag har tagit upp vid flera tillfällen förut. Ny lag om vapenamnesti tas fram under året och i början av 2013 kan vi ha den tredje vapenamnestin. Förra gången, våren 2007 lämnades nästan 14 000 vapen och vapendelar samt 14 ton ammunition in.

Posted in General | 8 Comments

Var går gränsen?

I signalspaningsdebatten ber många mig om att göra bedömningar på spekulationer, ofta med utgångspunkt från att FRA eller Säpo inte vill följa lagstiftningen, så nu tänkte jag spekulera lite kring var gränsen går för att säga ja till signalspaning.

(Allt är mina påhitt, inga hemliga uppgifter ligger bakom.)

Om vi med säkerhet skulle veta att det inom ett år kommer att genomföras ett terrordåd mot Sverige som kommer att döda hundratals personer. Samtidigt som vi vet att utan signalspaning kan vi inte stoppa det, men med signalspaning så kommer dådet att kunna stoppas. Med denna bakgrundskunskap så tror jag att minst 99,9 procent av Sveriges befolkning hade sagt att vi ska ha signalspaning.

Om vi vänder på det och säger att vi vet att det inte kommer att finnas några hot mot Sveriges säkerhet inom en överskådlig framtid och att signalspaning varken skulle göra från eller till ändå. Ja, då tror jag att de allra flesta skulle ifrågasätta varför vi ska ha signalspaning.

Men om vi hamnar någonstans mitt emellan? Var går gränsen? Låt oss säga att det är 10 % risk att det kommer att genomföras ett terrordåd i Sverige med många döda som följd inom tio år. Med dagens verktyg för Säpo (öppen källindrivning, samarbete med andra länder, annan underrättelseverksamhet) så är chansen att stoppa dådet 25 % men med Säpo-tillgång till signalspaning så är chansen 50 % att stoppa massmordet. Vad skulle svenska folket säga om detta? Är den lägre risken för terrordåd värd kostnaderna vad gäller pengar och integritet? Jag är övertygad om att en mycket stor del av svenska folket säger ja i det läget.

Blir det någon förändring om risken är 1 % och att chansen att stoppa dådet med signalspaning ökar från 25 till 35 %?

Spekulationer? Visst, men många som är med i den här debatten verka tycka att det är intressant och givande att spekulera så varför då inte spekulera på det här sättet?

Posted in General | 51 Comments

Säkerhetspolisen ansvarar för rikets säkerhet

Idag har regeringen genom justitieminister Beatrice Ask och Socialdemokraterna genom justitieutskottets ordförande Morgan Johansson presenterat en överenskommelse om att Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen ska få ge inriktningsuppdrag till Försvarets Radioanstalt. Vid FRA-beslutet 2008 beslöts att endast regeringen, Regeringskansliet och Försvarsmakten skulle få ge sådana inriktningsuppdrag. Samtidigt beslöts att polisens tillgång till signalspaning skulle utredas.

Detta har skett i två omgångar och det är ingen tvekan om att framförallt Säpo men också RKP i viss utsträckning har ett mycket stort behov av signalspaning för att klara av sitt uppdrag vad gäller rikets säkerhet, kontraterrorismen, kontraspionaget, författningsskyddet och personskyddet. Utredaren har tittat på om Säpo skulle bygga upp egen signalspaningskapacitet (som de har haft för ett antal år sedan), men det var ett betydligt sämre alternativ på alla plan än att Säpo/RKP får ge inriktningsuppdrag till Försvarets Radioanstalt.

Det som nu föreslås är inte att Säpo/RKP ska få ge vilka inriktningsuppdrag som helst, utan de tidigare lagarna om när signalspaning får ske kvarstår. Detta begränsar mycket tydligt när Försvarsunderrättelsedomstolen ska godkänna en beställning. Signalspaning för endast ske för att kartlägga vissa företeelser i försvarsunderrättelseverksamhet, alltså verksamhet som bedrivs till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt i övrigt för kartläggning av yttre hot mot landet. Det handlar inte om brottsbekämpande, signalspaning får inte användas i syfte att inhämta uppgifter i en förundersökning.

Vad gäller RKP så är det viktigt att påpeka att signalspaning endast får ske i syfte att kartlägga grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen. Det innebär att det är i en mycket begränsad del av RKP:s verksamhet som signalspaning kan användas, det lär handla om ett fåtal tillfällen per år.

Utöver att all signalspaning prövas i domstol i förväg så finns det flera kontrollmekanismer. Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet (SIUN) har tillsyn över verksamheten, det finns ett särskilt insynsråd vid FRA, behandlingen av personuppgifter granskas särskilt av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) och en årlig skrivelse ska lämnas till riksdagen.

Det är ingen tvekan om att signalspaning innebär en integritetskränkning. Det faktum att signaler som går i kabel ut från vårt land (med det inte sagt att det bara är signaler som har slutdestination i annat land som går den vägen) “filtreras” efter information som FRA spanar efter är i sig en integritetskränkning. Jag menar dock att den ytterligare integritetskränkning som det innebär att ge Säpo/RKP möjlighet att rikta in spaningen är begränsad i förhållande till helheten.

En proportionalitetsbedömning ska göras mellan integritetskränkningen och behovet av åtgärden och eftersom Säpos behov är så omfattande så menar jag att den proportionalitetsbedömningen klaras. Man måste också fråga sig vem som ska ha tillgång till signalspaning när den nu finns. Jag menar att den myndighet som har ansvar för rikets säkerhet också bör ha tillgång till ett av de främsta redskapen för att utföra sitt uppdrag. För mig är det minst lika viktigt att Säpo har tillgång till signalspaning som att Försvarsmakten har det. De icke-militära utländska hoten mot Sveriges säkerhet är betydligt mer omfattande än de militära hoten.

Jag kan ha förståelse för att det finns de som menar att Sverige inte ska ha någon signalspaning pga integritetsintrånget. Jag håller inte med, men kan förstå den avvägningen. Samtidigt måste man då fråga sig om vi ska ha en Säkerhetspolis med ansvar för rikets säkerhet. Jag tror att de flesta svarar ja på den frågan. Man måste också fråga sig om det är rimligt att vårt land blir fullständigt beroende av andra länders underrättelsetjänster. För så blir det om vi inte har egna primärkällor. Det blir också lite tveksamt om Sverige ska ta emot underrättelser från andra länder som har signalspanat (nästan alla västländer har signalspaning, de flesta har dock det i hemlighet eller att lagstiftningen kring signalspaningen är hemlig). Är det bättre att andra länder signalspanar och ger oss underrättelser än att vi själva utför signalspaningen?

Vad gäller Centerpartiets interna process så har jag tagit upp frågan i riksdagsgruppen och fått ett positivt svar. När det gäller stämmobeslut så har vi ett från Åre att vi ska verka för en översyn av FRA-lagen och det har vi också fått genom. Eftersom den granskning som har skett gjordes i ett så tidigt skede att FRA knappt hade påbörjat signalspaning med den nya tekniken så blev resultatet därefter. Vi krävde då en ny utvärdering och det kommer det alltså att bli.

Posted in General | 32 Comments

Klokt av fotbollsförbundet

Landslagsspelarna ska vara föredömen för alla tjejer och killar som spelar fotboll. Därför är det ett klokt beslut som Svenska Fotbollsförbundet fattade idag när de stängde av Alexander Gerndt från landslagsspel pga misshandelsdomen. Avstängningen är tillsvidare och man kan givetvis diskutera om Gerndt någonsin ska få spela i blågula landslagsdressen igen. Men jag menar att om han erkänner, medger att han har problem, ber om förlåtelse och kanske även går i terapi eller liknande behandling så ska han ha en chans att återta en landslagsplats. Jag gillar åtminstone inte straff som är för evigt oavsett vad den straffade gör.

Posted in General, Sport | Tagged , , | 6 Comments

Äntligen Slussen

Jag är en av alla de tiotusentals som använder Slussen varje dag. Denna för dåtiden smarta trafiklösning har blivit en skamfläck för hela Stockholm. Tänk att på ett av stadens mest centrala lägen där tiotusentals människor passerar dagligen vill inte en normal restaurang eller affär etablera sig. Så illa är det och det har gått år efter år. Men, nu har äntligen beslut fattats och det var på tiden.

Posted in General | 5 Comments

Hur tänkte Morgan Johansson nu?

Visst blir det en aning ironiskt när en socialdemokrat säger om Moderaterna, “finns en risk när ett parti tar emot pengar från privata företag eller stiftelser. Det finns alltid en risk att man skapar hållhakar på politiker”. Hur var det nu med LO? Hur mycket pengar ger LO till Socialdemokraterna och snacka om hållhake!

Bakgrunden till Morgan Johanssons uttalande är att han har KU-anmält Beatrice Ask för att hon har sagt att “Moderaterna har inte tagit emot bidrag från juridiska personer från att vi ingick regering 1976”. Johansson hävdar att det inte är sagt och har därför anmält Ask till konstitutionsutskottet.

Men hur tänkte han då? Beatrice Ask har knappast uttalat sig om Moderaternas interna bidragsmottagande som justitieminister, utan som vice partiordförande i Moderaterna. Och såvitt jag vet så kan inte KU granska vad en vice partiledare säger, det ligger helt enkelt utanför KU:s mandat. Det borde Morgan Johansson förstå, förra mandatperioden var han ledamot i just KU.

I sak tycker jag att både Socialdemokraterna och Moderaterna borde redovisa var de får sina pengar ifrån, precis på samma sätt som Centerpartiet gör. Inte så att varje småsumma ska redovisas, det vore att röja vem som är medlem i vilket parti och det ska vara hemligt, utan jag menar att bidrag från företag eller större bidrag från privatpersoner borde redovisas. På samma sätt bör pengar redovisas även om de kommer från ett företag till en stiftelse och sedan vidare till partiet.

Posted in General | 17 Comments

Dagens pajas – Roland Utbult

Om man ger sig på en person så bör man ha bra på fötterna. Kristdemokrater är normalt ordentliga och försiktiga. De kritiserar sällan andra inom alliansen, de är snarare mer benägna att kritisera internt, även om det för tillfället har lugnat sig för Göran Hägglund.

En som inte tycker att det är viktigt att hålla sig till fakta är den kristdemokratiska riksdagsledamoten Roland Utbult. Han är tydligen själv musiker, kristen sångare (inte riktigt vad jag lyssnar på), och har fått sitt partis förtroende att vara ersättare i några utskott, bl.a. kulturutskottet. Nu har han valt att ge sig på Annie Lööf på ett sätt som han borde få skämmas över.

Det börjar med att han blandar ihop nedladdning med fildelning. Det är tyvärr inte sällsynt att det sker, men det blir inte mer acceptabelt för det. Nedladdning är när man laddar ner någonting utan att samtidigt tillgängliggöra för andra, medan fildelning normalt innebär att man både laddar ner och laddar upp. Centerpartiet har sedan upphovsrättslagen ändrades 2004 sagt att nedladdning av upphovsrättsskyddat material för privat bruk bör vara lagligt medan det ska förbli olagligt att tillgängliggöra upphovsrättsskyddat material för andra. Inte minst för att det är svårt för vem som helst att veta vad som är upphovsrättsskyddat och vad som inte är det, allt mer är utlagt på Internet för att spridas. Den politiken står fast.

Samtidigt har vi också sagt att dagens upphovsrättslagstiftning inte har hängt med i tiden. Den är från en tid då digitaliserade verk var något okänt.

“Dagens upphovsrätt riskerar att medföra att vi inte till fullo kan dra nytta av den nya tekniken. Centerpartiet tycker det att är viktigt att sluta se Internet som ett hot, som en världsomspännande kopieringsmaskin, och i stället se de möjligheter Internet ger, för såväl upphovsmän som användare. Därför vill Centerpartiet tillsätta en utredning som ska se över hur en ny upphovsrättslagstiftning bör se ut. Centerpartiet vill att utredningen särskilt ska belysa hur en lämplig balans skapas mellan användarnas och upphovsrättsinnehavarnas intressen. Utredningen bör även se över vilken rättsordning som främjar mesta möjliga kreativitet, skapande och innovation, samt hur ersättningssystemet till upphovsmän kan se ut i framtiden. Det måste ske på ett sätt som välkomnar ny teknik istället för att se den som ett hot, och som uppmärksammar dagens snabba teknikutveckling och nya marknadsmöjligheter.” Citerat från vår hemsida.

Om Roland Utbult tycker att dagens upphovsrättslagstiftning är alldeles utmärkt och fungerar felfritt så är han nog ganska ensam om det. Åtminstone har han inte sin partivän och minister Stefan Attefall på sin sida, så här skrev Attefall som då var gruppledare för Kd i riksdagen i ett pressmeddelande 2008: “Under åren har flera teknikskiften skett, ta till exempel radion, kassettbanden och videon för att bara nämna några. Upphovsrätten har alltid värnats tidigare och så måste det vara även fortsättningsvis. Samtidigt måste vi hitta praktiska lösningar vad gäller fildelning för privat bruk. En lösning kan vara en stimavgift på bredbandsabonnemangen. Den explosionsartade tekniska utvecklingen innebär nya möjligheter. Det är viktigt att ta tillvara dessa tekniska möjligheter, samtidigt får ingen förlora på utvecklingen. Idag ställs till stor del upphovsmakarna mot konsumenternas allt högre ställda förväntningar.”

Se där, Kristdemokraterna som parti kanske inte tycker att upphovsrätten fungerar så bra som Roland Utbult tycker. Verkar nästan som att hans egen parti sympatiserar mer med Centerpartiets syn på förändringsbehovet av upphovsrätten än med hans egna åsikter i frågan.

Vidare uppmanar denna Utbult Annie att läsa på om alliansens kulturpolitik och hänvisar till Kulturpropositionen “Tid för kultur”. Ja, den är från 2009 och vi har då liksom så många andra gånger kompromissat för att få ihop en fungerande allianspolitik och det kommer vi att göra även framöver (men Utbult kanske tillhör den Kd-falang som vill att de ska söka sig bort från allianssamarbetet?). Då 2009 satt Annie, då Johansson, i riksdagen medan Roland Utbult inte gjorde det. När propositionen skrevs var han fortfarande folkpartist, sedan bytte han tydligen parti för att öka sina chanser, vilket uppenbarligen var framgångsrikt.

Slutligen visar Utbult sin fullständiga okunskap när han skriver om att Annie som näringsminister skulle ändra upphovsrättslagstiftningen. För det första är det inte en minister som ändrar lagen, men värre är: Roland Utbult borde om han är så intresserad av upphovsrättslagstiftningen veta att det inte är en fråga som ligger på näringsdepartementet utan på justitiedepartementet. Det är alltså Beatrice Ask som är ansvarig för den immaterialrättsliga lagstiftningen och inte Annie Lööf!

Pinsamt Roland Utbult! Inte blir det bättre av att han kallar Annie för populist. Har han sagt samma sak till Stefan Attefall?

Posted in General | 21 Comments

Vad är ett rimligt straff vid grovt rattfylleri där förare kör ihjäl någon?

Igår kom det en undersökning från Statens väg och transportforskningsinstitut som har gett rubriken “Rattfulla får lägre straff” i flera medier. Det är givetvis en allvarlig signal, men samtidigt bör man vara lite försiktig och också kritisk till själva undersökningen. Detta har bl.a. Dagens Juridik skrivit om.

Men frågan vad som är ett rimligt straff för en person som grovt rattfull kör ihjäl någon, t.ex. ett barn som cyklar i vägrenen, kvarstår. Det är ingen tvekan om att han (eller hon) minst ska dömas för grovt vållande till annans död, grovt rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik, men kan det inte i de värsta fallen handla om en uppsåtsbedömning?

Den som kör grovt rattfull och har gjort det flera gånger förut, visar inte den personen en sådan likgiltighet inför andra människors liv och hälsa att det borde kunna vara fråga om ett eventuellt uppsåt, s.k. likgiltighetsuppsåt?

Redan 2004 motionerade jag om detta i riksdagen:

“Dagligen utspelar sig tragedier på våra vägar, varav en stor andel beror på alkoholpåverkade förare. Trots livsfaran för föraren och omgivningen, allmänhetens fördömande och risken för relativt hårda straff är berusade förare ett ständigt återkommande gissel. Likgiltigheten inför sina medmänniskors liv och hälsa är slående. Om det värsta skulle inträffa och den berusade föraren berövar annan livet borde denne, i fall av grovt rattfylleri, kunna dömas för dråp. Grunden för detta är att brottet bör leda till hårdare straff än vad som ryms inom vållande till annans död, samt att likgiltigheten nästan kan likställas med s k eventuellt uppsåt, vilket är det minsta som krävs för att idag kunna dömas för det uppsåtliga brottet dråp. Att berusad förare som berövar annan livet i fall av grovt rattfylleri bör kunna dömas för dråp bör ges regeringen till känna.”

Jag är inte lika säker idag som jag var 2004, åtminstone är det inte så enkelt som det verkar i min motion. Men tankarna kvarstår, borde inte en lastbilschafför som kör mot trafiken på motorvägen med 1,82 promille i blodet och dödar fem personer kunna dömas för dråp?

Detta hände den 19 oktober 2004 (tre veckor efter jag hade skrivit min motion till riksdagen).

Posted in General | 7 Comments

På rätt väg vad gäller Säpos Stasiarkiv

Igår hade vi en lång diskussion på Centerpartiets riksdagsgrupp om Säpoarkivet med misstänkta Stasiagenter. Det var en bra diskussion och givetvis kändes det bra att riksdagsgruppen ställde sig bakom mitt förslag som jag skrev om redan för nästan två veckor sedan.

Det är givetvis också bra att justitieministern tänker bjuda in gruppledarna för en diskussion om hur större öppenhet kan skapas.

Posted in General | Leave a comment

Åter dags för Nordiska rådets session

Nordiska rådets session hålls en gång varje höst och i år är det dags för Köpenhamn. Sitter nu i Folketingssalen och det är Nordiskt toppmöte på temat “De åpne nordiske samfund”. Samtliga nordiska statsministrar är på plats och har talat. Många har i debatten tagit upp händelserna i Oslo och på Utöya i somras och det tycks vara full enighet om det som Norges statsminister Jens Stoltenberg sa direkt efter terrorattacken: “Hot mot vår demokrati och öppenhet ska mötas med mer demokrati och öppenhet”.

Själv är jag numera endast ersättare i Nordiska rådet (fick lämna NR:s presidium när jag blev vice ordförande i justitieutskottet, hinner inte sitta överallt), men eftersom Folkpartiet inte hade någon som kunde åka så får jag vara folkpartist och tjänstgör alltså på sessionen.

Som tillhörande Mittengruppen är det lite trist att sitta och titta på de fem nordiska statsministrarna. När vi träffades förra hösten i Reykjavik så var tillhörde två av fem statsministrar Mittengruppen, Danmarks Lars Lökke Rasmussen och Finlands Mari Kiviniemi. Nu är det ingen alls. Två tillhör konservativa gruppen (Reinfeldt och Katainen) och tre tillhör den socialdemokratiska gruppen (Thorning-Schmidt, Stoltenberg och Sigurdardottir).

Posted in General | 4 Comments

Sverige borde göra som Tyskland gjort med Stasiarkivet

De senaste dagarna har det varit en debatt om huruvida Säpos Stasiarkiv ska öppnas. Några av oppositionspartierna tycker det och det är också många enskilda ledamöter inom alliansen som har uttryckt detsamma. Socialdemokraterna har i dagarna sagt att de vill öppna, men med väldigt många restriktioner.

Jag tycker att frågan är svår. Man måste vara medveten om att de som finns i arkivet kommer att på olika sätt bli lidande av ett offentliggörande. Jag kan se löpsedeln på Expressen framför mig: “Hela listan på alla Stasispioner”.

Men får de inte skylla sig själv då? Svaret är säkert ja för många av dem. De valde att spionera för Stasi och jag skulle inte tycka synd om dem om det offentliggjordes även om det är länge sedan. Men för alla är inte svaret ja. Det lär finnas namn i arkivet på personer som överhuvudtaget inte kan förstå varför de finns med. De har pratat med någon som de litade på utan att veta att hon eller han var Stasispion. De kan också vara helt oskyldiga men det har funnits misstankar mot dem.

Man kan också fundera på om en person som inte är dömd för något ska straffas? För nog blir det ett straff på ålderns höst om det kommer ut att man medvetet eller omedvetet spionerat för Stasi. Borde det inte finnas en preskription även för den typen av straff? Frågan är svår. Offentlighet och öppenhet ska gälla som grundregel men ibland finns det skäl till inskränkningar.

Istället tycker jag att Sverige borde göra som Tyskland. Enligt vad jag har hört så var det inte ens en stor politisk fråga i Tyskland när det bestämdes att alla ska ha möjlighet att få ut vad som finns i Stasiarkivet om dem själva. Med andra ord, den som finns i arkivet ska ha möjlighet att få ut den informationen. Jag tycker att det är en rimlig lösning som Tyskland har valt.

Posted in General | 5 Comments

Det är långt till 2014

Nog ser det bra ut för Alliansen. Håkan Juholts popularitet är lägre än någon annan oppositionsledare har lyckats prestera någonsin medan statsminister Reinfeldt blir allt mer populär. Men, är det så säkert att “vi går mot ännu en valseger 2014” som Reinfeldt säger?

Det är klart att målsättningen är en ny valseger 2014. Alliansen ska åter få bilda majoritetsregering och Centerpartiet ska bli ett starkare parti inom alliansen. Men vi ska aldrig ta ut något i förskott. Opinionen förändras allt snabbare och en fråga kan vända upp och ner på allt.

Minns ni hur opinionsläget såg ut för fyra år sedan? Alliansen hade styrt i ett år och sjukförsäkringsfrågan hade dominerat debatten. Statsvetare dömde ut alliansen och sa att det inte fanns någon chans att det skulle bli omval 2010…. Sedan kom det en finanskris 2008 och opinionsläget vände. Skulle Mona Sahlin som statsminister kunna hantera en krisande ekonomi? Var det inte bättre att ha kvar Reinfeldt och Borg ändå?

Jag är helt enkelt trött på att höra på folk som tror att det går att förutsäga hur det ska gå. Ja, hur vädret ska se ut nästa vecka går väl att förutspå, men hur valresultatet ska bli om tre år? Nej, ingen kan veta vad som kommer att hända som kan vända upp och ner på allt.

Vi ska jobba på för att göra Sverige friare, grönare och tryggare. Varje dag. Utan tanke på oppositionens upp och nedgångar i opinionen och utan att ständigt tänka på vad som tillfälligt ger toppar i opinionsundersökningarna. Ingen har valt oss för att vi ska öka våra egna opinionssiffror, vi är valda för att förverkliga den politik som vi gick till val på.

Posted in General | 9 Comments

Udda partiledardebatt i riksdagen

Just nu pågår partiledardebatten i riksdagens kammare. Jag har suttit och lyssnat ett tag och ska tillbaka när det är Annies tur, men just nu blir det tv-sändning på kontoret istället.

Det är en ovanlig debatt. Det mediala intresset är enormt, det hänger journalister och fotografer i klasar utanför glasdörrarna i kammarfoajén. Det skulle kunna vara ett intresse för att de båda kvinnliga debattörerna, Annie Löof och Åsa Romson, gör sin första partiledardebatt i riksdagen. Det hade också kunnat vara hur Göran Hägglund ska klara sig nu när Kristdemokraterna har interna strider. Men icke.

Allt fokuseras på Håkan Juholt. Jag är inte förvånad. Det är klart att jag visste att det skulle bli så, men jag tycker ändå att det är tråkigt. Politiken, landets budget, är viktigare än Håkan Juholt, oavsett vad han har gjort eller inte har gjort.

Jag har inga synpunkter på mediadrevet, det har sin egen logik (om det finns någon logik), men det är uppenbart att politikens innehåll får stå tillbaka. Tyvärr drabbar det också vår nya partiledare Annie Lööf. Hade den här debatten varit “normal” så hade fokus bl.a. legat på hur hon sköter sig. Eftersom hon hittills gör en mycket bra debatt så är jag övertygad om att det skulle vara positivt, mycket positivt, för Centerpartiet. Men nu blir det inte så, Annie ska förmodligen vara glad över en notis om hur hon klarade sin debut.

När det gäller Juholt och hans hyresersättning så finns det mycket att säga, men jag nöjer mig med att notera att efter en genomgång (av personal på vårt kansli) så är inte reglerna så tydliga som jag först trodde. Det finns tydliga regler för om någon ledamot låter annan person bo i riksdagens lägenheter, men tydligen står det inte motsvarande när det gäller ledamots egen lägenhet som han eller hon får hyresersättning för. Jag kan tycka att samma regler borde gälla oavsett om det är riksdagens lägenhet som hyrs ut till ledamot eller om en ledamot får ersättning för egen lägenhet, men det står tydligen inte så i reglementet.

Själv har jag ett hus där även min familj bor och jag får ingen hyresersättning alls (istället får jag göra avdrag i deklarationen för dubbelt boende precis som andra som har dubbelt boende). Det beskedet fick jag redan för 7-8 år sedan och har aldrig ifrågasatt det (har väl sparat nästan en halv miljon av skattebetalarnas pengar mot om jag hade haft en lägenhet och fått hyresersättning…) och varför skulle jag göra det.

Posted in General | 19 Comments

Åtgärder för att få fler att donera organ

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur antalet donationer av organ och vävnader ska kunna öka.

Motivering

Det är enkelt att ge sin tillåtelse till donation av organ och vävnader efter sin död. Det går att anmäla sig direkt till donationsregistret via Internet, man kan fylla i ett donationskort som finns att hämta på apotek och vårdcentraler, samt man kan informera sina närstående om sin tillåtelse till donation.

Socialstyrelsen, via Donationsrådet, gjorde i november 2008 en opinionsundersökning som visar att åtta av tio svenskar är positiva till att donera sina organ och vävnader efter sin död. Trots detta så är det alldeles för få som lämnar sin tillåtelse till donation via donationsregistret eller på annat sätt. Det är ungefär 1,5 miljoner svenskar som är registrerade i donationsregistret, men det hade kunnat vara många fler.

Antalet organdonatorer och antalet transplanterade organ ökade år för år fram till och med 2008, men därefter har den positiva utvecklingen stannat upp eller rent av vänt nedåt. T.ex. vara antalet avlidna organdonatorer 2009 nere på 2005 års nivå och 2010 sjönk antalet ännu mer. Första halvåret 2011 ser dock lite bättre ut. Tyvärr ökar också antalet personer som väntar på organ. 1 juli i år väntade 757 personer på att få ett nytt organ och några av dem väntade på att få flera organ transplanterade. Många kommer att kunna få det livsnödvändiga nya organet, men vi vet också att flera kommer att avlida i väntan på rätt donator.

Motsvarande problem med brist på donatorer och organ finns givetvis även i andra länder, men det finns också många länder som är betydligt bättre än Sverige. Olika länder har olika metoder för att få fler personer att tillkännage sin vilja att donera efter sin död. Det finns länder som har en omvänd metod, de som inte meddelar att de inte vill donera anses vilja göra det. Detta är inte en metod som jag i första hand vill använda, utan det borde finnas andra europeiska exempel som vi i Sverige kan ta efter för att kunna öka antalet donatorer.

Regeringen bör därför låta utreda hur vi i Sverige ska gå till väga för att få fler människor att tillkännage sin tillåtelse till donation av organ och vävnader efter sin död.

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged | Leave a comment

Skönt att vi slipper S- och Kd-röran

Jag är inte avundsjuk, varken på Socialdemokraterna eller Kristdemokraterna. Vilken röra!

Håkan Juholt går på som värsta Bagdad-Bob när han hävdar att han inte alls har fått backa från det skuggbudgetförslag som S-riksdagsgruppen sa nej till förra veckan. Enligt Tommy Waidelich fanns det inte ens något förslag i förra veckan. Men, är det inte konstigt då att Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen Carina Moberg skrev i ett internt mejl: “?Vi har en budgetmotion som inte håller måttet, vare sig till form eller innehåll. Den måste helt enkelt skrivas om.”

I Kristdemokraterna är det om möjligt ännu rörigare. Göran Hägglund utmanas av Mats Odell och Marcus Birro hoppar upp som gubben ur lådan. Birro tar sedan tillbaka sin osannolika kandidatur men får ändå sparken från TV4:s Kvällsöppet. Något han kommenterar med: “De har betett sig skamligt, de är fega jävlar.” Nåja, han får säkert fortsätta som fotbollskommentator. Något som han också gör riktigt bra och där det är helt okej att vara Roma-partisk.

När det gäller kampen mellan den humoristiske, resultatinriktade och trevlige Göran Hägglund och den humorlöse, bittre och tidvis oförskämde Mats Odell så vill jag inte uttala mig om vem jag tycker ska leda Kristdemokraterna…. Det får de själva sköta. Men förmodligen kommer Leif Pagrotsky att skriva en debattartikel om varför de bör välja Odell.

Posted in General | 9 Comments

En spännande dag

Det händer verkligen mycket inom Centerpartiet just nu. I helgen som gick fick vi ny partiledare och en i stort ny partistyrelse. Idag var det dags för två nya ministrar och det blev precis som jag hade hoppats på.

Jag är verkligen glad över att Lena Ek kommer hem till den nationella politiken igen. Hon har gjort ett bra jobb i Europaparlamentet, men hur duktig man än är i Bryssel så får man inte speciellt mycket uppmärksamhet här hemma. Lena kommer att bli en alldeles utmärkt miljöminister. Hon är dessutom nästan halvskåning. Hon är visserligen född i Småland och bor i Östergötland, men hon läste juridik i Lund och undervisade sedan under några år. Hon har även varit lundaspexare och bostadsombudsman på AF. Hennes kontakt med Lund är fortfarande så bra att när hon hade sin 50-årsfest för några år sedan så hade hon den på AF i Lund.

Att vår nya partiledare Annie Lööf skulle bli minister var självklart och hon valde att ta över Maud Olofssons näringslivsministerpost. Dock utan energifrågorna som Anna-Karin Hatt tar över, samtidigt går de regionala tillväxtfrågorna den omvända vägen. Annie har också en del av sitt hjärta i Skåne och Lund. Även hon har läst juridik i Lund och bodde i Lund när hon kom in i riksdagen 2006. Annie har bara gått från klarhet till klarhet och även jag, som har jobbat nära henne i fem år, blir nästan förvånad över hur bra, mogen, klar och övertygande hon är hela tiden, i tv-program efter tv-program. Vi har fått en fantastiskt duktig partiledare och Sverige har fått en näringsminister som kommer att fylla Mauds rock ganska snabbt.

Utöver Annie och Lena så sitter Eskil och Anna-Karin kvar i regeringen och vi kan konstatera att det är fyra C-statsråd och de är alla fyra födda i Småland. För en skåning är det ändå okej, Lena och Annie har studerat juridik i Lund och Eskil utbildade sig till lantmästare på SLU i Alnarp.

Posted in General | 3 Comments

Häkte i Halland

I måndags var jag och besökte polisen i Halland angående bristen på häktesplatser. Det var ett intressant besökt och media var verkligen intresserade. Hallandsposten var kanske inte så oväntat, men att SVT, TV4 och SR Halland också kom visade hur viktig frågan är i Halland. Här lite från Hallandsnytt.

När en myndighet, i det här fallet Kriminalvården, sparar pengar genom en åtgärd som i sin tur skapar större kostnader för andra myndigheter så måste vi reagera. Rättsväsendet som helhet måste fungera och använda skattepengarna så effektivt som möjligt.

Min kollega Ola Johansson i samma fråga.

Posted in General | 2 Comments

Pensionsförsäkringars förmånstagare

Min första motion för året är inlämnad:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att begränsningarna avseende förmånstagare till pensionsförsäkringar bör tas bort.

Motivering

Den 1 januari 1994 ändrades kommunalskattelagens regler för pensionsförsäkringar så att även vuxna barn, över 20 år, kan insättas som förmånstagare till efterlevandepension. Tidigare kunde endast maka, make och sambo samt barn under 20 år få ut pengar från avliden persons pensionsförsäkring. Om inga sådana fanns tillföll det sparade kapitalet försäkringskollektivet, det vill säga andra försäkringstagare i försäkringsbolaget.

Regeringens motiv till att utöka kretsen av förmånstagare 1994 var att pensionsförsäkringar skulle kunna konkurrera med det nya individuella pensionssparandet (IPS), i vilket det sparade kapitalet tillfaller de efterlevande eller pensionsspararens dödsbo.

I nu gällande inkomstskattelag, som har efterträtt tidigare gällande kommunalskattelag, finns bestämmelser som reglerar vilka som får komma ifråga som förmånstagare till en pensionsförsäkring. Reglerna gäller såväl privata försäkringar som tjänstepensionsförsäkringar. I dagsläget är det make, maka, sambo (inklusive före detta makar och sambor), barn och makes och sambos barn.

Det innebär att barnbarn, syskon, syskonbarn eller andra familjemedlemmar inte får komma ifråga som förmånstagare. Konsekvensen blir en kraftig inskränkning av vissa medborgares frihet. Exempelvis kan ensamstående utan barn inte sätta in någon förmånstagare, vilket med tanke på att det rör sig om ett privat sparande är helt orimligt. Dessutom skulle en situation kunna uppkomma där försäkringstagaren får låta pengar gå vidare till sambos barn, men inte till sina egna barnbarn eller till syskonbarn, vilket kan vara aktuellt om eget barn avlidit. Om av lagen godkända förmånstagare saknas försvinner pengar rakt in i försäkringskollektivet.

Ett annat exempel med orimliga konsekvenser är följande: en ensamstående man på 60 år dör och efterlämnar barn ett, 35 år, barn två, 33 år, samt ett barn på fem år till ett avlidet barn tre. Det finns pensionskapital om 600 000 kronor med efterlevandeskydd. Med nuvarande regler får barn ett och barn två vardera 300 000 kronor medan barnbarnet inte får något alls. Det går att med fog ifrågasätta om dagens ordning medför att pengarna hamnar där de bäst behövs. Är det hos de etablerade barnen med inkomster eller hos barnbarnet som förlorat en av sina försörjare som pengarna behövs bäst? Jag anser att det ska vara upp till försäkringstagaren att, utan inskränkningar från staten, bestämma vem som ska vara förmånstagare.

Staten ska inte ha synpunkter på familjebildning vilket blir fallet med den nuvarande lagen. Den som till exempel väljer att leva ensam och utan barn ska inte diskrimineras. Staten ska inte heller bidra till att vissa familjemedlemmar diskrimineras. Varför ska exempelvis sambos barn kunna bli förmånstagare, men inte eget barnbarn eller syskonbarn?

Begränsningarna avseende förmånstagare till pensionsförsäkringar vars premie är avdragsgill bör tas bort. Envar ska själv få bestämma över sina pengar, utan pekpinnar från staten. Det är ju den enskilde eller dennes arbetsgivare som har betalat in de medel som utgör pensionen.

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , | 2 Comments

Motionsperioden pågår

Som vanligt är alla som läser min blogg välkomna att komma med förslag på riksdagsmotioner. Det är snabba puckar som gäller, måste lämna in motionerna senast på fredag.

Posted in General | 5 Comments

Stämman slut och jag blev invald i partistyrelsen

Oj vad trött jag är. En Centerpartistämma är ett fyradagars politikmaraton och både kropp och knopp är slut när man kommer hem. Det var intensiva men fantastiska dagar. Valet av Annie till vår nya partiledare, avtackningen av Maud, partistyrelsevalet, allianspartiledarnas besök och alla stämmobeslut såklart.

För min egen del så är det klart att valet till partistyrelsen blev stämmans höjdpunkt. Jag var med i valberedningens förslag, men under debatten så föreslogs ytterligare två personer och följaktligen blev det votering och rösträkning. Det var nervöst, men det visade sig att jag var nervös i onödan. Jag fick långt ifrån flest röster (Lena Ek hade alla ombuds röster!), men var inte heller ens nära att missa att bli vald. Vilken glädje när det var klart!

Posted in General | 3 Comments

Centerpartiets stämma igång

Ingen har väl missat att Centerpartiet har sin stämma i Åre. Vi börjar idag och håller på till på söndag. Över 500 ombud och mer än 1 100 personer totalt, med andra ord ett jättearrangemang. För första gången på länge är jag inte ombud på stämman, men givetvis är jag här ändå. Min huvudsakliga uppgift under helgen blir att debattera rättsliga frågor och vi i “kommitté fem” har vår debatt på söndag morgon. (Hade önskat en annat tid, det är partibankett på lördag kväll…)

Det mest spännande vid sidan om politiken blir givetvis valet av ny partiordförande. Att det blir Annie Lööf som väljs är klart, men det blir ändå spännande och en fantastisk upplevelse att få uppleva när en vän blir vald till partiordförande. Vid sidan av partiordförandevalet ser jag också fram emot partistyrelsevalet. Jag är föreslagen av valberedningen, men det blir säkert ytterligare personer som blir föreslagna och därmed blir det en sluten votering. Får erkänna att det blir nervöst att se hur “populär” jag är bland ombuden.

Posted in General | 9 Comments

Mitt tionde riksdagsår

Det känns mycket märkligt, men nu har jag varit på riksdagens högtidliga öppnande för tionde gången. Jag påbörjar mitt tionde riksdagsår. Det är obegripligt vad tiden har gått fort. Jag minns så väl hur nervös jag var den första gången. Till och med för att säga “ja” när mitt namn ropades upp på uppropet.

Dagen har som vanligt varit upprop kl. 11, Storkyrkan kl. 12.30, öppnandet kl. 14 och nu ikväll är det konsert på Operan. Ska man sammanfatta talmannens, biskopens, kungens och statsministerns budskap under dagen så är det Norge 22/7, demokrati och öppenhet, ekonomisk oro i vår omvärld, samt tid för ansvar. Särskilt biskopens predikan om alla människors okränkbara värde var bra och tänkvärt. En del av predikan kändes som en direkt “passning” till Sverigedemokraterna. De verkade inte förstå det, åtminstone satt de kvar i kyrkan det här året.

Jag har blivit väldigt dålig på att uppdatera min blogg, åtminstone i förhållande till för några år sedan. Jag ska försöka bättra mig. Allt handlar om tid. Jag är lite bättre på att twittra så följ mig gärna där med.

Posted in General | 23 Comments

Luxemburg och Haag

Imorgon åker hela justitieutskottet till Luxemburg och sedan fortsätter vi till Haag på tisdag. Eftersom det har varit populärt på senare tid att skriva “skandalartiklar” om riksdagsutskotts resor så tänkte jag att det är lika bra att berätta om resan här…

Vi åker hela utskottet och eftersom de flesta arbetande ersättare i utskottet är lika mycket närvarande som många ordinarie så får även dessa följa med. Totalt är vi 22 stycken som åker. Flyg t o r, buss mellan Luxemburg och Haag, hotellrum osv, så det skulle inte förvåna mig om resan går på uppemot 150 000 kr. Frågan är då om det är värt pengarna?

Varje utskott har en bestämd summa för alla mandatperiodens studieresor och konferenser. Generellt är det budgeterat så att pengarna ska räcka till en långresa (annan världsdel) och en kortresa (inom Europa). Detta är alltså vår Europaresa. Givetvis ska det finnas ett bra program för studieresan och jag kan försäkra att ingen resa som jag har varit på under mina snart nio år i riksdagen har varit någon semesterresa. Tvärtom. Det har nästan varit märkligt fullpackade program. Åker man till andra länder, nära eller långt borta, så vill man gärna se något mer utskottsrum, konferensrum och hotellrum. Vi har till och med tjatat på att det ska läggas in åtminstone någon tid för att se staden.

Vad ska justitieutskottet då göra i Luxemburg och Haag? I Luxemburg ska vi besöka EU-domstolen och Luxemburgs parlament, vi ska träffa deras justitieutskott och justitieminister. I Haag ska vi till Eurojust och Europol. Mycket relevanta studiebesök för justitieutskottet enligt mitt sätt att se det.

Fri tid? Visst, efter kl. 18 första kvällen och efter kl. 21 andra kvällen. Dessutom före kl. 9.15/8.45 på morgonen.

Undrar om någon kvällstidning vill skriva om den här resan…?

Posted in General | 9 Comments

Valberedningens förslag

Val av partiordförande
Annie Lööf, Värnamo

Val av 1:e vice partiordförande
Anders W Jonsson, Hedesunda

Val av 2:e vice partiordförande
Anna-Karin Hatt, Stockholm

Val av tretton övriga ledamöter i partistyrelsen
Torbjörn Egerhag, Bor (ov)
Lena Ek, Valdemarsvik (ov)
Anders Åkesson, Kalmar (ov)
Muharrem Demirok, Linköping (ov)
Sofia Jarl, Dala-Floda (ov)
Mari-Louise Wernersson, Falkenberg (ov)
Abir Al-Sahlani, Stockholm (nv)
Fredrick Federley, Stockholm (nv)
Kristina Jonäng, Ljungskile (nv)
Johan Linander, Stora Rödde (nv)
Maria Söderberg, Krokom (nv)
Linda Ylivainio, Övertorneå (nv)
Per Åsling, Trångsviken (nv)

Val av två övriga ledamöter i verkställande utskottet
Lena Ek, Valdemarsvik (ov)
Mari-LouiseWernersson, Falkenberg (nv)

Posted in General | 1 Comment

Stolt och glad över att vara en del av valberedningens förslag till ny partistyrelse

Idag på förmiddagen presenterade Centerpartiets valberedning sitt förslag på ny partiordförande och ny partistyrelse.

”Det är en stor ära och ett stort ansvar att få vara med och forma det nya Centerpartiet som ledamot i partistyrelsen. Som riksdagsledamot för Centerpartiet i nio år och partiets rättspolitiska talesperson under lika lång tid så har jag varit med och format politiken, nu ser jag det som en stor utmaning att även vara med och forma Centerpartiets organisation, säger Johan Linander.”

”Jag har varit såväl avdelnings- som distriktsordförande i Centerpartiet och har under åren, även under min tid som distriktsordförande för CUF i Skåne och ledamot i CUF:s förbundsstyrelse, fått en bred erfarenhet av hur en stark organisation kan skapas. En organisation som är öppen och har örat mot marken, som lyssnar på våra medlemmar. Jag ser alldeles särskilt fram emot att jobba tillsammans med Annie Lööf som ny partiordförande, avslutar Johan Linander.”

Posted in Pressmeddelanden | 5 Comments

Intern debatt om sjöfyllerilagen

Den senaste tiden har jag haft en intern debatt med några andra centerpartister om den nya sjöfyllerilagen. Jag och sjöpolisen tycker att den fungerar medan de vill ta bort den. Bakgrunden till att jag har varit en av de som har drivit genom lagen är de dödsolyckor som skedde med snabba båtar och berusade förare för 3-4 somrar sedan och inte minst att vi har ett stämmobeslut om att det ska vara olagligt att köra båt berusad som vi tog för fyra år sedan. Att jag som rättspolitisk talesperson för Centerpartiet följer stämmobesluten borde vara självklart för alla.

Det skulle vara intressant att höra vad ni som följer min blogg tycker i frågan.

Här är SvD-debatten i tre steg.

Posted in General | 76 Comments

Så har alla rödgröna partiledare slutat

Det tog inte ens ett år från valet 2010 tills alla de tre rödgröna partiernas fyra partiledare har slutat eller meddelat sin avgång. Att Miljöpartiets lyckosamma språkrörsduo har slutat beror på deras konstiga stadgar, men för Sahlin och Ohly var det en direkt konsekvens av dåliga valresultat (det samma kan sägas om Maud Olofsson, men jag är övertygad om att hon hade avgått under mandatperioden ändå).

Att Lars Ohly för eller senare skulle meddela att han inte ställer upp för omval var väntat. Mycket starka motkandidater hade redan meddelat att de skulle ställa upp mot honom. Att han i det läget skulle riskera att förlora en omröstning och därmed mer eller mindre sparkas ut var osannolikt.

Av de tre som nu har meddelat sitt intresse av ordförandeskapet så har jag mest erfarenhet av Jonas Sjöstedt. Jag måste tyvärr säga att han är väldigt duktig. Tror att han skulle kunna lyfta partiet, men om han är tillräckligt populär internt vet jag inte. Hans Linde och Ulla Andersson är också bra kandidater och ytterligare personer som Josefin Brink och Rossana Dinamarca kan tillkomma.

Måste säga att det är fem bra kandidater och det är intressant att de bästa vill ställa upp både i Centerpartiets och Vänsterpartiets val av ny partiordförande. Det kan ju jämföras med Socialdemokraternas två senaste partiordförandeval…

Vem Vänsterpartiet i slutändan väljer är upp till deras medlemmar eller kongressombud (vet inte hur processen går till). Jag har svårt att se någon större ideologisk skillnad mellan de tre kandidater som nu har sagt att de kandiderar. Tror inte heller att det är ny politisk inriktning som Vänsterpartiet behöver i första hand (även om de har fundamentalt fel politik, så är det den politik som de har) utan en partiordförande och partiledning som är bättre på att marknadsföra och förklara de politiska visionerna.

Posted in General | 10 Comments

Nu kommer FiDep att dra i bromsen

Utan att behöva avslöja någon speciellt väl bevarad hemlighet så är det ofta så i våra budgetförhandlingar att det är olika fackdepartement mot finansdepartementet. De olika departementen har många förslag som kostar pengar och finansen säger nej till det mesta. Det betyder i vårt fall med alliansen att det snarare blir strid mellan olika departement, än mellan partierna, t.ex. när det gäller rättsfrågorna så är det mellan M-ledda JuDep och M-ledda FiDep. Av det jag har upplevt och hört från den förra S-regeringen så var det precis samma sak då även om det var en enpartiregering.

Svensk ekonomi har gått förträffligt det senaste året och när vi diskuterade 2012 års statsbudget före sommaren så hade vi goda förhoppningar om att det skulle finnas utrymme för viktiga reformer, både vad gäller kostnader och olika skattelättnader. Visst fanns Grekland som ett orosmoment, men det var ändå inget stort hot mot Sverige.

Nu har sommaren snart gått och himlen är lite mörkare. Greklandsoron har spridits till Spanien och Italien vars ekonomi påverkar oss i Sverige mycket mer än Grekland. USA har fått sänkt kreditvärderingsbetyg, oavsett vad Obama tycker om det, och börserna faller. Det är alltså en helt annan situation än före sommaren.

Nu är jag övertygad om att det kommer att bli mycket stramare tyglar i budgetförhandlingarna. Vi ska träffas i Centerpartiets riksdagsgrupp senare i augusti och då får vi FiDep-prognosen presenterad. Det blir snarare till att plocka bort tidigare prioriterade förhandlingsbud än att lägga till nya önskemål, som ju är så mycket trevligare.

Posted in General | 1 Comment

Underbart – När fotboll är som bäst!

Eftersom jag har skrivit om fotbollshuliganer flera gånger tidigare så måste jag nu skriva om när fotboll är som bäst. Jag kunde inte se matchen, MFF-Glasgow Rangers, utan fick lyssna på radion. Hjärtattacken var nära, men det får man ta för att uppleva lyckan när slutsignalen gick. För icke fotbollssupportrar kan det säkert vara svårt att förstå, men när man lever sig in i sin klubbs väl och ve som en riktig supporter gör, så är det nästan olidligt spännande under den här typen av mycket viktiga matcher.

Malmö FF spelade tappert mot brutala skottar som också fick två spelare utvisade. Det är klart att Rangers ska vara ett bättre lag med en budget som säkert är tio gånger större än MFF:s, men med hjärta, talang och kämpaglöd så kan vilket lag som helst besegras.

På fredag får vi veta vilket lag som är sista hindret före Champions Leagues gruppspel. Det kan bli: Wisla Krakow (Polen), Maccabi Haifa (Israel), Dynamo Zagreb (Kroatien), FC Köpenhamn (Danmark), Genk (Belgien), Viktoria Plzen (Tjeckien), Sturm Graz (Österrike), Apoel Nicosia (Cypern), FC Zurich (Schweiz) eller BATE Borisov (Vitryssland). Många svåra lag, men inget som känns lika skrämmande som Glasgow Rangers gjorde.

Posted in General, Sport | 13 Comments

Inte en gång till

“Nu ska man väl få se 90 minuter” skämtade vi före matchen (förra året avbröts en MFF-hemmamatch pga regn och för ett par månader så gjorde en eller några huliganer så att MFF-HIF bröts). Men, det blev 11 minuter, sedan var det dags igen. Malmö FF hade inlett oerhört bra och 1-0 av Rexhepi var välförtjänt, men det fanns tydligen någon eller några som inte tyckte att matchen skulle få fortsätta.

Knallskott smällde av och en kameraman blev skadad. Vi hörde direkt att smällarna kom från Djurgårdsklackens sida, men vi såg också att de pekade uppåt mot någon på läktaren ovanför. Domaren Martin Hansson bröt matchen och efter ca tjugo minuter kom beslutet att matchen bröts. Jag tycker nog att matchen skulle ha kunnat spelas färdig, men jag förstår beslutet att bryta.

Vem som är skyldig tycks ingen veta ännu, men polisen säger att knallskotten kom från djurgårdsklacken. Det skulle betyda 3-0 och tre poäng till MFF, men jag hade mycket hellre sett 90 min fin fotboll, det är därför man åker dit. För fotbollsfesten som vi ännu en gång blev bestulna på.

Jag har blivit intervjuad av TT och åter sagt att vi behöver en förlängd tid för tillträdesförbudet (tre eller kanske fem år) och att det ska kunna kombineras med anmälningsplikt, men samtidigt är det inget som jag tror skulle ha stoppat knallskotten som kastades in idag. De är ganska få som har tillträdesförbud och det är sannolikt ingen med tillträdesförbud som smugglade in och kastade knallskotten. Bättre visitering tror jag inte heller skulle hjälpa, knallskotten är så små att de är lätta att ta in gömda i kläderna. Det känns ändå tveksamt att polisen och säkerhetsansvariga i klubbarna valde att lätta på säkerhetskontrollen för DIF-risksupportrar för att få igång matchen i tid. Det hade varit bättre att starta matchen lite senare.

Nu hoppas jag att alla de som har sett något hjälper polisen att få tag på den eller de som kastade knallskotten. De ska inte få komma in igen, de ska dömas för misshandel eller vilket brott som de har begått och de kan förvänta sig dryga skadestånd till båda klubbarna.

Posted in General | 10 Comments

Nästan för hemskt för att förstå

Som alla andra har jag följt de förskräckliga händelserna i Norge sedan i fredags och här är några snabba reflektioner. Först bomben som i sig var obegriplig och sedan massmordet på Utöya som nästan är för hemskt för att ta in, för att förstå. Hur kan en person skjuta ihjäl oskyldiga människor på det sättet? Hur fungerar en människas hjärna så att alla spärrar är borta? Hur kan han ha blivit så galen utan att visa det så att andra i hans närhet har märkt något?

Som tidigare ledamot i Nordiska rådet och ansvarig för utbyte mellan unga politiker från Norden och nordvästra Ryssland så har jag lärt känna flera unga norska socialdemokrater. Har kontakt med 5-6 stycken via Facebook. En av dem var på Utöya när idioten (vad ska man kalla honom…?) kom dit. Lyckligtvis överlevde hon, Stine Renate Håheim, och har sedan visat på en fantastisk styrka. Hennes svar i CNN är fantastiskt.

En annan ung socialdemokrat, Anna Ljunggren, som även hon är ledamot i Stortinget, hade varit på Utöya på torsdagen, men åkt därifrån innan massmordet. Gick genom alla norska S-vänner på Facebook och det var nervöst, men lyckligtvis hade alla gjort inlägg efter massmordet och jag kunde dra en lättnandes suck, alla de jag känner är i livet. Trots detta har jag gråtit många gånger när jag har följt nyhetsrapporteringen.

Det är ett angrepp på de som har dödats och skadats, det är ett angrepp på det norska socialdemokratiska ungdomsförbundet, men det är också ett angrepp på demokratin. Centerpartiet och vårt ungdomsförbund har varit utsatta för vänsterextremister, särskilt i valrörelsen 2006, men ingen har tänkt på att någon galning skulle kunna gå så här långt. Det är ofattbart.

Posted in General | 22 Comments

Polisens kostnader för festivaler

Hörde väldigt snabbt på Rapport om att det finns krav både från en folkpartist och socialdemokraten Berit Högman att polisen ska sluta att ta betalt för festivaler och av andra arrangörer av vinstdrivande arrangemang. Jag funderar på hur de tänker, ska vem som helst ha “fri dragningsrätt” på polisens tjänster för att i sin tur tjäna pengar på arrangemanget?

Jag kan verkligen hålla med om att det är fel när olika polismyndigheter runt om i landet använder lagarna och RPS rekommendationer på olika sätt. Just nu är det väldigt orättvist när vissa får betala hundratusentals kronor medan andra slipper att betala en krona. Men svaret borde vara att alla polismyndigheter (som kommer att bli en nationell myndighet inom några år) ska hantera reglerna lika istället för att ropa på att det ska vara gratis.

Ska det vara gratis måste polisen ha möjligheten att säga att de inte kan prioritera bevakning på den platsen vid det tillfället och därför får festivalen (eller vad det nu är) ställas in. Om polisen inte har den möjligheten så kan ett vinstdrivande företag/organisatör kräva polisens insatsen även om polisen egentligen har mycket högre prioriterade uppgifter att genomföra. Är det ett system som S (och kanske Fp) efterfrågar? Eller är det bara lite sommarpopulism för alla festivalbesökare?

Jag utgår från att Högman och hennes S-riksdagskollegor också tycker att festivalarrangörerna inte ska behöva betala för den kommunala extra sophämtningen heller, det borde väl tas över skattsedeln? Och hur ska de göra med alla ordningsvakter? En stor festival har säkert hundratals ordningsvakter, ska de betala för den säkerhetsåtgärden?

Polisen ska ställa upp med sina tjänster för samhällsnyttig verksamhet, det ligger i deras uppdrag. Men polisen kan inte tvingas att lägga sina resurser på att någon behöver hjälp med bevakningen när de anordnar arrangemang för att tjäna pengar. Den som ropar på gratis för alla får samtidigt beskriva vilka polisinsatser som ska prioriteras bort, annars har de ingen trovärdighet.

Posted in General | 10 Comments

Svår nöt att knäcka

Vi i Centerpartiet står bakom ett samtyckeskrav i sexualbrottslagstiftningen precis som Svenska Dagbladet skriver, men samtidigt lyssnar vi såklart på remissinstansernas åsikter. I höst kommer en proposition och tills dess ska vi knäcka frågan internt inom alliansen. Inte alldeles enkelt.

Posted in General | 3 Comments

Centerpartiets dag i Almedalen

Just idag känns det lite trist att inte vara i Visby, men i övrigt är det mest skönt att slippa Almedalshysterin. Bättre att välja någon annan sommarvecka för ett gotlandsbesök. Dessutom har vi haft sammanträde med EU-nämnden och eftersom Fredrick Federley, som är vår ordinarie ledamot, är på ön så fick jag tjänstgöra. (Tydligen var det svårt att få folk att komma till EUN, S var en person kort hela mötet.)

Eftersom det är Centerpartiets dag i Almedalen idag så blir det ofrånkomligen ett fokus på partiledarfrågan. Några olika tidningar har ringt runt till våra partidistrikt och Svenska Dagbladet toppar med att Annie Johansson är den stora favoriten. Ingen överraskning för mig. Jag skulle våga påstå att frågan nu ligger hos henne själv. Vill hon ta över så kommer det att bli så, men när man vet vilket liv det innebär att vara partiledare så är det inte självklart för någon att hoppa på det tåget.

Aftonbladet kör en variant om att Centerpartiets väljare tvekar mest på alliansen. De hade uppenbarligen beställt en undersökning och var tvungen att få fram något resultat. För tittar man närmre på siffrorna så ser man att hela 25 procent av Moderaternas väljare tycker att M inte ska ingå i något politiskt block, medan 21 procent av Centerpartiets väljare har samma åsikt. Tittar man på frågan om blockpolitik generellt är bra eller dåligt så svarar 28 procent av våra väljare att det är dåligt medan hela 40 procent av Kristdemokraternas väljare säger samma sak.

Gör man en jämförelse med, låt oss säga, tio år gamla undersökningar om blockpolitiken så är Centerpartiet och våra väljare de som har ändrat sin syn mest i positiv riktning. När Maud Olofsson tog över för tio år sedan så tror jag att minst hälften av våra väljare skulle ha svarat att vi inte skulle ingå i något block och att blockpolitik generellt skulle vara något negativt.

Posted in General | 18 Comments

Sommarlugnt

Början av juli betyder Almedalen för de flesta riksdagsledamöter, men jag gör som jag brukar och struntar i hela veckan och umgås med mina barn istället (undantaget var förra året då jag var där, det var trevligt, men inget som jag inte kan vara utan).

Jag har tänkt att juli ska bli mer eller mindre en ledig månad. Åtminstone ledig från politik. I övrigt blir det att måla om vårt sovrum, Astrid Lindgrens Värld, umgås med vänner osv. Någon gång emellanåt kommer jag säkert att blogga lite, men förvänta er inte några täta inlägg. Vilket jag inte har haft de senaste månaderna ändå, har blivit mycket mer facebook och twitter istället.

Ha en underbar sommar!

Posted in General | 3 Comments

Oj, blev visst lite fel där…

Jag har lagt ut debatten (mitt anförande samt replikskiften) om anmälningsplikt vid idrottsarrangemang under “Anföranden i riksdagen”, vill inte trötta er med allt på “förstasidan”. Men jag kan inte låta bli att lyfta upp en liten incident som hände under debatten. Det visade sig att en av socialdemokraterna inte känner till hur en lag tas fram. Lite pinsamt kanske… Kerstin Haglö har suttit i riksdagen i nio år och dessutom var ordförande i justitieutskottet under Morgan Johanssons föräldraledighet.

Normalt skulle jag inte hänga ut henne på det här sättet, men eftersom hon var så oerhört självsäker i debatten och anklagade mig för både det ena och det andra så gör jag ett undantag.

Bakgrunden är att socialdemokraterna lagt ett förslag, och fått genom med stöd av Mp, Sd och V, att regeringen ska lägga fram ett förslag till riksdagen om att införa anmälningsplikt vid idrottsarrangemang. Tillkännagivandet till regeringen ger inget utrymme att lyssna på utredaren om han säger nej, på remissinstanserna om de är negativa eller ens på lagrådet om de avråder. Detta kritiserade jag och de andra i alliansen i debatten, men de båda socialdemokratiska debattörerna förstod inte eller ville inte förstå.

Efter ett tag gick det upp för mig att Kerstin Haglö inte förstod vad de hade föreslagit. Så här sa hon i sitt anförande:

“…tog vi socialdemokrater i justitieutskottet ett initiativ till att riksdagen ska göra ett tillkännagivande till regeringen om att snarast återkomma med förslag till lagstiftning om anmälningsplikt som ska träda i kraft 2012. Samtidigt har vi sagt, Caroline Szyber, i vårt initiativ att lagen ska utformas på ett rättssäkert sätt. Men Lagrådet kan inte titta på en lag som inte finns. Lagen måste fram först. Det är därefter Lagrådet tittar på den, innan den kommer till oss i riksdagen. Jag trodde att det var väl känt för Alliansen.”

Men, ursäkta? Vad säger hon? “Lagrådet kan inte titta på en lag som inte finns”. Jo, det är precis det som de gör. Efter en utredning och därpå följande remissrunda så tar regeringen fram en lagrådsremiss som skickas till lagrådet. Den ger lagrådet sitt yttrande över. Därefter tar regeringen fram en proposition som överlämnas till riksdagen. Propositionen utskottsbehandlas, bordlägges, debatteras och sedan antas eller förkastas lagförslaget.

I min replik sa jag därför: “Ni tycker inte att regeringen ska lyssna på utredaren. Ni tycker inte att regeringen ska lyssna på remissinstanserna. Ni tycker inte att regeringen ska lyssna på Lagrådet. Det är ju inte så att Lagrådet granskar efter att propositionen har lämnats till riksdagen. Lagrådsremissen kommer före propositionen.”

Vad svarade då Haglö? Jo….: “Johan Linander, jag undrar vem som blandar ihop vad här. Om Johan Linander hade lyssnat på mitt anförande hade han hört att steg ett är att man tar fram en lag. Därefter tittar Lagrådet på den innan den kommer till Sveriges riksdag. Det är väl då först som Lagrådet kan pröva både våra grundlagar och rättssäkerheten utifrån detta.”

Men, har hon förstått att lagrådet granskar före förslaget kommer till riksdagen men tror att regeringen stiftar lag? Det är ju nästan ännu värre…. Problemet kvarstår dock. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet röstade genom att regeringen ska lägga fram en proposition för riksdagen om att genomföra anmälningsplikt oavsett vad utredaren, remissinstanserna eller lagrådet säger.

Efter debatten var samma Haglö dessutom sur på mig för att jag hade påstått i andra replikskiften att hon hade sagt att anmälningsplikten inte skulle vara ett slags frihetsberövande i bemärkelsen en inskränkning i de grundagsskyddade fri- och rättigheterna, nämligen rörelsefriheten enligt Regeringsformen 2:8 (“Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Den som är svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna det”). Kanske bättre att ha koll på vad man själv säger, eller förstå vad man själv säger….

Haglö i replikskifte med Caroline Szyber (som hon konstant kallade för Carolina…): “Jag hörde i går att ni stod här och sade att man i så fall skulle låsa in och frihetsberöva folk. Jag tror att det finns andra möjligheter, utan att frihetsberöva folk. Vi frihetsberövar ju inte dem som har reseförbud, så varför skulle vi frihetsberöva en som ha tillträdesförbud med anmälningsplikt?”

Jo, men visst…. Tvingar man en person att vara på ett visst ställe vid ett visst tillfälle så har man inskränkt rörelsefriheten enligt RF 2:8. Ett slags frihetsberövande eftersom rörelsefriheten är inskränkt.

Posted in Anföranden i riksdagen, General, Sport | 12 Comments

Kort rapport från Manila

Utöver att det är långt bort och varmt så har jag inte någon direkt känsla av landet så här långt. Ser mest hotellet där vi bor och även Liberal Internationals kongress pågår i dagarna tre. Igår åkte vi buss till presidentpalatset och lyssnade på och åt lunch med president Aquino, men i övrigt är det luftkonditionerade hotellet som gäller. Imorgon (måndag) hinner vi med en utfärd i Manila innan vi åker hem, skönt, hade varit hemskt att vara i Filippinerna utan att se någonting av landet.

Själva kongessen består av seminarier, resolutionsbehandling, programdiskussioner och val av styrelse. Den sista frågan blir den intressantaste för vår fyra personer stora delegation, Fredrick Federley, Abir al-Sahlani, Mila Eklund och jag, eftersom Abir är nominerad till styrelsen och vi har stora förhoppningar att få in henne. Framförallt för hennes stora kunskaper och mångkulturella bakgrund som ger en unik kompetens, men också för att styrelsen är allt för dominerad av äldre män.

Just nu lyssnar jag på oppositionsledaren i Kambodja Mr Sam Rainsy, i samma seminarium ska partiledaren för Movimento Liberatario i Costa Rica tala. Likaså Dr. Tsai Ing-Wen från Taiwan, f.d. EU-kommissionären Louis Michel från Belgien och inte minst minister Lamine Ba från Senegal. Alla talar om demokratisering och ökad frihet i världen, liberalism. Vilken fantastisk global mix av talare!

Igår fick vi en videohälsning från Aung San Suu Kyi från Burma! Hon kan givetvis inte åka hit, men det var en mäktig känsla att få hennes hälsning via videolänk. Även Singapores oppositionsledare Dr. Chee tvingades skicka en videohälsning eftersom han inte får åka hit, hans pass blev konfiskerat.

Just den liberala utvecklingen i Asien är intressant. De liberala partierna växer och tar en allt större roll i de asiatiska länderna. Liberal Internationals ordförande Hans van Baalen (EP-ledamot från Nederländerna) önskade sig nyss att få uppleva en demokratisering och liberalisering av Kina och fria val för 1,4 miljarder kineser. Det kommer att hända, men frågan är när och hur landet ska ta sig dit.

Posted in General | Tagged , , , , | 10 Comments

Dags för ny partiledare

Just nu är jag i Manila på Filippinerna på Liberal Internationals kongress. Känns väldigt konstigt att sitta på ett telefonmöte här och höra att Maud Olofsson inte ställer upp för omval vid vår stämma i Åre i september. Maud har gjort ett fantastiskt jobb i över tio år men det förvånar mig inte egentligen att hon nu väljer att avgå. Jag var ganska övertygad om att hon inte tänkte sitta kvar över 2014 års val och då vet hon bäst av alla att en ny partiledare behöver en tid på sig för att bli känd innan det är dags för nästa val.

Det känns bra att vi har så många bra personer som kan ta över. Jag vet ännu inte vem som kandiderar så jag tänker inte nämna någon här, men jag skulle inte bli överraskad om det blir ännu en kvinnlig partiledare.

Posted in General | 11 Comments

Ingen anmälningsplikt utan utredning

Nog borde det vara en självklarhet! En lag som faktiskt inskränker grundläggande fri- och rättigheter måste självklart utredas ordentligt innan den genomförs. Jag hoppas verkligen att de flesta förstår det (även om socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister tydligen inte gör det) när de har hört om nyheten att vi inte vill ha något “snabbt införande av anmälningsplikt för fotbollshuliganer“.

Det blev ett konstigt möte idag med justitieutskottet. Socialdemokraterna var i förväg helt säkra på att få med sig Sd, men på mötet delades det ut ett eget Sd-förslag (som var mycket rimligare än S-förslaget!). När vi voterade blev det 8-8 och Sd valde att lägga ner sin röst i den avgörande voteringen. Det betyder att det blev ett utskottsinitiativ med ordförandes utslagsröst, men att det kommer att falla i kammaren.

Posted in General, Sport | 4 Comments

Förbättra småspararnas villkor

För att främja sparandet bland låg- och medelinkomsttagare vill Centerpartiet införa ett grundavdrag på kapitalinkomster såsom ränta på banksparande och utdelning på aktier. Med bättre villkor för småspararna skapar vi större trygghet och mer egenmakt för vanliga människor. I Sverige finns omkring 3,7 miljoner personer som har inkomst från kapital. De tvingas idag betala 30 procent i skatt från första kronan. Av dessa kan ungefär 2,2 miljoner personer räknas som småsparare, med mindre än 5 000 kronor i kapitalinkomst per år.

Med alliansens politik minskar klyftorna genom att fler får ett jobb och en inkomst. Det som tidigare bara var möjligt för de få är nu verklighet för de många. Städ- och hemhjälp har blivit överkomligt för låg- och medelinkomsttagare tack vare Rut-avdraget. Med etableringsfrihet i vården får de flesta välja vårdgivare och äldreomsorg. Jobbskatteavdraget har möjliggjort för fler människor att leva på sin lön.

Men fortfarande är egna pengar på banken ofta en klassfråga. Faktum är att många låginkomsttagare saknar tillräckliga besparingar för att kunna köpa nya glasögon om de gamla går sönder eller klara av dubbla hyror vid en flytt. En undersökning från Sifo visar att 29 procent av svenskarna har mindre än 10 000 kronor i ekonomisk buffert. För många är det helt naturligt att leva ur hand i mun.

Internationella undersökningar visar att den svenska förmögenhetsspridningen är bland de mest ojämlika i världen. Detta är i stor utsträckning en följd av en mer eller mindre uttalad socialdemokratisk ambition att göra vanliga människor mer beroende av offentliga transfereringar än av privat sparande.

Idag växer unga människor upp i en helt annan kultur än när Birgitta Lilliehööks serie om Spara och Slösa var som mest populär runt andra världskriget. Då var det självklart att spara till ett eget hus eller en ny bil. Idag är det tyvärr vanligt att ta sms-lån för att köpa kläder eller höja lånet på villan för att åka till Thailand.

Detta värderingsskifte har lett till negativa konsekvenser. Många går miste om tryggheten som ett eget sparande innebär. Dessutom blir alltför många överskuldsatta. Enligt Kronofogden finns idag omkring 400 000 personer som har så stora skulder att de inte klarar av att betala av på dem. Det leder till stora påfrestningar på den psykiska hälsan och det sociala livet.

För att gynna sparandet föreslår Centerpartiet ett grundavdrag på kapitalinkomster runt 5 000 kronor per år. I Skåne finns omkring 462 000 personer som betalar skatt på kapitalinkomst. Den överväldigande majoriteten av dessa är småsparare. Med vårt avdrag får 267 000 personer i regionen behålla hela avkastningen på sitt sparande. På så vis blir det både roligare och mer lönsamt för vanliga människor att regelbundet att sätta undan pengar för framtiden.

Genom lägre skatter på kapitalinkomster tar vi ett viktigt steg mot att återupprätta den traditionella svenska inställningen där vi sparar mer och lånar mindre. Det ger människor större trygghet och mer makt över sina liv.

Johan Linander, Riksdagsledamot för Centerpartiet i Skåne
Annie Johansson, Ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet

Posted in Insändare | 3 Comments

Oroande för Skåne

Idag har Sydnytt rapporterat att Moderaterna och Socialdemokraterna i Skåne har kommit överens om att det ska bildas en storregion med Kronoberg och kanske Blekinge från 2019. För det första är det en mycket oroande nyhet för skåningarna. Jag har mycket svårt att se hur en storregion skulle förbättra den regionala utvecklingen eller sjukvården för skåningarna. Lägg där till alla de problem som en sammanslagningsprocess innebär. Vi har erfarenheter från samgåendet mellan Malmöhus och Kristianstads läns landsting.

Skåne är en naturlig region, både på historisk och kulturell grund. Vi är skåningar. Det är vår identitet. Vi kommer aldrig att bli sydsvenskar.

Jag kan inte förstå varför Moderaterna och Socialdemokraterna i Kronoberg inte vill ha en Smålandsregion. Centerpartiet driver den för mig alldeles självklarta linjen. Småland och smålänningar har redan sin regionala identitet. Använd det! Alternativet är en Östra Götalandsregion, inte en sydsvensk region.

För det andra är det oroväckande för samarbetet inom femklövern (Mp ingår i femklövern tillsammans med alliansen) om M väljer att alliera sig med S i den här frågan. Det bygger inte förtroende!

Om det nu blir ett S/M-förslag om en storregion från 2019 så tycker jag definitivt att skåningarna först ska få säga sitt. En folkomröstning kan med fördel hållas i samband med något av valen 2014.

Posted in General | Tagged , , , , , | 13 Comments

Debattartikel i GP om det danska förslaget

Idag har jag och Centerpartiets Europaparlamentariker Lena Ek en debattartikel i GP om det danska förslaget på gränskontroller.

Är också med i Svenska Dagbladet idag om Vänsterpartiets krav på “sanningskommission”. Gillar citatet: “Det känns inte relevant att tillsätta en statlig utredning för att reda ut skvaller”.

Posted in General | 20 Comments

Bra artikel om PNR-avtal med USA

Europaportalen har en bra artikel om förhandlingarna med USA om PNR-avtal (Passenger Name Records).

Vi vill en sak, från Centerpartiets, alliansregeringens, Sveriges, Europaparlamentet och flera andra EU-länder, men ändå kan vi tvingas gå med på något sämre än vi önskar eftersom alternativen är få och sämre. Så kan politiken vara ibland, hur vi än gör så lär det bli kritiserat.

Posted in General | Tagged , , , | 22 Comments

Bra av Datainspektionen

Vi har haft en lagstiftning om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang sedan 2005. Vi förstärkte dessutom lagen 2009. Det har dock varit svårt för klubbarna att kontrollera så att de som har tillträdesförbud inte tar sig in på arenan ändå.

Djurgården ansökte om att få undantag från Personuppgiftslagen (PUL) för att kunna ha ett fotoregister vid entréerna. Det skulle förenkla avsevärt för de som kontrollerar inpasserande. Idag kom Datainspektionen med sitt beslut och de beviljar ett undantag från PUL.

Jag tycker att det är bra. Det är viktigt att tillträdesförbudet kan kontrolleras och jag tror att DI:s beslut har större betydelse för tillträdesförbudets efterlevnad än vad t.ex. en anmälningsplikt skulle ha. Malmö FF och AIK har redan meddelat att de också kommer att ansöka om undantag från PUL. Regeringens utredare Per Unckel har också välkomnat beslutet.

Posted in General | Tagged , , , | 5 Comments

På tal om läckor

Igår på Agenda i SVT så var det en diskussion mellan Johan Pehrson (Fp) och Susanne Eberstein (S) om att ändra meddelarskyddet så att poliser inte kan läcka till media under förundersökningens gång. Det är en svår fråga, att inskränka meddelarskyddet ska vi inte göra om det inte är absolut nödvändigt, men å andra sidan är det mycket besvärande om någon går fri pga att läckor förstört förundersökningen.

På tal om läckor så är uppenbarligen inte riksdagen bättre själv. Någon eller några ledamöter i Konstitutionsutskottet har också läckt under helgen. Dessutom felaktigheter enligt vad jag har hört.

Sveriges Radio hade igår morse ingående rapportering om vilken kritik som KU ger olika ministrar och regeringen, framförallt gällde det landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Det märkliga är att ingen ännu kan säga vilken kritik som ges eller vad KU kommit fram till eftersom det inte finns något beslut! Imorgon tisdag ska KU slutjustera sitt granskningsbetänkande och fram tills dess har alla partier rätt att ändra sig. Hur det då kan rapporteras att “Landsbygdsminister Eskil Erlandsson kritiseras av ett enigt konstitutionsutskott” är obegripligt.

Svaret är att någon eller några från oppositionen har pratat med media i förväg (KU ska ha presskonferens på tisdag eftermiddag) och dessutom lurat journalisten/journalisterna. Dels har han/hon/de påstått att det finns ett beslut och dels är det felaktiga uppgifter som har spridits.

Nu sätts bilden att bl.a. mina partivänner Eskil och Åsa Torstensson får kritik av KU fastän det inte är sant. Högst irriterande!

Posted in General | 2 Comments

Sexism i sporten

Har bloggat på jämställd.se om sexism i sporten. Den här gången är det Kinas golfförbund som gör bort sig.

Posted in General | Leave a comment

Radio och tv under förmiddagen

Den här förmiddagen har varit galen, hann med två radioprogram i direktsändning, ett tv-program i direktsändning och en inspelning för tv på 1,5 timme. Har sagt ungefär det som jag skrev på bloggen igår kväll. Här är några länkar till Radio Malmöhus, Fotbollskanalen.se, P1 Morgon och SVT Sydnytt.

Måste också säga att Malmö FF-ledningens reaktioner har varit väldigt bra. Ödmjukt accepterar de kommande straff, förlust av matchen med 0-3 och böter, publiken ska kompenseras och de ser på sin egen del av problemet, t.ex. att säkerheten inte fungerade som den skulle. Det kan jämföras med AIK-ledningens reaktion med överklagande. Jag tycker också att MFF Support har uttalat sig bra, den som gör så mot klubben är ingen supporter. (Det kan hända att jag är lite partisk i detta…)

Posted in General, Sport | 7 Comments

Ingen ska få förstöra fotbollen

Ikväll var jag tidigt på Stadion i Malmö och var så nervös inför Skånederbyt och toppmatchen mellan mitt älskade Malmö FF och Helsingborg. Ikväll skulle vi visa vem som är Skånes bästa lag. Tyvärr fanns det idioter på läktaren som inte ville se på fotboll.

Jag är så ledsen, arg, förbannad. Ingen ska få förstöra fotbollen. Ingen ska få förstöra för mitt MFF på det här sättet. Idioten som sprang in på planen och knuffade till HIF:s målvakt Pär Hansson kan dömas till fängelse i upp till sex månader.Utan att lägga mig i den rättsliga prövning som kommer, så skulle det verkligen behövas en riktig markering mot alla huliganer. Om de förstör fotbollen på det här sättet så blir det också ett riktigt kännbart straff.

Det samma gäller den som kastade in knallskottet i närheten av HIF-målvakten. Jag hoppas verkligen att det går att via bilder få fram vem det var som kastade det. Jag hoppas också att alla som stod i närheten och som verkligen älskar MFF kontaktar klubben eller polisen och berättar vem det var. Det finns uppgifter om att han är utpekad och jag hoppas att det är sant.

Vi som lagstiftare måste också ta i med hårdhandskarna och gå Fotbollsförbundet till mötes. Jag har redan tidigare förespråkat en anmälningsplikt för de som har tillträdesförbud, det måste genomföras.

Men jag måste också säga att jag är besviken på säkerheten inne på arenan. Jag och mina vänner såg under säkert 20-30 sekunder vad som höll på att hända. Först stod han upp på kanten till läktaren, sedan hoppade han ner bakom målet. Där försökte en vakt tafatt stoppa honom från att klättra över reklamskyltarna. Det fanns säkert tio andra matchvärdar och ordningsvakter inom tio meter, men ingen ingrepp. Sedan gick han 15-20 meter in på gräsmattan fram till Hansson, ingen polis, ordningsvakt eller någon annan sprang fram för att stoppa honom. Det var HIF-spelarna som reagerade snabbast för att skydda sin målvakt. Varför är det tätt med matchvärdar och ordningsvakter mellan läktaren och planen om de inte ska ingripa när någon är på väg in på planen?

Huliganer ska inte få förstöra fotbollen. Nu måste riksdag, regering, Svenska Fotbollsförbundet, utsatta klubbar och polisen sätta sig ner och snabbt komma fram till åtgärder. Alla måste ta sitt ansvar! Det går inte att peka finger åt andra och säga att de ska fixa det.

Posted in General | 5 Comments

Stoppa planerna på en “Region Sydsverige”

Skåne gick genom en lång, jobbig och kostsam process när Malmöhus Läns Landsting, Landstinget Kristianstads län och Malmö Stads sjukvårdsdel slogs samman till Region Skåne. Samtidigt fick Region Skåne ansvar för regional utveckling, den s.k. kulturpåsen, regional infrastrukturplanering osv från staten. 1998 bildades Region Skåne och nu är den f.d. försöksverksamheten permanent.

Skåne är en naturlig region, historia, språk (dialekt) och traditioner gör Skåne skånskt. Precis som alla andra delar av världen så förändras hela tiden vad som är skånskt, men är man skåning så är man alltid skåning oavsett var man bor.

Nu pågår regionaliseringen i övriga Sverige och av någon konstig anledning har framförallt Socialdemokraterna och Moderaterna i Kronoberg kommit på att de vill bilda en region med Skåne istället för med övriga Småland. Mycket konstigt, Småland är också en naturlig region. Ska man göra nya påhitt så är ett Östra Götaland med smålandslänen, Östergötland och Blekinge mer naturligt. En inställning som Centerpartiet i Kronoberg delar.

Tyvärr har Socialdemokraterna i Skåne beslutat sig för att de vill ha en ny Region Sydsverige. De vill att Skåne ska gå in i ett nytt organisationsförändringsarbete för att samtidigt radera ut den skånska regionen. Argumentet är den högspecialiserade vården, men det kan aldrig vara ett tillräckligt argument i jämförelse med identiteten, Skåne och skåningar. Ska vi bli sydsvenskar?

Jag är nu mycket besviken på Moderaterna i Skåne att de säger ja till en sydsvensk storregion från 2018. De säger nej att bilda den redan 2014, men det skulle ändå vara omöjligt. De skånska moderaterna sviker Skåne på samma sätt som Socialdemokraterna, oerhört tråkigt.

Deras beslut förstör också för bildandet av en smålandsregion eller en Östra Götalandsregion i likhet med Västra Götaland. Hela regionbildandet stannar upp i södra och östra Götaland.

Jag kan tänka mig att Blekinge skulle få ingå i Region Skåne (eller kanske Region Skåneland) om de vill, men inte Kronoberg och halva Kalmar län. Det skulle bli dåligt för skåningarna och det skulle bli dåligt för möjligheten att få en stark region i östra delen av Götaland. Jag hoppas att alla skånska moderata och socialdemokratiska medlemmar protesterar mot vad deras regionledningar försöker driva genom.

Posted in General | 10 Comments

Rock’n’roll-politik a la Juholt

Det svänger och den här gången åt rätt håll. Det är väl det snällaste man kan säga om Socialdemokraternas senaste utspel om förlängd svensk militär närvaro i Libyen. Eller är det åt rätt håll?

Först gick Socialdemokraterna med på att skicka JAS Gripen till Libyen, en mycket stor majoritet i riksdagen stod bakom beslutet. Men, inför och på första maj var partiledare Håkan Juholt hur tydlig som helst med att Sverige skulle avsluta Libyeninsatsen i sommar.

Juholt fick hård kritik av bl.a. f.d. utrikesminister Jan Eliasson och FN-förbundet med sin ordförande och f.d. S-riksdagsledamoten Aleksander Gabelic. Men Juholt stod på sig och hans efterträdare i försvarsutskottet Peter Hultqvist förklarade på Newsmill varför och att tillbakadragande är “det som gäller och inget annat”.

Men, tydligen var det inte riktigt så. Idag skriver samma Peter Hultqvist tillsammans med Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Urban Ahlin på DN Debatt att: “Vad gäller framtida militära insatser anser vi att Sverige, om FN så efterfrågar, bör vara engagerat i den internationella militära insatsen i Libyen även efter att mandatet för det nuvarande svenska bidraget har gått ut.”

Men för att inte erkänna att de har gjort en 180 graders sväng så försöker de förklara att deras gamla besked att nuvarande insats ska avslutas fortfarande gäller, men att Sverige istället ska sätta igång en ny insats och skicka ner marinen och kanske transportflygplan.

Ett helt obegripligt förslag. Dels för att de utgår från det felaktiga påståendet att det libyska flygvapnet skulle vara utslaget och dels för att det skulle bli mycket dyrt att ta hem våra flyg och istället skicka ner båtar. Transportflygplan har vi redan skickat ner.

Det är inte konstigt att Socialdemokraterna får kritik både från försvarshåll och från de egna leden.

Sedan måste jag säga att nog är det konstigt att först går Hultqvist och Ahlin ut och korrigerar sin partiledare på DN Debatt och sedan kallar partiledare Juholt själv till presskonferens för att förtydliga vad hans partikollegor har skrivit i debattartikeln. Har de ingen kommunikation över huvud taget inom Socialdemokraterna.

Posted in General | Tagged , , , , , | 12 Comments

Katastrofalt dåligt valdeltagande

Så har omvalen i Västra Götaland och Örebro avgjorts. Det blev rödgröna och framförallt socialdemokratiska framgångar i både regionvalet i väst och i kommunvalet i Örebro.

Jag tycker att det finns en Juholt-effekt på så sätt att de som valde bort Socialdemokraterna i riksdagsvalet 2010, och då fick region- och kommunvalet samma behandling, nu har gått tillbaka till sitt gamla parti. Det skulle också kunna uttryckas som en “anti-Sahlin-effekt”. De som valde bort S pga Mona Sahlin har nu kommit tillbaka.

Några nya väljare (andelsmässigt, definitivt inte i antal) har Juholt hittat i Örebros Nordöstra valkrets i jämförelse med 2006, men i Västra Götaland tappade S 1,3 procentenheter i jfr med valet 2006. Totalt sett gjorde S ett sämre omval 2011 än vad de gjorde i VG och Örebro NÖ 2006 under ledning av Göran Persson.

För oss i Centerpartiet gick det sådär. Jag hade hoppats på en större uppryckning, framförallt eftersom våra “gamla” väljare brukar vara duktiga på att faktiskt rösta. Vi gick framåt i VG och tog ett nytt mandat, medan vi tappade något i Örebro men behöll mandatet. I VG var vi enda alliansparti som ökade.

Det mest anmärkningsvärda tycker jag ändå är att valdeltagandet blev så förskräckligt dåligt. 2010 var det 80,6 procent i VG som röstade, nu 2011 43,1 procent! I Örebro var fallet inte lika dramatiskt, från 83,4 procent till 62,8 procent. Men oavsett så är det ett katastrofalt dåligt resultat.

Man kan spekulera i att det är just omvalet som företeelse som har föranlett röstskolket, men jag är tveksam. Jag tror att riksdagsvalet helt enkelt drar så mycket mer än framförallt regionvalet. Kommunen känns viktigare än regionen/landstinget, men inte ens så viktig att två tredjedelar röstar.

Slutsatsen är att vi måste behålla en gemensam valdag för samtliga tre val. Vi i Centerpartiet har under lång tid tyckt att skilda valdagar skulle vara önskvärt, men vid vår stämma i just Örebro 2009 så ändrades ställningstagandet till att vi är för en gemensam valdag (även om jag såg att min partiledare igår hade uttryckt sig enligt det gamla ställningstagandet).

Posted in General | Tagged , , , | 2 Comments

Danska gränskontroller på Öresundstågen

Muntlig fråga till statsministern som jag ställde under frågetimmen i torsdags. Tyvärr var statsministern mycket passiv i sitt svar och berörde inte alls vilka problem som pendlarna kan ställas inför.

Anf. 65 JOHAN LINANDER (C):

Herr talman! Danmark har i dagarna beslutat att skärpa gränskontrollen mot Sverige, bland annat genom ökad kontroll på Öresundstågen. Beslutet kan ifrågasättas utifrån Schengenreglerna. Jag tycker också att det kan ifrågasättas utifrån det nordiska samarbetet, eftersom det här riskerar att drabba tiotusentals pendlare över Öresund.

Öresundståget är ett pendeltåg. Från Malmö till Köpenhamn tar det i dag 34 minuter. Det är kortare än det tar att ta pendeln till Stockholms central från Bålsta, Märsta eller Södertälje. Öresundstågen är den dagliga pendlingen till jobbet eller skolan för väldigt många skåningar.

Nu är många oroliga för att de ökade danska gränskontrollerna ska ställa till med problem för pendlarna. Min fråga till statsministern är om han har för avsikt att ta upp frågan med sin danska statsministerkollega Lars Lökke Rasmussen så att de svenska pendlarna kan andas ut och så att rörelsefriheten i EU och Norden inte ska försämras.

Anf. 66 Statsminister FREDRIK REINFELDT (M):

Herr talman! Regeringens uppfattning är att den rörlighet som vi sedan länge har haft mellan de nordiska länderna och via Schengenavtalet är positivt och bra. Cecilia Malmström, ansvarig kommissionär i kommissionen för dessa frågor, har sagt att den danska regeringen har lämnat in en ansökan om vissa eventuella begränsningar när det gäller rörligheten som nu ska analyseras av kommissionens jurister. Vad den exakta avvägningen som kommer ut av detta blir har jag inte svar på i dag. Det måste nog anstå analysen innan vi kan svara på det.

Vår utgångspunkt kommer naturligtvis att vara att fortsatt hävda öppenhet. Men det sitter just i dag ett RIF-råd – det råd inom EU som har hand om dessa frågor – och diskuterar andra typer av möjliga tillfälliga begränsningar som ibland blir aktuellt när det gäller Schengenregler och andra delar av rörligheten. De kan vara påkallade i vissa situationer.

Analysen från vår utgångspunkt är inte färdig. Det gäller också för EU-kommissionen. Vi får återkomma i frågan.

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Tagged , , , , | 11 Comments

Visst finns det poliser som begår brott

Det finns poliser som begår brott. De ska straffas som alla andra och om de har begått något brott som inte är av mindre vikt så kommer de med all sannolikhet också att få sparken som polis. När jag pratar med andra poliser så har jag en känsla av att de är ännu hårdare mot sina kollegor som har begått brott än vad domstolarna är. Poliser vet att hela kåren svärtas ned av poliser som begår brott och därför reagerar de starkt.

Som vanligt tänker jag inte uttala mig om enskilda rättsfall, men jag måste säga att jag förvånas över andras förvåning att enbart 1 av 200 brottsanmälningar mot poliser leder till åtal och att det nu krävs en ny omorganisering.

Det görs väldigt många helt ogrundade anmälningar mot poliser. Ibland undrar man om folk inte vet att polisen faktiskt får vidtaga tvångsåtgärder mot enskilda och till och med använda våld i vissa fall. Trots att många anmälningar är nästan obegripliga så görs det ändå en seriös utredning av påståendena, men självklart läggs utredningen ner om det inte har begåtts något brott.

Jag sitter i Rikspolisstyrelsens styrelse och har fått en allt bättre inblick i hanteringen av brottsutredningar mot anmälda poliser. Sedan den 1 januari har vi ett särskilt ansvar eftersom alla anmälningar mot poliser, åklagare och domare utreds av en självständig enhet under Rikspolischefen.

Den nya organisationen har bara funnits i fyra månader, så det är alldeles för tidigt att säga om den fungerar eller inte, men det fanns ju en anledning till att vi gjorde förändringen. Vi ville inte att poliser skulle göra internutredningar för nära de misstänkta poliserna och därför flyttades verksamheten från länspolismyndigheterna till Rikspolisstyrelsen som är en annan myndighet.

Att som Alhem m.fl. nu kräva en ny myndighet känns som förhastat. Låt den organisationsförändring som precis ha skett få komma igång ordentligt och sedan kan vi utvärdera den. Organisationsförändring på organisationsförändring ger aldrig några bra resultat.

Posted in General | 9 Comments

Sverigedemokraterna Protektionisterna

Dagens EU-nämnd bjöd på en lika historisk som negativ händelse. För första gången någonsin är Sveriges Riksdag inte enig om att WTO-förhandlingarna DDA (Doha Development Agenda, Doharundan) är viktiga att få i hamn. Förhandlingarna är i ett krisläge, åter igen, och framförallt USA och Brasilien sätter stopp.

Det kan säkert finnas lite skillnader i synen på frihandel, men Doharundan med sitt syfte att skapa stabila och förutsägbara handelsregler, för att stimulera världshandeln och inte minst för att gynna utvecklingsländerna, har alla stått bakom. Tills nu. Nu har vi ett protektionistiskt parti i riksdagen, Sverigedemokraterna.

SD-ledamoten i EU-nämnden Margareta Sandstedt uttryckte tydligt att de förstår att WTO-förhandlingarna kan underlätta för handel och för utvecklingsländerna, men sedan kom det obegripliga. I ett mycket märkligt resonemang kom hon fram till att Doharundan gärna får avslutas utan resultat eftersom ökade handelsmöjligheter riskerar att innebära att Sverige ska importera mer. Enligt Sandstedt innebär i sin tur import att den inhemska produktionen minskar och därmed ökar arbetslösheten…

Med det resonemanget skulle det vara bra för Sverige att minska möjligheterna för handel i världen. Återskapa tullavgifter och andra handelshinder för att minska importen. Då ökar ju den inhemska produktionen enligt SD.

Huruvida Sverigedemokraterna har förstått att Sverige är ett oerhört exportberoende land kan man fundera på. Men att ökade handelsmöjligheter sannolikt innebär ökad export och därmed minskad arbetslöshet det har inte gått in.

Sverigedemokraternas målsättning är att alltså att skydda den inhemska produktionen, protektionism. Men frågan är: Sedan när har Sverige klarat sig på produktion till den svenska marknaden? Lägg ner Ericsson, Volvo och all läkemedelsindustri direkt!

Posted in General | Tagged , , , , , , | 14 Comments

Ingen glädje över att någon har dödats

Jag kan inte vara glad över att någon människa har dödats. Inte ens Usama bin Ladin. Visst kan jag ha förståelse för att det var omöjligt att ta honom levande, men att känna glädje för att någon har dödats är instinktivt fel. Glad hade jag varit om han hade tagits levande och när han hade ställts till ansvar för sina gärningar i en domstol. Så ska ett civiliserat samhälle ta hand om kriminella.

Lägger man även in att ytterligare tre eller fyra personer dödades och förmodligen en av hans fruar när hon var/användes som mänsklig sköld, så blir det ännu svårare för mig att förstå när Obama, Merkel m.fl. uttrycker sin glädje. På Facebook hade personer lagt ut kommentarer som “dags att öppna champagnen”, osmakligt.

Självklart är det bra att bin Ladin inte längre kan planera och få andra att utföra terrrordåd, men vi ska inte tro att världen blir en säkrare plats för att han har dödats. På kort sikt kan det till och med bli tvärtom, hämndaktioner kan snarast förväntas, framförallt mot USA och den politiska ledningen i Pakistan.

Posted in General | Tagged , , , | 8 Comments

Makten över tiden

Har gjort ett litet inlägg om “makten över tiden” på jämställd.se där jag bloggar då och då. Kommentera gärna där.

Posted in General | Leave a comment

Straffa inte alla fotbollsfans för några idioters verk!

Debatten om huliganismen fortsätter. Det ena efter det andra förslaget dyker upp och det är bra eftersom vi måste hitta lösningar mot de som förstör fotbollsfesterna. “Vi” är både politiker och svensk fotboll, förbundet och klubbarna, men också polisen och övriga samhället.

Problemet är när förslagen går ut på att straffa alla fotbollsfans för vad några idioter håller på med. Det är inte rätt väg att gå. Kollektiv bestraffning är inte lösningen. Det senaste förslaget är att ha en åldersgräns på ståplatsläktaren. 27 år! Fullkomligt orimligt.

Varför skulle inte alla fotbollsälskande 12-26-åriga killar och tjejer få stå och heja fram sitt lag? Det skulle ta död på den underbara supporterkultur som finns i (vissa av) klubbarna, bland annat i mitt eget Malmö FF, där mitt hjärta finns. Det är underbart att se tifona på ståplatsläktaren och hur tusentals supportrar lyfter fram sitt lag.

Nej, alla borde istället inrikta sig på att hitta lösningar som stoppar de få våldsverkare som kallar sig supportrar men som i själva verket bara förstör för fotbollen i allmänhet och laget i synnerhet.

Posted in General, Sport | Tagged , , , , , | Leave a comment

Skadestånd eller brottsskadeersättning

Idag får jag en känga i DN av krönikören Mårten Schultz. Ibland kan jag säkert också vara värd kritik, men i det här fallet har krönikören helt fel. Han skriver att jag tycks tro att brottsskadeersättning är samma sak som skadestånd. Men, nej, jag har något bättre kunskaper än så efter bland annat nio år i justitieutskottet och många diskussioner, samtal med och besök hos Brottsoffermyndigheten.

Krönikören beskriver i sin krönika hur systemet ser ut, dvs att Brottsoffermyndigheten gör en egen prövning och ibland betalar ut ett annat belopp än det utdömda skadeståndet, medan jag beskriver hur jag tycker att systemet ska se ut. Dvs att jag inte tycker att Brottsoffermyndigheten ska kunna betala ut annat belopp än det utdömda skadeståndet när det är sakprövat av domstol.

Hade han läst lite längre ner i inlägget, där jag citerar alliansrapporten, så hade han sett att jag skriver att det är stötande att “nuvarande regler gör det möjligt för myndigheten att betala ut lägre brottsskadeersättning än det skadestånd som fastställs av domstolen och därför måste dess regler omprövas.”

Hade krönikören, som ändå skriver för Dagens Nyheter, bemödat sig att leta vidare vad som håller på att hända i frågan så hade han lätt hittat att alliansregeringen har tillsatt en särskild utredare som ser över frågan på precis det sätt som jag förordar.

“Brottsoffermyndigheten har i dag möjlighet att göra en självständig bedömning av ersättningens storlek. Det innebär att den kan vara såväl högre som lägre än det skadestånd en domstol har dömt ut. Systemet har inneburit att Brottsoffermyndigheten kunnat leda utvecklingen av ersättningspraxis. I vissa fall har det uppfattas som stötande att myndigheten kunnat göra en annan bedömning än en domstol. Utredaren ska överväga om det finns skäl att begränsa Brottsoffermyndighetens möjligheter att göra självständiga bedömningar.”

Men det är åtminstone trevligt att läsa att krönikören läser min blogg!

Posted in General | Tagged , , , , | 6 Comments

Fotbollen dras i smutsen igen

För alla fotbollsälskare var gårdagen en dyster dag. Åter igen var det personer som kallar sig för supportrar som attackerade en domare, förstörde matchen och förstör för sitt lag.

Idag har det dessutom blivit en helt onödig smutskastning mellan kultur-och idrottsminister Lena Adelsohn-Liljeroth och Svenska Fotbollförbundets ordförande Lars-Åke Lagrell. Det är riksdagens uppgift att se till att det finns effektiva lagar men det är också svensk fotbolls uppgift att se till att använda de lagar som finns. Liksom regering och riksdag så måste förbundsledningen och klubbarna ta sitt ansvar, det fungerar inte att bara hänvisa till någon annan.

Ett av problemen med dagens lagstiftning är att de huliganer som är avstängda från att komma in på matcherna gör det i alla fall. Jag vill inte ha legitimering eller “elektroniska bågar vid visitering” för alla som vill in på en fotbollsarena. Det skulle ta orimligt lång tid och många skulle inte komma in före matchstart.

En mer rimlig lösning skulle vara att ge avstängda personer anmälningsplikt, dvs den engelska lösningen. Den som inte får komma in på t.ex. AIK:s matcher skulle alltså vara tvungen att anmäla sig hos polisen, t.ex. vid matchstart på en polisstation inne i centrala Stockholm. En sådan lösning skulle enbart drabba den som tidigare har gjort sig skyldig till något som föranlett avstängningen och inte alla vi andra som vill njuta av fotboll och heja fram vårt lag.

Posted in General | Tagged , , , | 5 Comments

Vad är en tiggare?

Sverigedemokraterna i allmänhet och min justitieutskottskollega Kent Ekeroth i synnerhet fortsätter att ta ut de främlingsfientliga populistsvängarna. Det senaste är att “förbjuda tiggeri” eftersom de “förstör gatubilden” och att tiggeriet “ett invandrarfenomen som vi importerat”.

Men inte ett enda ord om vad som är tiggeri. Hur ska gränsen dras? Om en gatumusikant med en hatt framför sig spelar för dålig musik, är han eller hon då en tiggare enligt Sverigedemokraternas definition? Är det pantomin om en tiggare sitter tillräckligt stilla?

Att de som tigger förmodligen är i behov av sociala insatser istället för bötesstraff som de ändå inte kan betala väljer också SD att bortse ifrån. Det försvårar ju deras populistiska bild av att tiggare är jobbiga människor som ska bestraffas och helst utvisas ur landet eftersom de förmodligen är utlänningar.

Posted in General | 25 Comments

“Kom med” sa S till SD

Jag har väntat på när det skulle ske. Mona Sahlin är borta och hennes gamla ord: “aldrig någonsin, aldrig någonstans, aldrig någon gång” har fallit i glömska.

Nu är det “kom med” som gäller för att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ska förhandla sig samman med Sverigedemokraterna. Ska bli intressant att se om Håkan Juholt tar Ylva Johansson i örat eller om han ger sitt tysta medgivande till att Socialdemokraterna ska börja förhandla fram politiken med Sverigedemokraterna.

Nu efteråt försöker Ylva Johansson komma undan med att Sverigedemokraten Sven-Olof Sällström gått in på hennes rum oinbjuden, men det är lite sent när många andra både hört och sett dem.

När Socialdemokraterna märkte att de inte lyckades ljuga bort Ylva Johanssons inbjudan till Sverigedemokraterna så gick de istället över till att kritisera moderater för att twittra på utskottssammanträdena. Nu var det så att twittrandet skedde under en ajounering och efter mötet. Socialdemokraterna krävde då att det skulle bli twitterförbud i riksdagen! Är de galna? Ska inte riksdagsledamöter få kommunicera med medborgarna? (Efter ett tag förstod de hur galet det var och korrigerade sig och sa att de menade twitterförbud från utskottssammanträdena.)

Posted in General | Tagged , , , , | 35 Comments

På fem år har kameraövervakningen fördubblats

Det var ingen nyhet som överraskade mig: “Kameraövervakningen ökar“. Men bra att det uppmärksammas. På fem år har antalet tillstånd för kameraövervakning fördubblats. Samtidigt konstateras att “studier har inte entydigt kunnat ge belägg för minskad brottslighet”. Inte heller någon överraskning.

Redan 2008 kom Brottsförebyggande rådet med en rapport som visade att kameraövervakningen inte var effektiv. Det var till och med så att förbättrad belysning gav bättre effekt än kameraövervakning.

Att en stor del av bilderna är för dåliga för att kunna användas är faktiskt inte heller någon nyhet. Jag bloggade om det redan för tre år sedan.

Posted in General | Leave a comment

PNR-kompromiss

Halv två på natten och jag orkar inte…. Så här får ni en länk till Ekot om den PNR-kompromiss som har gjorts. Har även en debattartikel i Sydsvenskan med Lena Ek.

Posted in General | 3 Comments

Kvinnomisshandel är inget projekt

Bra krönika i Svenska Dagbladet.

Posted in General | Leave a comment

Detaljreglera eller kräva ansvarstagande?

Under hot om ett sämre tillkännagivande från S, Mp, Sd och V så har tydligen alliansen gjort upp med S om att införa krav på handsfree i bilen och förbud mot att läsa eller skriva sms under körning.

Visst kan det vara fruktansvärt omdömeslöst att sms:a eller ens prata i mobil under körning, men kan vi inte kräva att bilförare ska klara av att göra den bedömningen?

Ska det även vara olagligt att mms:a, skicka mejl, läsa tidning, ändra radiostation, dricka kaffe, äta hamburgare, plocka upp nappen och så vidare. Det är omöjligt och orimligt att ha en lagstiftning som säger precis vad en förare får och inte får göra under körning. Dessutom borde det i så fall vara olika regler i storstadstrafiken, på motorväg och på grusvägen ute på landsbygden.

Det enda rimliga är som jag ser det att ställa krav på tillräcklig uppmärksamhet utifrån vad situationen kräver. Annars kan föraren dömas för vårdslöshet i trafik. I det långa loppet är jag övertygad om att krav på förarens ansvarstagande är trafiksäkeare än att staten ska berätta exakt vad man får och inte får.

Posted in General | 22 Comments

Om PNR i Ekot

Igår var jag med i Ekot om PNR, dvs förslaget på EU-direktiv om att lagra passageraruppgifter. Jag har fått väldigt många reaktioner, både positiva och negativa.

Det jag framför i radioinslaget är Centerpartiets inställning i frågan och inte alliansregeringens. Fick den frågan flera gånger igår så därför skriver jag det här direkt. Även om jag är vice ordförande i justitieutskottet och därmed “gruppledare” för alliansen i justitieutskottet så måste jag självklart kunna uttala mig om vad Centerpartiet som parti tycker även om de andra allianspartierna inte skulle hålla med. Sedan är det lika givet att det i slutändan blir en kompromiss inom alliansen. Regeringen ska lägga fram ett förslag (i första hand till EU-nämnden om Sveriges förhandlingsposition i EU) och regeringen fattar beslut som en enhet, alltså måste en alliansöverenskommelse göras.

Posted in General | Tagged , , , , | Leave a comment

Förvånad över Romson

Glömde skriva om Mp-valberedningens förslag igår. Jag blev förvånad över Juholts val av Waidelich och nästan lika förvånad över att Åsa Romson föreslås som nytt Mp-språkrör bredvid givne Gustav Fridolin Junior (kul att kalla honom för Junior, så benämnde han sig nämligen själv när jag lärde känna honom i valrörelsen 1998).

Jag var övertygad om att Mikaela Valtersson skulle bli valberedningens förslag, men det är å andra sidan inte omöjligt att hon tar hem posten ändå om hon ställer upp mot Romson på deras stämma. Har en känsla av att Valtersson är populärare inom partiet.

Posted in General | Tagged , , , | 3 Comments

Juholt gör som Persson

Göran Persson var en mästare på att överraska när han utsåg personer till nya ministrar. Thomas Bodström, Lena Sommestad, Ann-Christin Nykvist, listan kan göras lång.

Nu tycks Håkan Juholt hänga på. För nog var den en riktig knall att Tommy Waidelich blir ekonomiskpolitisk talesperson!

Posted in General | 1 Comment

PNR

Har blivit med Iphone, ska försöka göra lite fler korta inlägg. Dagens handlar om att det är bra att europeiska datatillsynsmannen kritiserar PNR-förslaget. Ger lite stöd för mig i mina diskussioner.

Posted in General | 2 Comments

Tillbaka efter fyra dagar i Arkhangelsk

Intressant att ha varit där, men om du ska åka på semester är det inte ett resmål som jag skulle rekommendera…

Tisdag-onsdag den här veckan har jag varit på “3rd Internationell Forum for young politicians from North-West Russia and the Nordic countries” i Arkhangelsk i norra Ryssland. Lång resa, det tog nästan hela måndagen att åka dit och halva torsdagen att åka hem, men det är viktigt och intressant att ha utbyte med Ryssland.

De flesta av politikerna från Ryssland tillhör Putins parti “Enade Ryssland”, men de är å andra sidan också det överlägset största partiet i Ryssland. Vi som deltog från Norden, samtliga fem länder, tillhör framförallt socialdemokraterna och liberala partier. Vi hade ett antal föredrag, varav jag höll ett, och gruppdiskussioner. Det är problem med språket, ganska få av dem talar engelska så det krävs tolkning hela tiden. Men de allra intressantaste diskussionerna är vid kaffepauserna och på kvällarna.

Forumet avslutades med att vi antog en resolution om framförallt ungdomsarbetslöshet, betydelsen av att kunna studera i varandras länder osv. Denna resolution skickas sedan vidare till “det stora mötet” mellan politiker från Nordiska rådet och PANWR (Parliamentary Assembly of North-West Russia).

Staden Arkhangelsk är grå och tråkig. Lenin står kvar som staty på det stora torget framför den regionala duman. Det är vackert längs floden Norra Dvina som rinner ut i Vita Havet lite längre norrut.

Under mina dagar där uppe i norr så hann jag bli intervjuad av SvD om brottsregisterutdrag vad gäller personal som jobbar med barn. Jag lyfte då upp vårt gamla förslag att kunna ta ut begränsade brottsregisterutdrag.

Posted in General | Tagged , , | 1 Comment

Kriminalisering av eftersupning

2004 var första gången jag motionerade i riksdagen om att s.k. eftersupning behöver kriminaliseras. Då var det en s.k. kommittémotion, så hela partiet stod bakom den. Då skrev vi:

“En annan brist i lagstiftningen är att s k “eftersup” inte är olaglig. Om en förare omedelbart efter att ha varit inblandad i en trafikolycka intar alkohol eller narkotiska preparat fördärvar detta möjligheten att enkelt bevisa att föraren var berusad under själva olyckan. En sådan lucka i lagen borde inte få utnyttjas av skrupelfria personer, varför drickande av alkohol eller intag av narkotiska preparat under sådana omständigheter bör förbjudas. Att förares intag av alkohol eller narkotiska preparat omedelbart efter en trafikolycka bör vara straffbart bör ges regeringen till känna.”

Det har gått nästan sju år, men nu äntligen tycks vi komma framåt. Idag när socialutskottet behandlade ANDT-strategin (en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken) så beslöt ett enigt utskott att eftersupning ska kriminaliseras. Nu blir det ett uppdrag till regeringen att återkomma med ett förslag.

Posted in General | Tagged , , | 6 Comments

Datalagringsdebatten i utländsk media

Norska Verdens Gang, en polsk tidning och The local (svenska nyheter på engelska) är några tidningar som uppmärksammade vår debatt.

På läktaren var det däremot nästan tomt. Tror att det satt en eller två personer utöver de skolklasser som kommer och går med jämna mellanrum.

Posted in General | 3 Comments

Imorgon är det dags för datalagringsdirektivet

Jag beklagar verkligen att jag inte har hunnit blogga om detta tidigare. Det är inte brist på vilja, utan brist på tid. Jag har försökt att svara på mejl som jag har fått och dessutom är det en diskussion på facebook, men givetvis borde jag även öppna upp för diskussionen här på min blogg.

Timmen börjar bli sen och debatten ligger först på dagordningen imorgon förmiddag. Istället för att skriva en ny text om vad jag och Centerpartiet tycker om datalagringen så lägger jag ut en del av det anförande som jag ska hålla imorgon.

“Nu efter mer än sju års diskussion är vi framme vid debatt och beslut i riksdagen. Och det är ingen trevlig dag. Det är med sorg som Sverige nu måste implementera datalagringsdirektivet i svensk lagstiftning.

Dåvarande justitieminister Thomas Bodström var drivande i EU för att anta ett direktiv om lagring av trafikdatauppgifter. Han lyckades och i mars 2006 antogs direktivet i EU. Det skulle ha varit implementerat i svensk lagstiftning den 15 september 2007.

Från första början har vi i Centerpartiet motarbetat datalagringen, vi var ett av fyra partier i Sveriges riksdag som sa nej till direktivet. Inte för att vi inte tycker att de brottsbekämpande myndigheterna behöver och ska få använda trafikdatauppgifter, för det är ett viktigt verktyg i brottsbekämpningen, utan för att vi inte vill att staten ska tvinga fram stora integritetskränkande databaser över hur vi kommunicerar med varandra.

Vi förlorade frågan 2006 och direktivet antogs. Vi har dock i Centerpartiet fortsatt att aktivt arbeta för riva upp datalagringsdirektivet eller åtminstone göra det frivilligt för medlemsländerna att implementera det och det arbetet fortsätter. Till exempel fick vi under 2010 med oss hela den europeiska liberala partigruppen, där Centerpartiet ingår, på att datalagringsdirektivet ska göras frivilligt för EU-länderna.

(…)

Ändå finns det de som säger att de vill minoritetsbordlägga frågan och därmed skapa en situation där Sverige tvingas betala hundratals miljoner kronor i böter och vite till EU. Jag har mycket svårt att förstå det resonemanget av flera skäl.

För det första så tycker jag att vi som riksdagsledamöter ska vara rädda om medborgarnas pengar. Böter och vite kommer att betalas från skattebetalarnas pengar. Ska vi skicka iväg 150 till kanske 600 miljoner kronor till EU? Det är det som Vänsterpartiet och Miljöpartiet förordar. Har ni ingen respekt för svenska folkets skattepengar?

För det andra så är det en orimlig hållning att säga att Sverige ska strunta i att följa gemensamma EU-regler och istället betala böter och vite. Tycker Mp och V att det skulle vara okej om en ekonomiskt oberoende person säger att han eller hon struntar i att följa de lagar som enbart ger bötesstraff eftersom han eller hon har råd att betala böterna?

För det tredje så finns det ingen möjlighet i längden att köpa sig fri. Skyldigheten att följa EU-reglerna om att implementera direktiv i nationell lagstiftning finns kvar oavsett hur mycket böter och vite som vi betalar. Dessutom kan vi räkna med att vitesbeloppet kommer att öka med tiden.”

Vill avsluta med att citera en minister från tidigare idag. “Datalagringen är skit”. Kan bara hålla med.

Posted in General | Tagged , , , , , | 23 Comments

Håkan Juholt – en riktig outsider!

När jag den 15 november förra året tippade vem som skulle bli Socialdemokraternas nya partiledare så satte jag Sven-Erik Österberg överst på min lista. Jag trodde på honom hela vägen fram till för ett par dagar sedan. Då dök en verklig outsider upp som nästan ingen hade förväntat sig. Håkan Juholt. Socialdemokraternas starke försvarspolitiker. Vilken överraskning!

Jag känner inte honom, har aldrig ens debatterat mot honom. Men jag frågade en kollega som känner honom betydligt bättre och han beskrev Juholt med tre ord: “Snäll, slarvig, slugger”. Det låter ju ganska bra. Alltså för oss… Att han dessutom ligger mer till vänster inom socialdemokratin är bra för oss i Centerpartiet. Det blir lite mindre trångt i mitten i svensk politik.

Jag kan inte låta bli att fundera på hur det känns att väljas som femte, sjunde eller kanske elfte eller tolfte alternativ när alla andra har tackat nej. Jag vet inte hur många som valberedningen verkligen har tillfrågat, men att Margot Wallström, Pär Nuder, Leif Pagrotsky och Tomas Eneroth har tackat nej är ändå säkert. Med all sannolikhet skulle Ulrica Messing och Thomas Bodström också ha gått före Juholt, de är så pass populära att de säkert har fått frågan men tackat nej. Det har också talats om några äldre “föredettingar”, Jan Eliasson, Anders Sundström, Lena Sommestad och Jan Nygren, jag är mer tveksamma till om de har fått frågan, men det är inte omöjligt. Och Carin Jämtin som nu blir partisekreterare, skulle inte hon gå före Juholt som partiledare om hon hade velat?

Håkan Juholt sitter därmed i delvis samma båt som Mona Sahlin gjorde. Sahlin hade dock ännu sämre förutsättningar att leda partiet. Hon var direkt impopulär bland stora grupper inom partiet, men det tror jag inte att Juholt är. Det var dock en ledande socialdemokrat i Umeå som uttalade att han skulle lämna partiet om Håkan Juholt blev partiordförande.

Trots detta får vi absolut inte underskatta Juholt och Socialdemokraterna. Jag skulle bli mycket förvånad om inte Socialdemokraternas opinionssiffror går stadigt uppåt fram till kongressen och en tid därefter. Det är normalt när partier väljer nya partiledare, så var det till och med för Mona Sahlin. Vi ska inte heller glömma bort och underskatta Socialdemokraternas historiskt starka förankring i stora delar av vårt samhälle. De kan vända sin negativa trend och det kan gå snabbare än någon kan ana.

Posted in General | Tagged , , | 3 Comments

Riksdagen är ingen lekstuga

Nu har Socialdemokratena, Vänsterpartiet och Miljöpartiet verkligen fått igång sitt samarbete med Sverigedemokraterna. Jag påstår inte att de har ett aktivt samarbete där de diskuterar och förhandlar, men sossar, vänsterpartister och miljöpartister visar stor förnöjsamhet varje gång utskottsbehandlingen ger besked om att de vill föra samma politik som Sverigedemokraterna. De har ett passivt samarbete där de gör allt de kan för att oppositionen ska “råka” vara överens mot alliansen. Sverigedemokraterna spelar glatt med i spelet.

Det stora problemet är inte att alliansen förlorar i diverse frågor utan att oppositionen inte tar ansvar för sina förslag. De är egentligen inte så intresserade av vad förslagen innebär, det stora gemensamma intresset och drivkraften är att se till att regeringen förlorar. Detta ger bilden av riksdagen som en lekstuga där beslut kan fattas utan att det finns en majoritet för varför ett beslut ska bli som det blir. De fyra oppositionspartierna kommer överens om vad regeringen ska göra, men inte varför de ska göra det. En mycket märklig situation.

I justitieutskottet har vi för närvarande minst tre beslut som oppositionen tar gemensamt. När det gäller tingsrätterna i Hässleholm, Eksjö, Norrtälje och Mora så kom oppositionen snabbt överens om att de skulle använda utskottsinitiativet på ett sätt som det verkligen inte är tänk. De vill säga till regeringen att avvisa ett förslag från Domstolsverket som Domstolsverket inte ens själva är klara med. Det intressanta för S, Sd och de andra är inte vad deras beslut får för konsekvenser utan att de vill försätta regeringen i en så svår situation som möjligt.

Det andra exemplet är trafikdatalagringen där oppositionen har hittat en bestämmelse i Regeringsformen om att förordningar kan underställas riksdagen i vissa fall. Bestämmelsen är tänk för situationer där regeringen kan behöva mandat att fatta snabbt beslut, t.ex. smittskyddsfrågor, men där riksdagen i efterhand vill få förordningen på sitt bord. Nu använder oppositionen bestämmelsen på ett helt annat sätt när de begär att varje förordningsändring ska till riksdagen i efterhand. Om riksdagen ska besluta i detalj så är det bättre att lägga detaljerna i lag och inte i förordning, men det vågar oppostionen inte föreslå eftersom det är orimligt att ha så detaljerad lagstiftning. Men oppositionen visar åter att de inte är så intresserade av resultatet utan det viktiga är att ställa till det för regeringen.

Det tredje exemplet är förändringarna av besöksförbudet. S, Mp och V vill ta bort rekvisitet påtaglig risk vad gäller kontaktförbud (besöksförbud döps om till kontaktförbud) i gemensamt hem. Det kan bli så att Sd hänger på och då har vi ett tillkännagivande till regeringen om att de ska återkomma med ett förslag som jag kan tänka mig att lagrådet kommer att ha synpunkter på. Säger man att regeringen ska återkomma med ett sådant förslag så säger man också att man inte vill lyssna på lagrådet och att regeringen inte heller ska göra det. Ogenomtänkt, men det viktiga är tydligen inte resultatet utan att alliansen ska få smäll på fingrarna så ofta som möjligt.

Imorgon kommer en annan fråga upp i riksdagen där oppositionspartierna är överens och ställer krav som kommer att knäcka många småföretagare och kan bli riktigt förödande för landsbygden med små och ofta inte så lönsamma butiker. S, Mp, Sd och V har kommit överens om att regeringen ska lägga fram ett förslag om sluten kontanthantering i detaljhandeln. Vad förslaget kommer att innebära tycks vara ointressant, det viktiga är att komma överens mot alliansen.

Posted in General | Tagged , , , , , , | 25 Comments

“Alla andra” är inte något bra argument

Usch vad jag har blivit usel på att blogga den senaste tiden. Har haft dåligt med tid och dåligt med inspiration. Nu har jag dock bloggat på jämställd.se om att argumentet “alla andra” inte är något bra argument för varken tonåringar eller dagishämtande föräldrar. Läs och kommentera gärna där.

Och jag ska försöka skärpa mig och blogga nästan dagligen som jag gjorde förut.

Posted in General | 6 Comments

Svårt med den liberala kompassen

Jag säger inte nej till all kameraövervakning, i t.ex. parkeringshus har det givit resultat. Även på skolor kan kameror förhindra skadegörelse och stölder på kvällar och helger. Däremot är jag mycket skeptisk till att elever ska vara kameraövervakade i skolkorridorerna hela tiden. Jag tror mer på närvaro av personal och andra vuxna än att kameraövervaka, på samma sätt som jag tror mer på synliga och tillgängliga poliser på stan än på att övervaka hela stadskärnor.

Det verkar dock inte som att alla liberaler har den liberala kompassen…

Posted in General | 11 Comments

Nämndemän kan entledigas om de är olämpliga för uppdraget

Ikväll på TV4-Nyheterna var det ett inslag om två nationaldemokrater som har blivit invalda som nämndemän i Södertälje tingsrätt. Det var förskräckligt att se dem tveka inför om det är bra med demokrati och att de inte ville säga något negativt om Hitler, riktigt hemskt att det finns sådana människor och partier som blir invalda i fullmäktige. Men sådan är demokratin och är ett parti invalt i kommunfullmäktige så får det oftast också nämndemannaplatser.

Det skulle vara svårt och inte speciellt demokratiskt att ha regler så att vissa partier inte skulle få nämndemannaplatser enligt samma principer som andra partier. Däremot finns det numera regler (ändrades 2006) som gör att olämpliga nämndemän kan entledigas från uppdraget. Regeln syftar i första hand på nämndemän som begår brott, men för att även täcka upp andra situationer så stadgas att nämndemannen kan entledigas om han eller hon visar sig uppenbart olämplig för uppdraget.

För att se vad uppenbart olämplig innebär så får man gå tillbaka till förarbetena. Där skrivs det bland annat om nämndemän som går i konkurs, nämndemän som uppträder olämpligt eller kanske sköter uppdraget dåligt genom att ständigt komma för sent eller somna. Men, och det är viktigt, som bakgrund till regeln står det: “Avsikten med att införa en regel om entledigande av nämndemän är att kunna vidta ändamålsenliga åtgärder mot en nämndeman vars medverkan i den dömande verksamheten riskerar att skada allmänhetens förtroende för rättskipningen.”

Som exempel på detta nämns: “Frågan om lämplighet får avgöras från fall till fall och lämplighet enligt regeln är inte något valbarhets- eller behörighetskrav. Av ordvalet följer att personen i fråga skall ha ett moget omdöme och viss livserfarenhet. Vidare följer att en person som enligt vad känt är har en sådan övertygelse som står i strid med grundläggande rättsprinciper, såsom exempelvis den om alla människors lika värde, inte är lämplig som nämndeman. Detsamma gäller om det av något annat skäl framgår att personen inte kommer att uppfylla domaredens krav på bl.a. opartiskhet.”

En nämndeman kan också bli avstängd från att vara med i den dömande verksamheten. Då krävs det inte att nämndemannen ska vara uppenbart olämplig, utan det räcker med att nämndemannen “i övrigt uppvisar ett beteende eller ett tillstånd som bedöms skada allmänhetens förtroende för rättskipningen.” I båda fallen är det domstolens chef, dvs lagmannen, som beslutar om entledigande eller avstängning. Är nämndemannen missnöjd med beslutet kan det överklagas till Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag, som finns hos Kammarrätten i Sundsvall.

Det är alltså upp till lagmannen i Södertälje tingsrätt att besluta om de båda nämndemännen från Nationaldemokraterna ska entledigas eller stängas av för att de är olämpliga och därmed skadar allmänhetens förtroende för rättsskipningen.

Posted in General | Tagged , , | 17 Comments

Debattartikel om värnskatten

Jag och 16 andra centerpartister har idag en debattartikel om värnskatten på SvD:s Brännpunkt. Ett svar på 17 moderaters debattartikel häromdagen.

Posted in General | 1 Comment

Visst ska svensk polis kunna prestera bättre

Jag blev förvånad när jag i morse läste DN-artikeln om att “fler poliser klarar upp färre brott” och att “regeringens miljardsatsning på nya poliser har blivit ett fiasko”. Det överensstämmer inte alls med den bild jag har.

DN har rätt i att de nya poliserna inte klarar upp lika många brott som äldre och mer erfarna poliser, men är det någon som hade trott att de nya skulle vara lika produktiva som äldre direkt? Tvärtom så kan många nya aspiranter “stjäla” tid av äldre poliser eftersom det t.ex. krävs handledning.

DN har däremot helt fel i att färre brott skulle ha klarats upp 2010 än 2006. Polisen klarar totalt upp fler brott (inte i alla brottskategorier, men totalt sett är det så), inte färre. Antalet uppklarade brott ökade totalt med 15 procent mellan 2006-2009. Uppklaringsprocenten har ökat från 34 procent till 38 procent. Enligt Brås statistik vid halvåret 2010 var uppklaringen då den högsta under 2000-talet. Även om man bara räknar personuppklarigsprocent, som DN gör, så har den ökat från 2006 till 2010.

När DN uttrycker att alliansens satsning på fler poliser har blivit ett fiasko så borde det uttalandet utgå från vad vi i alliansen förväntade oss, men så gör inte DN. De sätter fiaskostämpeln utifrån vad de tycker borde ske inom ett par år efter vi har utbildat rekordmånga nya poliser. Märkligt.

Samtidigt som vi satte igång satsningen för 20 000 poliser i landet så styrde vi om polisen för att de skulle bli mer synliga och tillgängliga för medborgarna, för att förebygga brott och öka tryggheten. Så har också skett. Nationella Trygghetsundersökningen visar att medborgarnas trygghet ökar. 85% av befolkningen uppger att de är trygga när de går ut en kväll. Genom att polisen har ökat närvaron på de platser där risken för brott är stor och genom att finnas vid rätt tid på rätt plats så har det blivit tryggare på gator och torg. Exempelvis har antalet anmälningar om misshandel utomhus minskat.

Visst finns det mycket mer att göra och svensk polis ska kunna prestera bättre. Det handlar ibland om hur organisationen ser ut (vi utreder just nu hela polisorganisationen), det handlar också om bättre styrning och ledning. Givetvis handlar det också om att åklagare, domstolar och kriminalvård ska fungera, hela rättskedjan måste vara lika stark. Men att hävda att fler poliser klarar upp färre brott och att satsningen på fler poliser skulle vara ett fiasko är helt enkelt fel.

Posted in General | Tagged | 6 Comments

Tänk att det är så svårt att säga: Jag vill

Socialdemokratisk jantelag förbjuder kandidater att säga att de vill bli partiledare. På något annat sätt kan man knappast tolka den nästan kompakta motviljan att säga att man är kandidat. I det ljuset får man också tolka Mikael Dambergs uttalande att han vill “vara med och ta ansvar för den nystart som partiet behöver”. Han vågar inte säga att han kandiderar, men det är klart att hans facebookinlägg kan knappast tolkas på annat sätt.

Alla har väl förstått att Damberg är en av de potentiella partiledarna. Han och Veronica Palm nämndes tidigt som två högaktuella kandidater, tillsammans med Sven-Erik Österberg som jag fortfarande tror kommer att väljas.

Efter Kriskommissionens valanalys som har en mycket tydlig vänsterprägel känns det dock osannolikt att Mikael Damberg, som förmodligen är den socialdemokrat i partitoppen som ligger längst åt höger, skulle få förtroende att leda partiet framåt. Men för oss i Centerpartiet tror jag att Damberg är den av de möjliga kandidaterna som skulle vara “värsta valet”.

Posted in General | Tagged , , , | 12 Comments

Kriskommissionen drar Socialdemokraterna åt vänster

Mikael Damberg och andra socialdemokrater som har argumenterat för ett mer mitteninriktat socialdemokratiskt parti måste vara oerhört besvikna idag. Kriskommissionens rapport är ett tydligt steg mot en äldre form av socialdemokrati. De skriver “omstart för socialdemokratin” men de tycks mena “tillbakagång till den gamla socialdemokratin”. Inte minst pekar de på att det behövs höjda skatter. Till och med ledande socialdemokratiska ledarskribenter håller med, Lena Mellin i Aftonbladet skriver: “Inget revolutionerande“. Aftonbladets “röda” proffstyckare Jonas Morian skriver: “Ingen verktygslåda för att vinna valet“.

När jag började läsa rapporten så fastnade jag redan på de första meningarna: “Socialdemokratin är inte ett parti som andra. Det tar sin utgångspunkt i de sociala konflikter som uppstår i ett samhälle, och tror på politikens förmåga att skapa en bättre framtid.”

Så skönt att läsa, nu vet jag att jag inte är socialdemokrat och aldrig kommer att förorda ett samarbete mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna… Det är helt osannolikt att de börjar med att säga att deras parti tar sin utgångspunkt från sociala konflikter i samhället och politikens förmåga att skapa en bättre framtid. Jag hade börjat med att jag tror på varje människas unika egenskaper och förmåga att skapa sin egen framtid, men Socialdemokraterna väljer att poängtera politikens förmåga istället för människors förmåga.

Men jag ska inte klaga. Om de “nya” socialdemokraterna ska leva efter Kriskommissionens förslag de närmsta åren så lär vi i alliansen få fortsätta att regera efter 2014 års val.

Posted in General | Tagged , , | 3 Comments

”Början på slutet för internetblockering”

Igår kväll behandlade LIBE-utskottet i Europaparlamentet Cecilia Malmströms förslag om bl.a. blockering av Internetsidor. Jag tycker att utskottet tog ett bra beslut. Cecilia Malmströms partikollega och namne Cecilia Wikström tycks fortsätta argumentera för blockeringar, men utskottets beslut innebär att vi i Sverige inte behöver lagstifta om blockering utan kan fortsätta på den frivilliga väg som vi har valt. Det har varit min och alliansens ingång i frågan och det är givetvis alldeles utmärkt att LIBE ställer sig på samma sida som vi.

Posted in General | Tagged , , | 6 Comments

Äntligen!

Nu äntligen har Hosni Mubarak sagt att han ska avgå! Det var givetvis en tidsfråga eftersom demonstrationerna inte skulle sluta, och därmed landet inte återgå till ett fungerande tillstånd, men det var ändå skönt att det kom nu och inte senare och eventuellt senare efter mer våldsamheter.

Egypten har lång väg kvar till demokrati, men detta är ett bra steg. Ett nödvändigt steg. Det är bara att önska att de som nu får ta över makten kan leda landet mot fria val och en hållbar konstitution.

Nästa fråga är vad som händer i länderna runt Egypten. Man ska inte glömma att Egypten är det största och mest inflytelserika av länderna i Nordafrika. Att Mubarak lämnar kommer att ge ny energi och kraft till de som försöker skapa demokrati i Algeriet, Marocko, kanske till och med Libyen.

Posted in General | 6 Comments

Irriterande att kvittningssystemet inte fungerade

Direkt efter voteringen i eftermiddag så var jag glad för att vi i alliansen hade vunnit en votering som vi borde ha förlorat (frågan som sådan är inte mitt intresseområde och jag har förstått att det fanns de som hade hoppats på att vi skulle förlora…). Men nu när jag läser om anledningen till att vi vann så blir jag bara irriterad. Jag hade hellre förlorat än att vinna på kvittningsstrul.

Vi förlorar normalt med tre röster när Socialdemokraterna gör upp med Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. I den här omröstningen skulle det ha blivit två röster eftersom Sverigedemokraternas William Petzäll, tillika Sverigedemokraternas Ungdomsförbunds vice ordförande, har tagit time-out efter det att han blev omhändertagen och satt i fyllecell i helgen som gick.

Men, enligt Socialdemokraternas kvittningsperson så hann inte en socialdemokrat och en vänsterpartist att trycka i tid. Vilket är obegripligt, så hemskt bråttom är det inte. Dessutom fanns det en kristdemokrat på plats som röstade trots att han eller hon skulle ha varit utkvittad. På det sättet vann vi voteringen med en rösts marginal.

Oavsett frågan så är de irriterande att kvittningssystemet inte fungerar. Fortsätter det så här så kommer hela systemet att ifrågasättas. Många parlament har inte något kvittningssystem utan alla som kan röstar. Det innebär högre närvaro, men å andra sidan kan det bli mer eller mindre slumpmässigt hur voteringar slutar. Sjukdom, en försenad buss, utlandsuppdrag och annat ska inte avgöra vilket ställningstagande som riksdagen tar. Å andra sidan ska inte misslyckade kvittningar heller avgöra viktiga frågor.

Posted in General | Tagged , , | 18 Comments

Svartmåla inte Cameron och Merkel

Storbritanniens premiärminister David Cameron uttalade sig idag i München på ett sätt som påminner om förbundskansler Angela Merkels uttalande förra året om multikulturalism. Genast vill högerextrema krafter ta det som en bekräftelse på att deras invandrarfientliga politik får stöd. Så är det inte. Tvärtom!

Redan förra året efter Merkels uttalande skrev Svenska Dagbladets PJ Anders Linder en utmärkt ledare om vad Merkel egentligen menade men som såväl kritiska höger- som vänstermotståndare, och media, inte ville förstå.

Merkel och Cameron tar avstånd från den i årtionden rådande naiva, “bekväma”, inställningen: “Välkomna hit, ni kan bo där borta och sköta er själva och leva era liv, så fortsätter vi tyskar/britter/svenskar att bo här. Så slipper vi träffas och ta del av varandras kulturer och traditioner.” Det fungerar inte, det uppstår ofrånkomligen murar, misstro och missförstånd. Det blir dessutom allt värre med tiden eftersom murarna blir högre och högre.

Istället ska vi riva murarna. Vi ska leva tillsammans istället för att leva åtskilda. Vi ska integrera istället för att hålla isär. Det är den kritik, den åsikt, som Merkel och nu Cameron har gett uttryck för. Jag delar till stor del deras åsikt. Det finns multikulturalism som tycks ha fungerat. “China Town” i många städer, “Little Italy” likaså. Men om det alltid har varit helt lyckat är svårt att säga.

Jag tror inte att något svenskt parti har haft som politisk idé att det ska skapas parallella kulturer inom landet som i vissa fall aldrig möts. Ändå har det blivit så. Hur vi ska göra för att riva murarna finns det inget enkelt svar på, men vi måste åtminstone börja med att förstå vad som har hänt och att vi måste göra något åt det. Precis som Merkel och Cameron.

Posted in General | Tagged , , , | 18 Comments

Vem har de i åtanke?

Jag läste först en notis på aftonbladet.se om kriterier för ny S-ledare. Där läste jag att “Socialdemokraternas nya partiledare måste kunna samla hela partiet, vara tydligt förankrad i partiets värderingar och kunna bygga ett starkt lag.” Vidare att den “nye partiordföranden måste också i tillräcklig omfattning ha prövats i sitt ledarskap inom partiet”.

Min första tanke var att nu tänker de övertala Göran Persson till en comeback…

Gick sedan in på Socialdemokraternas hemsida och läste vidare och där fanns några ännu intressantare “krav”: “Det är inte nödvändigt att partiordförande sitter i riksdagen under nuvarande mandatperiod.”

Banne mig, det blir Göran Persson!

Men sedan stod det en mening till: “Vi behöver en partiordförande som kan bli Sveriges nästa statsminister och som också ska kunna leda partiet i flera kommande val.”

De kan knappast tänka sig att gamle GP ska hänga med i “flera kommande val”. Så där föll mitt riktiga outsider-tips….

Men vem har de då i åtanke? Är Thomas Bodström på väg tillbaka till Sverige…?

Annars blir det väl kompromissernas kompromiss, mannen som ingen är emot, Sven-Erik Österberg.

Posted in General | Tagged , , | 7 Comments

Medverkar på Kvällsöppet ikväll

Är ni kvällspigga så tycker jag att ni ska se Kvällsöppet på TV4 ikväll. Börjar kl. 22.40 och ska handla om livstidsstraffet och fängelsestraffet mer generellt. Jag är en av gästerna.

Posted in General | 1 Comment

Inte seriöst Sd

Hittade en liten notis i tidningen Riksdag & Departement, tyvärr hittar jag inte den i deras webbupplaga, som fångade min uppmärksamhet.

Sverigedemokraternas ledamot i justitieutskottet Kent Ekeroth hade interpellerat justitieminister Beatrice Ask om inrättande av ett offentligt register för dömda pedofiler. Det är i sig feltänkt att tro att människor känner ökad trygghet av att veta var personer som dömts för olika brott bor, men det var inte det som fångade min uppmärksamhet.

Det var istället sista meningen: “Ingen från SD kom till kammaren för att debattera frågan.”

Jag tittade i kammarprotokollet från i fredags och det var verkligen så illa. Justitieministern var på plats i kammaren och svarade på interpellationen men inte Ekeroth eller någon annan sverigedemokrat. I protokollet kan man läsa: “Då Mattias Karlsson, som skulle delta i överläggningen i stället för Kent Ekeroth som framställt interpellationen men var förhindrad att närvara vid sammanträdet, inte var närvarande i kammaren förklarade tredje vice talmannen överläggningen avslutad.”

Den som interpellerat kunde inte komma och den som istället hade anmält sig till interpellationsdebatten dök inte upp. Så dålig, riktigt oseriöst.

Posted in General | Tagged , , , | 17 Comments

Centerpartiets valanalys

Jag har suttit med i Centerpartiets nationella valanalysgrupp och idag har gruppens ordförande Annie Johansson presenterat vår slutrapport. Kort kan man sammanfatta våra viktigaste förslag enligt följande:

– Ta fram ett nytt idéprogram byggt på frihetliga värderingar som antas vid en extrastämma år 2012.

– Utarbeta en ny kommunikationsstrategi för att stärka Centerpartiets varumärke.

– Bedriva mer aktiv samhällskritik även i frågor där Centerpartiet inte har departementsansvar.

– Se över stadgarna och inför ett presidium med vice ordföranden.

– Ta initiativ till att Alliansen genomför en gemensam utvärdering av samarbetet för att hitta strategiska politiska utvecklingsfrågor framåt.

– Vi förordar ingen valteknisk samverkan på nationell nivå med de tre andra allianspartierna.

– Förstärka de lokala och regionala ledarnas roll genom ledarskapsutveckling och utbildning i kommunikation och politik.

– Behålla de två tydliga profilfrågorna men komplettera det politiska budskapet med varma vardagsnära frågor.

– Arbeta kampanjinriktat under hela mandatperioden och skapa fler politiska mötesplatser runt om i landet för att främja idéutveckling.

– Bli det mest öppna partiet i Sverige genom bland annat ökad transparens och nya nätbaserade medlemskap.

Posted in General | Tagged , , | 7 Comments

Signalspaning för Säkerhetspolisen

Idag justerade justitieutskottet yttrandet till försvarsutskottet “Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet”. Ett yttrande från ett utskott till ett annat får sällan någon uppmärksamhet, men idag var det stor skillnad. När vi var klara med sammanträdet, som jag ledde eftersom Morgan Johansson inte var där, så stod SVT:s Mats Knutson med kamerakvinna utanför och filmade när vi gick ut. Sedan blev jag, Socialdemokraternas Kerstin Haglö och Miljöpartiets Maria Ferm intervjuade.

Intresset, som var så stort att det blev förstanyhet i Rapport, gällde egentligen en mening i yttrandet. “Utskottet anser att det är angeläget att Säkerhetspolisens behov av information som har inhämtats genom signalspaning snarast tillgodoses.”

För mig kändes det inte så dramatiskt eftersom sex av de dåvarande sju riksdagspartierna stod bakom att Säpo skulle få tillgång till signalspaning redan när Anders Erikssons utredning kom sommaren 2009. Det står inte vilka partier i referensgruppen som tyckte vad, men det var bara ett parti som uttryckte att Säkerhetspolisen (och inga myndigheter alls) inte skulle få tillgång till signalspaning. Antingen V eller Mp var alltså för!

Både SVT och TT/SvD drar dock en förhastad slutsats. De säger/skriver att vårt yttrande “innebär att signalspaning ska kunna användas i brottsutredningar”. Det skriver vi inte. Det är skillnad på signalspaning för underrättelsebehov och i brottsutredande syfte.

Posted in General | Tagged , , | 9 Comments

Aktuell debatt om våldsbejakande extremism

I förmiddags hade vi den av Sverigedemokraterna begärda aktuella debatten om våldsbejakande extremism. SD hade egentligen begärt en debatt om våldsbejakande islamister, men riksdagsstyrelsen var så klok att de insåg att man inte kan urskilja och enbart försöka bemöta en form av våldsbejakande extremism.

Jag tycker att debatten präglades av två saker, dels att Jimmie Åkesson (de vågade tydligen inte låta representanten i justitieutskottet Kent Ekeroth ta debatten) var väldigt passiv och försökte vara så lite extremistisk i sina åsikter som möjligt. Samtidigt fortsatte han att generalisera och uttryckte t.ex. att det knappast går att hitta några muslimer som står för yttrandefrihet och försvarar Lars Vilks rätt att teckna sin karikatyr. Det andra som jag tycker präglade debatten var hur eniga vi andra sju partierna var. Det är sällan, men när det gäller kampen mot krafter som vill ställa vi mot dem, som pekar ut en grupp människor som ansvariga för enskilda galningars dåd, som ger grogrund till extremism genom att försvåra för människor att känna sig välkomna i vårt land, då håller vi samman.

Åkesson hade också en rad fel i sitt anförande (liksom det var i DN Debatt-artikeln igår), t.ex. sa han att en “handlingsplan mot islamistisk terror saknas”. Men, 2008 antog vi en nationell strategi för att möta hotet från terrorism. Den heter visserligen “strategi” och inte “handlingsplan” och den omfattar inte enbart islamistisk terror utan all terror, men det blir ändå till en lögn att påstå att det saknas en handlingsplan mot islamistisk terror.

Själv betonade jag att det europeiska samarbetet är viktigt för att bekämpa våldsbejakande extremism, detta är inget nationellt fenomen utan vi måste samarbeta med andra länder. Jag tog också upp att vi aldrig får börja bekämpa antidemokratiska krafter med antidemokratiska medel, vi måste alltid utgå från mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och vårt öppna samhälle.

Aftonbladet har en lång sammanfattning av debatten och så fort jag kan ska jag lägga ut hela debatten.

Posted in General | Tagged , , , , | 18 Comments

Smygfotoförbudet på gång

Redan i juli 2006 skrev jag om ett smygfotoförbud för första gången och då hade jag redan tagit upp frågan i riksdagsdebatter vid ett par tillfällen. Integritetsskyddskommittén behandlade frågan och kom med ett ganska bra förslag.

I remissbehandlingen fick vi både synpunkter om att förslaget gick för långt och inte tillräckligt långt. Jag fick med förslaget i vårt alliansprogram inför valet och nu har äntligen frågan kommit fram så långt att det ska på lagrådsremiss. Det känns orättvist att justitieministern tar åt sig äran när jag och Centerpartiet har drivit frågan från början och fått med mig henne och de andra. Men, jag får väl vara glad för att vi har kommit så här långt.

Posted in General | Tagged , , | 9 Comments

Vem lurade Expressen?

Blev idag uppringd angående Expressen-artikeln om “Myteri mot Maud“. Då hade jag inte läst artikeln och jag svarade att jag inte heller tänker säga något om vad vi har kommit fram till i eftervalsanalysen (som är klar).

Nu har jag läst artikeln och jag måste bara göra några kommentarer. Min första reaktion var: Vem har lurat Niklas Svensson och Expressen? Visst har vi kritik mot Maud och övriga partiledningen inklusive partistyrelsen, hur skulle vi kunna göra en analys efter ett val där vi i Centerpartiet var det parti som för tappade störst andel av våra väljare från valet före, utan att kritisera partiledningen? Vi kritiserar även riksdagsgruppen, hur kommunkretsar och distrikt jobba m.m. Vi tappade från 7,9 till 6,6, är det konstigt att det finns anledning till kritik?

Men vi kommer också med positiva omdömen och inte minst till Maud vars insats i slutdebatterna på tv var avgörande för att det dåliga valresultatet inte blev ännu sämre. Jag kan också berätta att vi har gjort mycket omfattande enkäter, intervjuer, samtal och det är oerhört få som tar upp partiledarbyte som något nödvändigt. Mycket få!

Jag kan inte berätta mer just nu, men alla som läser vår analys när den offentliggörs kommer ifrågasätta Expressens slutsatser. De kan väl beskrivas som att koka soppa på en spik.

Posted in General | 12 Comments

Dags att höja straffet för sexköp

Jag har bloggat på jämställd.se om att det är dags att höja straffet för sexköp. Läs och kommentera gärna där!

Posted in General | Tagged | 2 Comments

Schyman tror inte på Fi som parti

I helgen meddelade Gudrun Schyman att hon avgår som talesperson (dvs partiledare) för Feministiskt Initiativ. Jag tycker att det är en tydlig signal på att hon inte längre tror på Fi som parti. De har inte lyckas lyfta på de 5-6 år som de har funnits och 0,4 procent i riksdagsvalet senast visar att deras koncept inte håller.

Gudrun Schyman älskar att synas och höras och jag skulle bli förvånad om hon inte har något nytt på gång. Inte ett nytt parti, det tror jag inte, utan snarare något annat feministiskt projekt utanför partipolitiken. I DN-intervjun säger hon att hon vill koncentrera sig på sina kommunalpolitiska uppdrag i hemkommunen. Hon (visst Fi, men det var i princip Gudrun Schyman som person) vann tre mandat i Simrishamns kommunfullmäktige, men att hon skulle nöja sig med att sitta i Simrishamn och besluta om förskoleplatser och cykelbanor tror jag inte på.

Posted in General | 3 Comments

Mindre än var fjärde stödjer socialdemokraterna

En opinionsundersökning i mängden, visst, men att det överhuvudtaget kommer en opinionsundersökning i Sverige som visar att Socialdemokraterna har stöd av färre än var fjärde väljare är sensationellt.

I dagens Skop som presenteras i bl.a. DN får Socialdemokraterna bara 24,4 procent! På något sätt förvånas ingen över att fallet fortsätter, men vi ska komma ihåg att Socialdemokraterna i årtioenden har haft halva eller nästan halva befolkningen bakom sig.

Någon kanske tänker att det var länge sedan, att det var långt före Mona Sahlins tid? Inte alls. De tre SCB-undersökningar som kom efter hon tog över partiledarskapet gav henne 45,0 (maj 07), 45,9 (nov 07) och 44, 7 (maj 08). På drygt 2,5 år har de alltså tappat från 44 till 24 procentenheter, det innebär ca 1,5 miljon röstberättigade som har ändrat sig från S till ett annat parti. Under samma period har Moderaterna vunnit över 13 procentenheter.

Just nu är alliansstödet starkt, men vi får aldrig glömma bort att förändringarna i opinionen går bara fortare och fortare. En ny starkare S-ledare, Jonas Sjöstedt som V-partiledare och Fridolin som ett av två Mp-språkrör kan förändra bilden på några månader.

Posted in General | 6 Comments

En vecka i solen

Den kommande veckan kommer jag förmodligen att vara helt utan bloggkontakt. Imorgon åker vi med familjen till Kanarieöarna för en veckas sol och bad. Det ska bli så otroligt skönt att komma ifrån snöskottning, halka och tjocka overaller. Det är tydligen fler som tycker att Kanarieöarna lockar.

Posted in General | 5 Comments

Gynna den egna generationen och gör det svårare för yngre

Folkpartiet gör idag ett utspel om att minska ränteavdragen och istället sänka kapitalinkomstskatten. Snacka om att hitta ett förslag som drabbar yngre, som ofta har större återstående lån för sina bostäder, och gynnar äldre, som ofta har mindre låneskuld och större eget kapital.

Visst kan det behövas ytterligare beslut som minskar risken för överhettning på bostadsmarknaden, men att lägga förslag som drabbar en generation och gynnar en annan generation är ogenomtänkt. Lyckligtvis tycks inte Folkpartiet få stöd från någon annan i alliansen.

Jag tycker att Kristdemokraternas analys är helt rätt. Men man måste lägga till problemet för alla de som har köpt bostad och har höga lån och samtidigt små marginaler. Försämrad möjlighet till ränteavdrag skulle direkt drabba dem.

Posted in General | 5 Comments

En replik, max tio sekunder…

Är man skådespelare om man spelar sig själv och har en replik som varar i max tio sekunder? Knappast. Jag lovar, jag ska inte trycka upp “skådespelare” på mina visitkort…:-)

Idag var det premiären av Hipp Hipp. Redan i våras var jag med och spelade in “Debatt” med Morgan Pålsson i Malmö. Det var en rolig dag och Jansson/Wester var trevliga och roliga att jobba med. En gammal kompis var/är produktionsledare för Hipp Hipp och när de skulle göra en debatt så fick jag vara med och spela mig själv. Där var även politiker från alla andra partier.

För er som missade programmet så finns det här.

Posted in General | 6 Comments

Gott Nytt År!

Tack till alla som har läst min blogg under 2010. Jag försöker skriva och kommentera så mycket jag kan, men det är helt enkelt inte möjligt för mig att alltid hinna med i det kommentarstempo som några av er har. Just nu har jag dessutom valt att hålla mig lugn för att ladda batterierna.

Vill önska er alla ett gott slut på 2010 och ett Gott Nytt 2011!

Posted in General | 9 Comments

Sista dagen i riksdagen före juluppehållet

Nu i eftermiddag är det den sista debatten och voteringen före juluppehållet. Imorgon bär det av ner till Skåne för lite välbehövlig vila och givetvis ett och annat härligt skånskt julbord.

Det är svårt att tro att det bara är tre dagar till julafton, men har man barn som varje morgon öppnar julkalendern så blir man ständigt påmind om hur många dagar det är kvar tills tomten kommer. Och tro det eller ej, alla julklappar är redan inhandlade.

Eftersom den trådlösa uppkopplingen fungerar uselt i sommarstugan (varför heter det inte vinterstuga på vintern…?) så kommer jag att hålla bloggandet och kommenterandet på en lägre nivå.

God Jul!

Posted in General | 24 Comments

Skulle Socialdemokraterna verkligen börja samarbeta med Sverigedemokraterna?

Det officiella svaret är givetvis nej. Men det svaret gäller inte på kommunal nivå. I Burlövs kommun har Socialdemokraterna uppenbarligen gjort upp med Sverigedemokraterna för att få behålla posten som kommunstyrelsens ordförande. Det började med att Socialdemokraterna röstade fram en sverigedemokrat som kommunfullmäktiges andra vice ordförande (istället för en folkpartist). Igår stod Sverigedemokraterna för sin del av överenskommelsen och röstade fram socialdemokraten Katja Larsson till kommunstyrelsens ordförande.

Socialdemokraterna är ett maktparti som gör allt för att behålla sina positioner. Ett snedsprång med främlingsfientliga krafter är inget som hindrar socialdemokrater som Katja Larsson.

Posted in General | Tagged , , , | 2 Comments

Lukashenko bestämmer själv sitt valresultat

Att ha val i Vitryssland är totalt onödigt. Medborgarna hade lika väl kunnat slipa ta sig till vallokalerna. Hur de röstar har ändå ingen betydelse för hur valet ska gå. Det bestäms av president Alexandr Lukasjenko. Redan före valet så kunde man läsa att han inte skulle vinna för stort för då var valfusket för uppenbart, så strax över två tredjedelar av rösterna skulle vara lagom. Mycket riktigt, enligt en vallokalundersökning som den statliga tv:n hade gjort fick han 72,2 procent.

Nu tycks medborgarna som stödjer oppositionen ha fått nog. Folk har gett sig ut på gatorna och det är tydligen mycket oroligt i Minsk just nu. Oppositionsledaren Vladimir Nekljajev har blivit misshandlad och blev enligt uppgift medvetslös.

Det är bara att hoppas att detta är början på slutet för Europas sista diktatur. Men samtidigt känner jag stor oro inför vad Lukasjenko kan göra för att stoppa protesterna. Han kommer inte att släppa ifrån sig makten utan kamp och den kampen kommer att bli blodig. Jag har träffat många av ledarna för oppositionspartierna och deras ungdomsförbund, senast i våras när jag höll i en konferens i Vilnius för nordiska, baltiska och vitryska unga politiker. Flera av dem har redan suttit fängslade för sina åsikters skull, men de är modiga och jag är övertygad om att de deltar i protesterna just nu. Önskar att de slipper polisens våldsamheter och att åter bli fängslade.

(Många tror att det är ett land långt borta, men det är endast ca 60 mil från Skånes östkust över Östersjön och förbi Kaliningrad till Vitrysslands nordvästra del. Ungefär lika långt som det är att köra till Stockholm.)

Posted in General | Tagged , , , | 9 Comments

Tror inte ett dugg på att Fridolin hade svårt att bestämma sig

Gustav Fridolin säger att han hade svårt att bestämma sig för om han vill bli språkrör eller inte. Det tror jag inte det minsta på. Det hade han redan klart för sig 1998, 15 år gammal, när vi var ute och turnerade mellan gymnasieskolorna i Skåne.

En mer målinriktad 15-årig karriärist har jag aldrig träffat. På den tiden hette han dock Gustav Fridolin jr (tror att det är/var hans farfar som också hette Gustav Fridolin). Han imponerade redan då i debatterna och jag tror att han kommer att bli ett utmärkt språkrör. Har dock svårare att tro att han kan uppnå Maria Wetterstrands folklighet.

Posted in General | 24 Comments

Har Bodström tråkigt där borta?

Han hade väl inte fått media på länge…. Men kul var det.

Posted in General | 2 Comments

Kort om att Säpo inte läste av mejlen

Hinner inte skriva så mycket om det, måste sova efter en galen dag.

Här har jag uttalat mig i TV4, ca 5,30 min in i inslaget.

Aftonbladet. GP

Sedan har det varit en del om Morgan Johanssons utspel om Säpo och signalspaning, som han sedan fick bakläxa på i sin riksdagsgrupp.

Posted in General | 7 Comments

Tar Jimmie Åkesson avstånd från sin sekreterares uttalande?

Hade någon annan partiledares sekreterare uttalat sig på det sättet som Jimmie Åkessons har gjort så hade det blivit ett oerhört liv. Men nu tycks det vara helt tyst, varför ska Sverigedemokraterna behandlas annorlunda?

Åkessons sekreterare Alexandra Brunell skrev efter självmordsbomben i Stockholm på Twitter: “Är det nu man får säga “vad var det jag sa”? #äntligen”

Ett groteskt sätt att uttrycka sig efter terrordådet som hade kunnat döda hundratals människor.

Jag har sökt på Sverigedemokraternas hemsida och varken där eller någon annanstans har jag sett att Jimmie Åkesson tar avstånd från sin sekreterares uttalande. Håller han med henne? Kände han också “äntligen” efter en galen människas hot mot människoliv och vår demokrati? I något sammanhang såg jag att han har sagt: “vi har varnat för den muslimska invandringen” eller något liknande. Ett annat sätt att säga “vad var det jag sa”. Obehagligt!

Posted in General | Tagged , , , , | 87 Comments

Vad är anhöriginvandring?

Sverigedemokraterna skriver och säger ständigt att anhöriginvandringen borde minska med 90 procent. Men vad är egentligen anhöriginvandring?

2009 fick 34 704 personer uppehållstillstånd i Sverige som anhöriga. Man kan tycka att det är många eller få, men det intressant är att se vem som räknas in i statistiken som anhöriginvandrare. Jag har kusiner som är adopterade, de räknas in som anhöriginvandrare! Adoptivbarn är dock enbart 2 procent av det totala antalet anhöriginvandrare.

Men, är det anhöriga till flyktingar, dvs oftast make, maka, sambo eller barn under 18 år, som är den stora gruppen anhöriginvandrare? Nej, så har det varit men så är det inte längre. 2009 stod anhöriga till flyktingar som redan kommit hit enbart för 27 procent av det totala antalet anhöriginvandrare.

Den allra största kategorin anhöriginvandrare består av den s.k. kärleksinvandringen. Hela 71 procent av de som finns i statistiken för anhöriginvandring har kommit hit för att bo med den som han eller hon har förälskat sig i och har eller ska gifta sig med. En svensk man gifter sig med en utländsk kvinna eller tvärtom och sedan flyttar partnern med henne eller honom hit till Sverige. 60 procent av de som kommer hit som kärleksinvandrare är kvinnor och 40 procent är män. Det vanligaste är kärleksinvandringslandet är Thailand, 2009 kom det 2248 thailändare hit som kärleksinvandrare.

Slutsatsen blir att om Sverigedemokraterna ska minska anhöriginvandringen med 90 procent så måste de lagstifta om att svenska medborgare inte ska få gifta sig med utländska medborgare, eller så får vi ha en lag om att de åtminstone inte får flytta till Sverige. Varför berättar de inte detta?

Posted in General | Tagged , , , | 23 Comments

Tankar om våldtäktsanklagelserna mot Julian Assange

Jag bloggar då och då på en jämställdhetsblogg som heter jämställd.se. Där har jag skrivit ett inlägg med lite tankar om våldtäktsanklagelserna mot Julian Assange ur ett jämställdhetsperspektiv. Gå gärna in där och kommentera (vi tar debatten där och inte här på min blogg, jag kan inte sköta samma debatt på två olika bloggar).

Posted in General | Tagged , , | Leave a comment

Sviker SD vallöfte redan i första budgeten?

PRESSMEDDELANDE
Johan Linander, vice ordförande justitieutskottet:

Tisdagen den 14 december debatteras utgiftsområde 4 – rättsväsendet i riksdagen. För Centerpartiet och regeringen är det prioriterat att satsa på polisen. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet gör i sin budgetmotion en annan bedömning. Deras förslag innebär en kraftig neddragning av anslaget till polisen. 150 miljoner flyttas från polisen till kriminalvården. Sverigedemokraterna har i dagarna gjort gällande att de kan komma att rösta med oppositionens förslag. Detta går helt emot vad Sverigedemokraterna lovar i sitt “kontrakt” med väljarna.

Under rubriken ”Krafttag mot brottsligheten” i rapporten ”99 förslag för ett bättre Sverige – Sverigedemokraternas kontrakt med väljarna 2010-2014” är en kraftig höjning av anslagen till polisen en prioriterad åtgärd för att komma till rätta med brottsligheten.

– Sverigedemokraternas besked till väljarna under valrörelsen var mer resurser till polisen, inte mindre. Om de röstar med oppositionen så bryter de ett av sina tyngsta vallöften redan i första budgeten, säger Johan Linander (C) vice ordförande i Justitieutskottet.

Den neddragning som de rödgröna föreslår medför sannolikt att det kommer att finnas färre civilanställda inom polisen, i förlängningen innebär det att poliser får göra fler administrativa uppgifter och inte kan ägna sig åt sina brottsbekämpande och brottsförebyggande uppgifter. Alternativet är att göra besparingar på lokalkostnader vilket kommer att innebära nedlagda polisstationer.

– En besparing på polisen innebär i praktiken att fler brottslingar kommer att gå fria. Polisen får ägna sig åt att fylla i blanketter istället för att förhindra och förebygga brott, avslutar Linander.

Posted in Pressmeddelanden | 14 Comments

Glädjande ökning i min valkrets

Idag har SCB:s opinionsundersökning för november kommit. I landet som helhet hamnar vi i Centerpartiet på 5,8 procent. En nedgång från valets 6,6 procent, men å andra sidan 1,2 procent högre än SCB:s majundersökning och högre än vad vissa andra opinionsundersökningar efter valet har visat.

SCB frågar samtidigt vilket som är “bästa parti” och då blir siffrorna lite annorlunda. Vi får endast 4,8 procent men det är faktiskt betydligt bättre än vi hade i majundersökningen. Mest anmärkningsvärd är skillnaden för Sverigedemokraterna. På frågan vem de skulle ha röstat på om det var val idag så fick SD 6,7 procent, men på frågan på vilket som är det bästa partiet så fick de endast 3,1 procent.

Resultatet på frågan “bästa parti” bryts även ner på valkretsnivå. För min del är det ett glädjande besked. I södra Skånes valkrets ökar vi från 3,3 procent till 5,6 procent. Det är precis det vi hade i valet. Men eftersom “bästa parti-siffran” för Centerpartiet är lägre än “skulle ha röstat på-siffran” så måste det ändå ses som en uppgång.

Posted in General | 9 Comments

”Omförhandla passageavgiften för Öresundsbron”

PRESSMEDDELANDE
2010-12-08

Centerpartiet i Skåne:”Omförhandla passageavgiften för Öresundsbron”

De senaste dagarna har det varit en livlig diskussion om den så kallade passageavgiften för tåg på Öresundsbron. Denna passageavgift förhandlades fram redan 1991/92 och då fastställdes att järnvägsföretagen i Sverige och Danmark skulle betala 150 miljoner danska kronor per år för användningen av järnvägen på Öresundsförbindelsen. Ett belopp som sedan skulle ändras med den allmänna prisutvecklingen.

När Öresundsförbindelsen skulle öppnas år 2000 så gjordes bedömningen att passagerartrafiken inte skulle kunna bära passageavgiften. Istället beslöts att Banverket, dvs nuvarande Trafikverket, skulle betala den årliga avgiften till Öresundsbro Konsortiet för nyttjandet av järnvägsanläggningen på Öresundsförbindelsen. Denna kostnad för Trafikverket har inneburit att järnvägstrafiken i hela landet har fått vara med och betala passageavgiften för Öresundsbron.

”Jag kan förstå att tågresenärer i övriga landet inte tycker att detta är alldeles rättvist. Men lösningen är inte att lägga en passageavgift på tågresenärerna som åker över bron utan att ta bort passageavgiften helt, säger Johan Linander.

Att ta den goda resandeutvecklingen med tåg över Öresundsförbindelsen som intäkt för att det ska läggas på en avgift på just den järnvägen är inte rimligt. Det är inte heller rimligt att ha andra avgifter enbart för att spåren går till ett annat land. Det enda rimliga är att järnvägen på Öresundsbron ska ha samma banavgift som alla andra järnvägar i landet. En avgift som betalas redan idag. Högre tågbiljettspriser kommer med stor sannolikhet innebära att fler tar bilen istället för tåget.

Varför ska Öresundsbron få en straffavgift som inte järnvägar med broar och tunnlar får i andra delar av landet? Ingen har kommit på tanken att lägga en passageavgift på Botniabanan. Varför ska den då finnas på Öresundsbron? Avslutar Johan Linander, distriktsordförande för Centerpartiet i Skåne.”

Posted in Pressmeddelanden | 9 Comments

Slutgiltiga ACTA – Anti-Counterfeiting Trade Agreement – klart

Det är ännu inte översatt till svenska, men här kommer den slutliga lydelsen av ACTA på engelska.

Eftersom vi har haft en och annan diskussion om ACTA de senaste åren om de tyvärr hemliga utkasten under förhandlingarnas gång så känns det relevant att lägga ut hur det faktiskt blev till slut.

Posted in General | Tagged | 5 Comments

“Sverige lämnar information till USA utan att riksdagen får veta”

Det är klart att man reagerar när man hör ett sådant påstående, men nu när jag har gått genom vad det egentligen handlar om så är det åter igen en mycket märklig “skandalvinkling”.

Det var Dokument inifrån (som jag inte själv såg) som ikväll hade ett program om justitiedepartementets kontakter med USA. De lyckades blanda ihop två helt olika saker som inte hade med varandra att göra och när jag började leta efter info (journalister ringde och ville ha kommentarer) på svt.se så fanns där ingenting. Samma sak gällde SVT-text. De hade plötsligt plockat bort artiklarna när de insett hur fel det blivit.

Nu har det kommit en ny artikel med rubriken “Sverige lämnar information till USA utan att riksdagen får veta”. Det låter dramatiskt, men vad gäller egentligen?

Det är klart att riksdagen inte behandlar varje ärende där Sverige lämnar ut eller får information om misstänkta brott. Oavsett om det handlar om USA eller något annat land. Att vi har ett samarbete med andra länder är helt nödvändigt för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet, men det ligger inom de lagar som riksdagen har stiftat. För så är det, riksdagen stiftar lag och går inte in i enskilda ärenden.

Bakgrunden till USA:s ambassads rapport, som nu har läckt ut, är förhandlingar kring det s.k. Visa Waiver-programmet. Det är det som gör att vi kan åka som turister till USA utan visum, det är ett program som 35 länder ingår i och det är inte det minsta hemligt. Deltagande i programmet förutsätter att vissa krav uppfylls avseende exempelvis dokumentsäkerhet, gränskontrollrutiner och avtal om informationsutbyte. När avtalet skulle omförhandlas så kom USA med nya krav. En typ av krav som departementstjänstemannen genast kunde säga att de var högst tveksamma om de skulle kunna accepteras politiskt.

De internationella överenskommelser som Sverige har med andra länder, om t.ex. informationsutbyte vid brottsmisstanke, följer de lagar vi har stiftat. Likaså måste riksdagen godkänna nya internationella överenskommelser om de förutsätter ny svensk lag, om befintlig lag ska ändras eller tas bort. Även andra överenskommelser av större vikt ska beslutas av riksdagen. I övriga typer av överenskommelser ska regeringen istället överlägga med Utrikesnämnden innan överenskommelse ingås.

Har då riksdagen “inte fått veta” något om att Sverige lämnar ut information till USA inom Visa Waiver-programmet? Ja, journalisten hade t.ex. kunnat gå in på riksdagen.se och sökt på “Visa Waiver”. Man får 12 träffar, från riksmötet 98/99 (dock lite oklart vad det handlar om) till den 12 april i år. Då liksom de flesta träffarna så var det en fråga på EU-nämndens dagordning. Även vi i justitieutskottet har haft uppe Visa Waiver-programmet vid ett antal tillfällen. Så att riksdagen “inte fått veta” är helt enkelt fel.

Om det finns något mer att informera om? Det vet jag inte, men har redan ikväll varit i kontakt med justitiedepartementet och de kommer att informera justitieutskottet vid nästa tillfälle de kommer till utskottet (det är ändå ungefär varannan vecka).

Posted in General | 24 Comments

Jämförelsen med Palin är inte helt fel

Thomas Bodström har tydligen tråkigt där borta i USA och abstinensen efter medial uppmärksamhet blev uppenbarligen för stor. Så nu har han skrivit på sin blogg om Sarah Palin och jämför Maud Olofsson med henne. Självklart förstod han att han skulle få uppmärksamhet med en sådan jämförelse.

Är då jämförelsen helt fel? Nej, det tycker jag inte. Självklart är en politisk jämförelse totalt uppåt väggarna fel, men jämför man dem som personer så finns det vissa likheter. Sarah Palin har beskrivit sig själv som “en pitbull med läppstift”. Maud Olofsson har inte själv beskrivit sig som “en ivrig bäver”, men efter att ha jobbat med henne i drygt åtta år kan jag avslöja att hon är en ivrig bäver. Pitbull med läppstift eller ivrig bäver, ja, det kan väl vara ungefär samma sak, även om jag tror att bävern får mer gjort en pitbullen.

Posted in General | Tagged , , , | 6 Comments

Beväpnade vakter på flyget

Blev lite överraskad av en nyhet nu ikväll. Enligt en TT-Ritzau-nyhet så ska Danmark ingå ett avtal med USA om att tillåta beväpnade säkerhetsvakter ombord på flyg mellan länderna. Skulle det vara något nytt?

Först vill jag säga att jag inte tycker att det är bra med vapen på flygen, det snarar ökar risken än minskar den. Säkerhetsarbetet ska ske på marken innan flyget startar. Men samtidigt så är jag övertygad om att det redan finns beväpnade vakter på flyg från t.ex. USA som landar i Sverige. Frågan har debatterats förr. Hittade en artikel i Aftonbladet från 2006 där det sägs att det finns beväpnade vakter på en del flyg som landar i Sverige. I början av 2008 var frågan uppe på EU-nivå och jag bloggade också om det.

Posted in General | Tagged , , , , | 5 Comments

Urban Ahlin kan mycket väl ha rätt

Jag kan inte påstå att jag känner Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Urban Ahlin. Har träffat honom ett antal gånger och också hållit ett anförande i Vilnius som han skulle haft. Men min bild av honom är att han är erfaren och inte naiv eller godtrogen.

Det känns för mig svårt att tro att Urban Ahlin skulle ha sökt sig till den amerikanska ambassaden för att få “PR-hjälp” som Aftonbladet skriver utifrån dokument i wikileaksmaterialet. Urban Ahlin förklarar sig på ett rimligt sätt tycker jag, det är inte alls svårt att tro att ambassader, amerikanska eller andra, förskönar sin egen roll när de skriver hem till sina utrikesdepartement. Alla vill visa sig duktiga och helst få en större budget.

Posted in General | Tagged , , | 20 Comments

Det var på tiden

Jag har egentligen velat göra om utseendet på min blogg i flera år, men det har bara inte blivit av. Alltid så mycket annat att göra, men nu ikväll så blev det äntligen av. Red train skulle bara bli en tillfällig lösning. Den varade nog i 3-4 år… Får se hur länge det dröjer tills jag ändrar igen.

Posted in General | 10 Comments

Kristdemokraterna gräver sin egen grav

Den senaste veckan har vi kunnat följa hur en del kristdemokrater har övat krypskytte mot partiledare Göran Hägglund. Det är partiets högerfalang, eller rättare sagt extra värdekonservativa falang, som har stått för kritiken, medan de som är förnyare har ställt upp och stöttat Hägglund.

Kristdemokraterna är en alliansbroder, även om de kanske är det parti inom alliansen som står längst från oss i Centerpartiet, och utan dem över spärren så kommer det att bli svårt att vinna valet 2014. Därför hoppas jag att det är en liten minoritet som vill ha bort Hägglund. Dels för att han är bra på att leda sitt parti inom alliansen, dels för att han är trevlig som person och framförallt för att jag tror att han är väldigt viktig för Kd.

Skulle högerkonservativa falangen vara så stor att de klarar av att få bort Hägglund så är de även så många att de kan få fram en ny partiledare ur sin egen falang. Det skulle vara förödande för Kd, med en värdekonservativ profilering istället för förnyelse så tror jag att de får svårt att klara rikdagsspärren 2014. Till stor nackdel för alliansen.

Posted in General | Tagged , , | 16 Comments

Tydliga regler för politisk påverkan är bra för demokratin

Debattartikel som har varit införd i några tidningar de senaste dagarna.

Den senaste tiden har mutanklagelserna mot svenska politiker på både lokal- och nationellnivå varit toppnyheter. Att politiker i olika sammanhang uppvaktas av lobbyister, företag och intresseorganisationer behöver dock inte vara dåligt.

Tvärtom är olika typer av diskussioner ett bra sätt att skaffa sig information i lagstiftningsprocessen. För att undvika en utveckling där politikerna låser in sig på riksdagen och i Rosenbad vill vi skapa tydliga och transparenta regler som gör att allmänheten kan följa sina politiker, även i deras kontakter med lobbyister.

I globala maktcentra som Washington och Bryssel verkar mellan 15 000 och 20 000 lobbyister. Men till skillnad från Sverige är verksamheten mer transparent och bättre reglerad.

I USA måste exempelvis lobbyister som arbetar med federala politiker registreras. Därtill finns en redovisningsskyldighet för utgifter och vilken lagstiftning som är föremål för påverkan. När det gäller större och dyrare gåvor finns i praktiken ett förbud. Om en politiker ska göra ett besök eller resa på en organisations bekostnad måste det godkännas i förhand av en etisk kommitté.

Också i EU:s institutioner finns det register och uppförandekoder för lobbyister. Till exempel måste lobbyisterna för att få tillträde till lokalerna ha tidsbegränsade personliga och offentligt registrerade passerkort där uppdragsgivarens namn klart framgår. Den som vill få passerkortet förnyat måste lämna in en rapport om sin lobbyverksamhet. Om en lobbyist bryter mot reglerna kan passerkortet dras in. Systemet fungerar inte alltid perfekt, men det finns i alla fall en konstruktiv diskussion kring dessa frågor.

Skillnaderna mellan dessa mer transparenta system och det svenska är stora. Också i Sverige har vi numera en liknande yrkeskår, men till skillnad mot i Bryssel och Washington arbetar den i tysthet. De stora ekonomiska intressena är vanligen uppbackade av stora professionella konsultbyråer där de anställda ofta går under beteckningen PR-konsult, inte lobbyist. Ett namnval som exemplifierar den bristande transparensen i
det svenska systemet.

För att svenska medborgare ska kunna känna sig trygga i att deras politiker inte blir mutade och politikerna ska kunna dra nytta av lobbyisterna på ett konstruktivt sätt måste vi utarbeta ett tydligt och transparent regelverk också här. Vi vill därför att:

* partierna ska vara tvungna att redovisa partibidrag över 10 000 kronor.

* tydliga etiska regler införs i riksdagen.

* ett öppet register för lobbyister med krav på ett särskilt ID-kort för riksdags-, regerings, och kommunbesök införs.

Samtidigt måste vissa kontakter med politiker vara hemliga och kan inte registreras. Vid möten med till exempel människorättsaktivister, frihetskämpar, förföljda kvinnor och hotade vittnen kan besöken inte vara spårbara.

Centerpartiet har länge efterfrågat ett tydligt regelverk om redovisning av partibidrag. En princip om öppenhet liksom etiska riktlinjer för gåvor och sponsring omfattar alla som kandiderar för Centerpartiet. Men nu behövs det ett gemensamt och tydligt regelverk som reglerar förhållandet mellan lobbyister och förtroendevalda. Då skulle det bli enklare för allmänheten att följa sina politiker och de lobbyister som försöker att påverka besluten.

Lena Ek, Europaparlamentariker för Centerpartiet

Roger Tiefensee, gruppledare för Centerpartiet i riksdagen

Johan Linander, rättspolitisk talesperson för Centerpartiet

Posted in Insändare | 23 Comments

Metall säger nu ja till Centerpartiets förslag på ungdomslön

Minns ni hur arga socialdemokraterna i allmänhet och facket i synnerhet var när vi i Centerpartiet föreslog en ny sorts ungdomslön inför valet 2006. Vi pekade på att ungdomar har svårare att få in en fot på arbetsmarknade i Sverige än i andra länder eftersom våra ingångslöner är betydligt högre i förhållande till äldre och mer erfarnas lön. Vårt förslag fick beröm av Svenskt Näringsliv men ledde bland annat till att det s.k. Osynliga partiet kastade sten och krossade en lång rad rutor på Centerpartiets lokaler, i bland annat Lund och Stockholm.

I årets valrörelse försökte vi åter få upp frågan på dagordningen, men det var nästan omöjligt. Vi presenterade en utveckling av förslagen och kallade det bland annat för ungdomsavtal, men tyvärr blev det mer en debatt om “vem tar vem” än om hur vi kan lösa ungdomsarbetslösheten.

Idag kom det en intressant nyhet från Metall. De säger nu att ungdomslön är okej, i deras förslag ska ungdomar under 25 år kunna få 75 procent av minimilönen i avtalet. Det starka argumentet för är “att göra det lättare för ungdomar att få jobb i industrin”.

Det är inte speciellt vågat att dra slutsatsen att det upprörda motståndet mot Centerpartiets förslag var mer ett politiskt motstånd än ett sakligt. Tråkigt att Metall, och LO som helhet, hellre väljer att gå i Socialdemokraternas ledband än att tänka på sina medlemmars och arbetslösa ungdomars bästa.

Posted in General | Tagged , , | 11 Comments

Lagrådet godkände implementeringen av datalagringsdirektivet

Idag kom lagrådet med sitt yttrande över “Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål –
genomförande av direktiv 2006/24/EG”. Lagrådet gav i princip ett rent godkännande. Så den lilla förhoppningen att det skulle bli ett stopp försvann.

Såg också att Advokatsamfundets ordförande Anne Ramberg hade uttalat sig ungefär som jag: “Direktivet är en olycka”, “men regeringen hade inget val – de är skyldiga att införa direktivet”.

Posted in General | Tagged , , | 21 Comments

Smartphone till hemlösa – ett nytt socialdemokratiskt förslag…

Vår IT- och regionminister Anna-Karin Hatt hade idag en interpellationsdebatt i riksdagen med socialdemokraten Monica Green om “den digitala klyftan”. Jag kan hålla med om att det är viktigt med insatser för att få med sig så många som möjligt i det digitala samhället, men nog går Monica Green lite för långt….

“Hur ska Anna-Karin Hatt göra med uteliggarna? Ska det bli en reform för att de ska få en liten dator i fickan?”

Tror nog ändå att de hemlösa har en del andra problem som de hellre vill få hjälp med…

Posted in General | Tagged , , | 5 Comments

Mere conduit utmanas

På dagens Brännpunkt skriver Johan Axhamn, doktorand i civilrätt (immaterialrätt) vid Juridiska institutionen vid Stockholms Universitet, om “Tillsätt en utredning kring internetleverantörernas roll”.

Bland annat skriver Axhamn: “föreslår jag att det bör utredas om internetleverantörerna bör ges en ”uppsiktsplikt” liknande den som ges för tillhandahållare av elektroniska anslagstavlor”. Med andra ord ifrågasätts principen om mere conduit, dvs budbärarimmuniteten som gör att internetleverantörerna inte har något ansvar för vad de “skickar” på samma sätt som posten inte har något ansvar för vad som finns i breven.

Skulle internetleverantörerna göras ansvariga för innehållet så tvingas de att bli övervakare och sortera Internet. Vill vi det? Inte jag i vart fall. Skulle jag vilja att min Internetleverantör kontrollerar vad jag lägger ut här på min blogg och att de skulle ha ansvar för vad jag skriver? Det skulle vara en mycket olämplig väg att gå, det skulle bli en strypsnara runt hela Internet.

När det har begåtts ett brott så är det ingen tvekan om att domstol ska kunna ge ett föreläggande om t.ex. att en sida ska stängas ner, men fortfarande är det inte förmedlaren, Internetleverantören, som ska straffas.

Posted in General | 17 Comments

Mona Sahlin såg lättad ut

Tittar på klippet från Mona Sahlins presskonferens där hon lämnade beskedet om sin avgång och konstaterar att hon snarast såg lättad ut. Jag tror att hon sover ganska gott ikväll. Hon har varit fruktansvärt pressad den senaste veckan, ja, de senaste två månaderna sedan valet. Ja, jag tror hon har varit pressad internt sedan dagen då hon tog över efter Göran Persson. Hon har aldrig haft det nödvändiga helhjärtade stödet inom partiet. Nu kan hon andas ut. Nu är det över. Nu är det upp till andra att lösa de problem som ligger framför Socialdemokraterna och som ser oerhört svårlösta ut.

Hon är en fighter och jag tror inte att hon har avgått helt på egen vilja. De senaste dagarna har hon säkert fått fler och fler mer eller mindre tydliga besked från ledande socialdemokrater att de inte har förtroende för henne. Det känns säkert tungt, hon är besviken, men ändå tror jag att hon känner att det ska bli skönt att för första gången på flera år kunna luta sig tillbaka och säga, idag tar jag ledigt.

Inte oväntat är det nu både socialdemokrater och politiska motståndare som höjer Mona Sahlin till skyarna. Plötsligt har hon varit så duktig och betydelsefull… Till och med Fredrik Reinfeldt (“betytt otroligt mycket för svensk politik”), Jan Björklund (“Hon hade kunnat modernisera svensk socialdemokrati. Det är ett självmål av partiet att avsätta henne”) och Jimmie Åkesson (“På ett personligt plan kan jag tycka att det är tråkigt”) beklagar hennes avgång. Vågar ingen säga vad de tycker? Kanske inte Maud Olofsson heller, men hon är åtminstone tyst… (jag har åtminstone inte sett någon kommentar från Maud där hon beklagar).

Vem ska då ta över? Spekulationerna är i full gång och det är hela havet stormar. Det finns en del helt orealistiska alternativ som SSU-ordf. Jytte Guteland som är alldeles för orutinerad, partisekreterare Ibrahim Baylan som är lika ansvarig för partiets förlustval som Mona Sahlin, och Thomas Östros som för bara några dagar sedan till och med var uträknad som deras ekonomiskpolitiska talesperson.

Några alternativ som har nämnts tror jag inte vill, som Margot Wallström (det skulle vara sämsta alternativet för alliansen), Ulrica Messing och Thomas Bodström. Andra äldre känns som orimliga föredettingar, Jan Eliasson, Anders Sundström, Pär Nuder, Jan Nygren, men alla tycks kunna vara aktuella i denna kri(s). Andra vill men är inte aktuella pga att de ligger för långt åt vänster, som min JuU-kollega Morgan Johansson och Metalls Stefan Löfven.

Skulle jag ge mitt tips på de fem hetaste kandidaterna så blir det:
1. Sven-Erik Österberg, respekterad i alla läger och därför en som kan ena partiet. Ingens favorit, men en kompromisslösning.
2. Mikael Damberg, står för en modernare socialdemokrati, skulle innebära ett stort steg åt höger.
3. Veronica Palm, om vänstersidan är starkast och det “krävs” en kvinna kan hon få stöd.
4. Ilija Batljan, ännu en Stockholmskandidat, mycket begåvad, men sitter inte i riksdagen.
5. Carin Jämtin, inte heller i riksdagen, men populär och var med i diskussionen redan när Sahlin valdes.

Posted in General | 9 Comments

Rosornas krig fortsätter

Det är lite som att dra tappen ur tunnan eller för den delen ketchupeffekten. Först vågar ingen kritisera och sedan när någon (SSU) börjar så kommer det först lite mer och sedan kommer mycket och sedan går det knappt att få stopp.

Det är riktigt svårt att se hur Mona Sahlin skulle reda ut sin situation och sitta kvar, hennes enda chans är att det inte finns någon annan som är mer lämpad och som dessutom vill utmana henne. Å andra sidan så är det naturligt att ett parti som har gjort sitt sämsta val någonsin och som i alla mätningar ser att partiledaren är ett sänke för partiet också byter partiledare.

Jag kan tycka att det är synd att den första kvinnliga partiledaren för S någonsin också blir den som sitter kortast tid på sin post någonsin. Ingen annan har suttit kortare än tio år, vilket Ingvar Carlsson gjorde. Av de kandidater som det spekuleras om skulle jag nog sätta en peng på Sven-Erik Österberg. Han är lugn, saklig och grå. Ingen partiledare som kommer att höja opinionssiffrorna till skyarna, men en person som kan samla partiet och hålla det över vattenytan tills det finns en yngre och bättre kandidat som kan ta över.

Posted in General | 19 Comments

Känner mig som Biskop Brask

En sådan dag då jag springer från det ena till det andra och inte hinner blogga. Ska strax åka till Radiohuset för att debattera datalagringsdirektivet i Studio Ett mot en polis.

Jag har uttalat mig till bland annat TT idag, tyvärr visste TT-journalisten inte vem Biskop Brask var, så det blev lite fel. Men det har tydligen kommit en rättad version senare.

Men i övrigt känns det helt rätt så jag klipper in texten här istället för att skriva samma sak igen (vilket jag inte hinner):

“Centerpartiets Johan Linander, vice ordförande i riksdagens justitieutskott, tillhör dem som hela tiden har varit emot datalagringsdirektivet. Nu får han finna sig i att det ändå implementeras i Sverige.

– Det är ju som Biskop Bratt, härtill är jag nödd och tvungen. Vi har kommit till vägs ände. Vi vill inte men måste, säger han till TT.

– EU-kommissionen är ju på väg att få domstolen att fastställa bötesbelopp och viten, och vi kan ju inte motivera för svenska skattebetalare att vi ska betala tiotals miljoner kronor i böter till EU för att vi inte implementerar direktiv i tid. Det här är den bästa kompromissen som gick att få fram, säger Linander och syftar på att det bara blir sex månaders lagringstid.”

Posted in General | 28 Comments

Tar Sahlin och Baylan avstånd?

Blev uppmärksammad på ett blogginlägg på en S-blogg. Eva Hillén Ahlström, en socialdemokrat från Jämtland, skriver (eller publicerar) på sin blogg en förfärlig jämförelse mellan Moderaterna och nazisterna. Inlägget avslutas med att moderaterna “uppvisar en nazistisk människosyn”.

Så fort någon gräsrot från något annat parti har sagt eller skrivit något dumt om socialdemokraterna eller Mona Sahlin (även om det inte ens är i närheten av det här nazistpåståendet) så brukar partisekreterare Baylan springa ut och kräva att Reinfeldt, Maud eller någon annan partiledare ska ta avstånd från vad som är publicerat.

Frågan nu måste vara om Mona Sahlin och Ibrahim Baylan tar avstånd från den här S-bloggarens påstående att moderaterna har en nazistisk människosyn? Eller de kanske inte har tid, mycket annat att fundera på…?

Posted in General | Tagged , , , | 5 Comments

Låt er inte luras av Sahlins retorik

“Sahlin uppmanar S-ledningen att avgå”

Det skulle lätt kunna tolkas som att Mona Sahlin tycker att hon själv och övriga i Socialdemokraternas ledning ska lämna sina uppdrag. Men låt er inte luras av hennes retorik. Uppmaningen att avgå innebär inte en uppmaning att sluta, utan det är en uppmaning att ställa sina platser till förfogande och ställa upp för omval i alla fall. Precis som att det skulle vara något konstigt att ställa sina platser till förfogande. Det gör alla Centerpartiets partistyrelseledamöter inför varje stämma, även Maud Olofsson.

Till och med Svenska Dagbladet tycks ha missat det retoriska knepet och skriver: “Fler och fler ställer sig bakom kravet att hela Socialdemokraternas partistyrelse ska bytas ut efter valförlusten” och hänvisar sedan till en rad socialdemokrater som har krävt att ledningen ska ställa sina platser till förfogande. Inte att alla ska bytas ut.

Posted in General | Tagged , , , | 4 Comments

Bra att det blir en utredning, all information måste fram

Det här är en så allvarlig fråga så att den är värd ett betydligt längre blogginlägg, men jag ska just iväg och hämta barnen.

Det är bra att det blir en utredning. All information måste fram. Tyvärr är det redan många som drar den ena efter den andra slutsatsen, men det tycker jag är alldeles för tidigt.

Måste också beklaga att Morgan Johansson som är ordförande i justitieutskottet försöker vinna politiska poänger på den här frågan. Hade jag varit socialdemokrat så hade jag varit mer försiktig. Det hela började år 2000 och då hade vi en socialdemokratisk regering. Vad visste dåvarande justitieministern? Vad visste dåvarande utrikesministern?

Har också hört av en journalist som ringde upp att Ohly och någon miljöpartist har KU-anmält regeringen. För vad förstår jag inte. Men hur kan de vara så säkra på att det är nuvarande regeringen som ska KU-anmälas?

Så typiskt att dra slutsatser som de överhuvudtaget inte kan dra i nuläget. För jag utgår att de inte har mer information än Chefsåklagare Tomas Lindstrand.

Posted in General | 23 Comments

Malmö FF – Svenska Mästare 2010

Det är få saker som kan göra mig så här lycklig. Jag har följt Malmö FF i med- och motgång i 25 år och det var så underbart, fantastiskt härligt när domaren blåste av matchen och SM-guldet var säkrat. Jag skrek, hoppade, dansade och sjöng tillsammans med ett par hundra andra “Stockholms-MFF:are” på After. Hade mycket hellre varit i Malmö, men omöjligt att få biljett occh jag har dessutom ett möte imorgon förmiddag.

MFF har gjort en grym säsong. Faktiskt både flest gjorda mål och minst antal insläppta. Högst publiksnitt, högsta publiksiffra (idag) och såklart den bästa publiken med de bästa supportrarna som står för landets bästa tifo.

15 av de 25 spelarna i truppen är yngre än 25 år och hela 10 är 20 år eller yngre. Det är inte heller komplementspelare utan många av dem är redan i startelvan. Molins, Hamad, Pekalski, Mehmeti, Rexhepi. Johan Dahlin i målet är fortfarande bara 24 år och Daniel Andersson är evigt ung oavsett ålder. Framtiden är helt enkelt himmelsblå!

Och för er som vill träna på MFF-hymnen….

Åh vi älskar Malmö FF
Ja vi brinner för vårt lag
Under himmelsblåa skyar
Blir vi starkare och bättre för var dag

Åh vi älskar Malmö FF
Bortom tid och bortom rum
Genom stadens gröna parker
Malmös hjärtan och själar står i blom

Se där Sveriges bästa
Stolt och stark
Och när stormen river
Ger vi allt
Ända sedan gamla dagar
Under våran ljusblå fana
står vi upp
För himmelsblått
Heja Malmö

Åh vi älskar Malmö FF
Ja vi brinner för vårt lag
Under himmelsblåa skyar
Blir vi starkare och bättre för var dag

Se där Sveriges bästa
Stolt och stark
Och när stormen river
Ger vi allt
Ända sedan gamla dagar
Under våran ljusblå fana
står vi upp
För himmelsblått
Heja Malmö

Posted in Sport | 3 Comments

Dags att Riksdagen följer Stortingets exempel

Jag måste säga att jag tycker att det är märkligt att gruppledarna i riksdagen så enkelt avfärdar behovet av något slags gemensamt reglemente för mottagna förmåner.

Varför skulle vi inte kunna ha ett system som det norska? Där ska alla stortingsledamöter anmäla förmåner värda mer än 2.000 kronor från en myndighet, organisation eller privatperson till ett register. Självklart ska vi kunna offentligt förklara om vi har tagit emot en förmån som är värd så mycket.

För de allra flesta skulle det inte bli speciellt betungande. Jag tror inte att jag själv har tagit emot någonting som skulle föranleda en anmälan på mina åtta år i riksdagen. 2 000 kr är rätt mycket pengar och luncher (Region Skåne, Skånes Nykterhetsrörelse, EON m.fl.), middagar (LRF, Riksbanken, Advokatsamfundet m.fl.), studiebesök, ofta med mat (Sydsvenska Handelskammaren, Svenskt Näringsliv, Kriminalvårdsanstalten Hall m.fl.), böcker (fack- och skönlitteratur), gåvor (pennor, minnestallrikar, CD-skivor m.m.), biobiljetter och annat som jag har mottaget kan knappast någon gång haft ett värde på över 2 000 kr.

Jag tycker inte att det är något fel av Mona Sahlin att acceptera gratisbiljetter till Stockholm Open. På vilket sätt skulle det påverka hennes politik eller enskilda ställningstaganden? Arrangörerna vill dela ut gratisbiljetter för att få dit kändisar och att det skulle finnas någon annan baktanke än att det ser “attraktivt” ut om det sitter kändisar på läktarna tror jag knappast. Däremot skulle det vara fullt rimligt att Sahlin redogjorde för biljetterna i ett förmånsregister. Någon större hemlighet att hon var där var det ju knappast, alla kunde se henne på tv…

Posted in General | Tagged , , , | 9 Comments

Vapenamnesti

Skickade igår kväll, eller rättare sagt i natt innan jag gick och la mig ett pressmeddelande om vapenamnesti som jag har skrivit tillsammans med Centerpartiet i Malmös ordförande Erika Hedblom. När jag i maj skickade ut ett nästan likadant pressmeddelande så fick det ingen uppmärksamhet alls, så jag blev rejält förvånad när det plötsligt hade blivit ett TT-meddelande som alla stora tidningar tagit in, radioinslag och tv-inslag.

Johan Linander, vice ordförande i justitieutskottet, och Erika Hedblom, ordförande för Centerpartiet i Malmö, kommenterar förslag om vapenamnesti:

”Centerpartiet är positivt till en ny vapenamnesti”

Det är med bestörtning som vi följer utvecklingen i Malmö. Polisen måste lägga alla tänkbara resurser på att stoppa den psykopat som skjuter oskyldiga personer.

I samband med den senaste tidens mordförsök har Malmöpolisen uttryckt önskemål om en ny vapenamnesti för att kunna minska antalet skjutvapen i omlopp bland kriminella. De har likaså uttalat sig för en skärpning av vapenlagstiftningen med längre straff för grova vapenbrott.

– Den senaste vapenamnestin vi hade var i mars-maj 2007. Det var den andra vapenamnestin i Sverige, den första var 1993. Vid båda tillfällena har resultatet varit positivt och tusentals vapen har lämnats in och förstörts, säger Johan Linander som är Centerpartiets rättspolitiska talesperson och vice ordförande i justitieutskottet.

– Centerpartiet ser fördelar med en ny vapenamnesti och ställer oss bakom Malmöpolisens förslag, säger Johan Linander.

– Antalet illegala vapen i Malmö är helt oacceptabelt. Vi måste ta situationen på allvar och ett sätt att markera detta är att skärpa straffen för grova vapenbrott, menar Erika Hedblom som är ordförande för Centerpartiet i Malmö.

Posted in Pressmeddelanden | Leave a comment

DN om Beredskapspolisen

Är idag med i en artikel i DN om Beredskapspolisen. Blir kortfattat i artikeln, som det måste bli, men vad jag sa till journalisten och vad jag tycker är att nu när vi har en beredskapspolis så bör den också användas, annars är det en onödig kostnad. Dock ska inte vi politiker gå in och säga att beredskapspoliserna ska användas i just den ena eller den andra situationen, vi ska sätta regelverket och sedan måste polisen som har det operativa ansvaret bedöma när Beredskapspolisen ska användas.

Ett alternativ som man bör titta på i utredningen av Beredskapspolisens framtid är om de ska ingå i någon annan organisation än under polisen. När det gäller krishantering så måste man planera för det som “inte kan hända” och kanske skulle Beredskapspolisen kunna finnas som en annan slags resurs vid kriser, stora som små.

Posted in General | Tagged | 10 Comments

Utbildning i danska språket i skånska skolor

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skånska skolor borde undervisa i danska språket.

Motivering

Integrationen mellan Skåne och Själland går framåt, även om vi skulle önska en snabbare integration för en ännu bättre tillväxt i Öresundsregionen. I tider av hög skånsk arbetslöshet har tusentals skåningar fått arbete i Danmark. En mycket positiv utveckling som inte ser ut att avstanna på något sätt. Vi vet t.ex. att den danska demografin med stor sannolikhet kommer att innebära en ännu större efterfrågan på skånsk arbetskraft.

Många tror att det är enkelt för en skåning att ta steget över sundet för att jobba, men den kulturella och språkliga förståelsen mellan våra båda delar av Öresundsregionen är inte alltid så god. Den svenska regeringen har för bara någon månad sedan beslutat att satsa en miljon kronor för att stödja skånska skolor att genomföra projekt tillsammans med danska partnerskolor i Öresundsregionen. Detta är utmärkt.

Ett allt större skolutbyte, kulturellt utbyte och resande för arbete och nöje över sundet gör att kultur- och språkförståelsen ökar, men fortfarande inte i tillräckligt stor utsträckning. Därför bör skånska skolor undervisa betydligt mer i det danska språket. Det är inte rimligt att ha danskundervisning i Malung, Malmköping eller Malmberget, men det är fullt rimligt i Malmö.

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , | 9 Comments

Omförhandla skatteavtalet med Danmark

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skyndsamt bör initiera en omförhandling av det dansksvenska skatteavtalet

Motivering

Det dansksvenska skatteavtalet undertecknades i oktober 2003 av dåvarande svenska finansministern Bosse Ringholm och danska skatteministern Svend Erik Hovmand. Riksdagen godkände det i juni 2004. Det fanns stora förväntningar på avtalet och till en början var reaktionerna positiva. Allt sedan dess har fler och fler negativa konsekvenser av avtalet upptäckts och nu snart sju år senare behövs det kraftfulla justeringar i avtalet för att rättvisa ska skapas.

Avtalet innebär att skatt betalas i arbetslandet men att skatteutjämning sker till bosättningslandet. Tyvärr visar det sig att de undantag som gjordes i avtalet innebär att en majoritet av arbetspendlarna mellan Sverige och Danmark inte omfattas av skatteutjämningssystemet. Undantag görs nämligen för offentliganställda, pensionärer och de som tjänar under 150 000 danska kronor. Det svenska Skatteverkets uträkning visar att endast en tredjedel av arbetspendlarna över Öresund därför omfattas av skatteutjämningen, vilket i sin tur innebär att Skåne förlorar 1,5 miljarder svenska kronor per år på avtalet. Dessa pengar kommer inte till det interna svenska skatteutjämningssystemet och därför förlorar samtliga svenska kommuner och landsting på det orättvisa skatteavtalet, inte enbart de kommuner där arbetspendlarna bor.

Man kan verkligen ifrågasätta varför t.ex. offentlig anställda inte ska omfattas av skatteutjämningen. Självklart använder offentliganställda kommunal service i bosättningslandet på samma sätt som privatanställda och varför ska då inte motsvarande del av skatten betala den service som ges i hemkommunen?

De flesta skatteexperter på båda sidor sundet anser att skatteavtalet bör omförhandlas och en rimlig lösning bör vara att skatt ska betalas i bosättningslandet liksom i andra gränsregioner. Går detta inte att uppnå bör nuvarande avtal ändras så att skatteutjämningen även omfattar offentligt anställda och pensionärer. Därutöver bör beloppsgränsen tas bort och den skatt som utjämnas bör höjas till en nivå som motsvarar ett snitt av den svenska kommunalskatten, d.v.s. kommunalskatt både till primärkommunen och till landstingskommunen/regionen.

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , | 3 Comments

Ska polisen kunna utreda brott på nätet som inte ger fängelse?

Det har varit en mycket hektisk dag, har blivit intervjuad av de flesta tidningar under dagen. Dessutom har sexualbrottsutredningen kommit med sitt betänkande och de lägger fram flera viktiga förslag om bland annat samtycke som jag har försökt kommentera. Men nu ska jag hålla mig till polismetodutredningens snart två år gamla förslag, tänk att de kunde bli så “nya” nu.

Bakgrunden är att en journalist på P3 Nyheter ringde mig igår. Han hade fått tag i en promemoria från justitiedepartementet (det var INTE jag som läckte, han hade dessutom en gammal version, jag hade en nyare framför mig…) där det stod om hur datalagringsdirektivet kan implementeras och reglerna för polisen att få ut olika lagrade uppgifter kan förändras enligt polismetodutredningens förslag. Det är ett arbetsdokument och förslagen är inte färdigförhandlade. Jag valde ändå att kommentera förslagen eftersom samma förslag varit offentliga i snart två år, det var den 23 januari 2009 som polismetodutredningen la fram sitt betänkande.

Utgångspunkten för polismetodutredningens arbete var att dels upprätthålla en effektiv brottsbekämpande verksamhet, och dels förstärka och bygga ut rättssäkerheten och integritetsskyddet. Det enskilt viktigaste förslaget är att det ska krävas domstolsbeslut för att polisen ska få ut trafikdata. Dagens lagstiftning, Lagen om elektronisk kommunikation, ger polisen rätt att direkt vända sig till operatörerna för att få ut lagrade uppgifter. Detta är inte tillräckligt rättssäkert och måste förändras.

Ett annat förslag i polismetodutredningen är att kravet på fängelse för att polisen ska få ut abonnentuppgifter ska tas bort. Idag är det enbart vid brott som kan förväntas ge fängelse som operatörerna ska lämna ut abonnentuppgifter. Blanda inte ihop abonnentuppgifter, vem som har vilket telefonnummer eller vilken IP-adress vid ett bestämt tillfälle, och trafikdata, dvs vem som kommunicerade med vem osv. För att få ut lagrad trafikdata krävs det långt mycket allvarligare brott. Något som Piratpartiets Anna Troberg uppenbarligen inte förstått.

Förslaget att göra det lättare för polisen att få ut abonnentuppgifter kom egentligen redan i början av 2000-talet i “BRU”, Beredningen för rättsväsendets utveckling. Redan då var det ett problem att polisen inte kunde utreda lättutreda brott som bara skulle ge böter eftersom de inte fick tillgång till vem som haft vilka abonnentuppgifter. Under de senaste tio åren har frågan lyfts vid flera tillfällen och även polismetodutredningen kom fram till att det måste bli möjligt att utreda den typen av brott begångna via nätet som normalt inte ger fängelse, exempelvis ofredande, förtal, förolämpning, sexuellt ofredande och numera även grooming. Att som journalist beskriva polismetodutredningens förslag som ett förslag för att jaga fildelare är i det närmsta oseriöst. Nästan lika oseriöst som att hävda att det skulle vara ett demokratiskt hot mot samhället att polisen får utreda brott.

Visst är det så att vi stiftar generella lagar. Om vi tycker att polisen ska få ut abonnentuppgifter även för brott som normalt inte ger fängelse (det är väldigt många) så gäller det givetvis alla brott, inklusive upphovsrättsbrott. Men att polisen skulle ha obegränsat med resurser för att sätta fast fildelare, som Piratpartiets Mikael Nilsson tycks tro är naivt. Tvärtom koncentrerar polisen och åklagarna sina resurser på större och systematiska upphovsrättsintrång. De kan redan idag leda till fängelse och alltså kan polisen redan idag få ut abonnentuppgifter för de utredningarna.

För ungefär ett år sedan hade jag ett samtal med en mamma som hade polisanmält att hennes son hade blivit smygfotograferad i duschen efter skolgymnastiken och någon hade lagt ut bilden på Internet. Att det är ett sexuellt ofredande är klart, men hon var oerhört besviken när hon fick höra att själva smygfotograferingen var laglig och det sexuella ofredandet på Internet inte gick att utreda eftersom polisen inte kunde få ut de nödvändiga abonnentuppgifterna. Jag kunde inte försvara våra lagar. Den som kränkt pojkens personliga integritet så grovt kunde alltså fortsätta och göra det igen. Ingenting kunde hända. Helt orimligt. Föreställ er en 13-åring som får en smygtagen nakenbild utlagd på nätet. Alla på skolan hade sett bilden. Han ville inte gå till skolan och jag förstår honom. Hade polisen bara kunnat få ut abonnentuppgifterna så hade de kunnat kontakta gärningsmannen och hans föräldrar och mycket talar för att det inte hade varit lika lockande att göra samma sak nästa gång. Vems personliga integritet är mest skyddsvärd i det här fallet, brottsoffret eller gärningsmannen?

Tyvärr har många journalister missuppfattat och blandat ihop datalagringsdirektivet och ändringarna enligt polismetodutredningen. Datalagringsdirektivet måste vi implementera i svensk lagstiftning och Sverige är redan så sena att vi mycket snart riskerar att få böter, men förändringarna enligt polismetodutredningen är frivilliga. Det är en rent nationell lagstiftning och förändringarna hade behövts oavsett om datalagringsdirektivet hade funnits eller ej. Det finns de som stoppar huvudet i sanden och låtsas som att Sverige inte behöver implementera direktivet, men det är fel. Vi måste göra det oavsett vi vill eller ej och avvaktar vi ytterligare så kommer vi att bli dömda till att betala böter till EU. Jag kan inte försvara att vi ska ge mångmiljonbelopp till Brysssel av skattebetalarnas pengar. Men även när vi har implementerat direktivet så kommer jag och Centerpartiet att fortsätta jobba för att få bort det eller i andra hand göra det frivilligt. Just att direktivet bör göras frivilligt fick vi i Centerpartiet, framförallt tack vare vår Europaparlamentariker Lena Eks goda arbete, med oss hela det europeiska liberala partiet, ELDR, på i förra veckan. Det är Europaparlamentets tredje största partigrupp som nu står bakom det kravet.

Posted in General | Tagged , , | 59 Comments

Spekulation om framtida S-Mp-samarbete missar en väsentlig sak

Läste på DN.se hur en opinionsanalytiker spekulerar i att S och Mp tillsammans skulle ha en möjlighet att utmana alliansen framåt 2014. Artikeln startar med en bild på Mona Sahlin och Maria Wetterstrand. Vad opinionsanalytikern, eller tidningen för den delen, missar är att den duon inte kommer att vara aktuell 2014. Maria Wetterstrand slutar redan nästa år som språkrör och att Mona Sahlin skulle överleva som partiledare fram till 2014 ser jag som osannolikt.

Med andra ord vet ingen hur ett oppositionssamarbete ser ut om några år. Det är ju inte ens säkert att en enda av de fyra nuvarande partiledarna i S, Mp och V sitter kvar. Jag skulle våga satsa en peng på att varken Mona, Maria, Peter eller Lars sitter i partiledarutfrågningarna i september 2014.

Posted in General | 15 Comments

Så gick det rödgröna samarbetet i graven

Om jag inte minns fel så skrev jag före valet att jag trodde att det rödgröna samarbetet skulle gå i graven i slutet av oktober….

De lyckades hålla ihop en dryg månad efter valet, men till min förvåning så la de gemensamt fram en budgetmotion innan de sa tack och adjö. Varför det? Varför valde de inte att skriva vars en budgetmotion? Tidsskäl är det enda rimliga skälet som jag kan komma på. Eller så är anledningen att samarbetet slutar just nu att de inte kan komma överens i Afghanistanfrågan.

För alliansens del är det klart negativt att deras rödgröna samarbete försvinner. Det har varit mycket lättare att möta ett alternativ än tre. Å andra sidan är det en fördel med den nuvarande parlamentariska situationen att de inte kommer att lägga fram gemensamma rödgröna motioner som Sverigedemokraterna vid tillfällen skulle kunna tänka sig att rösta för. Att regera i opposition är enklare med fyra splittrade oppositionspartier.

Posted in General | 13 Comments

Svårt att veta vad man ska tro

En psykopat skjuter oskyldiga i Malmö och mycket talar för att det är personer med invandrarbakgrund som är måltavlan. Ilska är den givna känslan, men jag känner mig också tveksam inför vad det är vi ser? Är det en ny “laserman” som bestämt sig för att invandrare ska dödas eller vad händer. Är de nya dåden, skott genom fönster in i en lägenhet och i en affär inklusive misshandel, begångna av samma person trots att de avviker från mönstret?

Överhuvudtaget är det allt för många som uttalar sig allt för självsäkert. Malmös mångårige kommunstyrelseordförande Ilmar Reepalu passar t.ex. på att anklaga justitieministern för det ena och det andra utan att tänka det minsta på vad han själv har för ansvar för att Malmö idag är landets förmodligen mest socialt utsatta och segregerade stad. Att anklaga justitieministern för att de skånska poliserna placeras i andra kommuner än Malmö är verkligen att slå fel. Det är polismyndigheten i Skåne som fattar de besluten, inte justitieministern. Dessutom borde han väl diskutera frågan med sina socialdemokratiska kollegor som är förtroendevalda i de kommuner där Reepalu vill ha färre poliser, undrar om han får dem med sig…

Reepalu tar också upp frågan om hårdare straff för vapenbrott. Just det har vi låtit utreda och föreslagit. Tror han att en rödgrön regering, med Vänsterpartiet och Miljöpartiet som vill ha kortare straff, skulle ha agerat snabbare eller kraftfullare i denna fråga än alliansregeringen? Dessutom är frågan om straff för vapenbrott helt ointressant i diskussionen kring den skjutande Malmöpsykopaten. Han kommer, jag är övertygad om att polisen tar honom, att dömas för flera mordförsök (kanske för mord om han är skyldig till mordet på Trez West Persson) och då är det livstid i straffskalan. Med andra ord irrelevant i det här sammanhanget om grovt vapenbrott har fyra eller sex års fängelse som högsta straff.

Jag skulle inte förvåna mig ett dugg om det visar sig att personen som skjuter har haft kontakt med psykiatrin på ett eller annat sätt. Efterdiskussionen kan mycket väl komma att handla om väntetider i psykiatrin och varför han inte har tvingats att ta den medicin som ordinerats. Det är en påföljdsförändring som jag skulle vilja se. Den som kan klara sig bra i samhället så länge som medicinen tas ska kunna dömas att fortsätta medicineringen även efter avtjänat fängelsestraff eller utskrivning från rättspsykiatrin.

Posted in General | Tagged , , , | 12 Comments

Tillsätt utredning för att få fler organdonatorer

Den 1 oktober i år väntade 750 personer på att få ett eller flera organ transplanterade. Antalet personer som väntar på att få ett nytt organ via donation bara ökar, samtidigt minskar antalet personer som är villiga att donera sina organ. Detta är ett problem som Centerpartiets Johan Linander uppmärksammat och skrivit en motion om. Han menar att regeringen borde tillsätta en utredning med uppdrag att undersöka hur vi i Sverige ska gå till väga för att fler ska ge sin tillåtelse till donation av organ och vävnader efter sin död.

– Bristen på donatorer och organ är något mycket allvarlig. Visst kommer många av dem som väntar på ett nytt hjärta eller lever att få det livsnödvändiga nya organet, men många kommer också att avlida i väntan på rätt donator, säger Johan Linander.

– Jag vill att vi tar detta på allvar och utreder hur vi kan öka antalet nya donatorer. Det är hög tid att vi tar tag i frågan och ser till att den negativa trenden vänds uppåt igen, avslutar Linander.

Hela motionen:

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda hur antalet donationer av organ och vävnader ska kunna öka.

Motivering

Det är enkelt att ge sin tillåtelse till donation av organ och vävnader efter sin död. Det går att anmäla sig direkt till donationsregistret via Internet, man kan fylla i ett donationskort som finns att hämta på apotek och vårdcentraler, samt man kan informera sina närstående om sin tillåtelse till donation.

Socialstyrelsen, via Donationsrådet, gjorde i november 2008 en opinionsundersökning som visar att åtta av tio svenskar är positiva till att donera sina organ och vävnader efter sin död. Trots detta så är det alldeles för få som lämnar sin tillåtelse till donation via donationsregistret eller på annat sätt. Det är ungefär 1,5 miljoner svenskar som är registrerade i donationsregistret, men det hade kunnat vara många fler.

Antalet organdonatorer och antalet transplanterade organ ökade år för år fram till och med 2008, men därefter har den positiva utvecklingen stannat upp eller rent av vänt nedåt. T.ex. vara antalet avlidna organdonatorer 2009 nere på 2005 års nivå och 2010 ser inte bättre ut. Däremot ökar antalet personer som väntar på organ. 1 oktober i år väntade 750 personer på att få ett nytt organ och några av dem väntade på att få flera organ transplanterade. Många kommer att kunna få det livsnödvändiga nya organet, men vi vet också att flera kommer att avlida i väntan på rätt donator.

Motsvarande problem med brist på donatorer och organ finns givetvis även i andra länder, men det finns också många länder som är betydligt bättre än Sverige. Olika länder har olika metoder för att få fler personer att tillkännage sin vilja att donera efter sin död. Det finns länder som har en omvänd metod, de som inte meddelar att de inte vill donera anses vilja göra det. Detta är inte en metod som jag i första hand vill använda, utan det borde finnas andra europeiska exempel som vi i Sverige kan ta efter för att kunna öka antalet donatorer.

Regeringen bör därför låta utreda hur vi i Sverige ska gå till väga för att få fler människor att tillkännage sin tillåtelse till donation av organ och vävnader efter sin död.

Posted in Pressmeddelanden, Riksdagsmotioner | Tagged | Leave a comment

Grannlands-TV

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjlighet för alla i Norden att följa de nordiska ländernas public serviceutbud i TV.

Motivering

Möjligheten att kunna se TV från de övriga nordiska länderna är inte bara en angelägenhet för folk som bor i gränsbygder eller för språkliga minoriteter i respektive land. Det är frågan om att möjliggöra ett mångsidigt kulturutbyte mellan de nordiska länderna. Det borde vara en självklarhet att alla i Norden har möjlighet att följa de andra nordiska ländernas public serviceprogramutbud.

TV-samarbetet i Norden är viktigt för att stärka samhörigheten och den språkliga och kulturella gemenskapen. Det TV-samarbete som utvecklats genom åren mellan de nordiska public serviceföretagen fungerar relativt väl, även om det inte på långt när motsvarar de ambitiösa planer som formulerats genom åren. TV-tekniken utvecklas snabbt och i övergången till digitaltekniken erbjuder många nya möjligheter till ett breddat och utökat samarbete. Det har också visat sig att trots att alltmer material från TV-kanaler i de nordiska länderna är tillgängligt på Internet så är möjligheterna att se det från ett nordiskt grannland begränsade med hänvisning till upphovsrätten.

Eftersom public serviceföretagen finansierar sin verksamhet huvudsakligen med offentliga medel är det rimligt att utgå ifrån att mottagandet i grannländerna ska vara avgiftsfritt. En viktig utgångspunkt är att det skapas en gemensam nordisk public service hemmamarknad, där även grannlandstittandet ingår i den nationella TV-avgiften.

Johan Linander (C)
Erik A Eriksson (C)

Posted in General | 8 Comments

Gör Norden till en kärnvapenfri zon

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska regeringen tillsammans med våra nordiska grannländer bör arbeta för att göra Norden till en kärnvapenfri zon.

Motivering

Idén är inte ny, redan i slutet av 50-talet föreslog Sovjetunionens dåvarande premiärminister Nikolaj Bulganin att Norden skulle bli en kärnvapenfri zon. Intresset var till en början svalt men när frågan lyftes upp av Finlands president Urho Kekkonen så väcktes ett större intresse.

Någon kärnvapenfri zon blev det dock inte den gången. På 80-talet väcktes idén till liv av den norska diplomaten Jens Evensen och Norges statsminister Gro Harlem Brundtland stödde förslaget. 1993 fattade Nordiska rådet enhälligt beslut om en rekommendation om Norden som kärnvapenfri zon. Trots detta blev det aldrig något traktat och idén föll i glömska.

Nu är det åter dags att lyfta upp förslaget och Sverige bör ta täten i det nordiska arbetet för att skapa en kärnvapenfri zon. Liksom de senaste 50 åren så är det fortfarande lika aktuellt att stoppa spridningen av kärnvapen i världen. Norden är idag ett område där inget land har kärnvapen och inget land har kärnvapen stationerade på sitt territorium. Trots detta är argumenten för en traktatfäst kärnvapenfri zon mycket starka.

Genom att slå fast att inga kärnvapen är välkomna till de nordiska länderna så ges en tydlig signal om nedrustning och avspänning. Andra länder skulle inte ens behöva fundera på att t.ex. gå in i någon nordisk hamn med en atomubåt. Vi skulle starkt uttrycka att kärnvapen enbart är av ondo, att de inte skapar någon säkerhet och är ett hot mot allt liv på den här planeten. Kärnvapen har ingen plats i ett civiliserat samhälle.

Johan Linander (C)
Annie Johansson (C)

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , | 1 Comment

En flexiblare riksfärdtjänst

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att riksfärdtjänstlagen bör göras mer flexibel.

Motivering

Enligt Lag (1997:735) om riksfärdtjänst § 5 ska tillstånd till riksfärdtjänst ges om
1. resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala reskostnader kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare,
2. ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet,
3. resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun,
4. resan görs med taxi, ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare, och
5. resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna.

Riksfärdtjänsten innebär att de personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett extra dyrt sätt ska ha möjlighet att åka på samma ekonomiska villkor som alla vi andra. Det kan vara resor till t.ex. släkt och vänner. Finns behov av att ta med ledsagare så kan det också beviljas.

Tyvärr utgår lagen från att det är inom Sveriges gränser som det är rimligt och naturligt att åka för den som är funktionshindrad. Den synskadade mamman i Malmö kan alltså få rätt att besöka sin dotter i Kiruna, en resa som förmodligen kostar tiotusentals kronor med ledsagare, medan lagen inte kan medge riksfärdtjänst till hennes andra dotter i Köpenhamn. En resa som tar ca en halvtimme och kostar några hundralappar.

Givetvis måste det även finnas geografiska gränser för när riksfärdtjänst ska få användas, men det är fullt rimligt att göra lagen flexiblare så att korta resor till våra nordiska grannländer kan medges.

Johan Linander (C)
Per Lodenius (C)

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged | Leave a comment

Inget mandatstöd för tomma stolar

Riksdagens allmänna motionsperiod pågår och en av mina motioner handlar om det mandatstöd som kommunerna betalar ut till partierna i kommunfullmäktige. Frågan har varit aktuell i flera skånska kommuner och kommer även att vara det den här mandatperioden:

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kommuner inte ska behöva betala ut mandatstöd för tomma stolar i kommunfullmäktige.

Motivering

Efter valet 2006 visade det sig att alla stolar i kommunfullmäktige i landet inte blev besatta. Partier hade fått mandat trots att de saknade någon valsedel med namn eller så hade de fått fler mandat än antalet personer på valsedeln. Under mandatperioden ökade antalet tomma stolar eftersom kommunfullmäktigeledamöter hoppade av och det inte fanns någon som kunde ersätta.

Även efter årets val så finns det partier som har fått fler mandat i kommunfullmäktige än de har personer som kan representera partiet. Det handlar inte om ett fåtal kommuner och det gäller inte heller enbart ett parti.

Redan under föregående mandatperiod valde Norrköpings kommun att inte betala ut mandatstöd till det parti som inte har några personer på sina båda mandat, det vill säga att det stod två ständigt tomma stolar i fullmäktige. Beslutet överklagades och det aktuella partiet fick rätt.

Kommunen var tvunget att betala ut mandatstöd på precis samma sätt som till andra partier trots att mandaten inte var besatta.

De flesta kommuner väljer att ha ett mandatbundet stöd för att de förtroendevalda kommunfullmäktigeledamöterna ska kunna utföra det lokala demokratiska arbetet. Men om det inte finns någon person som företräder partiet så förefaller det orimligt att stödet ändå ska betalas ut.

Lagstiftningen bör ändras så att det mandatbundna partistödet inte ska betalas ut för mandat som inte är besatta. Finns det ingen person som fyller fullmäktigestolen så finns det inte heller någon anledning att ge ett stöd för att den personen, som inte finns, ska bedriva ett lokalt demokratiskt arbete.

Detta bör ges regeringen till känna.

Posted in Pressmeddelanden | Tagged , | Leave a comment

Bodström lämnar

Jag kan inte säga att jag är speciellt överraskad över Thomas Bodströms besked att han lämnar riksdagen. Riksdagsarbetet har aldrig varit speciellt viktigt eller högt prioriterat för honom. Det är klart att han måste säga att det är ett svårt beslut att lämna riksdagen när han fått så många personröster, men innerst inne tror jag att han hela tiden kände att han måste prioritera familjen i det här läget. Och det är absolut inget fel i det.

Jag har debatterat mot honom i åtta år, först 2002-2006 när han var justitieminister och sedan 2006-2010 när han var ordförande i justitieutskottet. Vi har haft många hårda men bra debatter. Jag kan inte minnas att han har använt härskartekniker mot mig, inte på det sätt som han ständigt gjort mot justitieminister Ask, även om han gärna påstår att man tycker saker som man inte gör.

Som ordförande i justitieutskottet har han varit bra på ett sätt, men mestadels dålig. Han är social och trevlig och gjorde att stämningen på utskottssammanträdena oftast var väldigt god. Med några få undantag har han också skött själva mötena på ett kompetent sätt. Det är när han varit nonchalant i sitt mottagande av gäster och gett sig själv ordet så att vi andra inte hunnit få ställa våra frågor som ordförandeskapet har skötts dåligt.

Men utanför sammanträdena har han varit en usel ordförande. Han har inte tagit initiativ till studiebesök, han har inte varit närvarande på de allra flesta debatterna, han har inte tagit emot besök och gjort besök som en ordförande borde göra osv. Man kan sammanfatta det med att Bodström har sett till att lägga så lite tid på justitieutskottsarbetet som möjligt.

Trots allt kommer jag ändå att sakna honom. Dels för att han har varit en karismatisk riksdagsledamot och sådana finns det alldeles för få av, och dels för att han är en trevlig person som är lätt att ha roligt tillsammans med. Det har blivit en och annan mottagning, mingel, resa, fest och öl under åren.

Men att hans politiska karriär skulle vara slut tror jag inte. Han vill mer än något annat återta justitieministerposten. När det är dags för val 2014 så kommer han att stå högst på valsedeln och kämpa för att vinna valet så att han åter får bli minister. Ser fram emot nya hårda men bra debatter!

Posted in General | Tagged , , , | 7 Comments

Rödgröna kollegor fäller Bodström

Det har funnits perioder då jag har hört socialdemokrater beklaga sig över Thomas Bodströms dubbla uppdrag. Många har kämpat i riksdagen i mandatperiod efter mandatperiod utan att ta sig upp i hierarkin medan Bodström har fått göra som han vill, med stöd av Mona Sahlin.

Trots att socialdemokrater ibland muttrat, även till oss i alliansen, så har det varit ovanligt med kritik från Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Jag kan inte påminna mig några negativa uttalandet om Bodström från deras ledamöter i justitieutskottet. Nu tycks det dock vara annorlunda.

I Aftonbladet säger vänsterpartiets gruppledare Hans Linde: “Man kan inte ta bondpermis från riksdagen” och fortsätter med att han ser “väldigt stora problem” med Thomas Bodströms begäran om ledighet, “den brister på flera punkter. Att godkänna den skulle innebära en helt ny praxis.”

Även Miljöpartiets gruppledare Mikaela Valtersson uttalar sig negativt om att bevilja Bodström ledighet: “Man kan tycka att det är ömmande. Men ändrar vi principen öppnar det för alla möjliga ledigheter i riksdagen, vilket inte vore så bra. Riksdagen skulle inte fungera.” Miljöpartiets andra gruppledare, Mehmet Kaplan, som tidigare har suttit i justitieutskottet med Bodström säger till Expressen: “Sossarnas Golden Boy ska inte ha några särskilda favörer”.

Det måste ändå sägas vara förvånande att de rödgröna kollegorna uttalar sig så definitivt mot Bodströms ledighetsansöka medan de borgerliga gruppledarna är återhållsamma.

Men oavsett om Bodström nu lämnar riksdagen så är jag övertygad om att han kommer tillbaka till politiken. Eller som jag sa till Expressen häromdagen: “Han kommer tillbaka. Han är som en katt med nio liv”.

Posted in General | Tagged , , , , | 6 Comments

Allmänna motionsperioden igång

Som vanligt efter budgetpropositionens överlämnande till riksdagen så sätter nu den allmänna motionsperioden igång. Jag har redan hunnit skriva några och fler kommer, men jag vill givetvis ha hjälp av alla er som läser min blogg.

Kom med förslag och idéer på motioner. Gärna med bakgrundsmaterial och källhänvisningar.

Posted in General | 6 Comments

Johan Linander (C) har idag blivit vald till vice ordförande i justitieutskottet

Johan Linander (C) har idag blivit vald till vice ordförande i justitieutskottet:

”En viktig uppgift att driva alliansens rättspolitik i riksdagen”

Idag har Centerpartiets rättspolitiska talesperson Johan Linander valts till vice ordförande i justitieutskottet. Det innebär att Linander är gruppledare för alliansen i justitieutskottet och därmed länken mellan justitieministern/justitiedepartementet och riksdagen.

– Med den parlamentariska situation som vi nu har i riksdagen så är det en mycket viktig uppgift att leda alliansen och driva alliansens rättspolitik i riksdagen. Vi vet ännu inte hur de fyra oppositionspartierna ska bedriva sin rättspolitik och om de vid något tillfälle tänker samarbeta för att på så sätt rösta ner alliansregeringens propositioner, säger Johan Linander.

– Jag kommer att ha huvudansvaret för att förhandla med i första hand Miljöpartiet, men kanske också med Socialdemokraterna, för att vi ska få en stabil situation och där inte viktig lagstiftning på rättsområdet ska stiftas utan tillräckliga förarbeten, menar Johan Linander.

– Det är med stolthet och ödmjukhet som jag tar på mig uppdraget som vice ordförande och alliansgruppens ledare i justitieutskottet. Med åtta år i justitieutskottet är jag en av dem som har suttit allra längst och den erfarenheten tror jag kan bli mycket viktig, avslutar Johan Linander.

Posted in Pressmeddelanden | Tagged , , | 4 Comments

Intressant utskott

Jag är väldigt glad över att ha fått viceordförandeskapet i justitieutskottet. När vi redan före valet skulle önska utskott (så att riksdagsgruppens valberedning skulle ha underlag direkt) så var mitt förstaval vice ordförande i JuU. Ni kanske undrar varför jag inte önskade ordförandeskapet, men eftersom det av hävd är oppositionen som har ordförandeskapet i JuU så kunde jag ju inte önska det eftersom det skulle innebära att jag skulle önska en valförlust.

Jag fick vad jag önskade mig och jag är stolt över att få leda alliansen i justitieutskottet. Någon frågade på Facebook vad det egentligen innebär att vara viceordförande. Det korta svaret är att jag är “ordförande” i alliansgruppen i JuU, länken mellan utskottskansliet och JuU-alliansen, länken mellan justitiedepartementet och utskottet, den som har huvudansvaret att se till att regeringens rättspolitiska propositioner går genom i riksdagen.

Situationen i utskottet är ännu svårare än i kammaren. I kammaren är alliansen i minoritet, men vi vinner voteringarna så länge som de rödgröna och Sverigedemokraterna inte kommer överens. I utskottet, alla utskott med oppositionsordförande, vinner de rödgröna med åtta röster och ordförandens utslagsröst mot våra åtta alliansröster. Sverigedemokraterna har den 17:e platsen (vet ännu inte vem det blir, men Kent Ekroth från Lund sa att han förmodligen skulle sitta där).

Nu är det dock inte alls säkert att de rödgröna röstar lika i JuU. Tvärtom har vi en stor vana av att Socialdemokraterna står på alliansens sida och V och Mp reserverar sig, särskilt när det gäller EU-frågor. Precis som statsministern sa i sin regeringsförklaring så är det med Mp i första hand som vi kommer att försöka få överenskommelser inom JuU, i andra hand med S, även om det är troligare att vi kommer överens med socialdemokraterna i de flesta frågorna. Några förhandlingar blir det varken med V eller Sd. Men man ska också tillägga att i en stor majoritet av alla frågor som behandlas är alla partier överens, så vi kommer att ha samma ståndpunkt som V och Sd i många frågor även i JuU. Jag kommer att behandla sverigedemokraten i utskottet på precis samma sätt som de andra i oppositionen, kollegialt korrekt.

Ordförande i JuU blir Morgan Johansson, socialdemokrat och f.d. minister. Även han är från Lund. Övriga socialdemokrater vet jag inte vilka de blir, mer än att Thomas Bodström inte kommer tillbaka. Kristdemokraterna byter bort sin skåning Otto von Arnold mot Caroline Szyber som tidigare har varit tjänsteman och jobbat med JuU-frågorna. Hon är duktig. Folkpartiet behåller Johan Pehrson i JuU. Han har tidigare varit ordförande (02-06) och det är skönt att ha hans rutin i utskottet. Vilka moderaterna blir vet jag inte heller. Det är dock klart att deras tidigare förstanamn Henrik von Sydow försvinner och blir ordförande i skatteutskottet.

Miljöpartiets tidigare ledamot i JuU Mehmet Kaplan blir ny gruppledare för dem och istället kommer Maria Ferm från Malmö in (ytterligare en skåning). Jag har fått väldigt gott intryck av henne. Vad jag har hört så kommer Vänsterpartiets Lena Olsson fortsätta i utskottet. Det ser ut att kunna bli ett intressant utskott att jobba med de kommande fyra åren. På tisdag blir vi valda och sedan har vi direkt det första sammanträdet.

Posted in General | Tagged , , , , , , , | 16 Comments

Miljöpartist för hårdare tag mot fildelning

Blev idag uppmärksammad på att Miljöpartiets Isabella Lövin röstade för den s.k. Gallorapporten i Europaparlamentet. Det var för ett par veckor sedan som EP hade omröstningen och jag visste att rapporten tyvärr gick genom, även om min partikollega Lena Ek röstade mot (liksom t.ex. Piratpartiets Christian Engström och Moderaternas Christofer Fjellner).

Lenas utmärkta kommentar efter omröstningen var: “Det vore som att posten skulle skicka varningar till alla frimärkesköpare och varna dem för att skicka mjältbrandsbakterier och lägga legalt ansvar på brevbäraren för vad han delar ut”.

Vad jag då inte visste var att Miljöpartiets MEP Isabella Lövin röstade för Gallorapporten. Hon tillhör samma partigrupp som PP…

Hennes förklaring är: “Som journalist sedan 25 år och författare så röstade jag idag för Gallorapporten. Den handlar om skydd för immateriella rättigheter – d v s att författare, filmmakare, kompositörer och andra upphovsrättsinnehavare ska kunna få ersättning för sitt arbete. Alla europeiska organisationer för konstnärer stöder Gallorapporten. Det är viktigt att försvara konstnärers rätt att förtjäna sitt levebröd och därför röstade jag för rapporten.”

För en miljöpartist kan det alltså vara okej med vilka åtgärder som helst för “konstnärers rätt att förtjäna sitt levebröd”….

Kan tro att Mp (och PP) inte är så glada över hennes åsikter i upphovsrättsfrågorna.

Posted in General | Tagged , , , , | 8 Comments

Johan Linander (c) utsedd till vice ordförande i Justitieutskottet

Centerpartiet utsåg under torsdagen den 7 oktober ledamöter till riksdagens utskott. Johan Linander utses till vice ordförande i Justitieutskottet och blir därmed Alliansens främsta rättspolitiska företrädare i riksdagen samtidigt som han får en stärkt plattform som Centerpartiets rättspolitiske talesperson.

– Jag känner stolthet och ödmjukhet inför att utses till vice ordförande i justitieutskottet. Det är ett av riksdagens tyngsta utskott och med den parlamentariska situation som vi har, så kommer det att bli viktiga förhandlingar där jag kommer att vara ansvarig för genomförandet av alliansens rättspolitik. Jag har suttit som ledamot i justitieutskottet i åtta år och det är med stor glädje som jag nu tar på mig uppdraget att leda alliansen i utskottet, säger Johan Linander.

Posted in Pressmeddelanden | Tagged , | 6 Comments

Chockerande av sverigedemokraterna

När TT före gudstjänsten i Storkyrkan frågade Jimmie Åkesson om hans folkdräkt så svarade han: “Det är ju en högtid i dag och jag ska träffa kungen och då vill jag visa respekt”.

Att visa respekt! Hur kan man överhuvudtaget tala om respekt när man inte förstår bättre än att i protest lämna kyrkan mitt under en predikan under gudstjänsten?

Jag tyckte att det var chockerande, jag tycker att det var pinsamt och jag tycker att alla de sverigedemokrater som gick ut borde skämmas.

Jag satt uppe på läktaren under gudstjänsten och det var de sverigedemokrater som satt på motsatta läktaren som började titta på varandra under biskop Eva Brunnes predikan. Hon talade om protester mot rasism och främlingsfientlighet, men inte om Sverigedemokraterna. Det är klart att alla förstår varför det nu är extra viktigt att stå upp för ett öppet samhälle, men det är enbart upp till sverigedemokraterna själva om de vill känna sig träffade av hennes predikan.

Först började de sverigedemokrater som satt på läktaren att gå ner för trappan, det hördes i hela kyrkan och då reagerade Åkesson och de andra sverigedemokraterna som satt på andra ställen. Jag tror att alla närvarande Sd:are gick ut förutom Richard Jomshof som satt kvar på läktaren (om jag såg rätt).

Oavsett om biskopen hade nämnt Sverigedemokraterna, vilket hon inte gjorde, så ska de givetvis inte lämna kyrkan under gudstjänsten. De hade kunnat protestera i efterhand. Det är obegripligt att de inte förstår att man inte reser sig upp framför kungen, statsministern och alla andra under biskopens predikan och högljutt marscherar ut i protest. Det handlar om vanligt sunt förnuft och minsta förståelse för vett och etikett.

Ska de lämna riksdagens kammare varje gång någon säger något som de inte tycker om så lär de få bra kondition.

Posted in General | 11 Comments

Har Sahlin svårt med namn?

Idag när Mona Sahlin var tjänstgörande ålderspresident (hon har suttit näst längst i riksdagen, men ålderspresidenten Per Westerberg var av naturliga skäl jävig) så satt jag till en början och retade mig på hennes härskartekniker. Hon uttalade Anna Kinberg Batras namn fel, med kort a istället för långt. Sedan kallade hon folkpartisten Eva Flyborg för Eva Flyberg och jag var övertygad om att det bara var ett sätt att trycka ner dem, en klassisk härskarteknik.

Men sedan när Sahlin uttalade nyvalde vice talman Susanne Ebersteins namn fel, “Eberstain” istället för “Eberstejn” (jag har fått uppleva hur viktigt det är för Susanne Eberstein att namnet uttalas rätt) så förstod jag att hon helt enkelt har svårt att läsa innantill och komma ihåg hur namn uttals. Inte blev det bättre när hon bad riksdagen att välja Lisbet Hagberg till tredje vice talman. Ledamöterna protesterade och Sahlin fick läsa innantill i sina papper och då klarade hon att säga Liselott Hagberg.

Posted in General | 11 Comments

Röra vid talmansvalet, visst, men bara hos de rödgröna

Tidningarna skriver om talmansröran när vi i riksdagen omvalde Per Westerberg som talman. Visst var det lite rörigt, men bara från de rödgrönas sida. Vi i alliansen var alla närvarande och röstade som vi skulle.

Det var tre från de rödgröna som medvetet eller omedvetet lyckades ge alliansen majoritet oavsett hur Sverigedemokraterna skulle rösta. Thomas Bodström valde att åka till USA utan att ha fått ledigt. Helt oacceptabelt givetvis. Hade någon från alliansen gjort så hade de fått en fruktansvärd utskällning av sin partiledare eller gruppledare. Mona Sahlin har istället “all förståelse” för att Bodström inte är i riksdagen när han är invald, får arvode och alltså inte är ledig. Han skriver inte ett ord om det på sin blogg, förstår att han vill hålla tyst om det.

En vänsterpartist går på toaletten och dricker kaffe så att hon missade att rösta. Helt osannolikt. Hur kan man vara så klantig? Hon är dessutom helt ny i riksdagen och borde väl inte tro att hon skulle veta hur lång tid voteringen skulle ta.

Den tredje rödgröna avvikaren är en som valde att rösta på Per Westerberg istället för på Kent Härstedt. Redan under omröstningen fick jag höra att hon aktivt visat att hon la Westerberg-lappen i kuvertet istället för Härstedt-lappen. Jag skrev om det på facebook innan omröstningsresultatet var klart, men trots att jag var ganska säker på att den aktuella vänsterpartisten ville få ut att hon röstat på Westerberg så valde jag att inte nämna hennes namn. Kanske tur det. Tänkte att det var upp till henne. Men nu i efterhand förstår jag att media inte fått veta vem det var och hon uppenbarligen inte vill skylta med det. Så, nu får valhemligheten bestå.

Valresultatet 194-153 var tydligt och bra. Gissar att den kissnödiga vänsterpartisten är väldigt glad för att Westerberg inte vann med en röst. Hade blivit lite jobbigt att berätta om sin första dag på jobbet (ännu jobbigare). Susanne Eberstein (s) blev första vice, min gamla bänkgranne Ulf Holm (mp) överger mig och flyttar fram till andra vice-stolen, och Liselott Hagberg (fp) fortsätter som tredje vice. Sverigedemokraterna föreslog Mikael Jansson som andra vice, men han förlorade voteringen med 325-20 mot Ulf Holm.

Posted in General | Tagged , , , | 2 Comments