Nya missförstånd runt ACTA

Med den sekretess som tyvärr finns runt ACTA-förhandlingarna så är det inte enkelt att kommentera mediauppgifter om vad som sker eller inte sker i förhandlingarna. Idag kan man läsa på IDG.se att “Europa och USA planerar stora aktioner mot upphovsrättsbrott på internet”.

Detta stämmer inte. Som någon gång tidigare så är det ett dokument som har läckt ut och som tolkas som en del av ett kommande ACTA-avtal. Det kan mycket väl vara så att det läckta dokumentet är korrekt och finns med i ACTA-förhandlingarna, men i så fall är det enbart ett förslag som ett land lagt och som övriga länder inte har gått med på. Det som beskrivs på IDG.se kommer Centerpartiet och alliansregeringen inte att gå med på och det är inte heller EU:s linje i förhandlingarna.

Detta nya missförstånd om ACTA är ytterligare ett starkt skäl att släppa på sekretessen runt förhandlingarna. Varje land borde kunna stå för de förslag som de lägger och vi andra ska inte behöva få skuld för andras oacceptabla förslag.

Det finns ytterligare en sak i artikeln som inte stämmer: “Acta är ett handelsavtal som är tänkt att användas för att bekämpa piratkopiering på framförallt internet.” Jag skulle snarare säga att ACTA framförallt handlar om att bekämpa varumärkesintrång, men att det finns länder som också vill få till ett ACTA-avtal med åtgärder mot piratkopiering på Internet.

This entry was posted in General and tagged , , , . Bookmark the permalink.

21 Responses to Nya missförstånd runt ACTA

 1. Erik Hultin says:

  Johan:
  Det är tyvärr så att just sekretessen kring det hela endast gör det möjligt för dig att säga vad ACTA-avtalet INTE innebär. Trots det så inflikar du något som närmast kan betraktas som reservationer i form av:

  “Det kan mycket väl vara så att det läckta dokumentet är korrekt och finns med i ACTA-förhandlingarna, men i så fall är det enbart ett förslag som ett land lagt”

  samt

  “…men att det finns länder som också vill få till ett ACTA-avtal med åtgärder mot piratkopiering på Internet.”

  Vari menar du att ditt inlägg skulle lugna en endaste själ? Tyvärr så har alliansregeringen (och bl.a. du) skickat alltför många dubbeltydiga signaler i frågor som denna, så du får nog vänja dig vid det nuvarande läget. Endast genom reell handling kan vi visa vad vi står för.

 2. Mikael says:

  Johan,

  Du har antagligen helt rätt, men eftersom sverige’s förslag om öppenhet i förhandlingarna inte finner stöd, ens inom EU, borde det inte vara dags för byte av strategi?

  Som det ser ut nu är Sveriges ställningstagande för transparans ett slag i luften, om än med riktiga och demokratiska intentioner, det är fortsatt ett slag i luften, en av medborgarna illa mottagen politisk gest.

  Vore det inte rimligt att Sverige snarast villkorar sin medverkan med öppna och transparanta förhandlingar, eller släpper hemlighetsstämpeln?

  Alliansregeringen medverkar i förhandlingarna med Sveriges medborgare som uppdragsgivare, dessa torde kunna kräva full insyn i vad ni diskuterar å deras vägnar. Visst kan man hävda att det finns en tradition av hemlighetsmakeri i dessa sammanhang, men det finns också andra odemokratiska traditioner som brytits av länder med öppna sinnen och principer.

  Praxis är ingen naturlag, ni som politiker, borde driva utvecklingen frammåt inte inta en praxisorienterad hållning i frågor där praxis står emot allmänhetens intresse och där praxis går emot medborgarnas rätt att få insyn i något som potentiellt berör våra grundläggande rättigheter.

  Istället för att tjänstemän läcker ett dokumnet i taget, vore det inte mer klädsamt att ni som är politiker släpper dokumenten oavsett vad Washingtom har att säga i frågan. Det är ju otvivelaktigt så att medialobbyn redan skriver mycket av förslagen som diskuteras, borde inte motparten kunna ens ha vetiig information.

  Så i sammanfattning, släpp dokumenten fria, eller om du tycker det verkar läskigt dumpa förhandlingarna och gör det helt klart för var och en varför, det skulle alla tjäna på.

  Mvh

  Mikael

 3. frekar06 says:

  Johan,

  Nu ifrågasätts ACTA-avtalet från flera håll. Idag var det EU:s Datatillsynsman som offentligt förklarat sin oro för att ACTA-avtalet ska åsidosätta grundläggande rättigheter, individers integritet och skyddet för personuppgifter. Har han också missförstått avtalet? Sen har jag kollat vad offentlighetsprincipen säger och jag kan inte se att det finns någon juridisk grund för att hemlighålla det här avtalet eller med andra ord ACTA-avtalet är en offentlig handling och skall i enlighet med Svensk grundlag lämnas ut på begäran. Men jag kanske ha fel på den punkten. På vilka juridiska grunder hemlighålls ACTA-avtalet från medborgarna?

 4. Erik, vad menar du med “dubbeltydiga signaler”? Jag skriver klart och tydligt att det som beskrivs i artikeln, oavsett om det är sant eller inte vilket jag ju inte får svara på, ställer inte Centerpartiet upp på och det gör inte heller alliansregeringen eller EU.

  Vilken “reell handling” menar du?

  Trist om du väljer att misstolka när jag är tydlig på vilken inställning Centerpartiet har i frågan. Att jag sedan inte får avslöja sådant som jag har fått veta under sekretess bör, och det tror jag, du självklart ha respekt för.

  Mikael, du överdriver nog Sveriges betydelse i världen. Sverige driver öppenhetsfrågan tydligast av alla länder som finns med i ACTA-förhandlingarna, men att tro att USA, Japan och de andra skulle ändra sin inställning för att Sverige hotar med att hoppa av förhandlingarna är nog att ta i.

  Skulle det då vara bättre att inte vara med i förhandlingarna? Då vet vi att en “god kraft” försvinner, skulle det ge bättre ett bättre avtal? Knappast. Dessutom, oavsett om Sverige är med i förhandlingarna så är det inget som tvingar Sveriges riksdag att säga ja när den tiden kommer.

  Även om det finns länder som gör inspel i förhandlingarna som vi tycker är alldeles uppåt väggarna fel så är det inget vi kan eller ska kunna göra någonting åt. Varje land som är med får givetvis komma med de förslag som de önskar, men det gör inte att alla länder går med på allt skit som tänkas kan.

  frekar, jag vet inte om EU:s Datatillsynsman har insyn i förhandlingarna. Om det som beskrivs i IDG-artikeln skulle bli en del av ACTA-avtalet så hade jag också varit orolig. Ja, jag skulle definitivt rösta nej till att Sverige skulle ingå ett sådant avtal.

  Utrikessekretess är något som används ofta, det är inget konstigt med det. Vi har handlingar till EU-nämnden nästan varje vecka med utrikessekretess.

 5. Tor says:

  Enligt EU Observer finns det 27 medlemsländer i EU som tror att ökad öppenhet skulle öka allmänhetens förtroende. Börjar det inte bli dags att ställa ett öppenhetsultimatium för att visa att kraven på öppenhet inte bara är munväder?

  ACTA är naturligtvis inte ett handelsavtal utan handlar om harmonisering av lagstiftning på en rad olika områden. Angående huruvida hemlighetsmakeriet är praxis skulle jag vilja citera Michael Geist:

  For example, the WIPO Internet treaties, which offer the closest substantive parallel to the ACTA Internet provisions, were by comparison very transparent:

  The two WIPO Internet Treaties (WCT and WPPT) were negotiated in a completely open meeting at the Geneva Convention Center. The public was allowed to attend without accreditation. The draft texts for the WCT and the WPPT were public, and the U.S. government requested comments on the draft texts, which were available, among other places, from the U.S. Copyright Office.

 6. z999 says:

  @Linander:
  “…gör inte att alla länder går med på allt skit som tänkas kan.”

  Aja baja, vakta språket lite. Annars så tycker jag att ni har ingett ett visst förtroende i förhandlingarna. Det handlar ju om att bevaka äganderätten och ändå ha ett öppet samhälle. Något som kan vara svårt även irl.

 7. frekar06 says:

  Hax skriver på sin blogg om att EU-parlamentet är smått upprörda efter att kommissionen avfärdat deras frågor om ACTA som dumheter och som lösa rykten. Om kommissionen vill ha bråk så lyckas dom ganska bra just nu. Det verkar pågå en maktkamp mellan kommissionen och parlamentet i Bryssel/Strasbourg.

 8. Erik Hultin says:

  Johan:
  Som du kanske har noterat då har EDPS en del synpunkter, och då i synnerhet gällande det som du påpekar är felaktigt hos IDG. Menar du då att EDPS är illa informerad?

  Du har säkert läst rapporten (det har jag…), men ifall du vill så kan du hitta den här: http://tinyurl.com/y8h8d42

  Som du kommer att se så hänvisar EDPS till just “digital environments”.

  Jag vet att du är för öppenhet när det gäller ACTA, och det är givetvis bra. Likaväl så är jag medveten om att det knappast kan avkrävas att du ensam ska offentliggöra en endaste stavelse. Däremot så förstår du säkert hur tomma dina ord, tyvärr, ekar när det gäller detta.

  Om nu EU väljer att signera detta multilaterala avtal, och det dessutom drivs igenom som ett direktiv så (rätta mig gärna om jag har fel….) så hamnar vi i ett läge när lagstiftningen i Sverige ska harmonieras med ACTA. Rätt eller fel?

 9. frekar06 says:

  Erik, sån tur var tror jag aldrig detta kommer ens till ett direktiv då EU-parlamentet knappast lär rösta igenom ett sådant förslag. Dessutom skall den svenska riksdagen godkänna ett sådant förslag efter det att parlamentet i Bryssel eventuellt om nu olyckan är framme säger ja och där lär det knappast gå igenom heller. Skulle det mot förmodan bli lagstiftning så lär det inte dröja länge innan det direktivet hamnar i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna.

 10. Tor, hade det varit tillräckligt många länder som skulle vara med på ett ultimatum så hade jag förordat det, men nu verkar det tyvärr inte vara så.

  z999, ursäkta mitt språk, men det finns länder som lämnar in förslag i ACTA-förhandlingarna som är helt oacceptabla.

  frekar, det finns de som vill debattera utifrån rykten och det blir givetvis en oerhört svår diskussion. Speciellt när den part som vet huruvida ryktena är sanna eller falska inte får berätta pga sekretess.

  Vad EDPS vet eller inte vet kan jag inte svara på, men jag vet vad som är förhandlat, vad som är förslag från enstaka länder och vilken position Sverige har i förhandlingarna.

  Varför ekar mina ord tomma? Ska jag inte säga att jag jobbar för ökad öppenhet och att Sverige som land gör det? Skulle det vara bättre? Eller hävdar du att jag ljuger?

  Ska Sverige ingå ett ACTA-avtal med andra länder så är det riksdagen som fattar beslut. Riksdagen har också kontinuerlig information från regeringen och dess förhandlare. Näringsutskottet får all information.

 11. Tor says:

  “Tor, hade det varit tillräckligt många länder som skulle vara med på ett ultimatum så hade jag förordat det, men nu verkar det tyvärr inte vara så.”

  Jag håller inte med om det. Även om inte antalet räcker så ger det en möjlighet till ansvarsutkrävande. I dagslaget kan ett representanterna för ett land säga att de vill ha ökad öppenhet men sedan undvika att driva frågan i de stängda förhandlingarna. Det skulle tydliggöra vilka som är för och vilka som är emot hemligt lagstiftningsarbete.

  Jag hyser ingen större misstänksamhet mot Sverige i det här avseendet, utan det är mest de andra EU-länderna som jag bekymrar mig för. Denna tydlighet skulle också kunna göra det svårare för andra länder att stå fast vid hemlighetsmakeri-linjen.

 12. frekar06 says:

  Johan, du säger att Näringsutskottet får all information. Sen när då? De fyra borgerliga ledamöter från Näringsutskottet som skrev debattartikeln förra året på Newsmill om bland annat att Internet inte ingår i ACTA-avtalet visste inte vad de pratade om eller också hade de fått felaktiga uppgifter. Nu verkar det i och för sig som om kommissionen inte heller hade riktig koll på var förhandlingarna stod för någonstans då en kommissionär var ute och påstod samma sak som författarna till artikeln strax före eller efter artikeln på Newsmill.

 13. Tor, du har rätt i att det finns länder som ropar på öppenhet i förhandlingarna som egentligen inte gör något för att uppnå det. Vi vill ha öppenhet, men senare, har hörts i förhandlingarna av flera länder.

  Men att Sverige skulle lämna förhandlingarna för att markera mot hemlighetshållandet tror jag ändå inte på. Vi är en liten spelare i de här förhandlingarna och det enda ett sådant avhopp skulle ge är att en bra förhandlingspart försvinner. Sverige är ett av de länder som alltid är bäst pålästa och utför de uppgifter som man har tagit på sig. Med färre på Sveriges sida i förhandlingarna så blir motståndarna förhållandevis starkare och det skulle vara olyckligt.

  Frekar, Näringsutskottet fick information senast den 16 februari. Statssekreterare Magnus Graner och chefsförhandlaren (som jag inte minns namnet på) gav en detaljerad redogörelse och som jag uppfattade det så var alla partier nöjda med Sveriges förhandling och redogörelse.

 14. Tor says:

  Nej, att som ensamt land lämna förhandlingarna tjänar nog inte så mycket till, men det var inte det som jag föreslog.

 15. frekar06 says:

  Johan,

  Förtroendet för den svenska förhandlare vid namn Johan Axhamn och som ansvarat för det kapitel i ACTA som handlar om upphovsrättsbrott på Internet är noll. Jag ska förklara varför. Upphovstratan gjorde mig uppmärksam på att Axhamn skrev en Newsmill artikel förra året där han gav sitt starka stöd för Ipred och där han skrev:

  “Emellertid förekommer både inom EU och Wipo, diskussioner om möjligheten att reglera internetleverantörers ansvar för upphovsrättsintrång som förmedlas av dem. Enligt min uppfattning behövs en sådan reglering för att bygga upp ett rättsmedvetande för användning och tillhandahållande av internetuppkoppling, eftersom det saknas idag.”

  Newsmill artikeln finns här: http://www.newsmill.se/artikel/2009/02/24/darfor-behovs-upphovsrattsligt-skydd-pa-internet. Med andra ord en av Sveriges förhandlare om ACTA-avtalet kräver att leverantörer av Internet ska ta ansvar för trafiken i deras nät, det är häpnadsväckande uppgifter om det stämmer!

  Vad som är ännu mera häpnadsväckande är att han krävde i en debattartikel tillsammans med Renfors att man skulle stänga av fildelare från nätet. Den debattartikeln finns här: http://www.expressen.se/debatt/1.1001264/sa-rensar-vi-upp-bland-fildelarna.

  Det är mycket svårt att ha förtroende för en förhandlare med åsikten att Internetleverantörer ska ta ansvar för det som går genom deras nät och som föreslagit avstängning av fildelare från nätet. Varför ska med detta i åtanke tro på att regeringen inte kommer acceptera att Internetleverantörer får större ansvar för sin trafik och att fildelare ska kunna stängas av från Internet? Den svenska regeringen har en hel del att förklara kring ACTA-avtalet.

 16. Frekar, jag har aldrig hört namnet Johan Axhamn. Var har du fått ifrån att han är förhandlare? Varför skulle en doktorand på Stockholms universitet ha ansvar för förhandlingarna?

  Tjänstemännen på justitiedepartementet är opolitiska och ska inte skriva egna debattartiklar.

 17. Det är inte källor som jag skulle lita till hundra procent på, men jag kan inte svara på om det är så eller inte eftersom jag inte vet. Ska försöka ta reda på det.

  Hur som helst så styrs alla svenska förhandlare av de direktiv som regering och riksdag ger och Näringsutskottets mycket tydlga direktiv till ACTA-förhandlingarna är att avtalet ska ligga inom nuvarande svensk lagstiftning.

 18. Tor says:

  Vilken anledning ser du att inte lita till Stockholms universitets juridiska fakultets nyhetsbrev och Mark Klambergs referat:

  “I Juridicums senaste nyhetsbrev är min kollega Johan Axhamn intervjuad. Han arbetar för närvarande på regeringskansliet. Under det svenska ordförandeskapet har han ansvarat för det kapitel i ACTA som handlar om upphovsrättsintrång på internet.”

  Newsmill-inlägget och debattartikeln i Expressen är ett respektive två år gamla, vilket jag var noga med att lyfta fram i mitt blogginlägg (det är alltså jag som driver Upphovsträtan).

  Jag har inte påstått att Axhamn drivit på för ökat internetoperatörsansvar i ACTA-förhandlingarna, men eftersom han hyser starka personliga åsikter som är väldigt kontroversiella tycker jag att det finns skäl att ifrågasätta vilket förtroende allmänheten kan ha för en sådan person. I synnerhet när förhandlingarna nu, olikt situationen för andra liknande avtal, är stängda.

  Återigen, jag anklagar honom inte för att ha blandat ihop sina rent personliga åsikter och sin tjänstemannaroll, men det känns som om man kunde ha valt någon annan person än den som ihop med Renfors lade fram förslaget om att människor borde kunna stängas av från nätet. Tycker du inte det?

 19. Tor, jag skrev att jag inte visste. Men självklart litar jag på EU-ministerns man, han bör veta…:-) Dessutom känner jag Mark sedan tidigare.

  Jag gillar inte att förhandlaren har fel personliga åsikter i förhållande till regeringens linje, men jag utgår från att han är en professionell tjänsteman som vet vad som styr hans uppdrag.

Leave a Reply

Your email address will not be published.