Monthly Archives: November 2013

Gör jag skillnad…

I lördags var det Centerpartiets nomineringsstämma i min valkrets, södra Skåne. De senaste tre valen, 2002, 2006 och 2010, har jag varit förstanamn på listan men för några månader sedan bestämde jag mig för att inte kandidera i 2014 års … Continue reading

Posted in Tolv år i riksdagen | 3 Comments

Anförande och repliker i debatten om fortsatt giltighet av de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel

Anf. 28 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! De lagar som vi nu debatterar är lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, som brukar kallas preventivlagen, lagen om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, det vill säga … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp

Anf. 19 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Ibland blir morgnarna inte som har tänkt sig, och ibland blir de faktiskt ännu sämre. Jag beklagar att jag inte var här när det var min tur, så nu får det bli fyra … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Aktuell debatt: Integritet på nätet

Anf. 6 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Dagens debattema, integritet på nätet, är viktigt. Det finns många infallsvinklar när man ska diskutera integritet på nätet. En är den som vi hittills hört, nämligen om jag kan känna mig säker på … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande i debatten om subsidiaritetsprövning av förslag om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten

Anf. 161 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! Patrick Reslow föredrog regeringens ståndpunkt förträffligt, och jag ska inte återupprepa allt det. Jag vill dock ha sagt – precis som flera andra talare – att det inte är någon tvekan om att … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Tagged | Leave a comment

Anförande och repliker i debatten om tolkning och översättning i brottmål

Anf. 111 JOHAN LINANDER (C): 130617 Fru talman! Det mesta som behöver sägas har Pia Hallström sagt, och jag går därför direkt till reservation nr 1 från Sverigedemokraterna. I den kan man läsa att den person som behöver tolkning ska … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Dags för lag mot tvångsäktenskap och barnäktenskap

Vid början av varje hösttermin gapar ett antal bänkar tomma. Tomma efter de flickor eller pojkar som har tvingats iväg till ett annat land för att giftas bort mot sin vilja, med någon de inte själva har valt. Hur många … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , , | Leave a comment

Miljöpartiet förstår inte landsbygden

Miljöpartiet visar – än en gång – att man inte kan eller vill lyfta blicken längre än det geografiska område som täcks av Stockholms tunnelbana. Den skuggbudget man presenterade i dag, onsdag, bekräftar bara att Åsa Romson och Gustav Fridolin … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , , | Leave a comment

Gör Internationella brottmålsdomstolen till ett självständigt FN-organ

För att Internationella brottmålsdomstolen ska fungera som världssamfundets yttersta garant för att rättvisa skipas krävs att den blir universell och omfattar majoriteten av världens länder. Därför menar Centerpartiet att Sverige och EU nu måste driva på för att göra domstolen … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , | Leave a comment

Hur förhindrar vi kränkningar på nätet?

När vi i Sveriges riksdag i fredags debatterade integritet på nätet så valde de allra flesta partiers företrädare att enbart diskutera svensk och utländsk försvarsunderrättelsetjänst. För mig och Centerpartiet är frågan mycket större än så. Det är självklart att Försvarets … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , | 2 Comments

Att leva under ständiga hot

Ett stormigt äktenskap avslutades efter en villkorlig dom för misshandel. Men hoten slutade inte. Besöksförbud, men inget hindrade honom. Hoten eskalerade, mordbrand och fängelsedom. Några lugna år. Sedan öppnades helvetets portar och kvinnan, de båda barnen, mormor och morfar måste … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment