Monthly Archives: October 2010

Utbildning i danska språket i skånska skolor

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skånska skolor borde undervisa i danska språket. Motivering Integrationen mellan Skåne och Själland går framåt, även om vi skulle önska en snabbare integration … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , | 9 Comments

Omförhandla skatteavtalet med Danmark

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skyndsamt bör initiera en omförhandling av det dansksvenska skatteavtalet Motivering Det dansksvenska skatteavtalet undertecknades i oktober 2003 av dåvarande svenska finansministern Bosse Ringholm … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , | 3 Comments

Slopa den så kallade dansmomsen

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sänkt mervärdesskatt på dans. Motivering Verksamheter i samhället är belagda med olika momsnivåer. Ibland kan dessa skillnader verka ologiska. Ett exempel på sådan ologisk momsbeläggning … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Lättläst på myndigheters hemsidor

Förslag till beslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör ge anvisningar om att statliga myndigheter snarast ska ha information på lättläst svenska på sina hemsidor. Motivering Riksdagen har antagit en handlingsplan … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged | Leave a comment

Ska polisen kunna utreda brott på nätet som inte ger fängelse?

Det har varit en mycket hektisk dag, har blivit intervjuad av de flesta tidningar under dagen. Dessutom har sexualbrottsutredningen kommit med sitt betänkande och de lägger fram flera viktiga förslag om bland annat samtycke som jag har försökt kommentera. Men … Continue reading

Posted in General | Tagged , , | 59 Comments

Valkretsindelning i kommuner

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om valresultatets återspegling av representationen i kommunfullmäktige. Motivering För att få ett så rättvist utslag som möjligt i riksdags- och region/landstingsvalen finns det ett system … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 1 Comment

Låt kommunfullmäktige få återkalla uppdrag

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kommunfullmäktige måste kunna återkalla de uppdrag som kommunfullmäktige tillsatt. Motivering Enligt kommunallagen 4 kap § 7-10a så finns det sju situationer när kommunfullmäktige … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Börja med engelska redan i förskolan

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att börja med engelska redan i förskolan. Motivering Goda språkkunskaper är och kommer att vara en stark konkurrensfördel i vår globaliserade värld. Svenska språket … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 3 Comments

Bioteknikpatent

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda frågan om behovet av strategisk forskning angående förändringar i nuvarande patentsystem. Motivering Patentfrågor har diskuterats i samband med Pirat-Bay-rättegången och i samband … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , | 2 Comments

Hjärtstartare räddar liv

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hjärtstartare bör bli obligatoriskt i lokaler där många människor befinner sig. Motivering Varje år drabbas ca 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Grannlands-tv

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjlighet för alla i Norden att följa de nordiska ländernas public serviceutbud i TV. Motivering Möjligheten att kunna se TV från de övriga nordiska … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Moms på glasögon och kontaktlinser

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att momsen på glasögon och kontaktlinser ska sänkas. Motivering Vi, liksom en stor del av Sveriges befolkning, lider av synfel som kräver korrigering med … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Spekulation om framtida S-Mp-samarbete missar en väsentlig sak

Läste på DN.se hur en opinionsanalytiker spekulerar i att S och Mp tillsammans skulle ha en möjlighet att utmana alliansen framåt 2014. Artikeln startar med en bild på Mona Sahlin och Maria Wetterstrand. Vad opinionsanalytikern, eller tidningen för den delen, … Continue reading

Posted in General | 15 Comments

Så gick det rödgröna samarbetet i graven

Om jag inte minns fel så skrev jag före valet att jag trodde att det rödgröna samarbetet skulle gå i graven i slutet av oktober…. De lyckades hålla ihop en dryg månad efter valet, men till min förvåning så la … Continue reading

Posted in General | 13 Comments

Svårt att veta vad man ska tro

En psykopat skjuter oskyldiga i Malmö och mycket talar för att det är personer med invandrarbakgrund som är måltavlan. Ilska är den givna känslan, men jag känner mig också tveksam inför vad det är vi ser? Är det en ny … Continue reading

Posted in General | Tagged , , , | 12 Comments

Tillsätt utredning för att få fler organdonatorer

Den 1 oktober i år väntade 750 personer på att få ett eller flera organ transplanterade. Antalet personer som väntar på att få ett nytt organ via donation bara ökar, samtidigt minskar antalet personer som är villiga att donera sina … Continue reading

Posted in Pressmeddelanden, Riksdagsmotioner | Tagged | Leave a comment

Grannlands-TV

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjlighet för alla i Norden att följa de nordiska ländernas public serviceutbud i TV. Motivering Möjligheten att kunna se TV från de övriga nordiska … Continue reading

Posted in General | 8 Comments

Gör Norden till en kärnvapenfri zon

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska regeringen tillsammans med våra nordiska grannländer bör arbeta för att göra Norden till en kärnvapenfri zon. Motivering Idén är inte ny, … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , | 1 Comment

En flexiblare riksfärdtjänst

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att riksfärdtjänstlagen bör göras mer flexibel. Motivering Enligt Lag (1997:735) om riksfärdtjänst § 5 ska tillstånd till riksfärdtjänst ges om 1. resan till följd … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged | Leave a comment

Inget mandatstöd för tomma stolar

Riksdagens allmänna motionsperiod pågår och en av mina motioner handlar om det mandatstöd som kommunerna betalar ut till partierna i kommunfullmäktige. Frågan har varit aktuell i flera skånska kommuner och kommer även att vara det den här mandatperioden: Förslag till … Continue reading

Posted in Pressmeddelanden | Tagged , | Leave a comment