Tag Archives: Danmark

Danska gränskontroller på Öresundstågen

Muntlig fråga till statsministern som jag ställde under frågetimmen i torsdags. Tyvärr var statsministern mycket passiv i sitt svar och berörde inte alls vilka problem som pendlarna kan ställas inför. Anf. 65 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Danmark har i … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Tagged , , , , | 11 Comments

Beväpnade vakter på flyget

Blev lite överraskad av en nyhet nu ikväll. Enligt en TT-Ritzau-nyhet så ska Danmark ingå ett avtal med USA om att tillåta beväpnade säkerhetsvakter ombord på flyg mellan länderna. Skulle det vara något nytt? Först vill jag säga att jag … Continue reading

Posted in General | Tagged , , , , | 5 Comments

Omförhandla skatteavtalet med Danmark

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skyndsamt bör initiera en omförhandling av det dansksvenska skatteavtalet Motivering Det dansksvenska skatteavtalet undertecknades i oktober 2003 av dåvarande svenska finansministern Bosse Ringholm … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , | 3 Comments

Gör Norden till en kärnvapenfri zon

Som ledamot i Nordiska rådet har jag möjligheten att ställa skriftliga frågor direkt till de nordiska ländernas regeringar. Skriftlig fråga till Danmarks, Finlands, Islands och Norges regeringar Gör Norden till en kärnvapenfri zon Idén är inte ny, redan i slutet … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Tagged , , , , , | Leave a comment

Anföranden i debatt på interpellation om polishögskola

Anf. 40 JOHAN LINANDER (c): Fru talman! Jag vill börja med att säga att det är oerhört viktigt att vi har en poliskår som speglar den etniska mångfalden i vårt land. Det handlar om både språkkunskaper och kunskaper om kulturella … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Tagged , | Leave a comment