Monthly Archives: December 2004

Obegriplig katastrof

Det är omöjligt att förstå proportionerna av vad som hänt. Bilder på TV och tidningarnas beskrivningar ger en känsla av vad som faktiskt har hänt, mina ögon har tårats vid många tillfällen, men jag tror inte att någon som inte … Continue reading

Posted in General | Leave a comment

Hot mot politiker

Dokument inifrån har idag visat hur hoten mot politiker ökat och speciellt hoten från “vanligt” folk som är arga på förändringar i samhällsorganisationen såsom skol- och sjukhusnedläggningar. Det är givetvis fruktansvärt att folk inte kan acceptera demokratiska spelregler. Alla har … Continue reading

Posted in General | 2 Comments