Category Archives: Riksdagsmotioner

Här lägger jag in de riksdagsmotioner som jag skrivit själv eller tillsammans med andra riksdagsledamöter.

Garanterad samhällsservice

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av förutsättningarna för att inrätta en servicegaranti i hela landet som en lägsta nivå – ett golv – som ger … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , | Leave a comment

Bevisbördan vid hantverkstjänster

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om översyn av bevisbördan vid köp av hantverkstjänster. Motivering Konsumentverket sammanställer varje år listor på vilka ärenden de får in mest klagomål kring. Telefoni är … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , | Leave a comment

Flytta inte Dialekt- och ortsnamnsarkivet från Lund

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Dialekt- och ortsnamnsarkivet i Lund ska finnas kvar. Motivering Verksledningen inom Institutet för Språk och folkminnena har föreslagit att Dialektoch ortnamnsarkivet i Lund … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , | 1 Comment

Skånska kulturfastigheter

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av att bevara slotten Bäckaskog, Hovdala samt Tomarps Kungsgård i Skåne i statlig ägo. Motivering Kulturfastighetsutredningen har lagt fram förslag på fastigheter som … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , | Leave a comment

Socialtjänstens kunskap om sexuellt exploaterade barn

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökad kompetens inom socialtjänsten om sexuellt exploaterade barn. Motivering Redan i betänkandet ”Kunskap om sexuell exploatering av barn i Sverige” (SOU 2004:71) betonades vikten … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , | Leave a comment

Förändra den så kallade tvåårsregeln

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över tvåårsregeln för människor som kommer till Sverige efter så kallad ”snabbanknytning”. Motivering Utländska kvinnor som flyttar till Sverige för att de … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , , | Leave a comment

Tibet

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökat tryck på Kina för frihet och demokrati i Tibet. Motivering Före och i samband med OS i Beijing 2008 uppmärksammades Kinas förtryck av … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , , , | Leave a comment

Förstärkta skyddsregler för efterlevande partner vid dödsfall

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att modernisera Ärvdabalken för förstärkt skydd för efterlevande make eller maka. Motivering Den nuvarande Ärvdabalken skrevs år 1958. Lagstiftningen ger särkullbarn rätt att utkräva … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , | Leave a comment

Presstöd till hög- och medelfrekventa dagstidningar

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en revidering i det befintliga presstödssystemet så att publicering via papper och digitalt likställs. Motivering Dagspressen genomgår vad som troligen är sin … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , | Leave a comment

Pensionsförsäkringars förmånstagare

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att begränsningarna avseende förmånstagare till pensionsförsäkringar bör tas bort. Motivering Den 1 januari 1994 ändrades kommunalskattelagens regler för pensionsförsäkringar så att även vuxna barn, … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , | Leave a comment

Gör Norden till en kärnvapenfri zon

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska regeringen tillsammans med våra nordiska grannländer bör arbeta för att göra Norden till en kärnvapenfri zon. Motivering Idén är inte ny, … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , | Leave a comment

Utred åtgärder mot den illegala införseln av alkohol

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av åtgärder mot den illegala införseln av alkohol och den organiserade brottslighetens utbredning. Motivering Den illegala handeln med alkohol är ett stort samhällsproblem … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , | Leave a comment

Moms på glasögon och kontaktlinser

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att momsen på glasögon och kontaktlinser ska sänkas. Motivering Vi, liksom en stor del av Sveriges befolkning, lider av synfel som kräver korrigering med … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , , | Leave a comment

Nedskräpning

Första motionen under min sista allmänna motionsperiod: Om fimpar och nedskräpning. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att cigarettfimpar ska omfattas av Miljöbalkens straffbestämmelser om nedskräpning. Motivering Den som skräpar … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Begränsa Försvarsmaktens möjlighet att säga nej till vindkraftsetableringar

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att begränsa Försvarsmaktens möjlighet att stoppa vindkraftsetableringar. Motivering Det finns goda anledningar till att försvaret ska yttra sig när det gäller vindkraftsetableringar. Alldeles i … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , | 1 Comment

Skåne som en riksdagsvalkrets

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de nuvarande fyra riksdagsvalkretsarna i Skåne ska slås samman till en. Motivering Det är nu mer än 15 år sedan Skåne enades. Den … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , | Leave a comment

Börja med engelska redan i förskolan

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att börja med engelska redan i förskolan. Motivering Goda språkkunskaper är och kommer att vara en stark konkurrensfördel i vår globaliserade värld. Svenska språket … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 1 Comment

Utred den illegala införseln av alkohol

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda den illegala införseln av alkohol, dess konsekvenser för den svenska alkoholpolitikens trovärdighet, ungdomars alkoholvanor samt den organiserade brottslighetens utbredning. Motivering Den illegala … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged | Leave a comment

Hjärtstartare räddar liv

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hjärtstartare bör bli obligatoriskt i lokaler där många människor befinner sig. Motivering Varje år drabbas ca 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Gör Norden till en kärnvapenfri zon

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska regeringen tillsammans med våra nordiska grannländer bör arbeta för att göra Norden till en kärnvapenfri zon. Motivering Idén är inte ny, … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , | 2 Comments