Monthly Archives: June 2013

Slavhandel på 2000-talet är en skam för Sverige

1838 skrev Charles Dickens romanen om Oliver Twist. Pojken blir upplärd att begå brott och hans ägare, ”Herr Fagin”, tjänar stora pengar på hans och andra barns stölder. Det är en förfärlig berättelse om ett hänsynslöst utnyttjande av barn och … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , | 1 Comment

Vägen tillbaka för unga som har begått brott

För de allra flesta unga som begår brott är det en engångsföreteelse, men det finns de som fortsätter och trappar upp sin kriminalitet, ofta redan i unga år. Vi måste hjälpa dessa unga människor bättre, inte bara för att det … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged | Leave a comment

Gör mer för barn som brottsoffer

Barn som lever i familjer där någon är dömd för våldsbrott mot barnet eller någon annan inom familjen behöver ofta samhällets stöd. Vi har sett alltför många fall där våldet fortsätter utan att samhället gör något. Till exempel genom att … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , | Leave a comment

Välfärd C kontra S

Efter Socialdemokraternas kongress är det tydligt att de gamla folkrörelsepartierna Socialdemokraterna och Centerpartiet har blivit varandras raka motsats. Centerpartiet hade en öppen partiledarprocess med flera kandidater där alla medlemmar bjöds in att vara med. Socialdemokraterna hade en sluten process och … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Kränkande fotografering

Enligt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna har Sverige en skyldighet att uppfylla vissa krav i syfte att skydda människors personliga integritet. Fram till i dag har vi inte lyckats med det. Bland annat … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged | Leave a comment

Samverkan och lokal polis

2015 kommer dagens 21 polismyndigheter att slås samman till en nationell polismyndighet. Det ger många fördelar, bland annat för att förhindra och utreda brott som begås på olika sidor av länsgränserna. Det gör det också lättare för enskilda utredare att … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Företagsamhet, jobben och miljön lyftes fram på C-stämman

Som vanligt har jag glömt bort att lägga ut mina debattartiklar i några månader. Här kommer ett antal från slutet av mars och framåt. Centerstämman i helgen har antagit ett idéprogram, som tydligt står för småföretagande, entreprenörskap och en hållbar … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Anförande och repliker i debatten om Norden

Anf. 40 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Det är trevligt att få delta i utrikesutskottets debatt om Norden även om jag inte sitter i utrikesutskottet och numera bara är ersättare i Nordiska rådets svenska delegation. Norden, denna del av vår … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anföranden i aktuell debatt om oroligheter i storstädernas förorter

Anf. 22 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Dagens debatt har hittills handlat om två olika saker. Den första frågan är vad som behöver göras för att lyfta de yttre delarna av våra storstäder där det i dag är alltför få … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande i debatten om en ny kameraövervakningslag

Anf. 28 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! I förra veckan hade jag möjlighet att besöka länsstyrelsen i Malmö och träffade bland annat två personer som jobbar med tillstånd och tillsyn enligt lagen om allmän kameraövervakning. Jag fick lära mig mer … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande i debatten om ett förstärkt straffrättsligt skydd vid grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning

Anf. 21 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Att systematiskt bli kränkt av en närstående person genom upprepade hot, slag och tvång är något av det mest nedbrytande man kan tänka sig. Varje ord kan vara en påhittad anledning till slag, … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande i debatten om kränkande fotografering

Anf. 5 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! En hyresvärd tar sig in i en kvinnas lägenhet och monterar en kamera i en ventil i badrummet. Han kan därefter observera och filma kvinnan i hennes eget badrum. Detta hände i Blekinge … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande och repliker i debatten om en skärpt sexualbrottslagstiftning

Anf. 147 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Den 2 mars 2005 debatterade vi här i riksdagen den då föreslagna sexualbrottslagstiftningen som trädde i kraft den 1 april samma år. Då hade det gått sju år av utredande och processande i … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Kommer inte att kandidera för omval

För några dagar sedan bestämde jag mig till slut. Jag kommer inte att kandidera för omval till riksdagen nästa år. Då har jag varit ledamot och representerat södra Skånes Centerpartiväljare i tolv år. Det får räcka. Inte för att jag … Continue reading

Posted in General | 1 Comment