Välfärd C kontra S

Efter Socialdemokraternas kongress är det tydligt att de gamla folkrörelsepartierna Socialdemokraterna och Centerpartiet har blivit varandras raka motsats. Centerpartiet hade en öppen partiledarprocess med flera kandidater där alla medlemmar bjöds in att vara med. Socialdemokraterna hade en sluten process och ombuden som skulle välja partistyrelse fick förslaget en kvart i förväg och hade bara ett alternativ att rösta på.

Ännu större är den politiska skillnaden och synen på människors rätt att själva välja sin välfärd. Man måste fråga sig vad S har emot kvinnors företagande? Varför vill man begränsa människors valmöjligheter?

Den socialdemokratiska kongressens beslut inom välfärdsområdet är förödande på många sätt. Kommuner och landsting ska få besluta om medborgarna ska ha rätt att neka etableringar av alternativa utförare, makten flyttas alltså från människor till kommunpolitiker. Vinster i företag som ger vård och omsorg ska helst förbjudas. De ofta manligt drivna företagen som bygger vårdcentralen ska få göra vinster, men de ofta kvinnligt drivna företagen som ger vården i byggnaden ska inte få göra vinst.

Centerpartiet har en helt annan uppfattning om vilken betydelse de privata företagen har för utveckling av kvalitet inom välfärden. Vi har också en helt annan syn på makten över vem som ska utföra exempelvis hemtjänsten. Vi är övertygade om att den som behöver hjälp är den som ska bestämma, inte politiker.

På socialdemokrater låter det ofta som att frågan rör några få riskkapitalister, men i själva verket påverkas de allra flesta svenskar på något sätt.

I Skåne görs nästan vartannat läkarbesök hos en icke offentlig vårdgivare. Var åttonde person över 65 år i ordinärt boende får hemtjänst utförd i enskild regi. Nästan var tredje gymnasieelev går i en fristående gymnasieskola. Vart femte dagisbarn går i en icke kommunal förskola.

Denna valfrihet vill Socialdemokraterna ta död på. Det ska enligt deras ideologi vara kommunen som bestämmer vad som är en bra skola, bra hemtjänst eller god vård. I Centerpartiets nya idéprogram är inriktningen den omvända. Människor är bäst på att själva göra sina val. De utförare som är bra blir kvar och de som är dåliga försvinner. Valfrihet höjer kvaliteten.

På samma sätt som Socialdemokraternas politik är ett hot mot kvinnors företagande och människors valfrihet, så är det också ett hot mot landsbygden. På många orter har föräldrar valt att driva vidare byskolan i enskild regi när kommunen velat lägga ner den. Detta till barnens, lärarnas och hela bygdens glädje. Med socialdemokraternas kongressbeslut kommer den möjligheten att försvinna.

Självklart ska det finnas noggrann kontroll av dem som utför välfärden. Men det gäller lika väl för kommunala utförare som för enskilda utförare. Det ska inte gå att sänka kvaliteten för att göra högre vinst eller för att klara en för snål budget. Men det gäller lika väl för kommunala utförare som för enskildas utförare. Det är en långsiktigt hållbar syn på välfärden.

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.