Tag Archives: Skåne

Skåne som en riksdagsvalkrets

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de nuvarande fyra riksdagsvalkretsarna i Skåne ska slås samman till en. Motivering Det är nu mer än 15 år sedan Skåne enades. Den … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , | Leave a comment

Utbildning i danska språket i skånska skolor

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skånska skolor borde undervisa i danska språket. Motivering Integrationen mellan Skåne och Själland går framåt, även om vi skulle önska en snabbare integration … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , | 9 Comments

Den första riktiga kampanjveckan är slut

Det känns som att den gångna veckan har varit den riktiga valrörelsens startvecka. Inte bara för att de båda statsministerkandidaterna har hållit sina valupptaktstal, utan även för min egen del med fem dagars kampanjande runt om i Sverige och Skåne. … Continue reading

Posted in General, Hänt i valrörelsen | Tagged , , , | 4 Comments

”100 nya polisaspiranter till Skåne”

Centerpartiet i Skåne: ”100 nya polisaspiranter till Skåne” ”Centerpartiet i Skåne vill uppmärksamma att Skåne har fått 100 nya polisaspiranter. Av de 862 som utexaminerades i juni kommer alltså 100 till Skånes länspolismyndighet. Det är hundra nya poliser som ska … Continue reading

Posted in Pressmeddelanden | Tagged , , | 6 Comments