Tag Archives: skolan

Utbildning i danska språket i skånska skolor

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skånska skolor borde undervisa i danska språket. Motivering Integrationen mellan Skåne och Själland går framåt, även om vi skulle önska en snabbare integration … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , | 9 Comments