Utbildning i danska språket i skånska skolor

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skånska skolor borde undervisa i danska språket.

Motivering

Integrationen mellan Skåne och Själland går framåt, även om vi skulle önska en snabbare integration för en ännu bättre tillväxt i Öresundsregionen. I tider av hög skånsk arbetslöshet har tusentals skåningar fått arbete i Danmark. En mycket positiv utveckling som inte ser ut att avstanna på något sätt. Vi vet t.ex. att den danska demografin med stor sannolikhet kommer att innebära en ännu större efterfrågan på skånsk arbetskraft.

Många tror att det är enkelt för en skåning att ta steget över sundet för att jobba, men den kulturella och språkliga förståelsen mellan våra båda delar av Öresundsregionen är inte alltid så god. Den svenska regeringen har för bara någon månad sedan beslutat att satsa en miljon kronor för att stödja skånska skolor att genomföra projekt tillsammans med danska partnerskolor i Öresundsregionen. Detta är utmärkt.

Ett allt större skolutbyte, kulturellt utbyte och resande för arbete och nöje över sundet gör att kultur- och språkförståelsen ökar, men fortfarande inte i tillräckligt stor utsträckning. Därför bör skånska skolor undervisa betydligt mer i det danska språket. Det är inte rimligt att ha danskundervisning i Malung, Malmköping eller Malmberget, men det är fullt rimligt i Malmö.

This entry was posted in Riksdagsmotioner and tagged , , . Bookmark the permalink.

9 Responses to Utbildning i danska språket i skånska skolor

 1. frekar06 says:

  Jag håller helt med dig. Danska borde undervisas i åtminstone skånska skolor. Jag vill egentligen gå längre och se till att alla elever i riket får grundläggande kunskap om det danska och det norska språket. /Frekar06

 2. z999 says:

  “En mycket positiv utveckling som inte ser ut att avstanna på något sätt. Vi vet t.ex. att den danska demografin med stor sannolikhet kommer att innebära en ännu större efterfrågan på skånsk arbetskraft.”

  Det tror jag är långtifrån säkert (men satsningen kan vara rätt ändå). Omstruktureringar och flyttningar av företag har oändligt större betydelse.

  “Många tror att det är enkelt för en skåning att ta steget över sundet för att jobba, men den kulturella och språkliga förståelsen mellan våra båda delar av Öresundsregionen är inte alltid så god.”

  Är det så stor skillnad i den kulturella förståelsen mellan en dansk och en skånsk? 🙂
  Dom ville ju till och med tillhöra Danmark en gång i tiden.

 3. Frekar, problemet är att om vi lägger in norska och finska också så blir det mindre tid för danskan. Så här nere prioriterar jag danska, men självklart bör de läsa finska i Haparanda och norska i västra Värmland.

  z999, när det gäller affärsrelationer och förhandlingar så menar jag att det är ganska stora kulturella skillnader. Det är därför danskarna alltid lurar oss… de är helt enkelt bättre affärsmän.

 4. Arvid Hik says:

  Jag fattar inte detta riktigt, varför ska man lära sig danska? De man bör lära sig är svenska språket i Sverige och sedan de internationella språket, engelska. Finns ingen anledning att lära sig danska, danska pratar man bara i Danmark. I så fall är det mer vettigt att lära sig Spanska, de pratar man i flertal länder. Om danskar och svenskar möts så kan man prata engelska.

 5. I övriga Sverige ser jag heller ingen anledning att lära sig danska (mer än dagens nivå, ingår i nordiska språk), men i Skåne är det en realitet med ett nära utbyte med Danmark. Runt 17 000 skåningar åker varje dag över till Danmark för att jobba eller studera. Framtidens arbetsmarknad för skåningar består av både Skåne och Själland. Ska man kunna ta ett jobb i Danmark så måste man kunna danska, det räcker knappast med engelska.

 6. frekar06 says:

  Varför inte göra de nordiska språken valbara inom ramen för gymnasieskolans Moderna språk? Jag kan bara se till mig själv när jag läste på gymnasiet då jag upplevde den kurs i tyska steg 1 som jag läste som helt meningslös. Vi lärde oss inte ens grunderna i tyska språket. Det skulle känts mycket mer lockande att läsa något av dom nordiska språken. Då hade man förhoppningsvis lärt sig något och man hade kunnat gå djupare in i dessa än i tyskan till exempel. För de flesta har trots allt ett visst hum om hur danska och norska språket ser ut.

  /Frekar06

 7. Danne says:

  Jag tycker att det är fullt rimligt att läsa både danska och norska i hela landet. Folk rör på sig idag och det är stor sannolikhet att svenskar från andra delar av landet än Skåne flyttar till Danmark. Att blanda in finskan i det hela är fel, finskan hör inte till samma språkfamilj som svenskan medan våra norska och danska grannar har språk som är mycket nära besläktade och därmed mycket lätta att få goda kunskaper i.

  Med hyfsade kunskaper i grannspråken skulle svenskarnas arbetsmarknad mer än fördubblas. Och det är inte många timmar som behöver läggas ned.

 8. Lena Gustavsson says:

  Svenska, danska och norska standardspråken är i princip ömsesidigt begripliga utan förkunskaper. Dock är det i praktiken så att den skandinaviska grannspråksförståelsen har minskat de senaste årtionden. Detta bör vi råda bot på eftersom vi har mycket att vinna på att bevara denna historiska gemenskap. Arbetsmarknaden, kulturen och de skandinaviska språken gynnas av en större marknad med så lite hinder som möjligt. Hela Sverige borde ha basal undervisning i skandinaviska språk och i Öresundsregionen är det särskilt viktigt att förbättra möjligheterna till danska.

 9. Lena Gustavsson says:

  Arvid Hik säger att danskar och svenskar ska prata engelska med varandra. Det finns absolut inget att vinna på det. För det första är danska och svenska i grunden samma språk och ur ett språkvetenskapligt perspektiv anser många att det än i dag är dialekter av samma språk. Det är dock utan tvivel så att danska och svenska har fjärmat sig allt mer från varann och risken är att denna språkgemenskap går förlorad. Detta skulle innebära att två skandinaviska språk kommer nå ännu färre talare, möjligheterna att kunna arbeta på ömse sidor av gränsen kommer att försämras och ett historiskt och kulturellt arv kommer gå förlorat. Dessutom är det så att folk bäst uttrycker sig på sitt modersmål och därför är det en fördel med interskandinavisk kommunikation på skandinaviskt språk.

Leave a Reply

Your email address will not be published.