Daily Archives: 18/10/2010

Grannlands-TV

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjlighet för alla i Norden att följa de nordiska ländernas public serviceutbud i TV. Motivering Möjligheten att kunna se TV från de övriga nordiska … Continue reading

Posted in General | 8 Comments

Gör Norden till en kärnvapenfri zon

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska regeringen tillsammans med våra nordiska grannländer bör arbeta för att göra Norden till en kärnvapenfri zon. Motivering Idén är inte ny, … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , | 1 Comment

En flexiblare riksfärdtjänst

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att riksfärdtjänstlagen bör göras mer flexibel. Motivering Enligt Lag (1997:735) om riksfärdtjänst § 5 ska tillstånd till riksfärdtjänst ges om 1. resan till följd … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged | Leave a comment

Inget mandatstöd för tomma stolar

Riksdagens allmänna motionsperiod pågår och en av mina motioner handlar om det mandatstöd som kommunerna betalar ut till partierna i kommunfullmäktige. Frågan har varit aktuell i flera skånska kommuner och kommer även att vara det den här mandatperioden: Förslag till … Continue reading

Posted in Pressmeddelanden | Tagged , | Leave a comment