Grannlands-TV

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjlighet för alla i Norden att följa de nordiska ländernas public serviceutbud i TV.

Motivering

Möjligheten att kunna se TV från de övriga nordiska länderna är inte bara en angelägenhet för folk som bor i gränsbygder eller för språkliga minoriteter i respektive land. Det är frågan om att möjliggöra ett mångsidigt kulturutbyte mellan de nordiska länderna. Det borde vara en självklarhet att alla i Norden har möjlighet att följa de andra nordiska ländernas public serviceprogramutbud.

TV-samarbetet i Norden är viktigt för att stärka samhörigheten och den språkliga och kulturella gemenskapen. Det TV-samarbete som utvecklats genom åren mellan de nordiska public serviceföretagen fungerar relativt väl, även om det inte på långt när motsvarar de ambitiösa planer som formulerats genom åren. TV-tekniken utvecklas snabbt och i övergången till digitaltekniken erbjuder många nya möjligheter till ett breddat och utökat samarbete. Det har också visat sig att trots att alltmer material från TV-kanaler i de nordiska länderna är tillgängligt på Internet så är möjligheterna att se det från ett nordiskt grannland begränsade med hänvisning till upphovsrätten.

Eftersom public serviceföretagen finansierar sin verksamhet huvudsakligen med offentliga medel är det rimligt att utgå ifrån att mottagandet i grannländerna ska vara avgiftsfritt. En viktig utgångspunkt är att det skapas en gemensam nordisk public service hemmamarknad, där även grannlandstittandet ingår i den nationella TV-avgiften.

Johan Linander (C)
Erik A Eriksson (C)

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

8 Responses to Grannlands-TV

 1. frekar06 says:

  Detta är ett väldigt bra förslag. Det borde även om det är möjligt inkludera public service radio. Ska säga att jag inte riktigt har koll på hur det ser ut här. Men det vore som jag ser det önskvärt om det gick och om det inte redan är infört. /Frekar06

 2. Uffe says:

  När jag bodde i Malmö hade dansk TV vissa idéer åt det hållet: de ville nämligen avkräva skåningar dansk TV-avgift, eftersom deras sändningar gick att se i stora delar av Skåne. Jag tror inte det blev något av det till slut, och det var inte populärt på “vår” sida om sundet…

 3. frekar06 says:

  Off topic: Regeringens förslag till lärarlegitimation måste omedelbart stoppas. Jan Björklund sade inte hela sanningen om denna proposition när den presenterades idag. Detta blev jag uppmärksam på via en kommentar på min blogg. Jag har nu kollat i propositionen och kommentaren verkar så långt jag kan förstå stämma.

  De lärare som idag är behöriga redan, dvs. en lärare som har fullständig lärarutbildning och behörighet kommer inte att få legitimation om de inte har minst ett års anställning redan som lärare på heltid. Då får denne legitimation i sina ämnen. De lärare som däremot inte har ett års arbete som lärare på heltid i de ämnen de är behöriga för kommer inte att få legitimation och de kommer inte heller att få lov att undervisa från och med 1 juli 2012.

  De har heller inte rätt till något provår som ger rätt till legitimation. Det provåret är helt tillägnat de som har gått den nya lärarutbildningen. Om min och uppenbarligen andras tolkning av propositionen stämmer så kommer en hel rad behöriga lärare i princip att bli stoppade från att utöva sitt yrke. Är det någon som kan förklara den här soppan så vore jag väldigt tacksam? /Frekar06

 4. frekar06 says:

  Uffe: Det där har jag för mig att jag kommer ihåg. Det blev ett fasligt liv om detta om jag minns rätt.

  /Frekar06

 5. frekar, jag har bara gjort en snabb koll, men dina farhågor stämmer inte. Behöriga lärare kommer inte att bli stoppade från att jobba.

 6. frekar06 says:

  Men hur ska de lärare som hamnar i den situation som jag beskriver i min kommentar kunna arbeta? De får inte någon legitimation om de inte har minst ett års anställning på heltid. De kommer inte få undervisa från och med 1 juli 2012. De har heller inte rätt till det provår som krävs för att erhålla legitimation. Därmed är alla vägar in i skolan stängda.

  Dessutom har jag blivit uppmärksammad på den allvarliga kritik som högskoleverket riktar mot förslaget:

  “”Högskoleverket anser att de föreslagna ändringarna av författningen har stora brister, och knappast kommer att få önskad effekt. Det finns också omotiverade undantag. Inte minst det föreslagna introduktionsåret är förknippat med flera problem. Högskoleverket konstaterar också att de föreslagna ändringarna kan få stora negativa effekter för personer med utländsk lärarutbildning.”

  “I paragrafen föreskrivs att det ska krävas ett introduktionsår för att få legitimation. Högskoleverket ser flera problem med denna konstruktion, och avstyrker att introduktionsår införs. Svårigheter att få en första anställning kan göra att lärare får vänta länge på att bli tillsvidareanställda. Läraren blir också utlämnad till en enskild rektor, vilket för med sig rättsäkerhetsproblem. Det bör vara en grundprincip att en godkänd lärarutbildning är en garanti för att studenten motsvarar kraven.”

  Högskoleverket säger rakt ut här att förslaget är så illa genomtänkt att det aldrig borde lagts fram i dess nuvarande skick och att förslaget är orättssäkert. Låt oss anta att du hamnar hos en dålig mentor och inget fungerar. Du blir inte godkänd på detta första året. Vad ska en lärare göra sen är det tänkt? Är det verkligen rimligt att det är en enskild arbetsgivare som slutgiltigt ska godkänna en akademisk examen? Det är som jag ser det inte förenligt med de traditioner och värderingar om rättssäkerhet vi har i Sverige. Ni borde som jag ser det göra som Högskoleverket föreslår och återremittera förslaget till regeringen som får göra om och göra rätt. Förslaget ser bra ut, men det håller inte för kritisk granskning. /Frekar06

 7. Johan Tjäder says:

  Tyvärr så sätter upphovsrätten lite stopp för det. Somligt kan man inte se på SVT play om man är utomlands – eller snarare om ens IP-adress ser ut att vara utländsk. Men sådan är inte alltid säkert i dessa dagar så jag sitter ofta sent på kvällarna på kontoret och svär.

  Vi behöver världs- eller åtminstone Europalicenser för digital distribution på internet. Det är ju löjligt att vi som har iTunes/iPhone i Sverige inte kan ta del av Apples tv-utbud som finns i USA. Vi ser ju ändå samma serier.

 8. Jag är medveten om problemet, men det finns lösningar om man vill. I många programutbud ingår någon eller några nordiska kanaler.

Leave a Reply

Your email address will not be published.