Monthly Archives: November 2008

Kungamordet – Hanne-Vibeke Holst

Kungamordet är ytterligare en träffsäker skildring av Hanne-Vibeke Holst. Det är en friståande fortsättning på Kronprinsessan. Den här gången handlar det förutom om politik och makt, om hederskultur, hustrumisshandel och snarast tortyrliknande psykisk terror, alkoholproblem och mycket mer. Holst lyckas … Continue reading

Posted in Bokrecension | Leave a comment

Sahlin inte trovärdig ledare i en finanskris

I en Sifoundersökning visar det sig att socialdemokraterna fortsätter att tappa och att det framförallt är äldre män som överger socialdemokraterna. Jag ser framförallt en anledning till detta. Mona Sahlin är inte trovärdig ledare i en finanskris. Detta av två … Continue reading

Posted in General | 3 Comments

Riksdagsveckobrev v. 45-48

Hej, mindre än en månad till jul och det är högtryck i riksdagen. November och december är riktigt arbetstyngda månader och på åtta dagar hade jag sju debatter i kammaren. Nu är det lite lugnare för mig den här veckan, … Continue reading

Posted in Veckobrev | 41 Comments

Klargörande i fråga om polissatsningar

Debattsvar som varit publicerat i Kristianstadsbladet. De socialdemokratiska riksdagsledamöterna Thomas Bodström och Christer Adelsbo lyckas i en artikel i Kristianstadsbladet den 17 november påstå båda det ena och det andra om svensk polis som inte överensstämmer med sanningen. Jag ska … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Var finns viljan att lösa gränshindren?

Debattartikel som varit publicerad i Kvällsposten. I över tio år har frågan om gränshinder i Öresundsregionen varit flitigt diskuterad och det är mer än åtta år sedan Öresundsbron öppnades och den dagliga arbets- och studiependlingen tog fart på allvar. Nu … Continue reading

Posted in Insändare | 2 Comments

Svar på fråga ang. Västsahara

Johan Linander har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd vidta för att Marockos ockupation av Västsahara ska upphöra och Västsaharas befolkning därmed kan återfå sina grundläggande mänskliga rättigheter. Den svenska regeringen stödjer fullt ut FN:s ansträngningar att nå en … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Västsahara

Skriftlig fråga som jag skickade in för någon vecka sedan, men glömt lägga ut här på bloggen. I över 30 år har det västsahariska folket levt under förtryck och ca 160 000 västsaharier lever idag i algeriska flyktingläger och är … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Anförande ang. Lissabonfördraget

Anf. 181 JOHAN LINANDER (c): Herr talman! Även mitt anförande kommer huvudsakligen att handla om det så kallade RIF-området, eller rättsliga och inrikes frågor. Det handlar om kampen mot den grova, gränsöverskridande brottsligheten, det handlar om att få grundläggande processuella … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | 2 Comments

Anförande ang. rådets beslut om inrättande av Europol

Anf. 201 JOHAN LINANDER (c): Fru talman! Jag vill börja med att tacka Lena Olsson för att hon kommit hit för att debattera med oss på allianssidan. Det hade varit konstigt om vi varit åtta ledamöter från den borgerliga alliansen … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

SMS-kampanj inget framgångsrecept

I samband med FRA-diskussionerna i våras påbörjades en ny trend, att påverka riksdagsledamöterna genom att skicka mejl i stora mängder. Någon ser till att det blir enkelt att skicka ett förbestämt eller egenhändigt komponerat meddelande till samtliga eller vissa utvalda … Continue reading

Posted in General | 7 Comments

Livesänt samtal om tv-sända rättegångar

Jag borde givetvis ha skrivit om det tidigare, men det är inte för sent att titta på samtalet. Igår gjorde Centerpartiet ett försök med livesändning på nätet. Tanken är att vi ska sända politiska diskussioner om intressanta frågor på vår … Continue reading

Posted in General | 3 Comments

Inspel i IPRED-debatten

Jag tror inte att jag behöver ge så mycket bakgrund till er som brukar läsa min blogg. Centerpartiet var skeptiska till att identiteter bakom IP-adresser ska lämnas ut, men i en förhandling i mars så släppte vi frågan mot att … Continue reading

Posted in General | 81 Comments

Vem ska försörja pensionärerna?

Med allt friskare äldre och att vi blir äldre och äldre, så är det fullt rimligt att diskutera om pensionsåldern 65 år ska kvarstå för all framtid. Redan idag har vi en flexibel pensionsålder och de som vill kan jobba … Continue reading

Posted in General | 18 Comments

Centerpartiets valsedel till Europaparlamentsvalet färdig

Som väntat blir Lena Ek vårt vallokomotiv i nästa års valrörelse. Hon vann medlemsomröstningen stort, föreslogs på första plats av valberedningen och utan votering röstade förtroenderådet idag fram Lena till första platsen. Hon är oerhört duktig och redan under sin … Continue reading

Posted in General | 1 Comment

Centerpartiets framtidskonvent

Lördag-söndag har Centerpartiet framtidskonvent och förtroenderåd i Norrköping och självklart ska jag dit. Känns rätt tungt efter en tuff vecka, får stiga upp kl. 6 en lördagsmorgon för att åka på möte och sedan inte hem förrän sen söndagseftermiddag. Även … Continue reading

Posted in General | 23 Comments

Bra tacktal av Mona Sahlin

Igår kväll var jag på talmannens höstfest här i riksdagen. Varje höst bjuder talmannen in personer från alla möjliga samhällssektorer. Varje parti i riksdagen får utse tre ledamöter som får gå dit (plus tre tjänstemän från riksdagskansliet) och den här … Continue reading

Posted in General | Leave a comment

Anförande ang. dataskyddsrambeslutet

Anf. 28 JOHAN LINANDER (c): Fru talman! I dag kan vi äntligen godkänna ett rambeslut om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete. Detta borde ha varit på plats för länge sedan, men precis som … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande och repliker ang. ändring av rambeslut om bekämpande av terrorism

Anf. 3 JOHAN LINANDER (c): Fru talman! I dag finns det inget reellt terrorhot mot Sverige som land. Varför ska vi då hålla på och ändra terroristlagstiftningen så att den även ska inkludera offentlig uppmaning till terroristbrott, rekrytering och utbildning … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande ang. rambeslut om utbyte av uppgifter ur kriminalregister

Anf. 59 JOHAN LINANDER (c): Fru talman! Det är inte ofta man får stå i riksdagens talarstol och ingen säger emot en. Detta är alltså dagens tredje rambeslut, och även i det här fallet är samtliga partier överens om förslagets … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande ang. rambeslut om erkännande och övervakning av vissa icke frihetsberövande påföljder

Anf. 58 JOHAN LINANDER (c): Fru talman! Även i det här ärendet är det ingen debatt. Ingen hade anmält sig till debatten, eftersom alla är överens. Jag tycker att det är synd att det bra som görs aldrig nämns därför … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment