Monthly Archives: October 2013

Garanterad samhällsservice

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av förutsättningarna för att inrätta en servicegaranti i hela landet som en lägsta nivå – ett golv – som ger … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , | Leave a comment

Bevisbördan vid hantverkstjänster

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om översyn av bevisbördan vid köp av hantverkstjänster. Motivering Konsumentverket sammanställer varje år listor på vilka ärenden de får in mest klagomål kring. Telefoni är … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , | Leave a comment

Flytta inte Dialekt- och ortsnamnsarkivet från Lund

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Dialekt- och ortsnamnsarkivet i Lund ska finnas kvar. Motivering Verksledningen inom Institutet för Språk och folkminnena har föreslagit att Dialektoch ortnamnsarkivet i Lund … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , | 1 Comment

Skånska kulturfastigheter

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av att bevara slotten Bäckaskog, Hovdala samt Tomarps Kungsgård i Skåne i statlig ägo. Motivering Kulturfastighetsutredningen har lagt fram förslag på fastigheter som … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , | Leave a comment

Socialtjänstens kunskap om sexuellt exploaterade barn

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökad kompetens inom socialtjänsten om sexuellt exploaterade barn. Motivering Redan i betänkandet ”Kunskap om sexuell exploatering av barn i Sverige” (SOU 2004:71) betonades vikten … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , | Leave a comment

Förändra den så kallade tvåårsregeln

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över tvåårsregeln för människor som kommer till Sverige efter så kallad ”snabbanknytning”. Motivering Utländska kvinnor som flyttar till Sverige för att de … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , , | Leave a comment

Tibet

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökat tryck på Kina för frihet och demokrati i Tibet. Motivering Före och i samband med OS i Beijing 2008 uppmärksammades Kinas förtryck av … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , , , | Leave a comment

Förstärkta skyddsregler för efterlevande partner vid dödsfall

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att modernisera Ärvdabalken för förstärkt skydd för efterlevande make eller maka. Motivering Den nuvarande Ärvdabalken skrevs år 1958. Lagstiftningen ger särkullbarn rätt att utkräva … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , | Leave a comment

Presstöd till hög- och medelfrekventa dagstidningar

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en revidering i det befintliga presstödssystemet så att publicering via papper och digitalt likställs. Motivering Dagspressen genomgår vad som troligen är sin … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , | Leave a comment

Pensionsförsäkringars förmånstagare

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att begränsningarna avseende förmånstagare till pensionsförsäkringar bör tas bort. Motivering Den 1 januari 1994 ändrades kommunalskattelagens regler för pensionsförsäkringar så att även vuxna barn, … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , | Leave a comment

Gör Norden till en kärnvapenfri zon

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska regeringen tillsammans med våra nordiska grannländer bör arbeta för att göra Norden till en kärnvapenfri zon. Motivering Idén är inte ny, … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , | Leave a comment

C lägger en starkare grund för hela landet

Sedan 2006 har Sverige utvecklats positivt och stått starka i en hård lågkonjunktur som haft långtgående konsekvenser för många andra länder i Europa. Det – om något – är ett mycket bra betyg för den förda politiken som Centerpartiet varit … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , , | Leave a comment

Utred åtgärder mot den illegala införseln av alkohol

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av åtgärder mot den illegala införseln av alkohol och den organiserade brottslighetens utbredning. Motivering Den illegala handeln med alkohol är ett stort samhällsproblem … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , | Leave a comment

Moms på glasögon och kontaktlinser

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att momsen på glasögon och kontaktlinser ska sänkas. Motivering Vi, liksom en stor del av Sveriges befolkning, lider av synfel som kräver korrigering med … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , , | Leave a comment