Monthly Archives: February 2014

Anförande och repliker i debatt om polisfrågor

Anf. 19 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! I dag debatterar vi polisfrågor. I betänkandet behandlas 167 motionsyrkanden. 167 yrkanden – det visar verkligen vilket intresse det finns för polisiära frågor i Sveriges riksdag. Det är också intressant att vi trots … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande i aktuell debatt om politiskt våld

Anf. 6 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! Dagens debatt om politiskt våld är viktig. Vi måste alla, partier och enskilda riksdagsledamöter, ständigt fördöma och ta avstånd från alla former av våld som används för att förhindra medborgare att använda sina … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Tagged , | Leave a comment

Budgetdebatt om rättsväsendet

Anf. 83 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! Nu börjar vi om igen, känns det som. Det här är alltså debatten om budgetpropositionen och rättsväsendets pengar, hur mycket pengar som ska gå till varje myndighet under 2014. Vi behandlar ca 170 … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande i debatten om ökade möjligheter att förebygga våld i nära relationer

Anf. 43 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! Jag vill efter att ha lyssnat på den här debatten börja med att säga att det finns en fara i att tro att kontaktförbud alltid hjälper. Det finns anledning att påpeka det. För … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Tagged , | Leave a comment

Så får vi en giftfri vardag

Greenpeace har släppt en rapport om dolda gifter som döljer sig i kläder som vi bär varje dag. Den visar tydligt att vi dagligen exponeras för bekräftat farliga kemikalier, vilket över tid givetvis kan innebära stora risker. Miljöminister Lena Ek … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , , | Leave a comment

Socialdemokraterna hugger svenska bönder i ryggen

Från i höstas. Socialdemokraterna har under hösten försökt att påstå att Centerpartiet har svikit landsbygden efter det att EU föreslagit en neddragning av landsbygdsprogrammet. I Sveriges fall hade det inneburit en rejäl minskning för landsbygden om inte Centerpartiet i budgetförhandlingarna … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , , | Leave a comment

Satsningar på rättsväsendet för ett tryggare Sverige

Från i höstas. Alliansens satsning på brottsbekämpning från 2006 är historisk och resultatet har visat sig i sjunkande brottslighet och ökad upplevd trygghet. Men vi är långt ifrån nöjda. Inte minst behöver fler brott utredas och skyldiga dömas. I årets … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , , | Leave a comment

Momssänkningen gav 900 nya jobb i Skåne

Från i höstas. Så många gånger som vi har hört av framförallt socialdemokrater att det var fel att sänka restaurangmomsen för att skapa nya jobb. Nej, vi hade inte fel. Enligt lönesummestatistik från SCB kan vi se att omkring 10 … Continue reading

Posted in General, Insändare | Tagged , | Leave a comment

Alliansen skapar ett tryggare Sverige

Från i höstas. Alliansen jobbar outtröttligt för att Sverige ska bli ännu tryggare. Den trygghetsundersökning som Brottsförebyggande rådet gör visar tydligt att det arbete vi har gjort gör att vi känner oss tryggare nu än då Alliansen tillträdde 2006. Vid … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , , | Leave a comment