Monthly Archives: June 2014

Jakten på en mördare – Tobias Barkman

Jag var 14 år när Helén Nilsson 1989 mördades i Hörby ca tre mil från min hemby Veberöd. Det var en fruktansvärd tid. Givetvis värst för Heléns föräldrar, syskon och anhöriga, men också för alla andra i Hörby och i … Continue reading

Posted in Bokrecension | Tagged , , | Leave a comment

Konspirationen – Ed Moeng

Ed Moeng, som är en pseudonym, gör här sin spännande romandebut med Konspirationen. En bok som ger “sanningen” om Palmemordet borde normalt göra mig skeptisk, men i det här fallet så blir det precis tvärtom. Konspirationen handlar om en svensk … Continue reading

Posted in Bokrecension | Tagged , | Leave a comment

Centerpartiet prioriterar ett starkare brottsofferperspektiv i rättsväsendet

Centerpartiet vill ha ett starkare brottsofferperspektiv i rättsväsendet. Detta tillsammans med satsningar för att hjälpa unga som hamnat i kriminalitet är två av våra tydligaste prioriteringar inför nästa mandatperiod. Underrättelsegaranti Vi vill ha en underrättelsegaranti för målsäganden i fall där … Continue reading

Posted in Pressmeddelanden | Leave a comment

EU-valet är inte ett partival

Valet till Europaparlamentet har startat. Jag själv och många andra har redan förtidsröstat och fram till den sista riktiga valdagen den 25 maj kommer förhoppningsvis uppemot fyra miljoner svenskar att ha avlagt sin röst. Men vad är det egentligen som … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Centerpartiet gör jämställdhet

Centerpartiet välkomnar att vi äntligen diskuterar jämställdhet i svensk politik. Vi delar frustrationen med Fi, V, S och MP över att det går för långsamt fram. Skillnaden är att Centerpartiet, som liberala feminister, menar att kvinnor inte skulle få det … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Hellre fler poliser än många chefer inom polisen

Från Skånska Dagbladet i april. Från den 1 januari nästa år kommer vi att ha en nationell polismyndighet i Sverige istället för dagens 21 länspolismyndigheter, plus Rikspolisstyrelsen som också är en myndighet. Bakgrunden är att dagens organisation inte klarar av … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Kan enbart centralister vara handlingskraftiga politiker?

Från SvD under våren. Centerpartiet har dystra siffror i opinionsundersökningarna. Ledarskribenter skriver spaltmeter om Centerpartiets påstådda otydlighet. Medborgare frågar varför Centerpartiet inte sätter ner foten och bestämmer sig. Hur kommer det sig att ett parti som i mitten av 70-talet … Continue reading

Posted in Insändare | 1 Comment

Anförande och repliker i debatten om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor

Anf. 81 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Den här debatten känns extra bra. Jag och Centerpartiet har, liksom många andra, naturligtvis, i ett antal år kämpat mot barnäktenskap och tvångsäktenskap. Barn ska inte gifta sig. Ingen ska tvingas att gifta … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande och repliker i debatten om en ny organisation för polisen

Anf. 67 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Det här blev en konstig debatt. Tidigare har vi hört att justitieutskottets ordförande vill ha möjlighet att avsätta domare i Högsta domstolen, och nu ska han tydligen också ha hand om löneförhandlingarna. Den … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande i debatten om straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

Anf. 53 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! I dagens debatt ska jag försöka hålla mig till framför allt tre frågor: Internationella brottmålsdomstolen, barnsoldater och tortyr. Men först ska jag göra en liten sammanfattning av vad vi faktiskt beslutar här i … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande i debatten om straffansvaret vid egenmäktighet med barn

Anf. 10 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! Vi har nu kommit fram till ett antal betänkanden från justitieutskottet där mycket viktiga frågor behandlas men där det bara finns en talare anmäld eftersom det inte har blivit någon debatt. Det finns … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande och repliker i debatten om skärpt straff för mord

Anf. 19 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Att uppsåtligen ta en annan människas liv är ett av de allra grövsta brott som man kan tänka sig, och det är ett brott som ska bestraffas mycket hårt. För den förälder som … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande i debatten om 2013 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

Anf. 66 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Det är inte alltid jag och Elin Lundgren är överens, men i den här frågan tycks vi vara det. Detta är den årliga skrivelsen om hur lagen om särskild utlänningskontroll har använts. Under … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande och repliker i debatten om processrättsliga frågor

Anf. 52 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! Som någon sade tidigare är det lite konstigt att debattera detta just nu. 12 av 15 reservationer i betänkandet handlar om nämndemän, och samma dag som vi justerade vårt betänkande kom regeringens proposition, … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande och repliker i debatten om våldsbrott och brottsoffer

Anf. 4 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Det är ett sextiotal motionsyrkanden som behandlas i betänkandet. De är från tre års allmänna motionstider, 2011, 2012 och 2013. Det gör att en del av motionsyrkandena har blivit lite obsoleta. Regeringens reformtakt … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande i debatten om unga lagöverträdare

Anf. 188 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Äntligen har de rödgröna i oppositionen kunnat medge att alliansregeringen gör ett bra jobb – inte en enda reservation från dem. Med det vill jag yrka bifall till utskottets förslag och avslag på … Continue reading

Posted in General | Leave a comment

Anförande i debatten om kriminalvårdsfrågor

Anf. 180 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! Kriminalvården är i dag i en sådan situation att akuta åtgärder måste vidtas för att lösa överbeläggningsproblemen. Det sade jag i mitt anförande här i kammaren när vi hade motsvarande kriminalvårdsdebatt 2004. Jag … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande och repliker i debatten om översyn av våldtäktsbrottet

Anf. 154 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! I dag tar vi ett steg närmare en samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning. Det är en fråga som – det har vi hört här i dag – det har varit en livlig debatt om, och nu … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande och repliker i debatten om förstärkt tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Anf. 137 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! För mig som hängiven fotbollssupporter är frågan om huliganism något som har engagerat mig under många år, långt innan jag kom in i riksdagen 2002. Tillsammans med mina vänner hade jag årskort på … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande och repliker i debatten om straffrättsliga frågor

Anf. 111 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! Det finns knappast något politiskt område som är så väl diskuterat som straffrätten. Vi kan slå upp vilken tidning som helst. Oavsett om det är en morgontidning eller en kvällstidning hittar vi varje … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment