Centerpartiet prioriterar ett starkare brottsofferperspektiv i rättsväsendet

Centerpartiet vill ha ett starkare brottsofferperspektiv i rättsväsendet. Detta tillsammans med satsningar för att hjälpa unga som hamnat i kriminalitet är två av våra tydligaste prioriteringar inför nästa mandatperiod.

Underrättelsegaranti

Vi vill ha en underrättelsegaranti för målsäganden i fall där det finns en misstänkt gärningsman. Alla brottsoffer som anmäler brott sådana brott ska inom en månad underrättas om hur ärendet fortskrider.

Förbättrad information till brottsoffer

Det är viktigt att de rättsvårdande myndigheterna bemöter brottsoffer på ett bättre sätt. Det behövs information så att alla kan förstå. Det handlar bland annat om att brottsoffer måste få begripliga beslutsmotiveringar när förundersökningar läggs ner eller åtal inte väcks. Det handlar också om att personer som utsatts för brott har en enkelt kan hitta vart de bör vända sig för att gå vidare med en polisanmälan. Vi vill därför fortsätta arbetet med att förbättra myndigheternas information till brottsoffer.

Inrätta en brottsofferportal – en anmälan räcker!

Vid identitetskapningar utnyttjar gärningsmannen ofta den stulna identiteten för att ta lån eller göra inköp på kredit från flera olika ställen. Brottsoffret får ägna mycket tid och möda åt att ringa runt till flera olika banker och näringsidkare. Vi vill därför införa en möjlighet för den som drabbats av identitetskapning att vända sig till ett ställe för att hindra att drabbas av ytterligare brott. Efter en anmälan till en brottsofferportal skulle kreditgivarna själva kunna få bära hela risken för brottsliga transaktioner.

Fler stödcentrum för unga brottsoffer och unga gärningsmän

Det finns idag ett antal stödcentrum för unga brottsoffer och gärningsmän runt om i landet. Dessa fungerar i regel mycket väl. Vi vill därför att fler stödcentrum för unga brottsoffer och gärningsmän inrättas.

Sociala insatsgrupper för barn under 15 år

Sociala insatsgrupper fungerar som ett stöd för ungdomar som påbörjat en kriminell bana. Fokus ligger på individen som får möta samtliga relevanta myndigheter vid ett och samma bord. Vi vill att sociala insatsgrupper även ska kunna använda för att komma tillrätta med kriminella ungdomar som ännu inte fyllt 15 år. Inriktningen måste vara annorlunda med tanke på barnets ålder, men samma arbetssätt kan användas.

This entry was posted in Pressmeddelanden. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.