Category Archives: Insändare

Här lägger jag in de insändare som jag skrivit, själv eller tillsammans med andra, till diverse tidningar.

EU-valet är inte ett partival

Valet till Europaparlamentet har startat. Jag själv och många andra har redan förtidsröstat och fram till den sista riktiga valdagen den 25 maj kommer förhoppningsvis uppemot fyra miljoner svenskar att ha avlagt sin röst. Men vad är det egentligen som … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Centerpartiet gör jämställdhet

Centerpartiet välkomnar att vi äntligen diskuterar jämställdhet i svensk politik. Vi delar frustrationen med Fi, V, S och MP över att det går för långsamt fram. Skillnaden är att Centerpartiet, som liberala feminister, menar att kvinnor inte skulle få det … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Hellre fler poliser än många chefer inom polisen

Från Skånska Dagbladet i april. Från den 1 januari nästa år kommer vi att ha en nationell polismyndighet i Sverige istället för dagens 21 länspolismyndigheter, plus Rikspolisstyrelsen som också är en myndighet. Bakgrunden är att dagens organisation inte klarar av … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Kan enbart centralister vara handlingskraftiga politiker?

Från SvD under våren. Centerpartiet har dystra siffror i opinionsundersökningarna. Ledarskribenter skriver spaltmeter om Centerpartiets påstådda otydlighet. Medborgare frågar varför Centerpartiet inte sätter ner foten och bestämmer sig. Hur kommer det sig att ett parti som i mitten av 70-talet … Continue reading

Posted in Insändare | 1 Comment

Så får vi en giftfri vardag

Greenpeace har släppt en rapport om dolda gifter som döljer sig i kläder som vi bär varje dag. Den visar tydligt att vi dagligen exponeras för bekräftat farliga kemikalier, vilket över tid givetvis kan innebära stora risker. Miljöminister Lena Ek … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , , | Leave a comment

Socialdemokraterna hugger svenska bönder i ryggen

Från i höstas. Socialdemokraterna har under hösten försökt att påstå att Centerpartiet har svikit landsbygden efter det att EU föreslagit en neddragning av landsbygdsprogrammet. I Sveriges fall hade det inneburit en rejäl minskning för landsbygden om inte Centerpartiet i budgetförhandlingarna … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , , | Leave a comment

Satsningar på rättsväsendet för ett tryggare Sverige

Från i höstas. Alliansens satsning på brottsbekämpning från 2006 är historisk och resultatet har visat sig i sjunkande brottslighet och ökad upplevd trygghet. Men vi är långt ifrån nöjda. Inte minst behöver fler brott utredas och skyldiga dömas. I årets … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , , | Leave a comment

Momssänkningen gav 900 nya jobb i Skåne

Från i höstas. Så många gånger som vi har hört av framförallt socialdemokrater att det var fel att sänka restaurangmomsen för att skapa nya jobb. Nej, vi hade inte fel. Enligt lönesummestatistik från SCB kan vi se att omkring 10 … Continue reading

Posted in General, Insändare | Tagged , | Leave a comment

Alliansen skapar ett tryggare Sverige

Från i höstas. Alliansen jobbar outtröttligt för att Sverige ska bli ännu tryggare. Den trygghetsundersökning som Brottsförebyggande rådet gör visar tydligt att det arbete vi har gjort gör att vi känner oss tryggare nu än då Alliansen tillträdde 2006. Vid … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , , | Leave a comment

Dags för lag mot tvångsäktenskap och barnäktenskap

Vid början av varje hösttermin gapar ett antal bänkar tomma. Tomma efter de flickor eller pojkar som har tvingats iväg till ett annat land för att giftas bort mot sin vilja, med någon de inte själva har valt. Hur många … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , , | Leave a comment

Miljöpartiet förstår inte landsbygden

Miljöpartiet visar – än en gång – att man inte kan eller vill lyfta blicken längre än det geografiska område som täcks av Stockholms tunnelbana. Den skuggbudget man presenterade i dag, onsdag, bekräftar bara att Åsa Romson och Gustav Fridolin … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , , | Leave a comment

Gör Internationella brottmålsdomstolen till ett självständigt FN-organ

För att Internationella brottmålsdomstolen ska fungera som världssamfundets yttersta garant för att rättvisa skipas krävs att den blir universell och omfattar majoriteten av världens länder. Därför menar Centerpartiet att Sverige och EU nu måste driva på för att göra domstolen … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , | Leave a comment

Hur förhindrar vi kränkningar på nätet?

När vi i Sveriges riksdag i fredags debatterade integritet på nätet så valde de allra flesta partiers företrädare att enbart diskutera svensk och utländsk försvarsunderrättelsetjänst. För mig och Centerpartiet är frågan mycket större än så. Det är självklart att Försvarets … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , | 2 Comments

Att leva under ständiga hot

Ett stormigt äktenskap avslutades efter en villkorlig dom för misshandel. Men hoten slutade inte. Besöksförbud, men inget hindrade honom. Hoten eskalerade, mordbrand och fängelsedom. Några lugna år. Sedan öppnades helvetets portar och kvinnan, de båda barnen, mormor och morfar måste … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

C lägger en starkare grund för hela landet

Sedan 2006 har Sverige utvecklats positivt och stått starka i en hård lågkonjunktur som haft långtgående konsekvenser för många andra länder i Europa. Det – om något – är ett mycket bra betyg för den förda politiken som Centerpartiet varit … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , , | Leave a comment

Slavhandel på 2000-talet är en skam för Sverige

1838 skrev Charles Dickens romanen om Oliver Twist. Pojken blir upplärd att begå brott och hans ägare, ”Herr Fagin”, tjänar stora pengar på hans och andra barns stölder. Det är en förfärlig berättelse om ett hänsynslöst utnyttjande av barn och … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , | 1 Comment

Vägen tillbaka för unga som har begått brott

För de allra flesta unga som begår brott är det en engångsföreteelse, men det finns de som fortsätter och trappar upp sin kriminalitet, ofta redan i unga år. Vi måste hjälpa dessa unga människor bättre, inte bara för att det … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged | Leave a comment

Gör mer för barn som brottsoffer

Barn som lever i familjer där någon är dömd för våldsbrott mot barnet eller någon annan inom familjen behöver ofta samhällets stöd. Vi har sett alltför många fall där våldet fortsätter utan att samhället gör något. Till exempel genom att … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , | Leave a comment

Välfärd C kontra S

Efter Socialdemokraternas kongress är det tydligt att de gamla folkrörelsepartierna Socialdemokraterna och Centerpartiet har blivit varandras raka motsats. Centerpartiet hade en öppen partiledarprocess med flera kandidater där alla medlemmar bjöds in att vara med. Socialdemokraterna hade en sluten process och … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Kränkande fotografering

Enligt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna har Sverige en skyldighet att uppfylla vissa krav i syfte att skydda människors personliga integritet. Fram till i dag har vi inte lyckats med det. Bland annat … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged | Leave a comment