Dags för lag mot tvångsäktenskap och barnäktenskap

Vid början av varje hösttermin gapar ett antal bänkar tomma. Tomma efter de flickor eller pojkar som har tvingats iväg till ett annat land för att giftas bort mot sin vilja, med någon de inte själva har valt. Hur många det rör sig om varje år är osäkert, men enligt Ungdomsstyrelsen riskerar omkring 70 000 ungdomar att bli bortgifta mot sin vilja.
Regeringen gav redan 2010 en utredare uppdraget att komma med förslag för att motverka tvångsäktenskap och barnäktenskap och 2012 la utredningen fram sitt betänkande ”Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap”. Enligt den upplevde runt 250-300 personer under 2011 en akut risk för att bli bortgifta mot sin vilja.

För oss i Centerpartiet är det en självklarhet att ingen ska leva under hot om att bli bortgift och i utredningen föreslås också en kriminalisering av tvångsäktenskap och barnäktenskap. Lagstiftning som verkligen behövs för att vi bättre ska kunna skydda våra barn från att tvingas in i äktenskap. Något som dessutom ofta sker långt före 18-årsdagen.

Utredningen föreslår också ett nationellt kompetensteam för att leda, samordna och stödja arbetet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap, liksom mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vidare föreslås att trossamfund och vigselförrättare inte ska kunna få vigseltillstånd om de genomför religiösa ”tvångsvigslar” eller ”barnvigslar” även om dessa inte medför lagenliga äktenskap, men ändå leder till förbindelser med samma effekt i praktiken. Även dessa förslag är viktiga att få på plats för att tillsammans få till stånd en förändring i attityden till våra barns fria rätt att själv välja sin framtid.

Jämställdhetsministern har lovat att en lagrådsremiss ska komma till våren, men enbart en lagrådsremiss hjälper inte de barn som kommer att tvingas iväg från Sverige den kommande sommaren. Lagstiftningsarbetet måste kunna gå snabbare. Vi vill se en lagrådsremiss redan nu under hösten och en proposition under våren så att en ny lag kan träda ikraft senast den 1 juli 2014.

Vi kan inte vänta ytterligare en sommar och ha gapande tomma skolbänkar när barnen inte kommer tillbaka efter sommarlovet.

Johan Linander (C)
Annika Qarlsson (C)

This entry was posted in Insändare and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.