Miljöpartiet förstår inte landsbygden

Miljöpartiet visar – än en gång – att man inte kan eller vill lyfta blicken längre än det geografiska område som täcks av Stockholms tunnelbana. Den skuggbudget man presenterade i dag, onsdag, bekräftar bara att Åsa Romson och Gustav Fridolin betraktar svensk landsbygd som en rekreationsupplevelse där storstadsbor kan spendera sin semester.

I verkligheten är svensk landsbygd så mycket mer. Där finns småföretagen som skapar jobb, arbetande barnfamiljer och viktiga näringsverksamheter som är bärande för hela landet.
Den fina svenska mat som Miljöpartiets kärnväljare på Södermalm håller så högt och som Fridolin och Romson gärna talar sig varma för produceras faktiskt i störst utsträckning på platser som tunnelbanan inte går till.

Miljöpartiet förstår helt enkelt inte landsbygdens verklighet och villkor.

Därför blir deras föreslagna lastbilsskatt, oavsett typ av drivmedel, direkt ologisk. Den kommer, obönhörligen, att direkt riktas mot landsbygdens näringar – som faktiskt är beroende av transporter.
Kombinerat med att man tillsammans med Socialdemokraterna kommit överens om att sätta tusentals ungdomsjobb på spel genom att höja arbetsgivaravgiften för unga och höja restaurangmomsen så kan slutsatsen bara bli en: Miljöpartiet vill placera landsbygdens folk i beroendeställning gentemot storstäderna.

Centerpartiet ser hela landet och tycker inte att det råder ett motsatsförhållande mellan stad och land. Det är inte långsiktigt hållbart att utarma landsbygdens näringar och sen ”rädda” samma landsbygd med bidrag som man i allt väsentligt betalar för själva.
Landsbygden kan stå på egna ben, så länge man inte medvetet underminerar de jobbskapande företagen.

Vi har antagit en jobbskaparlinje med syfte att stärka företagen. Med fler och starkare jobbskapare så förbättras givetvis möjligheterna till anställning även för den som bor utanför storstäder.
För Centerpartiet är det uppenbart att ännu lägre arbetsgivaravgifter för fler, mindre regelkrångel och starkare ekonomi även i små- och medelstora företag gynnar näringarna i hela landet, även på landsbygden.

Eskil Erlandsson, landsbygdsminister, Centerpartiet
Johan Linander, riksdagsledamot, Centerpartiet

This entry was posted in Insändare and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.