Tag Archives: Norden

Gör Norden till en kärnvapenfri zon

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska regeringen tillsammans med våra nordiska grannländer bör arbeta för att göra Norden till en kärnvapenfri zon. Motivering Idén är inte ny, … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , | Leave a comment

Gör Norden till en kärnvapenfri zon

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska regeringen tillsammans med våra nordiska grannländer bör arbeta för att göra Norden till en kärnvapenfri zon. Motivering Idén är inte ny, … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , | 2 Comments

En gemensam nordisk plats i G20

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska regeringen bör arbeta för att de nordiska länderna ska ha en gemensam plats i G20. Motivering G20 är en informell sammanslutning … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , | 1 Comment

Gör Norden till en kärnvapenfri zon

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska regeringen tillsammans med våra nordiska grannländer bör arbeta för att göra Norden till en kärnvapenfri zon. Motivering Idén är inte ny, … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , | 1 Comment

Gör Norden till en kärnvapenfri zon

Som ledamot i Nordiska rådet har jag möjligheten att ställa skriftliga frågor direkt till de nordiska ländernas regeringar. Skriftlig fråga till Danmarks, Finlands, Islands och Norges regeringar Gör Norden till en kärnvapenfri zon Idén är inte ny, redan i slutet … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Tagged , , , , , | Leave a comment

Svar ang. kärnvapenfri zon

Svar på fråga 2009/10:857 av Johan Linander (c) Norden som en kärnvapenfri zon Johan Linander har frågat försvarsministern vilka åtgärder han är beredd att vidta för att göra Norden till en kärnvapenfri zon. Arbetet inom regeringen är så fördelat att … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Tagged , , | Leave a comment

Norden borde ha en plats i G20

G20-mötet i Toronto är nyligen avslutat och ledarna för de största ekonomierna i världen har bland annat kommit överens om att halvera budgetunderskottet till 2013. Tyvärr är inte Sverige eller något av de andra nordiska länderna med i G20, vi … Continue reading

Posted in General | Tagged , , | 6 Comments

Anförande i debatten om nordiskt samarbete

Anf. 137 JOHAN LINANDER (c): Herr talman! Det är alltid trevligt att debattera nordiska frågor. Till skillnad från så många andra debatter här i kammaren handlar ju det nordiska samarbetet mer om dialog och kompromiss än om att debattera och … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Tagged , , , , | 2 Comments

Gör Norden till en kärnvapenfri zon

Som ledamot i Nordiska rådet har jag möjlighet att ställa frågor till de andra nordiska ländernas regeringar och idag har jag skickat in en skriftlig fråga till Danmarks, Finlands, Islands och Norges regeringar. Gör Norden till en kärnvapenfri zon Idén … Continue reading

Posted in General | Tagged , , | 3 Comments

Svar Norden som kärnvapenfri zon

Nu har jag fått svar från Carl Bildt, det blev utrikesministern som besvarade min fråga om Norden som kärnvapenfri zon istället för försvarsminister Tolgfors. Hans svar är tyvärr inte något svar på min fråga. Det är klart att vi ska … Continue reading

Posted in General | Tagged , , | 6 Comments

Slutresolutionen från Vilnius

Youth empowerment and young people’s participation in society Resolution from Nordic-Baltic-Belarusian Youth Seminar in Vilnius, 3-4 June 2010 We, the participants from Belarus, Denmark, Estonia, Faeroe Islands, Finland, Latvia, Lithuania and Sweden at the seminar on Youth empowerment and young … Continue reading

Posted in General | Tagged , , , , | Leave a comment

Mot Vilnius

Imorgon åker jag till Vilnius för att hålla i en konferens för unga politiker från Norden, Baltikum och Vitryssland. Det är Nordiska rådet som anordnar och yngre (vi är inte alla så unga längre egentligen, men inom politiken kan man … Continue reading

Posted in General | Tagged , , , | 4 Comments

Gör Norden till en kärnvapenfri zon

Jag har idag lämnat in en skriftlig fråga till försvarsminister Sten Tolgfors. Det är möjligt att den kommer att överlämnas till utrikesministern, i så fall kommer jag att få svar från honom istället. Gör Norden till en kärnvapenfri zon Idén … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Tagged , , , , , , | 3 Comments

Till Norge

Blir det lite trögt med moderering av kommentarer och få inlägg de närmsta dagarna så beror det på att jag är på möte i Oslo med Nordiska rådet. Redan i eftermiddag ska vi i Mittengruppen (i NR är vi uppdelade … Continue reading

Posted in General | Tagged , , | 2 Comments