Tag Archives: G20

En gemensam nordisk plats i G20

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska regeringen bör arbeta för att de nordiska länderna ska ha en gemensam plats i G20. Motivering G20 är en informell sammanslutning … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , | 1 Comment

Norden borde ha en plats i G20

G20-mötet i Toronto är nyligen avslutat och ledarna för de största ekonomierna i världen har bland annat kommit överens om att halvera budgetunderskottet till 2013. Tyvärr är inte Sverige eller något av de andra nordiska länderna med i G20, vi … Continue reading

Posted in General | Tagged , , | 6 Comments