En gemensam nordisk plats i G20

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska regeringen bör arbeta för att de nordiska länderna ska ha en gemensam plats i G20.

Motivering

G20 är en informell sammanslutning som består av nitton länder samt Europeiska unionen (EU). Medlemsländerna i EU, däribland Sverige, har alltså ett indirekt medlemskap i G20 genom sitt medlemskap i EU. En del av EU:s medlemsländer, t.ex. Tyskland, Storbritannien och Frankrike, har dock ändå på grund av sin ekonomiska styrka egna representanter vid G20.

För Sverige och övriga nordiska länder som tillsammans utgör en av de tjugo största ekonomierna i världen är det av vikt att vi har en gemensam stark röst. Norges utrikesminister Jonas Gahr Störe har tidigare lanserat idén att de nordiska länderna bör ha en gemensam plats i G20.

Norden har allt som oftast gemensamma uppfattningar, vi är gemensamt en stor ekonomi och vi är stora bidragsgivare till Internationella valutafonden, Världsbanken och FN. Detta talar för att de nordiska länderna ska ha en gemensam plats i G20. Det är således min mening att den svenska regeringen bör arbeta för att de nordiska länderna ska ha en gemensam plats i G20.

This entry was posted in Riksdagsmotioner and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to En gemensam nordisk plats i G20

  1. Anonymous says:

    Är ditt förslag inskrivet som punkt i partiprogrammet vid det här laget? Kul att se att ert ungdomsförbund verkar stödja tanken iaf:
    http://cuf.se/nyheter/cuf-vill-se-en-nordisk-federation/

Leave a Reply

Your email address will not be published.