Daily Archives: 4/10/2011

Centerpartiets framgångar i höstens budget

I tisdags presenterade finansminister Anders Borg regeringens höstbudget. I en tid av stor ekonomisk oro tillhör Sverige undantagen bland världens ekonomier. Till skillnad från de flesta andra regeringar i världen kan Alliansen, tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik, presentera en … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , , | 2 Comments

Sänkt restaurangmoms ger fler jobb

Debattartikel från slutet av sommaren som jag har glömt att lägga här på bloggen/mitt personliga arkiv. Centerpartiet arbetar för fler jobb i hela landet. Detta gör vi genom att främja ett ökat företagande och förenkla reglerna för företagare. Sedan 2009 … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged | Leave a comment

Moms på glasögon och kontaktlinser

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda huruvida glasögon och kontaktlinser kan tillhöra kategorin som enligt sjätte mervärdesskattedirektivet får ha en reducerad momssats. Motivering Vi, liksom en … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , | 3 Comments

En gemensam nordisk plats i G20

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska regeringen bör arbeta för att de nordiska länderna ska ha en gemensam plats i G20. Motivering G20 är en informell sammanslutning … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , | 1 Comment

Åtgärder för att få fler att donera organ

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur antalet donationer av organ och vävnader ska kunna öka. Motivering Det är enkelt att ge sin tillåtelse till donation av organ … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged | Leave a comment