Centerpartiets framgångar i höstens budget

I tisdags presenterade finansminister Anders Borg regeringens höstbudget. I en tid av stor ekonomisk oro tillhör Sverige undantagen bland världens ekonomier. Till skillnad från de flesta andra regeringar i världen kan Alliansen, tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik, presentera en budget med fokus på reformer och förslag snarare än på kraftiga åtstramningar.

Den presenterade höstbudgeten innehåller en rad exempel på förslag där Centerpartiet har fått genomslag för sin politik. Det tydligaste exemplet är beslutet om att sänka restaurangmomsen från 25 procent till 12 procent. Genom sänkningen förenklar vi för restaurangägare och skapar möjligheter för tusentals nya jobb inom restaurangnäringen. De nya arbetstillfällen som skapas ger framförallt ungdomar en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, något som är bra för både individen och samhällsekonomin i stort.

Bland de andra budgetförslagen märks ett ökat anslag till infrastrukturssatsningar på totalt 5 miljarder och en halv miljard till bredbandsutbyggnad på landsbygden. Båda dessa förslag är exempel på Centerpartiets tydliga mål om att hela Sverige ska leva. Satsningar på en bättre infrastruktur minskar avståndet mellan människor och skapar samtidigt nya arbetstillfällen. Dessutom avsätts 200 miljoner årligen till supermiljöbilspremien för att vi snabbare ska få fler miljöbilar i den svenska fordonsflottan.

Förbättrade villkor för företagandet i Sverige har varit en prioriterad fråga genom hela Centerpartiets historia. I höstens budget finns en rad exempel på detta, kraftiga förenklingar för fåmansbolag, de så kallade 3:12-regelerna, en utveckling av expertskatten och utökade möjligheter för avdrag till forskning och utveckling. Allt med syfte att göra det lättare att starta och driva företag i Sverige.

Centerpartiet och Alliansen har sedan maktskiftet 2006 haft en tydlig fokusering på att ha ordning och reda i de statliga finanserna. Detta har skapat en stabil grund att stå på i tider av ekonomisk oro och möjliggör nu för reformer som på kort och lång sikt gör Sverige till en starkare kraft i en globaliserad ekonomi.

This entry was posted in Insändare and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Centerpartiets framgångar i höstens budget

 1. frekar06 says:

  Johan,

  Det är nog dags att nyansera bilden lite här så att den faktiskt stämmer överens med verkligheten. Vi befinner oss i den värsta ekonomiska krisen i modern tid och den största posten i budgeten blir att sänka momsen för restaurangbranschen. Det är inte fel att sänka momsen för denna sektor. Men det är helt fel att göra det i det läge vi befinner oss i nu.

  Det kommer dessutom sannolikt inte leda till fler arbeten och lägre priser. I Finland har motsvarande reform slutat i ett stort fiasko. Nu diskuterar man att ta tillbaka hela reformen. Sverige står för närvarande relativt starka. Men vi står farligt nära en total ekonomisk härdsmälta i Euro zonen och till och med i världsekonomin. Grekland lär inom kort ställa in sina betalningar, vare sig EU tycker det är lämpligt eller inte. De har en statsskuld på 160-170 procent av BNP.

  http://www.expressen.se/nyheter/1.2580837/nya-nodlan-till-grekland-drojer

  Det finns inget förtroende överhuvudtaget kvar för Euron som valuta. Den går mot en säker död. Vi behöver demokratiska lösningar på detta och inte mer överstatlighet. Om man fortsätter denna extrema Euro nationalism så kommer detta leda till våld. Hela den Europeiska unionen, ekonomiska samarbetet inom EMU och världsekonomin är ordentligt skakade i dess grundvalar. I det läget kommer ni med sänkt krogmoms. Det är inte ansvarsfullt. Infrastruktur hade varit bättre satsningar.

 2. Vi är inte alls överens om effekterna av restaurangmomssänkningen. Det finns ofta anledning att titta på våra nordiska grannländer, men det finns också skillnader. Finansdepartementets försikta uppskattning är 3 500 nya heltidsjobb, men inte över en natt såklart. Det är dessutom en bransch som tar in många ungdomar och invandrare som får sitt första jobb.

  Kom också ihåg att det inför RUT-avdragets införande fanns många skeptiker som sa att det inte skulle ge några nya jobb. Enligt Konjunkturinstitutet så kostar inte RUT-avdraget staten någonting eftersom intäkterna av så många nya vita jobb är lika stora som kostnaderna för avdraget.

  Vad gäller infrastruktur så genomför vi alla de projekt som ligger så långt framme i planprocesserna att det går att sätta igång. Mer pengar för infrastruktur skulle kunna ge mer jobb om några år, men det tar tid att få igång väg- och järnvägsbyggen. Det är inte bara att sätta ner spaden när man får mer pengar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.