Daily Archives: 8/10/2011

En strategi för att rädda ålen

Förslag till riksdagsbeslut Regeringen ges till känna vad i motionen anges om behovet av ett handlingsprogram för ålens överlevnad Motivering Det berättas att Norrgölen var så kuslig att somliga ansåg att den saknade botten. Men en man gick trots allt … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 1 Comment

En myndighet med ansvar för arbetsmarknadsrelaterat stöd för personer med synnedsättning

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en enda myndighet ska ha ansvar för allt arbetsmarknadsrelaterat stöd för personer med synnedsättning. Motivering Arbetslösheten för personer med synnedsättning i arbetsför ålder … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment