Monthly Archives: March 2013

Anförande i debatten om unga lagöverträdare

Anf. 172 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! De flesta barn som växer upp i Sverige har en trygg uppväxt med engagerade föräldrar, och det är liten risk att de hamnar i kriminalitet. De flesta känner trygghet, de blir bekräftade och … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande i debatten om processrättsliga frågor

Anf. 162 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Vid dagens processrättsliga debatt ska jag hålla mig framför allt till tre frågor: strafflindring för misstänkta som medverkar i brottsutredningen, nämndemannasystemet och lite om vapenbrott och telefonavlyssning, som det också finns en reservation … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande i debatten om kriminalvårdsfrågor

Anf. 89 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! Detta är det årliga betänkandet om kriminalvårdsfrågor, även om vi inte hade något förra året, så det har inte riktigt blivit något varje år. I stället hanterar vi i dag motionsyrkanden från både … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande i debatten om straffrättsliga frågor

Anf. 10 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Även om det egentligen inte handlar om den straffrättsliga debatten utan snarare om den kriminalvårdsrättsliga debatt vi ska ha efter denna måste jag börja med det Kerstin Haglö höjde rösten om, nämligen statistik … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande och repliker i debatten om en mer ändamålsenlig förvaltningsprocess

Anf. 125 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Jag ska säga något om de reservationer som Miljöpartiet har och som innehåller felaktiga jämförelser. I den första reservationen jämför Miljöpartiet ett nämndemannauppdrag med att ha ett kommunalt uppdrag. Visst blir man vald … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande i debatten om en ny tidsbegränsad vapenamnesti

Anf. 20 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! När man kommer som sista talare får man försöka sammanfatta debatten på något sätt. Som vi har hört handlar det alltså om en vapenamnesti som är tänkt att genomföras nu i vår från … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande och repliker i budgetdebatten om rättsväsendet

Anf. 103 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Under förmiddagen lyssnade jag lite på arbetsmarknadsutskottets debatt. Den handlade om arbetsmarknad, integration och jämställdhet. Den tendens jag hörde då fortsätter nu under eftermiddagen i justitieutskottets debatt. Socialdemokraterna fortsätter på samma sätt med … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande om polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Anf. 103 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag inte delar in människor i onda eller goda. Alla människor föds goda. Men det finns människor som har onda avsikter. Det finns människor som planerar … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande om Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet

Anf. 68 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! För Centerpartiet och alliansregeringen är kampen mot ungdomsbrottsligheten av allra högsta prioritet. Det finns många unga som någon gång begår något brott. För de allra flesta är det en engångsföreteelse. De fortsätter inte … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Barn i häkte

Enligt en rapport från Barnombudsmannen häktas allt fler unga mellan 15 och 17 år i väntan på rättegång i Sverige. Många har restriktioner och sitter häktade under lång tid. Barnombudsmannen menar att detta bryter mot FN:s barnkonvention och Sverige har … Continue reading

Posted in Pressmeddelanden | 2 Comments

Öka rättssäkerheten i djurskyddsärenden

De senaste åren har antalet djurskyddsärenden ökat. Länsstyrelsen får in fler anmälningar, gör fler kontroller och omhändertar fler djur. Samtidigt ökar missnöjet med hur djurskyddsärendena hanteras och avgörs. Detta skapar otrygghet i redan pressade näringar, och kan även vara avskräckande … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Ambitionen: Att skapa en långsiktigt hållbar skola

Sverige tappar i internationella undersökningar, kunskapsnivåerna sjunker och allt färre av eleverna i grundskolan är behöriga till gymnasieskolans nationella program. Samtidigt ser vi att vissa skolor går emot strömmen och har vänt utvecklingen – utan extra resurser. Varför lyckas vissa … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Miljön och företagen vinner på enklare miljötillståndsprocesser

Alliansregeringen har sänkt företagens administrativa kostnader med 7 miljarder kronor. Det är ett rejält trendbrott, men inte tillräckligt för Centerpartiet. Vi vill se en märkbar positiv förändring i företagares vardag. Då handlar det inte bara om att förenkla själva reglerna, … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Sverige måste följa konventionen om människohandel

Sverige arbetar hårt mot människohandel. Bland annat har Allianspartierna genomfört den första handlingsplanen mot människohandel för sexuella ändamål och gjort stora satsningar mot den grova organiserade brottsligheten. Men det finns områden som måste förbättras. Det är dags för Sverige att … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Lagstifta om hjärtstartare för att rädda fler liv

Varje år drabbas 10 000 människor av plötsligt hjärtstopp i Sverige. Endast 500 av dessa räddas. Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst och brådskande åtgärder är nödvändiga om personen ska överleva. Hjärtstartare i samtliga offentliga miljöer är en enkel … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Ge offren för människohandel stöd efter hemkomst

Slavar packas inte längre på stora skepp och förs fastkedjade över Atlanten. Istället stuvas de in i lastbilar, smugglas med Finlandsfärjan eller kanske sitter bredvid dig på flyget från London. De tvingas till ett hårt arbete, till brottslighet, till tiggeri … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Några exempel på Centerpartiets viktiga roll i svensk politik!

Ännu en gång har vi kunnat läsa en ledarskribent, färgad av sina egna politiska åsikter, skriva om att Centerpartiet söker efter sin själ och att han inte vet varför Centerpartiet behöver finnas. Det är tröttsamt. Visst ska Centerpartiet bli ifrågasatt … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Mjölkböndernas situation i Sverige

Har glömt lägga in insändare och debattartiklar under flera månader, den här är t.ex. från förra året… Situationen för de svenska mjölkbönderna är allvarlig. Som centerpartist gör det mig mycket bekymrad. Mjölkproduktionen är den svenska landsbygdens ryggrad och den bidrar … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Svikaren – Katarina Wennstam

När det gäller Katarina Wennstams böcker så är jag aldrig objektiv, jag gillar henne och det hon står för. När hon dessutom ger sig in i fotbollens värld så blir det givetvis extra intressant för en fanatisk fotbollssupporter som jag. … Continue reading

Posted in Bokrecension | Leave a comment

Stum sitter guden – Anna Jansson

Jag har läst några andra “Maria Wern-romaner” av Anna Jansson tidigare, men “Stum sitter guden” är den allra första i serien om polisen Maria Wern från år 2000. Det var dessutom Anna Janssons debutroman. Det är en rakt genom spännande … Continue reading

Posted in Bokrecension | Leave a comment