Barn i häkte

Enligt en rapport från Barnombudsmannen häktas allt fler unga mellan 15 och 17 år i väntan på rättegång i Sverige. Många har restriktioner och sitter häktade under lång tid. Barnombudsmannen menar att detta bryter mot FN:s barnkonvention och Sverige har kritiserats av både Europarådets och FN:s tortyrkommittéer när det gäller frihetsberövande framför allt av personer under 18 år.

– Häktning av barn är problematiskt. Jag vill ha ett system där barn aldrig sätts i vanliga häkten som är för vuxna. Kanske skulle vi kunna lösa häktning för dem under 18 år inom sluten ungdomsvård istället. Att låta bli att frihetsberöva en person för att den inte är myndig är inte alltid ett alternativ. Ibland måste man hålla dem ifrån andra, så att de inte kan prata sig samman inför rättegången eller förstöra bevisning till exempel. Det måste gå att kombinera barnens bästa med de häktningsrestriktioner som finns. Vi behöver också överväga en maxtid för häktning av barn.

– För att kunna begränsa restriktionerna i häktet så bör vi också se över en ordning där förhör under utredningstiden tas upp i domstol i närvaro av försvarare. Dessa blir sedan ett starkt bevis i rättegången även om den åtalade eller vittnen ändrar sig i jämförelse med vad de sagt i förhöret. På detta sätt borde häktesrestriktionerna kunna begränsas till en kortare period.

This entry was posted in Pressmeddelanden. Bookmark the permalink.

2 Responses to Barn i häkte

  1. z999 says:

    Som du skriver så är det ett svårt problem. Barn kan begå grova brott i väldigt låg ålder, i samma ålder som de påverkas negativt av lång häktning. Trots lönen så är jag glad att jag inte sitter i riksdagen när såna här beslut ska tas som blir fel hur man än gör. Kanske det skulle debatteras lite mer offentligt (TV och så) så att allmänheten blir mer förstående hur svårt det är med rimlig påföljd när barn begår brott? Bättre ersättning från samhällets sida när någon utsatts för grova brott av barn så man inte hamnar i situationen att det ser ut som att riksdagen/regeringen inte gör nånting?

  2. z999 says:

    Bra förslag.
    http://www.dn.se/nyheter/sverige/centerns-ungdomsforbund-sager-ja-till-cannabis

    Löjligt att ha ett förbud baserat på vidskepelse.

Leave a Reply

Your email address will not be published.