Category Archives: Skriftliga frågor och svar i riksdagen

Här lägger jag in mina skriftliga riksdagsfrågor och de svar jag får oredigerade.

Danska gränskontroller på Öresundstågen

Muntlig fråga till statsministern som jag ställde under frågetimmen i torsdags. Tyvärr var statsministern mycket passiv i sitt svar och berörde inte alls vilka problem som pendlarna kan ställas inför. Anf. 65 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Danmark har i … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Tagged , , , , | 11 Comments

Svar på fråga till de nordiska regeringen om Norden som kärnvapenfri zon

Nu har jag fått svar från Danmarks, Finlands, Islands och Norges regering om hur de ser på Norden som en kärnvapenfri zon. Som vanligt får man inget direkt svar på frågan, men man kan väl ändå säga att det var … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Gör Norden till en kärnvapenfri zon

Som ledamot i Nordiska rådet har jag möjligheten att ställa skriftliga frågor direkt till de nordiska ländernas regeringar. Skriftlig fråga till Danmarks, Finlands, Islands och Norges regeringar Gör Norden till en kärnvapenfri zon Idén är inte ny, redan i slutet … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Tagged , , , , , | Leave a comment

Svar ang. kärnvapenfri zon

Svar på fråga 2009/10:857 av Johan Linander (c) Norden som en kärnvapenfri zon Johan Linander har frågat försvarsministern vilka åtgärder han är beredd att vidta för att göra Norden till en kärnvapenfri zon. Arbetet inom regeringen är så fördelat att … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Tagged , , | Leave a comment

Gör Norden till en kärnvapenfri zon

Jag har idag lämnat in en skriftlig fråga till försvarsminister Sten Tolgfors. Det är möjligt att den kommer att överlämnas till utrikesministern, i så fall kommer jag att få svar från honom istället. Gör Norden till en kärnvapenfri zon Idén … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Tagged , , , , , , | 3 Comments

Svar ang. Lundens Ungdomshem

Johan Linander har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att unga drogmissbrukande flickor även i fortsättningen ska kunna få en bra behandling för att kunna lämna sitt missbruk. Statens institutionsstyrelse (SiS) ansvarar för planering, ledning och … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Svar ang. grön laser

Johan Linander har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta om myndigheternas översyn visar att försäljning av laserpekare till allmänheten inte kan förbjudas med dagens lagstiftning. Jag har nyligen besvarat en liknande fråga av Torbjörn Lövendahl (s). Som … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Lundens ungdomshem

Statens institutionsstyrelse har planer på att lägga ner Lundens ungdomshem i Lund. Lundens ungdomshem är landets enda avgiftningsklinik för unga drogmissbrukande flickor och har tio platser varav sju är på en akut- och utredningsavdelning medan tre är på en akut-/avgiftningsavdelning. … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | 1 Comment

Klassa grön laser som vapen

Under 2009 har poliser attackerats med gröna laserpekare vid ca 80 tillfällen. Grön laser kan ge svåra ögonskador och nästan 30 polismän har fått uppsöka sjukhus för ögonskador. Grön laser kan också ge brännskador. Det finns laserpekare att köpa som … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Svar ang. mödradödlighet

Svar på fråga 2008/09:957 av Johan Linander (c) Mödradödlighet Johan Linander har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att Sverige och EU, bl.a. med hjälp av vårt biståndsarbete, ska kunna göra mer för att FN:s femte … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Mödradödlighet

Skriftlig fråga till biståndsminister Gunilla Carlsson. FN:s millenniemål består av åtta utvecklingsmål som antogs år 2000. Om sex år, 2015, ska dessa mål vara uppfyllda. Det femte målet, ”mödradödligheten ska minska med tre fjärdedelar”, är det som är allra längst … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | 5 Comments

Svar ang. Meråkerbanan

Nu har jag fått svar från den norska samferdselministern Liv Signe Navarsete angående Meråkerbanan mellan Storlien och Trondheim.

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Skriftlig fråga till norska samferdselministern Liv Signe Navarsete

Som ledamot i Nordiska rådet har jag samma rätt att ställa skriftliga frågor till de andra nordiska ländernas ministrar som vi har inom riksdagen till våra egna ministrar. I det här fallet har jag uppmärksammats på en för Jämtland viktig … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | 1 Comment

Svar på fråga om registerutdrag

Svar på fråga 2008/09:359 av Johan Linander (c) Begränsade register¬utdrag beträffande idrottsledare inom barn- och ungdomsidrotten Johan Linander har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att personer ska kunna få ut begränsade utdrag på sig själva … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | 1 Comment

Begränsande registerutdrag av idrottsledare inom barn- och ungdomsidrotten

De senaste åren har det förekommit ett fåtal, men mycket allvarliga fall, där personer tidigare dömda för sexualbrott mot barn, återfallit i sexualbrott begångna inom idrottens barn- och ungdomsverksamhet. Genom lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | 1 Comment

Svar på fråga ang. Västsahara

Johan Linander har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd vidta för att Marockos ockupation av Västsahara ska upphöra och Västsaharas befolkning därmed kan återfå sina grundläggande mänskliga rättigheter. Den svenska regeringen stödjer fullt ut FN:s ansträngningar att nå en … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Västsahara

Skriftlig fråga som jag skickade in för någon vecka sedan, men glömt lägga ut här på bloggen. I över 30 år har det västsahariska folket levt under förtryck och ca 160 000 västsaharier lever idag i algeriska flyktingläger och är … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Skriftlig fråga till danska skatteminister Kristian Jensen

Som ledamot i Nordiska Rådet har jag samma möjlighet att ställa skriftliga frågor (som måste besvaras inom viss tid) till andra nordiska länders ministrar som alla riksdagsledamöter har att ställa till svenska ministrar. Jag har använt den här frågemöjligheten en … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | 2 Comments

Politiska fångar i Tibet

Johan Linander har frågat mig vad jag avser att göra för att vi i Sverige kan och ska hjälpa politiska fångar i Tibet. Frågan är föranledd av att den tibetanske nomaden Ronggye Adak greps den 1 augusti och nyligen dömdes … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Politiska fångar i Tibet

Den 1 augusti lyckades den tibetanske nomaden Ronggye Adak hålla ett mycket överraskande och uppmärksammat tal vid hästkapplöpningsfestivalen i Lithang i Khamprovinsen. Han krävde bland annat att Hans Helighet Dalai Lama ska få komma tillbaka till Tibet och frigivning av … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment