Begränsande registerutdrag av idrottsledare inom barn- och ungdomsidrotten

De senaste åren har det förekommit ett fåtal, men mycket allvarliga fall, där personer tidigare dömda för sexualbrott mot barn, återfallit i sexualbrott begångna inom idrottens barn- och ungdomsverksamhet.

Genom lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg infördes en skyldighet för den som erbjuds anställning inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg att uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister innan de får börja sin anställning. Utdraget begränsas till uppgifter om sexualbrott och barnpornografibrott samt mord, dråp, grov misshandel, människorov och grovt rån, som regel under de senaste 10 åren.

Det finns inget som idag hindrar idrottsföreningar från att kräva att exempelvis idrottsledare för barn- och ungdomsverksamhet ska göra en registerkontroll för att erbjudas uppdraget som ledare. Men till skillnad från lagen om registerkontroll inom förskolan innebär en egen frivillig registerkontroll att samtliga brott redovisas. Det medför med andra ord att om en idrottsförening kräver att idrottsledare ska visa upp registerutdrag är det en mer långtgående och omfattande kontroll än den lagstadgade kontroll som finns inom exempelvis förskolan.

Med bakgrund av ovanstående vill jag fråga:

Avser justitieministern vidtaga några åtgärder för att personer ska kunna få ut begränsade utdrag på sig själv ur polisens belastningsregister?

This entry was posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen. Bookmark the permalink.

One Response to Begränsande registerutdrag av idrottsledare inom barn- och ungdomsidrotten

  1. Pingback: Linander tycker! » Begränsade brottsregisterutdrag för ungdomsledare

Leave a Reply

Your email address will not be published.