Tag Archives: Centerpartiet

Full fart i Falun

Krönika i Skånska Dagbladet 26/9. Just nu pågår Centerpartiets stämma i Falun. Det känns verkligen som att hela Dalarna har hälsat oss välkomna och uppemot tusen närvarande centerpartister debatterar, umgås och har det väldigt trevligt. För så är det på … Continue reading

Posted in Krönika | Tagged , , | Leave a comment

Hylla det annorlunda!

Krönika i Skånska Dagbladet den 22/11. Jag är morgontrött. Väldigt morgontrött. För att få allting att fungera på morgonen, från den egna duschen till att få barnen till skolan i tid så gör jag nästan exakt likadant varje morgon. Jag … Continue reading

Posted in Krönika | Tagged , , , , | Leave a comment

Det är ingen bra idé att härma Nordkorea!

Krönika i Hallands Nyheter. ”Sverige och Nordkorea har mycket goda relationer!” Det var ord som vi fick höra gång på gång när jag och fyra riksdagskollegor besökte Nordkorea för ett par år sedan. Bakgrunden till nordkoreanernas glada tillrop är att … Continue reading

Posted in Krönika | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Anförande i aktuell debatt om politiskt våld

Anf. 6 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! Dagens debatt om politiskt våld är viktig. Vi måste alla, partier och enskilda riksdagsledamöter, ständigt fördöma och ta avstånd från alla former av våld som används för att förhindra medborgare att använda sina … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Tagged , | Leave a comment

Anförande i debatten om ökade möjligheter att förebygga våld i nära relationer

Anf. 43 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! Jag vill efter att ha lyssnat på den här debatten börja med att säga att det finns en fara i att tro att kontaktförbud alltid hjälper. Det finns anledning att påpeka det. För … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Tagged , | Leave a comment

Så får vi en giftfri vardag

Greenpeace har släppt en rapport om dolda gifter som döljer sig i kläder som vi bär varje dag. Den visar tydligt att vi dagligen exponeras för bekräftat farliga kemikalier, vilket över tid givetvis kan innebära stora risker. Miljöminister Lena Ek … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , , | Leave a comment

Socialdemokraterna hugger svenska bönder i ryggen

Från i höstas. Socialdemokraterna har under hösten försökt att påstå att Centerpartiet har svikit landsbygden efter det att EU föreslagit en neddragning av landsbygdsprogrammet. I Sveriges fall hade det inneburit en rejäl minskning för landsbygden om inte Centerpartiet i budgetförhandlingarna … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , , | Leave a comment

Satsningar på rättsväsendet för ett tryggare Sverige

Från i höstas. Alliansens satsning på brottsbekämpning från 2006 är historisk och resultatet har visat sig i sjunkande brottslighet och ökad upplevd trygghet. Men vi är långt ifrån nöjda. Inte minst behöver fler brott utredas och skyldiga dömas. I årets … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , , | Leave a comment

Momssänkningen gav 900 nya jobb i Skåne

Från i höstas. Så många gånger som vi har hört av framförallt socialdemokrater att det var fel att sänka restaurangmomsen för att skapa nya jobb. Nej, vi hade inte fel. Enligt lönesummestatistik från SCB kan vi se att omkring 10 … Continue reading

Posted in General, Insändare | Tagged , | Leave a comment

Alliansen skapar ett tryggare Sverige

Från i höstas. Alliansen jobbar outtröttligt för att Sverige ska bli ännu tryggare. Den trygghetsundersökning som Brottsförebyggande rådet gör visar tydligt att det arbete vi har gjort gör att vi känner oss tryggare nu än då Alliansen tillträdde 2006. Vid … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , , | Leave a comment

Dags för lag mot tvångsäktenskap och barnäktenskap

Vid början av varje hösttermin gapar ett antal bänkar tomma. Tomma efter de flickor eller pojkar som har tvingats iväg till ett annat land för att giftas bort mot sin vilja, med någon de inte själva har valt. Hur många … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , , | Leave a comment

Garanterad samhällsservice

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av förutsättningarna för att inrätta en servicegaranti i hela landet som en lägsta nivå – ett golv – som ger … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , | Leave a comment

Bevisbördan vid hantverkstjänster

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om översyn av bevisbördan vid köp av hantverkstjänster. Motivering Konsumentverket sammanställer varje år listor på vilka ärenden de får in mest klagomål kring. Telefoni är … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , | Leave a comment

Flytta inte Dialekt- och ortsnamnsarkivet från Lund

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Dialekt- och ortsnamnsarkivet i Lund ska finnas kvar. Motivering Verksledningen inom Institutet för Språk och folkminnena har föreslagit att Dialektoch ortnamnsarkivet i Lund … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , | 1 Comment

Skånska kulturfastigheter

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av att bevara slotten Bäckaskog, Hovdala samt Tomarps Kungsgård i Skåne i statlig ägo. Motivering Kulturfastighetsutredningen har lagt fram förslag på fastigheter som … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , | Leave a comment

Socialtjänstens kunskap om sexuellt exploaterade barn

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökad kompetens inom socialtjänsten om sexuellt exploaterade barn. Motivering Redan i betänkandet ”Kunskap om sexuell exploatering av barn i Sverige” (SOU 2004:71) betonades vikten … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , | Leave a comment

Förändra den så kallade tvåårsregeln

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över tvåårsregeln för människor som kommer till Sverige efter så kallad ”snabbanknytning”. Motivering Utländska kvinnor som flyttar till Sverige för att de … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , , | Leave a comment

Tibet

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökat tryck på Kina för frihet och demokrati i Tibet. Motivering Före och i samband med OS i Beijing 2008 uppmärksammades Kinas förtryck av … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , , , | Leave a comment

Förstärkta skyddsregler för efterlevande partner vid dödsfall

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att modernisera Ärvdabalken för förstärkt skydd för efterlevande make eller maka. Motivering Den nuvarande Ärvdabalken skrevs år 1958. Lagstiftningen ger särkullbarn rätt att utkräva … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , | Leave a comment

Presstöd till hög- och medelfrekventa dagstidningar

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en revidering i det befintliga presstödssystemet så att publicering via papper och digitalt likställs. Motivering Dagspressen genomgår vad som troligen är sin … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , | Leave a comment