Tag Archives: Garanterad samhällsservice

Garanterad samhällsservice

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av förutsättningarna för att inrätta en servicegaranti i hela landet som en lägsta nivå – ett golv – som ger … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , | Leave a comment