Monthly Archives: May 2005

Vad betyder Frankrikes nej?

Europa lider av “dagen efter”. Jag ska från början säga att jag är positiv till EU:s fördrag om en ny konstitution. Jag ser detta nya fördrag som ersätter de många gamla som en nödvändighet för att EU med 25 och … Continue reading

Posted in General | 3 Comments

Hoppas Sverige får stryk

Som stor sportälskare skulle jag direkt koppla rubriken till idrott och fundera på om den här Linander tappat förståndet, men nu handlar det inte om sport utan om juridik. På tisdag ska EU-domstolen avgöra om Sveriges apoteksmonopol är förenligt med … Continue reading

Posted in General | 6 Comments

Hur riksdagsledamöterna röstade

Jag har fått frågan om hur de olika riksdagsledamöterna röstade i voteringen. Jag blev själv överraskad när jag hittade resultatet. Visst var det en storförlust för oss som ville avslå propositionen, men det förväntade resultatet med S, M, Fp, Kd … Continue reading

Posted in General | 9 Comments

Svar ang. danskundervisning

Johan Linander har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att påskynda utvecklingen av danskundervisning i skånska skolor. Det är viktigt att barn och ungdomar i skolan får kunskaper om de övriga nordiska länderna och om skillnaderna … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Mer danska ger högre inkomster

Goda kunskaper i danska ger mera pengar i plånboken – både för den enskilde och Öresundsregionen. Men flertalet skåningar har inte tillräckliga kunskaper i danska för att kunna dra nytta av Själlands stora och spännande arbetsmarknad. Om Skåne ska komma … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Jens of Sweden och Centerpartiet

Den största svenska leverantören av mp3-spelare, Jens of Sweden, anslöt sig idag till Centerpartiets kritik av den föreslagna upphovsrättslagen. Båda aktörerna vill skydda upphovsrättsinnehavarna och stoppa fildelning, men anser att den nya lagen är tvetydig och riskerar att kriminalisera hundratusentals … Continue reading

Posted in Pressmeddelanden | 1 Comment

Öresund får parlamentarisk församling

Öresundsregionen har fått ett nytt parlamentariskt nätverk. Tolv svenska och danska riksdags- och folketingsledamöter som samlades i det danska parlamentet på Christiansborg har beslutat att bilda Öresunds parlamentarikernätverk. Nätverket är informellt, men med en klar målsättning som går tvärs över … Continue reading

Posted in Pressmeddelanden | Leave a comment

Anförande och repliker från upphovsrättsdebatten

Hela mitt eget anförande, anförandet av socialdemokraternas första talare Hillevi Larsson och mina tre replikskiften i text finns nu under “Anföranden i riksdagen”. Jag låter inte det ligga här på förstasidan eftersom det är så oerhört långt. Hela debattprotokollet finns … Continue reading

Posted in General | 4 Comments

Anförande och repliker från upphovsrättsdebatten

Anf. 32 JOHAN LINANDER (c): Herr talman! Dagens debatt är viktig. Jag önskar att jag inte hade varit så förkyld, men oavsett det ska vi kunna fatta ett beslut i dag, och dagens beslut är viktigt. Jag vill inledningsvis säga … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | 1 Comment

Mitt eget anförande i gårdagens debatt

Jag har fått frågan om det finns något arkiv där det går att se gårdagens debatt i efterhand. Vi har ett internt videoarkiv men det går inte att nå från hemsidan. Jag försöker lägga ut mitt eget anförande här, jag … Continue reading

Posted in General | 12 Comments

Imorgon är det dags för debatt och beslut i riksdagen

Jag har nu skrivit mitt anförande till morgondagens debatt. Även om man hinner med rätt mycket på tio minuter i talarstolen så är det ändå svårt att få med allt man skulle vilja få sagt. Jag har i slutet av … Continue reading

Posted in General | 12 Comments

Motion till riksdagen “Koncessionsavgift på televisionens område m.m.”

Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar att avslå prop. 2004/05:155 Koncessionsavgift på televisionens område m.m. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs angående koncessionsavgift på televisionens område. Bakgrund Den 1 mars 1992 trädde lagen om … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Alliansen vill stärka domstolarnas oberoende ställning

Det är turbulent inom domstolarna för tillfället. Hårdföra besparingskrav, växande balanser och omfattande omstruktureringar. Lägg därtill trolig fortsatt ökad måltillströmning samt hela infasningen av t. ex. utlänningsnämndens arbetsuppgifter samt tänkta nya rättegångsregler så ökar turbulensen ytterligare. Mitt i denna turbulens … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Alliansen vill stärka brottsoffers rättigheter

Människor som utsätts för brott behöver ordentligt stöd och hjälp från samhället. Viktiga förslag för att stärka brottsoffers rättigheter diskuterades nyligen vid Brottsofferjourernas riksförbunds stämma i Tällberg. Inom den borgerliga alliansen välkomnar vi många av förslagen. Efter drygt tio års … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Riksdagsveckobrev v. 19-20

Hej! Man blir sjuk av att börja motionera på ett sätt som kroppen inte är van vid. Det är ingen direkt vetenskaplig undersökning som ligger bakom påståendet. I själva verket är det bara en kropp som jag undersökt på det … Continue reading

Posted in Veckobrev | Leave a comment

Buggning behövs under strikt kontroll

Det kan inte vara lätt att vara socialdemokrat i justitieutskottet. På tisdag ska vi justera ett betänkande om överskottsinformation i vilket vi i Centerpartiet har en reservation för buggning tillsammans med folkpartiet och kristdemokraterna. I denna reservation säger vi: “Det … Continue reading

Posted in General | 6 Comments

Nu finns Lagutskottets betänkande att läsa

Här är Lagutskottets betänkande 2004/05:LU27 Upphovsrätten i informationssamhället – genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. för den som vill läsa vad partierna står för i frågan. Om det är någon som tycker det är konstigt att vi i Centerpartiet inte är … Continue reading

Posted in General | Leave a comment

– Bättre förståelse i danska språket avgörande för Öresundsintegrationen

Johan Linander (c) i fråga till skolminister Ibrahim Baylan: – Ska Skånes ekonomiska tillväxt öka genom en bättre Öresundsintegration så är språkförståelsen en avgörande faktor. För att skånska ungdomar ska ges bättre möjligheter på den danska arbetsmarknaden så bör danska … Continue reading

Posted in Pressmeddelanden | 2 Comments

Bodström verkar inte veta vad han vill

Med anledning av Thomas Bodströms inlägg på SVT Opinion där han säger att det är möjligt att regeringen återkommer med förslag på förbud mot kopieringsskydd har jag skrivit nedanstående kommentar: Justitieminister Thomas Bodström får snart bestämma sig för vad han … Continue reading

Posted in General | 2 Comments

Danskundervisning

Sverige är ett mycket stort land och det finns varierande behov och möjligheter i olika delar av landet. För Skånes del är jag övertygad om att mycket av den ekonomiska tillväxtpotentialen ligger i hur väl integrationen med den danska huvudstadsregionen … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment