– Bättre förståelse i danska språket avgörande för Öresundsintegrationen

Johan Linander (c) i fråga till skolminister Ibrahim Baylan:

– Ska Skånes ekonomiska tillväxt öka genom en bättre Öresundsintegration så är språkförståelsen en avgörande faktor. För att skånska ungdomar ska ges bättre möjligheter på den danska arbetsmarknaden så bör danska språket bli obligatoriskt i skånska grundskolor, säger riksdagsledamoten Johan Linander (c).

– Det finns många gränsbarriärer som måste brytas. Ett vardagligt problem är språkförståelsen. Visst förstår skåningar danska bättre än andra svenskar, men förståelsen är ändå inte så bra som många vill framhäva. De allra flesta skånska ungdomar har inte tillräckliga kunskaper i danska för att kunna söka ett jobb i Köpenhamn, säger Johan Linander och tillägger:
– Eftersom grundkunskapen är hög i förhållande till andra ”främmande språk” så behövs det inte så väldigt omfattande undervisning för att förståelsen av danska ska bli så hög att språket inte blir en barriär.

– Jag har idag lämnat en skriftlig fråga till skolminister Ibrahim Baylan om danska språket i skånska skolor och jag har också som avsikt att motionera i frågan i höst under riksdagens allmänna motionsperiod, avslutar Johan Linander.

This entry was posted in Pressmeddelanden. Bookmark the permalink.

2 Responses to – Bättre förståelse i danska språket avgörande för Öresundsintegrationen

  1. maja says:

    Heeeeeeej , nu är det så att jag tyclker inte om skolan … jag ska bomba alla skolar i världen mohahhahahaahahahah!
    / osammabinladen

  2. site admin says:

    Maja, hade du jobbat lite hårdare i skolan så hade du kanske lärt dig att stava lite bättre….

Leave a Reply

Your email address will not be published.