Nu finns Lagutskottets betänkande att läsa

Här är Lagutskottets betänkande 2004/05:LU27 Upphovsrätten i informationssamhället – genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. för den som vill läsa vad partierna står för i frågan.

Om det är någon som tycker det är konstigt att vi i Centerpartiet inte är med på en rad andra reservationer som moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna har så beror det på att vi inte deltager i beslutet på övriga punkter än punkt 1, eftersom vi där avslår hela propositionen. Förklaringen är att eftersom vi säger nej till helheten kan vi inte vara med och fatta beslut om delarna.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.