Daily Archives: 24/5/2005

Imorgon är det dags för debatt och beslut i riksdagen

Jag har nu skrivit mitt anförande till morgondagens debatt. Även om man hinner med rätt mycket på tio minuter i talarstolen så är det ändå svårt att få med allt man skulle vilja få sagt. Jag har i slutet av … Continue reading

Posted in General | 12 Comments

Motion till riksdagen “Koncessionsavgift på televisionens område m.m.”

Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar att avslå prop. 2004/05:155 Koncessionsavgift på televisionens område m.m. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs angående koncessionsavgift på televisionens område. Bakgrund Den 1 mars 1992 trädde lagen om … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Alliansen vill stärka domstolarnas oberoende ställning

Det är turbulent inom domstolarna för tillfället. Hårdföra besparingskrav, växande balanser och omfattande omstruktureringar. Lägg därtill trolig fortsatt ökad måltillströmning samt hela infasningen av t. ex. utlänningsnämndens arbetsuppgifter samt tänkta nya rättegångsregler så ökar turbulensen ytterligare. Mitt i denna turbulens … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Alliansen vill stärka brottsoffers rättigheter

Människor som utsätts för brott behöver ordentligt stöd och hjälp från samhället. Viktiga förslag för att stärka brottsoffers rättigheter diskuterades nyligen vid Brottsofferjourernas riksförbunds stämma i Tällberg. Inom den borgerliga alliansen välkomnar vi många av förslagen. Efter drygt tio års … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment