Daily Archives: 18/5/2005

Svar ang. särskilda beredskapspolisen

Johan Linander har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit med anledning av Rikspolisstyrelsens skrivelse 9/9 2003 angående Särskilda beredskapspolisen. Regeringskansliet uppdrog den 5 januari 2005 åt länspolismästare Gunno Gunnmo att biträda Justitiedepartementet med att utreda frågan om en utökad … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Förberedelser inför upphovsrättsdebatten i riksdagen

Den 25 maj, dvs om en vecka, är det debatt och beslut i riksdagen om den nya upphovsrättslagstiftningen. Jag kommer att ta debatten för Centerpartiets räkning och vi är det enda partiet som i Lagutskottets betänkande reserverat oss mot att … Continue reading

Posted in General | 48 Comments