Daily Archives: 13/5/2005

Anförande och repliker från debatten om bokföringsbrott den 20 mars

Anf. 24 JOHAN LINANDER (c): Herr talman! Jag vill först av allt säga att Centerpartiet står bakom de lagändringar som vi i dag diskuterar vad gäller bokföringsbrott och andra brott mot borgenär. Vi har inga andra förslag utan ställer oss … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande från debatten om hemlig teleavlyssning den 13 april

Anf. 266 JOHAN LINANDER (c): Herr talman! Som lagstiftare måste vi alltid fundera på om en tvångslag är så väl motiverad att en kränkning av den personliga integriteten är nödvändig. Vid all tvångsmedelsanvändning måste en avvägning ske mellan vilken nytta … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande från debatten om stalking den 13 april

Anf. 238 JOHAN LINANDER (c): Herr talman! Jag har personligen inga erfarenheter av stalking, eller stalkning, och det är jag mycket tacksam för. Vid en första anblick kan stalkning, eller vad vi ska kalla det, jag väljer att kalla det … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | 2 Comments

Anförande och repliker från debatten om våldsbrott och brottsoffer den 10 mars

Anf. 135 JOHAN LINANDER (c): Herr talman! Denna debatt om våldsbrott och brottsoffer har vi en gång per år. När jag stod här förra året så berättade jag om ett samtal med en kvinna som lever med så allvarliga hot … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | 2 Comments

Anförande och repliker från kriminalvårdsdebatten den 10 mars

Anf. 108 JOHAN LINANDER (c): Fru talman! Det behövs en ny kriminalvårdspolitik i Sverige. Det räcker inte med att ändra detaljer i kriminalvården som den ser ut i dag. Regeringen har under de senaste tio åren successivt förstört den kriminalvård … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande och repliker från sexualbrottsdebatten den 2 mars

Anf. 22 JOHAN LINANDER (c): Herr talman! Det har tagit lång tid, alldeles för lång tid. Men i dag ska vi äntligen besluta om en ny sexualbrottslagstiftning. Alltför många kvinnor, men också män, har under de sju år det tagit … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Fråga om särskilda beredskapspolisen

Sedan den 1 januari 2002 finns 1 500 särskilda beredskapspoliser utbildade och placerade vid polismyndigheterna runt om i Sverige. Dessa har en bättre utbildning och bättre utrustning än den tidigare beredskapspolisen och ska dessutom kunna användas även i fredstid till … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Svar på Telia och bredband

Johan Linander har frågat näringsminister Thomas Östros vilka åtgärder han är beredd att vidtaga för att TeliaSonera inte skall motarbeta bredbandsutbyggnad och förhindra konkurrens. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. Jag delar … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Fråga om Telia och bredband

Utbyggnaden av bredband pågår för fullt i stora delar av vårt land. Ett stort antal företag är med i utbyggnaden och det börjar likna en fungerande konkurrens. Tyvärr försvåras konkurrensen av att halvstatliga TeliaSonera inte släpper in andra företag i … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Svar på flexibel alkoholpolitik

Johan Linander har frågat mig vilka flexibla åtgärder jag kan tänka mig att vidta för att lösa de olika sorters alkoholproblem som finns i olika delar av vårt land. Socialdepartementet har nyligen mottagit betänkandet Gränslös utmaning – alkoholpolitik i ny … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Fråga om flexibel alkoholpolitik

Sverige ska ha en restriktiv alkoholpolitik. Tillgången på alkohol är avgörande för ungdomars debutålder och hur mycket de dricker. De senaste åren har vi sett en katastrofal utveckling och värst är den i Skåne med närheten till billig alkohol i … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Svar på färre antagna till polisutbildningarna

Johan Linander har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att antalet poliser inte skall minska kraftigt från år 2007. Regeringen utlovade i regeringsförklaringen efter valet 2002 att 4 000 nya poliser skulle utbildas under mandatperioden. Vi … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Färre antagna till polisutbildningarna

Rikspolischefen har i ett uttalande sagt att antalet antagna till polisutbildningarna måste minska efter 2006 och att förmodligen en av de tre polishögskolorna behöver stängas. Givetvis har detta skapat oro vid de nya polishögskolorna i Växjö och Umeå, men framförallt … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

20 eller 18 år på Systemet

Idag har Centerpartiets Ungdomsförbund på sin stämma i Sunne fattat beslut om att åldersgränsen för att få köpa alkohol på Systembolaget ska ändras från 20 till 18 år. Denna fråga har jag drivit på CUF-stämmor i nästan 10 år utan … Continue reading

Posted in General | 1 Comment