Monthly Archives: September 2012

Skåne som en riksdagsvalkrets

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de nuvarande fyra riksdagsvalkretsarna i Skåne ska slås samman till en. Motivering Det är nu mer än 15 år sedan Skåne enades. Den … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , | Leave a comment

Börja med engelska redan i förskolan

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att börja med engelska redan i förskolan. Motivering Goda språkkunskaper är och kommer att vara en stark konkurrensfördel i vår globaliserade värld. Svenska språket … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 1 Comment

Utred den illegala införseln av alkohol

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda den illegala införseln av alkohol, dess konsekvenser för den svenska alkoholpolitikens trovärdighet, ungdomars alkoholvanor samt den organiserade brottslighetens utbredning. Motivering Den illegala … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged | Leave a comment

Hjärtstartare räddar liv

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hjärtstartare bör bli obligatoriskt i lokaler där många människor befinner sig. Motivering Varje år drabbas ca 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Gör Norden till en kärnvapenfri zon

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska regeringen tillsammans med våra nordiska grannländer bör arbeta för att göra Norden till en kärnvapenfri zon. Motivering Idén är inte ny, … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , | 2 Comments

Förändring av karensdagen

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda huruvida det finns ett mer ändamålsenligt karensdagssystem än det nuvarande. Motivering I Sverige finns det, i ett internationellt perspektiv, goda villkor för … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged | Leave a comment

Pensionsförsäkringars förmånstagare

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att begränsningarna avseende förmånstagare till pensionsförsäkringar bör tas bort. Motivering Den 1 januari 1994 ändrades kommunalskattelagens regler för pensionsförsäkringar så att även vuxna barn, … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , | 2 Comments

Fördelningen av ytterligare pengar till rättsväsendet

Så här ser fördelningen ut på de 1,5 miljarder till rättsväsendet som blev nyheten efter regeringsförklaringen i tisdags: Polisen 360 mkr Domstolarna 228 mkr Kriminalvården 180 mkr Säkerhetspolisen 42 mkr Åklagarmyndigheten 37 mkr Brottsoffermyndigheten 36 mkr Brottsförebyggande rådet 12 mkr … Continue reading

Posted in General | 10 Comments

Bra satsningar på rättsväsendet

Igår under Riksdagens högtidliga öppnande gav statsministern regeringsförklaringen, som vanligt. En av de nyheter som kommer i budgeten var 1,5 miljarder ytterligare till rättsväsendet. Det är nödvändiga pengar även om allt inte kommer att användas till “nya satsningar”. Mycket behövs … Continue reading

Posted in General | 4 Comments

Ska all debatt tystas?

Jag är allvarligt orolig för det debattklimat på nätet som finns i Sverige just nu. Både yttersta vänsterkanten och yttersta högerkanten använder en retorik som enbart leder till en sak, att tysta debatten. Efter att ha framfört åsikten, som inte … Continue reading

Posted in General | 15 Comments

Bra med granskande journalister, i Sverige och i andra länder

En fiktiv historia. En journalist i Slovakien får tips om att slovakiska medborgare granskas mycket hårdare än andra Schengenmedborgare vid svenska gränser. Det ska gälla vid både inresa och utresa. Hon försöker få bevis för att så är fallet, men … Continue reading

Posted in General | 2 Comments

“Ett gott syfte gör inte en kriminell handling mindre kriminell”

Ikväll har jag haft en lång och dryg debatt på twitter om varför väldigt många, inklusive Lars Ohly som jag började debattera med, hänvisar till att Johan Persson och Martin Schibbye är journalister när de skriver och talar om hur … Continue reading

Posted in General | 13 Comments

Gryningspyromanen – Jörgen Pettersson och David Widlund

Som många andra i Skåne har jag levt med “Gryningspyromanen” i många år. Inte minst under de sista åren, 2008-2011, var det många som kontaktade mig som riksdagsledamot och ledamot i justitieutskottet och frågade varför inte rättsväsendet kunde sätta stopp … Continue reading

Posted in Bokrecension | 2 Comments

Vilket “ansvar” har ministrar?

För någon månad sedan blev näringsminister Annie Lööf “uthängd” för att Näringsdepartementet hade bokfört representationskostnader fel. Det var inget snack om vem som hade ansvaret, departementschefen hade ansvar för allt även om det självklart är någon annan som bokför och … Continue reading

Posted in General | 2 Comments

Mer av samma S-taktik

Svar på en krönika av Dan Andersson (S) i Skånska Dagbladet. Jag måste börja med att säga att jag har haft förtroende för Dan Andersson som chefsekonom på LO. Med hög integritet och en förmåga att inte alltid springa i … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

(S)nälla, kan ni berätta vad ni själva vill?

Insändarsvar i Skånska Dagbladet för någon vecka sedan. Tänk om socialdemokraterna någon gång kunde berätta vad de själva vill. Jag är så innerligt trött på alla socialdemokrater som enbart sysslar med att kasta skit på andra och aldrig berättar vad … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Svagt resultat i Rio

FN:s hållbarhetsmöte i Rio de Janeiro i juni blev ingen framgång. Slutdokument innehåller några viktiga delar, som antagandet av ett 10-årigt ramverk för hållbar produktion och konsumtion, liksom beslutet att inrätta globala hållbarhetsmål 2015. Men överlag saknas det skarpa åtaganden … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Förnybar energi är nyckeln till framtiden

Världens energianvändning ökar i rasande takt. Jämfört med för 10 år sedan använder vi i dag tjugo procent mer energi i världen och den ökningstakten beräknas hålla i sig. Framfört allt är det förbränningen av olja och kol som ökar. … Continue reading

Posted in Insändare | 2 Comments

C vill bygga ut Yrkeshögskolan som ger unga jobb

Debattartikel med Annie Lööf från i juli. Om jag minns rätt publicerad i Kvällsposten. Vi har ett stort problem i jobbpolitiken – det brister i kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad. Sverige måste satsa på utbildning som leder till jobb. Yrkeshögskolan … Continue reading

Posted in Insändare | 1 Comment

Sänkt restaurangmoms gav nya jobb

Debattartikel från tidigare i sommar. När Centerpartiet för drygt åtta månader sedan fick igenom halveringen av restaurangmomsen var huvudsyftet att skapa fler jobb i hela landet. Nu ökar efterfrågan på restaurangpersonal med nära 17 procent visar nya siffror från Arbetsförmedlingen. … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , | Leave a comment