Daily Archives: 28/9/2012

Skåne som en riksdagsvalkrets

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de nuvarande fyra riksdagsvalkretsarna i Skåne ska slås samman till en. Motivering Det är nu mer än 15 år sedan Skåne enades. Den … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , | Leave a comment

Börja med engelska redan i förskolan

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att börja med engelska redan i förskolan. Motivering Goda språkkunskaper är och kommer att vara en stark konkurrensfördel i vår globaliserade värld. Svenska språket … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 1 Comment

Utred den illegala införseln av alkohol

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda den illegala införseln av alkohol, dess konsekvenser för den svenska alkoholpolitikens trovärdighet, ungdomars alkoholvanor samt den organiserade brottslighetens utbredning. Motivering Den illegala … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged | Leave a comment

Hjärtstartare räddar liv

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hjärtstartare bör bli obligatoriskt i lokaler där många människor befinner sig. Motivering Varje år drabbas ca 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Gör Norden till en kärnvapenfri zon

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska regeringen tillsammans med våra nordiska grannländer bör arbeta för att göra Norden till en kärnvapenfri zon. Motivering Idén är inte ny, … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , | 2 Comments

Förändring av karensdagen

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda huruvida det finns ett mer ändamålsenligt karensdagssystem än det nuvarande. Motivering I Sverige finns det, i ett internationellt perspektiv, goda villkor för … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged | Leave a comment

Pensionsförsäkringars förmånstagare

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att begränsningarna avseende förmånstagare till pensionsförsäkringar bör tas bort. Motivering Den 1 januari 1994 ändrades kommunalskattelagens regler för pensionsförsäkringar så att även vuxna barn, … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , | 2 Comments