Utred den illegala införseln av alkohol

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda den illegala införseln av alkohol, dess konsekvenser för den svenska alkoholpolitikens trovärdighet, ungdomars alkoholvanor samt den organiserade brottslighetens utbredning.

Motivering

Den illegala handeln med alkohol är ett stort samhällsproblem som kräver åtgärder. Många tecken talar för att omfattningen på den illegala införseln och vidareförsäljningen av alkohol har ökat kraftigt under senare år. Mellan 2008 och 2011 ökade beslagen av sprit med 65 procent. Därtill kommer de omhändertaganden av obeskattad alkohol som har ökat drastiskt under de senaste fyra åren. Under första halvåret 2012 har Tullverket beslagtagit drygt 250 000 liter alkohol, en ökning med 20 procent jämfört med motsvarande period för två år sedan. I Västra Götaland har beslagen ökat med enorma 1 000 procent. Enligt Tullverket upplever man att det nu
kommer en strid ström av smugglad alkohol in i landet.

Den illegala sprithandeln är idag så utbredd att man kan kalla den för en regelrätt svart spritmarknad. Den ökade tillgången är ett problem för den allmänna folkhälsan och drabbar i hög grad minderåriga. Nu har den dessutom utvecklats till en lönsam verksamhet för den organiserade brottsligheten. Den illegala spritsmarknaden måste därför ses som ett problem ur fler perspektiv, även rättsliga och ekonomiska.

Enligt Skatteverkets nationella samordnare för granskning av organiserad brottslighet finns det tydliga kopplingar mellan utländska företag verksamma i landet och illegal försäljning av alkohol till ungdomar. En annan gren av den organiserade alkoholsmugglingen använder sig av bulvaner och bussresor till utlandet. Tullverket beskriver det i sin rapport från 2011 om organiserad brottslighet som en form av ”instegsbrottslighet” där ofta resurssvaga individer utnyttjas av kriminella nätverk till att föra in alkoholen via spritbussarna, som går i skytteltrafik.

Smuggelsprit är inte svårtåtkomligt för den som vill köpa. Genom polisen och fältarbetare, men även via enkätundersökningar med skolelever, vet vi att ungas kontakter med smuggelsprit har blivit mycket vanligare under senare år. Siffror visar att Systembolagets alkoholförsäljning har minskat kraftigt, medan drickandet av illegal sprit ökat hos minderåriga. Smuggelsprit är betydligt lättare för ungdomar att få tag på än sprit från Systembolaget och dessutom betydligt billigare att köpa.

Att blunda för problemet hotar ytterst trovärdigheten i den svenska alkoholpolitiken och Systembolagets legitimitet undergrävs av den parallella svartmarknaden. Det finns ett klart stöd bland riksdagsledamöterna i synen på alkoholsmugglingen som ett växande samhällsproblem som kräver åtgärder.

Vi vill med denna motion göra regeringen uppmärksam på behovet av att utreda den faktiska omfattningen av den illegala införseln av alkohol, för att skapa en sammanhängande bild av problemens omfattning och en stabil grund för att gå vidare med åtgärder mot den organiserade spritsmugglingen.

Stockholm den 26 september 2012
Karin Nilsson (C)
Johan Linander (C)

This entry was posted in Riksdagsmotioner and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.