Category Archives: Anföranden i riksdagen

Här lägger jag in mina anföranden och repliker från riksdagens kammare. För begriplighetens skull lägger jag även in svaren på replikerna.

Anförande och repliker i debatten om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor

Anf. 81 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Den här debatten känns extra bra. Jag och Centerpartiet har, liksom många andra, naturligtvis, i ett antal år kämpat mot barnäktenskap och tvångsäktenskap. Barn ska inte gifta sig. Ingen ska tvingas att gifta … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande och repliker i debatten om en ny organisation för polisen

Anf. 67 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Det här blev en konstig debatt. Tidigare har vi hört att justitieutskottets ordförande vill ha möjlighet att avsätta domare i Högsta domstolen, och nu ska han tydligen också ha hand om löneförhandlingarna. Den … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande i debatten om straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

Anf. 53 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! I dagens debatt ska jag försöka hålla mig till framför allt tre frågor: Internationella brottmålsdomstolen, barnsoldater och tortyr. Men först ska jag göra en liten sammanfattning av vad vi faktiskt beslutar här i … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande i debatten om straffansvaret vid egenmäktighet med barn

Anf. 10 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! Vi har nu kommit fram till ett antal betänkanden från justitieutskottet där mycket viktiga frågor behandlas men där det bara finns en talare anmäld eftersom det inte har blivit någon debatt. Det finns … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande och repliker i debatten om skärpt straff för mord

Anf. 19 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Att uppsåtligen ta en annan människas liv är ett av de allra grövsta brott som man kan tänka sig, och det är ett brott som ska bestraffas mycket hårt. För den förälder som … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande i debatten om 2013 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

Anf. 66 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Det är inte alltid jag och Elin Lundgren är överens, men i den här frågan tycks vi vara det. Detta är den årliga skrivelsen om hur lagen om särskild utlänningskontroll har använts. Under … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande och repliker i debatten om processrättsliga frågor

Anf. 52 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! Som någon sade tidigare är det lite konstigt att debattera detta just nu. 12 av 15 reservationer i betänkandet handlar om nämndemän, och samma dag som vi justerade vårt betänkande kom regeringens proposition, … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande och repliker i debatten om våldsbrott och brottsoffer

Anf. 4 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Det är ett sextiotal motionsyrkanden som behandlas i betänkandet. De är från tre års allmänna motionstider, 2011, 2012 och 2013. Det gör att en del av motionsyrkandena har blivit lite obsoleta. Regeringens reformtakt … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande i debatten om kriminalvårdsfrågor

Anf. 180 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! Kriminalvården är i dag i en sådan situation att akuta åtgärder måste vidtas för att lösa överbeläggningsproblemen. Det sade jag i mitt anförande här i kammaren när vi hade motsvarande kriminalvårdsdebatt 2004. Jag … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande och repliker i debatten om översyn av våldtäktsbrottet

Anf. 154 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! I dag tar vi ett steg närmare en samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning. Det är en fråga som – det har vi hört här i dag – det har varit en livlig debatt om, och nu … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande och repliker i debatten om förstärkt tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Anf. 137 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! För mig som hängiven fotbollssupporter är frågan om huliganism något som har engagerat mig under många år, långt innan jag kom in i riksdagen 2002. Tillsammans med mina vänner hade jag årskort på … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande och repliker i debatten om straffrättsliga frågor

Anf. 111 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! Det finns knappast något politiskt område som är så väl diskuterat som straffrätten. Vi kan slå upp vilken tidning som helst. Oavsett om det är en morgontidning eller en kvällstidning hittar vi varje … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande och repliker i debatt om polisfrågor

Anf. 19 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! I dag debatterar vi polisfrågor. I betänkandet behandlas 167 motionsyrkanden. 167 yrkanden – det visar verkligen vilket intresse det finns för polisiära frågor i Sveriges riksdag. Det är också intressant att vi trots … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande i aktuell debatt om politiskt våld

Anf. 6 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! Dagens debatt om politiskt våld är viktig. Vi måste alla, partier och enskilda riksdagsledamöter, ständigt fördöma och ta avstånd från alla former av våld som används för att förhindra medborgare att använda sina … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Tagged , | Leave a comment

Budgetdebatt om rättsväsendet

Anf. 83 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! Nu börjar vi om igen, känns det som. Det här är alltså debatten om budgetpropositionen och rättsväsendets pengar, hur mycket pengar som ska gå till varje myndighet under 2014. Vi behandlar ca 170 … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande i debatten om ökade möjligheter att förebygga våld i nära relationer

Anf. 43 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! Jag vill efter att ha lyssnat på den här debatten börja med att säga att det finns en fara i att tro att kontaktförbud alltid hjälper. Det finns anledning att påpeka det. För … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Tagged , | Leave a comment

Anförande och repliker i debatten om fortsatt giltighet av de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel

Anf. 28 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! De lagar som vi nu debatterar är lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, som brukar kallas preventivlagen, lagen om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, det vill säga … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp

Anf. 19 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Ibland blir morgnarna inte som har tänkt sig, och ibland blir de faktiskt ännu sämre. Jag beklagar att jag inte var här när det var min tur, så nu får det bli fyra … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Aktuell debatt: Integritet på nätet

Anf. 6 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Dagens debattema, integritet på nätet, är viktigt. Det finns många infallsvinklar när man ska diskutera integritet på nätet. En är den som vi hittills hört, nämligen om jag kan känna mig säker på … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande i debatten om subsidiaritetsprövning av förslag om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten

Anf. 161 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! Patrick Reslow föredrog regeringens ståndpunkt förträffligt, och jag ska inte återupprepa allt det. Jag vill dock ha sagt – precis som flera andra talare – att det inte är någon tvekan om att … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Tagged | Leave a comment