Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp

Anf. 19 JOHAN LINANDER (C):

Herr talman! Ibland blir morgnarna inte som har tänkt sig, och ibland blir de faktiskt ännu sämre. Jag beklagar att jag inte var här när det var min tur, så nu får det bli fyra minuter i stället.

Som jag ser det är det som håller på att hända i samhället en fara, att allt fler arbetsgivare hela tiden begär utdrag ur belastningsregistret när de tänker anställa. Det måste trots allt finnas en chans för den som har begått ett brott att komma tillbaka till samhället, till ett laglydigt liv med ett hederligt jobb. Om en dom betyder stängda dörrar för all framtid är risken att en sådan person fortsätter med kriminalitet mycket stor.

När det gäller sexualbrott mot barn är det helt andra överväganden som man också måste göra. Den som tidigare har dömts för barnpornografibrott eller andra sexualbrott mot barn ska aldrig mer få jobba med barn. Barnens bästa går före allt det andra.

Som jag misstänker att andra debattörer har sagt tidigare innebär den nya lag som nu kommer att träda i kraft egentligen något som vi från Centerpartiets sida har förespråkat under lång tid. Man ska medveten om att många ideella organisationer och föreningar redan tidigare har begärt att få utdrag ur belastningsregistret. Men då har man varit tvungen att lämna ett helt utdrag, med alla brott som har begåtts. Den nya lagstiftningen innebär att man kommer att kunna få ut ett begränsat utdrag ur belastningsregistret, vilket i sin tur gör att integritetskränkningen blir mindre, eftersom man behöver visa upp en mindre del av det som står i belastningsregistret i stället för allt.

Samtidigt måste man ändå varna för den övertro på utdrag ur belastningsregistret som man ibland, när man diskuterar de här frågorna, upptäcker att det finns. Man ska komma ihåg att de allra flesta som begår den här typen av brott inte är dömda tidigare och alltså inte finns i belastningsregistret för den här typen av brott.

Trots att man kan kräva utdrag ur belastningsregister måste man ändå ha samma kontroll och vaksamhet över dem som jobbar med barn. Det finns ingen garanti för att inget kan hända bara för att man har begärt ut utdraget.

När det gäller preskriptionstid är jag generellt positiv till allt som kan göras för att förhindra övergrepp mot barn, speciellt sexuella övergrepp mot barn, men samtidigt måste man i förslagen fundera på om det hjälper barnet. Är det relevant att utreda sexuellt ofredande 50 år senare? Det kanske är bättre att lägga just de utredningsresurserna på färskare brott.

Jag utesluter inte på något sätt att preskriptionstiderna behöver ses över. Den tekniska utvecklingen, inte minst dna-tekniken, gör att man kan utreda brott på ett mycket bättre sätt trots att lång tid har gått. Som svar till Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna vill jag säga: Vi kan inte plocka ut en typ av brott och säga att vi ska göra om preskriptionstiden där. Det är kanske i stället på sin plats att se över preskriptionstiderna i stort och se om de behöver förändras.
(Applåder)

This entry was posted in Anföranden i riksdagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.