Aktuell debatt: Integritet på nätet

Anf. 6 JOHAN LINANDER (C):

Herr talman! Dagens debattema, integritet på nätet, är viktigt. Det finns många infallsvinklar när man ska diskutera integritet på nätet. En är den som vi hittills hört, nämligen om jag kan känna mig säker på att inte någon statlig underrättelsetjänst övervakar vad jag gör på nätet. Men det finns flera andra, oerhört viktiga, infallsvinklar. Hur vet jag att bilder och uppgifter som jag lägger ut på nätet inte används i helt andra sammanhang? Hur vet jag att inte kränkande bilder tas och sprids på nätet? Kan jag betala via nätet utan att vara rädd för att bli bestulen? Hur ska vi agera för att barn, och vuxna, inte ska kränkas och förtalas på nätet? Hur skyddar vi deras integritet på nätet? Hur agerar vi mot gromning och mot nätpedofiler som kränker barn sexuellt över nätet?

Det har uppstått många nya former av brottslighet som kränker människors integritet. När jag lyssnat på debatten så här långt har det låtit, åtminstone vad gäller Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som att alla kränkningar av människors integritet på nätet skulle försvinna, problemet skulle vara löst, om vi bara tog bort FRA och NSA. Det är naivt. Det är långt från verkligheten på nätet som många människor lever i.

För 78-åriga Bengt från Munkfors är det inte NSA som är problemet. Hans problem är nätbedrägeriet som kostade honom det mesta av hans besparingar. För den 14-åriga flickan i Solna är inte FRA problemet. Hennes problem är att hon blivit lurad av en vuxen man över nätchatten. Han tvingar henne att posera naken framför webbkameran och hotar att annars sprida bilderna på henne. För den lille killen i Limhamn är det inte statliga underrättelsetjänster som är problemet. Hans problem är att han mobbas och förolämpas dagligen på Facebook. Hans så kallade klasskamrater lägger ut kränkande bilder som sprids på Instagram och aldrig kan tas bort. När ska ni tänka på hans integritet på nätet? Att inte ens nämna dessa grova kränkningar av människors integritet när vi har en aktuell debatt om integritet på nätet är anmärkningsvärt.

Men, herr talman, inte heller jag kan eller vill låta bli att prata signalspaning. Den ska skötas korrekt, och det är givetvis viktigt att människors integritet inte kränks på nätet. Det är självklart att FRA ska följa den lagstiftning som vi stiftat här i Sveriges riksdag. Sverige har till skillnad från många andra länder en öppen offentlig reglering av vår försvarsunderrättelsetjänst. Vi har också domstolsprövning i förväg och särskild tillsyn i efterhand. Det är en kontroll som till stor del tillkom tack vare Centerpartiet när den nya signalspaningslagen antogs 2008.

Man får inte heller glömma bort att all signalspaning som FRA får bedriva kräver tillstånd av den särskilda Försvarsunderrättelsedomstolen. Men med ett sådant tillstånd är det inte så att det är fritt fram att signalspana, utan det framgår bland annat av inhämtningsuppdraget för signalspaningen vilka signalbärare och sökbegrepp som får användas samt vilka krav man i övrigt måste uppfylla för att begränsa intrånget i enskildas personliga integritet. Detta är viktigt.

Sedan är det Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, Siun, som tilldelar signalbärarna. FRA kan inte självt koppla upp sig som de vill. Siun kontrollerar också att domstolens beslut har följts. Det sker alltså en omfattande kontroll av vår svenska försvarsunderrättelsetjänst, något som flera andra länder verkligen också skulle behöva. Att detta sköts och följer alla lagar är givetvis oerhört viktigt.

Herr talman! Jag kan inte låta bli att kommentera dagens artikel på DN Debatt, där Stefan Löfven inte vågar säga att han har för avsikt att bilda regering med Vänsterpartiet och Miljöpartiet om de rödgröna skulle vinna valet nästa år. Jag måste säga att jag förstår varför när jag lyssnar på dagens debatt. Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill lägga ned FRA och ta bort svensk signalspaning. Samtidigt vill de plocka bort hemlig rumsavlyssning, buggning och många andra av polisens allra viktigaste verktyg för bekämpning av grov organiserad brottslighet och terrorism. Men detta vill inte alls Socialdemokraterna göra. Ni kan väl åtminstone berätta hur ni ska göra om ni ska regera om ett år? Ska en rödgrön regering ge grovt kriminella, terrorister och skurkstater en tidig julafton efter valet nästa år? Det är väl ett svar vi kan få under denna debatt.

Anf. 14 JOHAN LINANDER (C):

Herr talman! Först av allt, Hans Linde: Att inte få det svar man vill ha betyder ju inte att man inte har fått något svar.

Jag ska också påpeka att Vänsterpartiet begärde en debatt om USA:s massövervakning. Det blev inte någon aktuell debatt om USA:s massövervakning, utan talmannen och gruppledarna beslöt i stället att det skulle bli en aktuell debatt om integritet på nätet, och det är den debatten vi har här i dag. Det är dock uppenbart att det för Vänsterpartiet är så oviktigt med nätpedofili, nätmobbning och nätbedrägerier att ni väljer att inte ens nämna det i en aktuell debatt om integritet på nätet.

Låt mig gå tillbaka till den typ av integritetskränkning på nätet som människor i vårt land upplever dagligen. Samtidigt som många former av brottslighet har minskat i Sverige de senaste åren – från mord till bilstölder och skadegörelse – finns det en brottstyp som nästan har tredubblats de senaste tio åren, och det är bedrägerier. Det allra mesta bakom dessa siffror är det vi lite slarvigt brukar kalla för nätbedrägerier. Det är bedrägerier som skulle ha kunnat ske på annat sätt också, men möjligheten att nå väldigt många människor via internet gör den här brottsligheten mycket mer omfattande. Det kan handla om bluffakturor, försäljning av saker som inte finns, uthyrning av lägenheter som någon annan bor i, skimning, kortbedrägerier, köp med någon annans identitet och så vidare.

Från Centerpartiets sida skulle vi vilja se en kriminalisering av identitetskapningar. I dag är det inte olagligt att kapa någon annans identitet. Det kan bli olagligt senare beroende på vad man gör med den kapade identiteten, men själva identitetskapningen är inte olaglig. Vi tycker också att man behöver se över straffskalan för bedrägeri när en person systematiskt, med tusentals offer, gör sig skyldig till försök till bedrägeri. Vi menar också att banker och andra betalningstjänster måste se till att säkra sina system så att de inte blir redskap för kriminella att tjäna pengar.

Vi behöver också bli betydligt vassare när det gäller att utreda och förebygga it-relaterad brottslighet. Polisen måste vara mer aktiv på nätet. Vi tror att det behövs ett nationellt it-brottscenter som kan utreda de mest omfattande och komplicerade brotten och också bistå andra poliser med expertkompetens.

Vi ser tyvärr i dag att många utredningar som skulle behöva göras inte blir av. Det pågår otroligt mycket ute på nätet. Vuxna män tar kontakt med unga flickor, lurar dem och får dem att göra saker de inte skulle vilja. Det behövs en helt annan typ av närvaro på nätet för att komma åt den typen av brottslighet. Vi behöver en ambitionshöjning och en kompetenshöjning för polisarbetet på nätet.

Vidare behöver vi sänka ribban för när åklagare ska kunna väcka allmänt åtal när det gäller förtal och förolämpning. Vi behöver också se efter hur brottsskadeersättning kan betalas ut till dessa brottsoffer. Tyvärr är det så att många som utsätts för ärekränkning även om de får rätt i domstol och skadestånd utdöms ändå inte får en enda krona eftersom det inte ingår i brottsskadeersättningen, och det är otidsenligt.

Herr talman! Jag önskar att den här debatten vid sidan om de viktiga frågorna om hur signalspaning sköts i Sverige och i andra länder också mer skulle handla om det som människor faktiskt varje dag upplever som kränkningar på nätet. Men det är tydligt att det finns de som inte vill diskutera detta över huvud taget.

Anf. 22 JOHAN LINANDER (C):

Herr talman! Först vill jag kort kommentera Hans Linde, som vid två tillfällen har sagt att NSA avlyssnade 60 miljoner spanska telefonsamtal på en månad. Jag tror att du blandar ihop signalspaning och avlyssning. Fundera på hur mycket personal det skulle krävas för att avlyssna 60 miljoner samtal på en månad. Då inser du nog att det du påstår inte är så realistiskt.

Herr talman! För pojken som drabbas av hat, hot och kränkningar på nätet är det nog inte NSA han tänker på när han kopplar upp sig. Hans identitet kränks på nätet varje dag. Smygtagna bilder från duschen efter idrottslektionen har hamnat på Instagram. På Twitter och Facebook sprids förolämpningar om honom. Där kan vi tala om kränkningar av integritet på nätet. Det är ett verkligt helvete när mobbningen följer med efter skolan in i hemmet, in i pojkrummet.

Flickan som gråtande tar av sig kläderna framför en webbkamera vill inte göra det, men hon vågar ingenting annat av rädsla för de hot som kommer från mannen bakom kameran. I det fallet kan vi prata om kränkning av integritet på nätet.

Vi har nu haft en aktuell debatt om just integritet på nätet. Jag tycker att de här frågorna är värda betydligt mer uppmärksamhet än vad vissa partier har velat ge dem.

Visst är det viktigt med signalspaning. Den ska skötas inom de lagar som vi har. Andra länder ska inte hålla på med företagsspionage mot Sverige, det är helt klart.

Men det som människor varje dag upplever som kränkning av deras integritet på nätet förekommer i mycket större utsträckning. De mobbas, råkar ut för bedrägerier och tvingas till sådana sexuella kränkningar som de absolut inte skulle önska sig. Detta är integritetskränkningar på nätet.

This entry was posted in Anföranden i riksdagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.