Tag Archives: Europeisk åklagarmyndighet

Anförande i debatten om subsidiaritetsprövning av förslag om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten

Anf. 161 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! Patrick Reslow föredrog regeringens ståndpunkt förträffligt, och jag ska inte återupprepa allt det. Jag vill dock ha sagt – precis som flera andra talare – att det inte är någon tvekan om att … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Tagged | Leave a comment