Category Archives: Anföranden i riksdagen

Här lägger jag in mina anföranden och repliker från riksdagens kammare. För begriplighetens skull lägger jag även in svaren på replikerna.

Anförande och repliker i debatten om tolkning och översättning i brottmål

Anf. 111 JOHAN LINANDER (C): 130617 Fru talman! Det mesta som behöver sägas har Pia Hallström sagt, och jag går därför direkt till reservation nr 1 från Sverigedemokraterna. I den kan man läsa att den person som behöver tolkning ska … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande och repliker i debatten om Norden

Anf. 40 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Det är trevligt att få delta i utrikesutskottets debatt om Norden även om jag inte sitter i utrikesutskottet och numera bara är ersättare i Nordiska rådets svenska delegation. Norden, denna del av vår … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anföranden i aktuell debatt om oroligheter i storstädernas förorter

Anf. 22 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Dagens debatt har hittills handlat om två olika saker. Den första frågan är vad som behöver göras för att lyfta de yttre delarna av våra storstäder där det i dag är alltför få … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande i debatten om en ny kameraövervakningslag

Anf. 28 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! I förra veckan hade jag möjlighet att besöka länsstyrelsen i Malmö och träffade bland annat två personer som jobbar med tillstånd och tillsyn enligt lagen om allmän kameraövervakning. Jag fick lära mig mer … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande i debatten om ett förstärkt straffrättsligt skydd vid grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning

Anf. 21 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Att systematiskt bli kränkt av en närstående person genom upprepade hot, slag och tvång är något av det mest nedbrytande man kan tänka sig. Varje ord kan vara en påhittad anledning till slag, … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande i debatten om kränkande fotografering

Anf. 5 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! En hyresvärd tar sig in i en kvinnas lägenhet och monterar en kamera i en ventil i badrummet. Han kan därefter observera och filma kvinnan i hennes eget badrum. Detta hände i Blekinge … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande och repliker i debatten om en skärpt sexualbrottslagstiftning

Anf. 147 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Den 2 mars 2005 debatterade vi här i riksdagen den då föreslagna sexualbrottslagstiftningen som trädde i kraft den 1 april samma år. Då hade det gått sju år av utredande och processande i … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande i debatten om unga lagöverträdare

Anf. 172 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! De flesta barn som växer upp i Sverige har en trygg uppväxt med engagerade föräldrar, och det är liten risk att de hamnar i kriminalitet. De flesta känner trygghet, de blir bekräftade och … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande i debatten om processrättsliga frågor

Anf. 162 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Vid dagens processrättsliga debatt ska jag hålla mig framför allt till tre frågor: strafflindring för misstänkta som medverkar i brottsutredningen, nämndemannasystemet och lite om vapenbrott och telefonavlyssning, som det också finns en reservation … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande i debatten om kriminalvårdsfrågor

Anf. 89 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! Detta är det årliga betänkandet om kriminalvårdsfrågor, även om vi inte hade något förra året, så det har inte riktigt blivit något varje år. I stället hanterar vi i dag motionsyrkanden från både … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande i debatten om straffrättsliga frågor

Anf. 10 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Även om det egentligen inte handlar om den straffrättsliga debatten utan snarare om den kriminalvårdsrättsliga debatt vi ska ha efter denna måste jag börja med det Kerstin Haglö höjde rösten om, nämligen statistik … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande och repliker i debatten om en mer ändamålsenlig förvaltningsprocess

Anf. 125 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Jag ska säga något om de reservationer som Miljöpartiet har och som innehåller felaktiga jämförelser. I den första reservationen jämför Miljöpartiet ett nämndemannauppdrag med att ha ett kommunalt uppdrag. Visst blir man vald … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande i debatten om en ny tidsbegränsad vapenamnesti

Anf. 20 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! När man kommer som sista talare får man försöka sammanfatta debatten på något sätt. Som vi har hört handlar det alltså om en vapenamnesti som är tänkt att genomföras nu i vår från … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande och repliker i budgetdebatten om rättsväsendet

Anf. 103 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Under förmiddagen lyssnade jag lite på arbetsmarknadsutskottets debatt. Den handlade om arbetsmarknad, integration och jämställdhet. Den tendens jag hörde då fortsätter nu under eftermiddagen i justitieutskottets debatt. Socialdemokraterna fortsätter på samma sätt med … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande om polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Anf. 103 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag inte delar in människor i onda eller goda. Alla människor föds goda. Men det finns människor som har onda avsikter. Det finns människor som planerar … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande om Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet

Anf. 68 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! För Centerpartiet och alliansregeringen är kampen mot ungdomsbrottsligheten av allra högsta prioritet. Det finns många unga som någon gång begår något brott. För de allra flesta är det en engångsföreteelse. De fortsätter inte … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande i debatten: Resningsförfarandet i brottmål – återupptagande av förundersökning och rätt till biträde

Anf. 30 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! I dag tar vi ett steg för att öka rättssäkerheten i samband med resningsförfarandet i brottmål. Vi sänker kraven för att en förundersökning ska återupptas. Vi gör så att domstolen i ett ärende … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande och repliker – Debatt: Att hantera brottmål effektivt – en utmaning för regeringen och rättsväsendet

Anf. 14 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Dagens betänkande utgår från Riksrevisionens granskningsrapport som heter Att hantera brottmål effektivt – en utmaning för regeringen och rättsväsendet. Det är en rapport som kom för nästan ett helt år sedan och som … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande i debatten om ökad säkerhet i domstol

Kammardebatt den 24/5-12. Anf. 90 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Jag tänker lämna hedenhös för en stund och tala om ökad säkerhet i domstolarna. Det är faktiskt det vi ska fatta beslut om här i dag. Det är grundläggande i … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande i debatten om vissa åtgärder mot illegala vapen

Kammardebatt den 23/5-12. Anf. 48 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! Som en del tidigare talare har sagt är det en rad viktiga lagändringar som vi ska ta ställning till i dag. Den kanske viktigaste är vilka omständigheter som ska göra … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment