Anföranden i aktuell debatt om oroligheter i storstädernas förorter

Anf. 22 JOHAN LINANDER (C):

Herr talman! Dagens debatt har hittills handlat om två olika saker.

Den första frågan är vad som behöver göras för att lyfta de yttre delarna av våra storstäder där det i dag är alltför få som har ett jobb att gå till, alltför få som har godkända betyg i skolan och där alltför många känner sig utanför det svenska samhället.

Den andra frågan är varför det finns personer som sätter eld på bilar, bränner ned skolor och förskolor och kastar sten på poliser och brandmän. Detta är två olika frågor, och svaren är också två olika.

Man gör det alldeles för enkelt för sig om man tror, eller kanske vill tro, att utanförskap i stadens ytterområden är anledningen till att stenar kastas.

Jag tänker börja med att nämna vad Centerpartiet vill göra för att lyfta upp storstädernas ytterområden.

Det handlar om jobb, jobb och jobb för vuxna och skola, skola och skola för barn och ungdomar. Svårare än så är det inte. Lättare än så är det inte heller. Vi måste uppnå bättre utbildning, fler med arbete och fler med egen försörjning.

Jag tänker nämna några av alla de förslag som vi i Centerpartiet har lagt fram. Vi vill ha nystartszoner, det vill säga att det ska vara enklare och billigare att anställa. Vi vill flytta ut myndigheter utanför stadskärnan. Det halverar dessutom hyreskostnaderna. Vi vill ha en resursstärkt skola där de bästa rektorerna och lärarna finns där de behövs som allra mest. Det handlar om jobb och skola, jobb och skola.

Utöver detta behöver vi en nära och tillgänglig polis som jobbar långsiktigt i stadsdelarna. Vi behöver en polis som skapar förtroende och relationer, en polis som känner av stämningar och en polis som gör stadsdelen tryggare.

Man ska inte heller glömma bort att det finns personer som vill skapa oro och som inte alls tycker att det är en bra idé att poliserna är ständigt närvarande. De tycker inte alls att det är en bra idé att polisen bygger upp ett förtroende hos medborgarna. Det är personer som har för avsikt att skapa ett hat eller åtminstone en misstro mot polisen, allt för att polisen inte ska få information som stör deras kriminella verksamhet.

Herr talman! Det finns hur mycket som helst som behöver bli bättre i storstädernas ytterområden. Unga kommer inte in på arbetsmarknaden på grund av för stela arbetsrättsliga regler. Det är för dåliga skolresultat. Det finns trångboddhet, och bostadsområdena rustas inte upp som de borde. Integrationen är generellt sett för dålig. Personer med invandrarbakgrund diskrimineras i samhället. Men detta är ingen anledning och ingen ursäkt för att bränna bilar eller kasta sten.

Vi har tidigare fått höra från vänstersidan att det är de sociala klyftorna som är anledningen till att stenar kastas och bränder tänds. Sverigedemokraterna gör som vanligt och skuldbelägger alla invandrare som grupp. Med en minskad invandring skulle tydligen allting vara bra. I medierna har polisens dödande skott mot en hotfull man med machete använts som förklaring.

Ni gör egentligen alla samma sak. Genom skuldbeläggande av grupper och händelser ursäktar ni enskilda individers brottsliga gärningar. Om samhällets företrädare lägger skulden på andra, varför ska de ansvariga då ta ansvar för sina handlingar? Det är inte grupper av människor som bär skulden. Det är den individ som kastar stenen som är skyldig till grov misshandel eller försök till grov misshandel. Det är den individ som sätter eld på bilen som är skyldig till grov skadegörelse och kanske i värsta fall mordbrand. Det är dessa personer som ska utredas, åtalas och dömas. Det är dessa personer som är ansvariga. Det är dessa personer som har begått brott.

Det kan finnas hur många förklaringar som helst, men det finns inga ursäkter för att bränna oskyldiga människors bilar, sätta eld på färdtjänstbilen så att äldre inte kan ta sig till vårdcentralen eller kasta sten på brandmännen när de försöker göra sitt jobb och släcka branden i förskolan som gör att barnen inte har något dagis att gå till. Det finns inga ursäkter för att attackera poliser när de försöker skapa en trygg och lugn stadsdel.

Herr talman! Jag trött på att det i den här debatten och i samhället i stort är så många som tror sig veta varför oroligheterna i Husby och andra delar av landet startade. Alla hittar sina egna favoritförklaringar från vänstersidans klasskampsretorik till Sverigedemokraternas skuldbeläggande av alla med icke-svensk bakgrund. Sanningen är att ni inte alls vet. Ni gissar bara på det som ni tycker är lämpligt utifrån er politiska övertygelse.

Jag hoppas att den här debatten kan fortsätta på ett bättre sätt än så. Låt oss i stället tala om vad vi kan göra för att förbättra förutsättningarna för människor som lever i dessa områden. De ska inte behöva stå ut med kastade stenar och brända bilar.

Anf. 30 JOHAN LINANDER (C):

Herr talman! Den brottslighet som pågick i slutet av maj i Husby och andra stadsdelar är inte unik. Det är inte första gången som arga män skapar otrygghet i våra städer. Det har i själva verket hänt många gånger förut under åren, och även långt innan vi fick segregerade bostadsområden. Man undrar om Jimmie Åkesson även skyller upploppen på Södermalm år 1719 och marsoroligheterna 1848 på för stor invandring. Detta har hänt förut, och det har hänt både i Sverige och utomlands. Sannolikt kommer det att hända igen.

Precis som åhörarna här och tv-tittarna har hört finns många som tror sig veta mycket om de personer som bränt bilar och kastat sten. Tyvärr är det nog mest spekulationer. Efter en av de tidigare händelserna, Rosengård 2008, gjorde Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ett slags utvärdering utifrån räddningstjänstens perspektiv. De intervjuade pojkar och unga män som hade varit med vid kravallerna vid Herrgården, en del av Rosengård i Malmö.

I intervjuerna nämns framför allt tre anledningar till att de kastade sten mot polisen: för att de hatar polisen, för att de var sysslolösa och för att de vill ha spänning. Svaren var alltså inte alls i linje med någon klasskampsretorik, socialt utanförskap eller dåligt boende. Det var inte alls speciellt genomtänkta motiv.

Den senaste veckan har vi fått höra analyser av anledningar och motiv till händelserna i Husby både av politiker och i svenska och utländska medier. Men tänk om det var fråga om personer som ville skapa spänning, som ville ge sig på polisen utan något som helst genomtänkt syfte.

Dagens Nyheter har försökt kartlägga de som är misstänkta för upploppen och kom fram till att en överväldigande majoritet sedan tidigare är dömda för brott och är välkända för polisen. Det kanske inte är personer som vill skapa uppmärksamhet för att visa på de problem som finns i stadsdelen. Det kanske är personer som tidigare har begått brott och som nu använder tillfället för att begå nya brott, dolda bland större fullt legitimt protesterande folkmassor som inte alls har för avsikt att bränna bilar eller kasta sten. Det är i så fall inte heller första gången.

Vi har sett huliganer som inte alls är fotbollsfans. De hänger på för att dolda i folkmassan begå brott. Polisen i Skåne upptäckte tidigare kända fotbollshuliganer som plötsligt deltog i antirasistiska demonstrationer för att hitta en möjlighet att slåss mot polisen.

Herr talman! Jag önskar att ingen gör dessa kriminella personer till talesmän för sina stadsdelar, dels för att de absolut inte är representativa för storstädernas ytterområden, dels för att de kanske över huvud taget inte bor i de områden där de har deltagit i upploppen.

I samband med problemen i Rosengård 2008 konstaterades att de gripna i många fall inte alls bodde i Rosengård. Under den värsta natten greps 18 personer för våldsamt upplopp. Ingen av dem bodde i Rosengård.

Den som tror att upplopp kan stoppas enbart med hjälp av sociala satsningar i utsatta områden tror fel. Om de kriminella inte ens bor där lär sådana satsningar inte påverka deras hat mot polisen eller vilja att kasta sten. Åtgärderna ska vidtas i alla fall, men de är inte det enda receptet för att få stopp på upploppen. Då gör man det för enkelt för sig.

Anf. 38 JOHAN LINANDER (C):

Herr talman! Centerpartiet har många förslag för att stärka storstädernas ytterområden. Mycket har gjorts, inte minst inom Näringsdepartementet, för att fler företag ska startas och jobb skapas, för att fler unga ska få utlopp för sin kreativitet och innovationskraft och för att fler kvinnor ska få jobb eller starta företag och skaffa sig en egen försörjning. Detta är bra.

Vi fortsätter med att skapa nystartszoner, satsa på skolan, flytta ut offentliga arbetsplatser och mycket mer. Vi ska lyfta storstädernas ytterområden. Svaret är alltså jobb, jobb, jobb, skola, skola, skola. Det är så vi kan skapa långsiktigt hållbara stadsdelar.

Som jag har sagt tidigare är dock varken brist på jobb, dåliga betyg, trångboddhet, diskriminering eller skuldbeläggande av invandrare, som vi tyvärr har fått en ordentlig dos av här i dag, någon förklaring eller ursäkt för att kasta sten på polisen eller att sätta eld på bilar. Det är brottsliga gärningar som också ska hanteras som brottsliga gärningar. De skyldiga ska gripas, åtalas och dömas.

Till er som har lyssnat på den här debatten vill jag säga: Tror inte på alla generaliseringar som ni har hört här i dag. Tror inte på de enkla lösningar som vissa partier vill servera. De kanske kan låta bra, men de är oftast förödande eftersom de inte löser problemen utan i många fall bara gör det ännu värre, till exempel när man försöker splittra landet genom att skuldbelägga grupper av människor.

Att Jimmie Åkesson skyller allt på invandrare som grupp är inget oväntat, men vad du samtidigt gör är att du ursäktar enskilda individers brottsliga gärningar genom att lägga skulden på en grupp av människor. Det är ett stort misstag oavsett av vilken anledning man gör det. Det är de enskilda personerna som har begått brotten som också ska stå till svars för dem.

This entry was posted in Anföranden i riksdagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.