Daily Archives: 17/6/2013

Slavhandel på 2000-talet är en skam för Sverige

1838 skrev Charles Dickens romanen om Oliver Twist. Pojken blir upplärd att begå brott och hans ägare, ”Herr Fagin”, tjänar stora pengar på hans och andra barns stölder. Det är en förfärlig berättelse om ett hänsynslöst utnyttjande av barn och … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , | 1 Comment

Vägen tillbaka för unga som har begått brott

För de allra flesta unga som begår brott är det en engångsföreteelse, men det finns de som fortsätter och trappar upp sin kriminalitet, ofta redan i unga år. Vi måste hjälpa dessa unga människor bättre, inte bara för att det … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged | Leave a comment

Gör mer för barn som brottsoffer

Barn som lever i familjer där någon är dömd för våldsbrott mot barnet eller någon annan inom familjen behöver ofta samhällets stöd. Vi har sett alltför många fall där våldet fortsätter utan att samhället gör något. Till exempel genom att … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , | Leave a comment

Välfärd C kontra S

Efter Socialdemokraternas kongress är det tydligt att de gamla folkrörelsepartierna Socialdemokraterna och Centerpartiet har blivit varandras raka motsats. Centerpartiet hade en öppen partiledarprocess med flera kandidater där alla medlemmar bjöds in att vara med. Socialdemokraterna hade en sluten process och … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Kränkande fotografering

Enligt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna har Sverige en skyldighet att uppfylla vissa krav i syfte att skydda människors personliga integritet. Fram till i dag har vi inte lyckats med det. Bland annat … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged | Leave a comment

Samverkan och lokal polis

2015 kommer dagens 21 polismyndigheter att slås samman till en nationell polismyndighet. Det ger många fördelar, bland annat för att förhindra och utreda brott som begås på olika sidor av länsgränserna. Det gör det också lättare för enskilda utredare att … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Företagsamhet, jobben och miljön lyftes fram på C-stämman

Som vanligt har jag glömt bort att lägga ut mina debattartiklar i några månader. Här kommer ett antal från slutet av mars och framåt. Centerstämman i helgen har antagit ett idéprogram, som tydligt står för småföretagande, entreprenörskap och en hållbar … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment